Kategorie

Vetira (Levetiracetamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vetira?

Vetira jest to lek zawierający substancję czynną lewetyracetam. Wykazuje działanie przeciwpadaczkowe.

Podstawowe informacje

NazwaVetira
Nazwa międzynarodowaLevetiracetamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg/ ml

PostaćKoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Lewetyracetam

Skład - substancje pomocnicze
 • trójwodny octan sodu
 • chlorek sodu
 • kwas octowy lodowaty
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 10 fiolek 5 ml
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe.

Zastosowanie
 • monoterapia padaczki
 • terapia skojarzona z innymi lekami:
  • leczenie napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych
  • leczenie napadów mioklonicznych
  • leczenie napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych
Przeciwwskazania

Uczulenie na lewetyracetam lub którykolwiek ze składników leku. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba nerek
 • spowolnienie wzrostu
 • nieoczekiwane przedwczesne dojrzewanie dziecka
 • zaburzenie rytmu pracy serca u pacjenta lub w rodzinie
 • myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność
 • ból głowy

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • depresja
 • wrogość lub agresja
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość lub rozdrażnienie
 • drgawki, zaburzenia równowagi
 • ospałość
 • mimowolne drżenie
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • ból brzucha
 • biegunka
 • niestrawność
 • wymioty
 • nudności
 • wysypka
 • astenia/zmęczenie
Nie łączyć z
 • makrogolem
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

W okresie stosowania leku nie należy karmić piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać senność, zwłaszcza na początku leczenia lub przy zmianie dawki na wyższą. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, nie zaleca sie prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vetira?

Lek Vetira zawiera substancję czynną lewetyracetam, która wykazuje działanie przeciwpadaczkowe. Mechanizm działania substancji nie jest do końca poznany.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vetira?

 • monoterapia padaczki
 • terapia skojarzona z innymi lekami:
  • leczenie napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych
  • leczenie napadów mioklonicznych
  • leczenie napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych

Dawkowanie

Jak stosować lek Vetira?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. 

Zasady podawania leku:

 • lek jest podawany w postaci infuzji dożylnej przez lekarza lub pielęgniarkę
 • lek powinien być podawany 2 razy na dobę, rano oraz wieczorem mniej więcej o tej samej porze dnia
 • lek w postaci infuzji dożylnej jest alternatywą dla podania leku w postaci doustnej (tabletki bądż roztwór), nie wymaga konieczności dostosowywania dawki 

Monoterapia

 • dorośli i młodzież od 16 lat- dawka pomiędzy 1000 a 3000 mg na dobę
 • jeśli lek jest przyjmowany po raz pierwszy, przez 2 tygodnie lekarz zastosuje mniejszą dawkę przez 2 tygodnie, potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną

Leczenie wspomagające

 • dorośli i młodzież w wieku 12-17 lat i masie ciała powyżej 50 kg- dawka pomiędzy 1000 a 3000 mg na dobę
 • dzieci (w wieku od 4 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg: dawka zwykle stosowana wynosi od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę

Przerwanie stosowania leku Vetira

Nie należy przerywać leczenia, lek należy odstawiać stopniowo pod kontrolą lekarza. Nagłe odstawienie leku może zwiekszyć częstość napadów padaczkowych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vetira?

Leku Vetira nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną preparatu lub inne składniki tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vetira może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

 • osłabienie, zawroty głowy lub trudności w oddychaniu, ponieważ te objawy mogą oznaczać ciężką reakcję alergiczną (anafilaksja)
 • obrzęk twarzy, ust, języka i gardła (obrzęk Quinckego)
 • objawy grypopodobne i wysypka na twarzy a następnie na całym ciele, przebiegająca z wysoką temperaturą, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych stwierdzana w badaniach krwi, zwiększenie liczby niektórych białych krwinek (eozynofilia) oraz powiększenie węzłów chłonnych (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi - zespół DRESS)
 • objawy takie jak zmniejszone oddawanie moczu, zmęczenie, nudności, wymioty, splątanie i obrzęk nóg, kostek lub stóp, gdyż może to być oznaka nagłego pogorszenia czynności nerek
 • wysypka na skórze, która może prowadzić do powstawania pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym kręgiem dookoła) (rumień wielopostaciowy)
 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • cięższa postać wysypki powodująca złuszczanie skóry z ponad 30% powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka)
 • oznaki poważnych zmian psychicznych, lub zauważenie u pacjenta oznak dezorientacji, niepamięci (utraty pamięci), zaburzeń pamięci (zapominanie), zaburzeń zachowania lub innych objawów neurologicznych, w tym niezamierzonych lub niekontrolowanych ruchów. Mogą to być objawy encefalopatii.

Działania niepożądane jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku Vetira:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność
 • ból głowy

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • depresja
 • wrogość lub agresja
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość lub rozdrażnienie
 • drgawki, zaburzenia równowagi
 • ospałość
 • mimowolne drżenie
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • ból brzucha
 • biegunka
 • niestrawność
 • wymioty
 • nudności
 • wysypka
 • astenia/zmęczenie

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszona liczba płytek krwi
 • zmniejszona liczba białych krwinek
 • zmniejszenie masy ciała bądź zwiększenie masy ciała
 • próby samobójcze i myśli samobójcze
 • zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie złości, stan splątania
 • ataki paniki, niestabilność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie
 • utrata pamięci, zaburzenia pamięci
 • ataksja, parestezja, zaburzenia koncentracji
 • podwójne widzenie, zaburzenia widzenia
 • nieprawidłowe/podwyższone wyniki testów wątrobowych
 • utrata włosów, wyprysk, świąd
 • osłabienie mięśni, ból mięśni
 • urazy

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zakażenie
 • zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • samobójstwo, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia
 • mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkinezja
 • zapalenie trzustki
 • niewydolność wątroby, zapalenie wątroby
 • nagłe pogorszenie czynności nerek
 • rumień wielopostaciowy
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • rabdomioliza (rozpad tkanki mięśniowej)
 • utykanie lub trudności w chodzeniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Vetira należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli występuje:

 • choroba nerek (lekarz może w tej sytuacji dostosować dawkowanie)
 • u dziecka zaobserwowano spowolnienie wzrostu
 • u dziecka zaobserwowano przedwczesne dojrzewanie
 • zaobserwowano pojawienie się myśli o samookaleczeniu lub samobójcze
 • nieregularny rytm pracy serca (widoczny w badaniu elektrokardiograficznym)
 • choroba i (lub) przyjmuje on leki, które powodują skłonność do nieregularnego rytmu pracy serca albo zaburzeń równowagi elektrolitowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vetira a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lewetyracetam można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy po starannej ocenie, lekarz prowadzący uzna to za konieczne.

Vetira a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie stosowania leku nie należy karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy przyjmować makrogolu godzinę przed i godzinę po zastosowaniu lewetyracetamu, ponieważ może to wpłynąć na działanie leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vetira a alkohol

Brak danych dotyczących wpływu alkoholu na działanie leku.

Vetira a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać senność, zwłaszcza na początku leczenia lub przy zmianie dawki na wyższą. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, nie zaleca sie prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vetira?

Lek Vetira należy przechowywać:

 • w miejcu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego