Kategorie

Vesoligo (Solifenacini succinas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vesoligo?

Vesoligo należy do grupy leków cholinolitycznych, które zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Działanie to pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

Podstawowe informacje

NazwaVesoligo
Nazwa międzynarodowaSolifenacini succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bursztynian solifenacyny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • hypromeloza 6cPs 
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 6cPs
 • makrogol 8000
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • tlenek żelaza żółty (E172) dla dawki 5 mg
 • tlenek żelaza czerwony (E172) dla dawki 10 mg
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejszenie aktywności nadreaktywnego pęcherza moczowego.

Zastosowanie

Leczenie objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, do których należą:

 • parcie naglące (czyli epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu)
 • częstomocz
 • nietrzymanie moczu
Przeciwwskazania
 • zatrzymanie moczu
 • toksyczne rozdęcie okrężnicy, powikłanie związane z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy
 • miastenia
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • uczulenie na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zabieg hemodializy
 • zaburzenia czynności wątroby
 • gdy pacjent z chorobami nerek lub wątroby jednocześnie przyjmuje leki opóźniające wydalanie leku np. ketokonazol
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • trudności z opróżnianiem pęcherza moczowego lub z oddawaniem moczu
 • zaparcia
 • ryzyko spowolnienia perystaltyki przewodu pokarmowego
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • neuropatia autonomicznego układu nerwowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie, nudności, niestrawność z objawami takimi jak: uczucie pełnego żołądka, ból brzucha, odbijanie się, nudności, zgaga, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
Nie łączyć z
 • innymi lekami cholinolitycznymi
 • lekami z grupy agonistów receptorów cholinergicznych
 • metoklopramidem i cyzaprydem
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • rytonawirem, nelfinawirem
 • werapamilem, diltiazemem
 • ryfampicyną
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • bisfosfonianami
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, gdyż solifenacyna może przenikać do mleka matki.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania leku pojawią się takie objawy niepożądane jak niewyraźne widzenie, senność i uczucie zmęczenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vesoligo?

Lek Vesoligo zawiera solifenacynę, która jest kompetycyjnym, wybiórczym antagonistą receptora cholinergicznego. Dzięki temu zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co znalazło zastosowanie w leczeniu nietrzymania moczu czy częstomoczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vesoligo?

Lek Vesoligo jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu objawowym naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu oraz parcia naglącego (czyli epizodów niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu), które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Vesoligo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania leku:

 • tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem
 • lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku
 • tabletki nie należy rozgniatać

Dawkowanie:

Dawka zazwyczaj stosowana to 5 mg na dobę, chyba że lekarz zaleci stosowanie dawki 10 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przedawkowania leku lub jeśli lek ten przypadkowo połknie dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania leku są: ból głowy, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, senność i zaburzenia widzenia, omamy, nadmierne pobudzenie, napady drgawek, trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca, gromadzenie się moczu w pęcherzu oraz rozszerzone źrenice.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Jeśli zostanie pominięta dawka leku należy ją przyjąć tak szybko jak to tylko możliwe z wyjątkiem sytuacji kiedy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Leku nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. W przypadku przerwania stosowania leku, objawy pęcherza nadreaktywnego mogą powrócić lub się zaostrzyć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vesoligo?

Leku Vesoligo nie należy stosować:

 • w razie uczulenia na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • gdy pacjent cierpi na zatrzymanie moczu
 • przy toksycznym rozdęciu okrężnicy (powikłanie związane z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy)
 • przy miastenii
 • gdy pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania
 • gdy pacjent poddawany jest zabiegowi hemodializy
 • w razie zaburzeń czynności wątroby
 • gdy pacjent z chorobami nerek lub wątroby jednocześnie przyjmuje leki opóźniające wydalanie leku np. ketokonazol

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vesoligo może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Vesoligo i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • atak alergii lub ciężka reakcja skórna (na przykład powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka)
 • obrzęk naczynioruchowy (postać alergii skórnej, która powoduje obrzęk tkanki tuż pod powierzchnią skóry) z obrzękiem dróg oddechowych (trudności w oddychaniu)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie, nudności, niestrawność z objawami takimi jak: uczucie pełnego żołądka, ból brzucha, odbijanie się, nudności, zgaga, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zakażenie układu moczowego, zapalenie pęcherza moczowego
 • senność
 • zaburzenia odczuwania smaku
 • zespół suchego oka
 • suchość w jamie nosowej
 • refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga)
 • suchość w gardle
 • suchość skóry
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zmęczenie
 • obrzęki kończyn dolnych

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaleganie dużej ilości twardego stolca w okrężnicy, zatkanie (niedrożność) okrężnicy
 • trudność z oddaniem moczu pomimo wypełnionego pęcherza (zatrzymanie moczu)
 • bóle głowy, zawroty głowy
 • wymioty
 • świąd, wysypka

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 osób):

 • omamy (halucynacje)
 • splątanie
 • wysypka uczuleniowa

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszony apetyt
 • zwiększony poziom potasu we krwi, który może powodować zaburzenia rytmu serca
 • zmiany w EKG, nieregularne bicie serca, odczuwalne bicie serca, przyspieszone bicie serca
 • zwiększone ciśnienie w gałce ocznej
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia czynności wątroby
 • osłabienie siły mięśniowej
 • zaburzenia czynności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Vesoligo należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują:

 • trudności z opróżnianiem pęcherza moczowego lub z oddawaniem moczu
 • zaparcia
 • ryzyko spowolnienia perystaltyki przewodu pokarmowego
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • neuropatia autonomicznego układu nerwowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vesoligo a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Vesoligo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, gdyż solifenacyna może przenikać do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność gdy przyjmowane są:

 • inne leki cholinolityczne, ponieważ stosowanie takiego leku razem z lekiem Vesoligo może prowadzić do nasilenia zarówno działania terapeutycznego, jak i działań niepożądanych obu leków
 • leki z grupy agonistów receptorów cholinergicznych, ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Vesoligo
 • leki wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowego, takie jak metoklopramid i cyzapryd, ponieważ Vesoligo może osłabiać ich działanie
 • leki takie jak ketokonazol, rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, werapamil, diltiazem, ponieważ spowalniają one metabolizm leku Vesoligo
 • leki takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, ponieważ mogą one przyspieszać metabolizm leku Vesoligo
 • leki takie jak bisfosfoniany, ponieważ mogą one powodować lub zaostrzać zapalenie przełyku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vesoligo a alkohol

Brak danych.

Vesoligo a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania leku pojawią się takie objawy niepożądane jak niewyraźne widzenie, senność i uczucie zmęczenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vesoligo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego