Kategorie

Verorab (Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Verorab?

Verorab zawiera inaktywowany wirus wścieklizny. Podanie szczepionki stanowi jedyną skuteczną metodę przed- i poekspozycyjną uniknięcia śmierci w wyniku zakażenia tym wirusem.

Podstawowe informacje

NazwaVerorab
Nazwa międzynarodowaVaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 ml

PostaćProszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

 Wirus wścieklizny, szczep Wistar Rabies PM/WI38 1503-3M inaktywowany

Skład - substancje pomocnicze

Proszek:

 • maltoza
 • 20% roztwór albuminy ludzkiej
 • podłoże Basal Medium Eagle (mieszanina soli mineralnych, w tym potas, witamin, dekstrozy i aminokwasów w tym fenyloalanina)
 • woda do wstrzykiwań
 • kwas solny
 • wodorotlenek sodu

Rozpuszczalnik:

 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka proszku + 1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem + 1 igła
 • 5 fiolek proszku + 5 ampułko-strzykawek z rozpuszczalnikiem
 • 10 fiolek proszku + 10 ampułko-strzykawek z rozpuszczalnikiem + 10 igieł
Działanie / właściwości

Pobudzenie organizmu do produkcji przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny

Zastosowanie

Profilaktyka przed- i poekspozycyjna wścieklizny osób dorosłych i dzieci

Przeciwwskazania
 • uczulenie na szczepionkę lub którykolwiek jej składnik
 • reakcja alergiczna na poprzednią dawkę szczepionki lub inny preparat o takim samym składzie
 • gorączka lub ostra choroba

Powyższe przeciwwskazania nie mają uzasadnienia w przypadku potwierdzonego zakażenia, które jest śmiertelne.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko zastosowania szczepionki u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie wolno podawać donaczyniowo
 • uczulenie na polimyksynę B, streptomycynę, neomycynę oraz inne antybiotyki z tej grupy
 • konieczne są regularne badania serologiczne
 • osoby o obniżonej odporności powinny wykonać badanie serologiczne w okresie 2-4 tygodni po szczepieniu
 • osoby z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia krwi
 • alergia na lateks
 • fenyloketonuria

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko zastosowania szczepionki u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • alergiczna reakcja skórna: pokrzywka, świąd, obrzęk, duszność, obrzęk naczynioruchowy
 • reakcja anafilaktyczna
 • bóle i zawroty głowy
 • bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka
 • bóle mięśni i stawów
 • ból, rumień, stwardnienie, krwiak, opuchlizna, swędzenie w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, objawy grypopodobne
 • drgawki, encefalopatia
 • zmęczenie, senność
 • nagły niedosłuch czuciowo - nerwowy
 • dłuższe niż zwykle przerwy między oddechami u niemowląt urodzonych przed 29 tygodniem ciąży przez 2-3 dni po szczepieniu
Nie łączyć z

Brak interakcji

Ciąża

Szczepionka może być podawana w trakcie ciąży, gdy ryzyko zakażenia jest wysokie.

Karmienie piersią

Szczepionka może być podawana kobietom karmiącym piersią.

Dzieci

Tak

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Tak, gdy pojawią się zawroty głowy

Działanie i właściwości

Jak działa lek Verorab?

W wyniku podania szczepionki organizm rozpoczyna produkcję przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi wścieklizny, który jest odpowiedzialny za wywołanie groźnej choroby o praktycznie 100-procentowej śmiertelności.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Verorab?

Preparat stosuje się w celu zapewnienia ochrony dorosłym i dzieciom przed zachorowaniem na wściekliznę. Szczepionkę można podawać zarówno przed jak i po ekspozycji według określonego schematu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Verorab?

Szczepionkę podaje się domięśniowo w przednio-boczną część uda (niemowlęta do 12 miesiąca życia) lub w ramię u starszych dzieci i osób dorosłych.

Nie można podać preparatu w okolicę mięśni pośladkowych.

Szczepienie przed ekspozycją

Szczepienie pierwotne

3 dawki w 0, 7 i 28 (lub 21) dniu

Dawka przypominająca to 1 dawka 0,5 ml.

Dawki przypominające podawane są w zależności od stopnia narażenia oraz wyniku badań serologicznych:

 • narażenie ciągłe: szczepienie pierwotne + badania serologiczne co 6 miesięcy + szczepienie przypominające, jeżeli poziom przeciwciał jest poniżej poziomu ochronnego (0,5 j.m./ ml w teście seroneutralizacji RFFIT)

 • narażenie częste: szczepienie pierwotne + szczepienie przypominające po 1 roku + badania serologiczne co 2 lata + szczepienie przypominające, gdy poziom przeciwciał jest poniżej poziomu ochronnego

 • narażenie rzadkie: szczepienie pierwotne + szczepienie przypominające po 1 roku + dawki przypominające co 5 lat

Osoby obniżoną odpornością powinny wykonać badanie serologiczne w ciągu 2 - 4 tygodni od szczepienia. Jeżeli poziom przeciwciał będzie poniżej 0,5 j.m./ ml należy podać kolejną dawkę.

Szczepienie po ekspozycji

Leczenie po ekspozycji obejmuje odpowiednie zaopatrzenie rany, szczepienie oraz podanie immunoglobuliny. W razie konieczności może być uzupełnione profilaktyką przeciwtężcową oraz podaniem antybiotyków.

Szczepienie musi być przeprowadzone możliwie najszybciej w specjalistycznym ośrodku i pod nadzorem lekarza. Immunoglobulinę, jeżeli należy, podaje się w dniu 0 jednocześnie ze szczepionką, ale w różne miejsca i po przeciwnej stronie ciała.

Szczepienie osób nieuodpornionych

Schemat Essen:

5 dawek w 0, 3, 7, 14 i 28 dniu lub

Schemat Zagrzeb:

4 dawki: 2 w dniu 0, każda podana w inne ramię, kolejne w 7 i 21 dniu

Cyklu szczepienia nie należy przerywać, chyba że ocena stanu zwierzęcia wykluczy u niego wściekliznę.

Szczepienie osób uodpornionych

Jeżeli szczepienie miało miejsce w ciągu ostatnich 5 lat, podaje się dwie dawki szczepionki w dniu 0 i 3, immunoglobuliny nie są konieczne. Osoby z obniżoną odpornością, będące w takiej sytuacji, traktuje się jak osoby nieuodpornione.

Jeżeli szczepienie zostało przeprowadzone dalej niż 5 lat wstecz lub jeśli było niekompletne, należy zastosować pełen schemat leczenia po ekspozycji, tak jak u osób nieuodpornionych.

 

Pominięcie zastosowania leku Verorab:

Lekarz wyznaczy termin przyjęcia kolejnej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Verorab?

Przeciwwskazaniem do podania szczepionki przed ekspozycją jest:

 • uczulenie na preparat lub którykolwiek jego składnik
 • reakcja alergiczna po poprzedniej dawce szczepionki lub po innym preparacie o takim samym składzie
 • gorączka lub ostra choroba, szczepienie należy przełożyć do czasu wyzdrowienia

W przypadku ekspozycji na potwierdzone zakażenie wścieklizną, które jest śmiertelne, powyższe przeciwwskazania nie mają zastosowania.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Verorab może wywołać działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Należą do nich:

 • powiększone węzły chłonne
 • alergiczne reakcje skórne: pokrzywka, świąd, obrzęk, duszność, obrzęk naczynioruchowy
 • reakcje anafilaktyczne i podobne do choroby posurowiczej
 • bóle i zawroty głowy
 • bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka
 • bóle mięśni i stawów
 • ból, rumień, stwardnienie, krwiak, opuchlizna, swędzenie w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, objawy grypopodobne
 • drgawki, encefalopatia
 • zmęczenie, senność
 • nagły niedosłuch czuciowo - nerwowy
 • dłuższe niż zwykle przerwy między oddechami u niemowląt urodzonych przed 29 tygodniem ciąży, obserwowane przez 2 - 3 dni po szczepieniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo
 • uczulenie na polimyksynę B, streptomycynę, neomycynę oraz inne antybiotyki z tej grupy
 • konieczne są regularne badania serologiczne
 • osoby o obniżonej odporności powinny wykonać badanie serologiczne w okresie 2 - 4 tygodni po szczepieniu
 • osoby z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia krwi, ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia po podaniu domięśniowym
 • alergia na lateks, nasadka ampułko-strzykawki zawiera pochodną naturalnej gumy lateksowej
 • fenyloketonuria, preparat zawiera fenyloalaninę

Verorab a ciąża

Dopuszcza się szczepienie kobiet w ciąży, jeżeli ryzyko zakażenia jest wysokie.

Verorab a karmienie piersią

Preparat może być podawany kobietom karmiącym piersią.

Interakcje

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, a także o tych, które pacjent zamierza przyjmować.

Nie można mieszać immunoglobulin i szczepionki przeciw wściekliźnie w jednej strzykawce ani podawać ich w to samo miejsce.

Nie wolno również mieszać preparatu Verorab z innymi lekami lub szczepionkami.

Verorab a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między szczepionką a alkoholem.

Verorab a prowadzenie pojazdów

Działania niepożądane takie jak zawroty głowy lub senność mogą tymczasowo zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Verorab?

Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w lodówce w temperaturze 2 - 8°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.