Kategorie

Vilpin Combi (Perindoprili tosilas + Amlodipinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vilpin Combi?

Lek Vilpin Combi zawiera subtancje czynne peryndopryl i amlodypiną o działaniu przeciwnadciśnieniowym stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i / lub stabilnej choroby wieńcowej.

Podstawowe informacje

NazwaVilpin Combi
Nazwa międzynarodowaPerindoprili tosilas + Amlodipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg + 5 mg
 • 10 mg + 5 mg
 • 5 mg + 10 mg
 • 10 mg + 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • tozylan peryndoprylu
 • amlodypina
Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
 • powidon K30
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)
 • stearynian magnezu
 • wodorofosforan wapnia
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości

Obiżenie ciśnienia tętnicznego.

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • stabilna choroba wieńcowa
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąża powyżej 3 miesiąca
 • stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym po wcześniejszym stosowaniu inhibitora ACE
 • wstrząs kardiogenny lub zwężenie aorty
 • bardzo niskie ciśnienie krwi (ciężkie niedociśnienie)
 • niewydolność serca po ostrym zawale serca
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek przy jednoczesnym stosowaniu leku obniżającego ciśnienie krwi, zawierającym aliskiren
 • stosowanie sakubitrylu z walsartanem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • kardiomiopatia przerostowa
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • niewydolność serca
 • przełom nadciśnieniowy (znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego)
 • inne choroby serca
 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • dializoterapia
 • kolagenozy naczyniowe takie jak toczeń rumieniowaty, układowy lub twardzina skóry
 • cukrzyca
 • dieta niskosodowa
 • niektóre leki przeciwnadciśnieniowe
 • leki zwiekszjaące ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • planowany zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym
 • planowany zabieg aferezy LDL
 • planowane leczenie odczulające
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • uczucie drętwienia lub mrowienia
 • senność
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (wrażenie dźwięku w uszach)
 • kołatanie serca (bardzo szybka czynność serca)
 • nagłe zaczerwienienie twarzy (uczucie gorąca lub ciepła na twarzy)
 • uczucie „pustki” w głowie w związku z niskim ciśnieniem krwi
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • zaburzenia smaku
 • niestrawność lub trudności w trawieniu
 • biegunka, zaparcie
 • reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne, świąd)
 • obrzęk w okolicy kostek
 • kurcze mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • obrzęk (opuchnięcie nóg lub kostek)
Nie łączyć z
 • litem
 • estramustyną
 • lekami oszczędzającymi potas, suplementami zawierającymi potas, lekami powodującymi zwiększenie stężenia potasu w organizmie
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepu
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach psychicznych
 • lekami immunosupresyjnymi
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • lekami rozszerzajacymi naczynia krwionośne
 • efedryną, noradrenaliną lub adrenaliną
 • baklofenem lub dantrolenem
 • niektórymi antybiotykami
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • itrakonazolem, ketokonazolem
 • antagonistami receptorów alfa - adrenergicznymi
 • amifostyną
 • kortykosteroidami
 • solami złota
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • symwastatyną
 • racekadotrylem
 • lekami stosowanymi w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów
 • takrolimusem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowanie leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność koncentracji, ale u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub osłabienie spowodowane niskim ciśnieniem krwi, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, dopóki pacjent nie upewni się, jak lek wpływa na niego.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vilpin Combi?

Peryndopryl jest inhibitorem ACE (enzymu konwertującego angiotensynę). Amlodypina jest antagonistą wapnia (który należy do grupy leków nazywanych dihydropirydynami).

Razem leki te powodują rozszerzenie i rozluźnienie naczyń krwionośnych, czego skutkiem jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Przepływ krwi w organizmie jest ułatwiony, więc serce nie musi pracować z tak dużym wysiłkiem.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vilpin Combi?

Lek Vilpin Combi znajduje zastosowanie w leczeniu:

 • wysokiego ciśnienia tętniczego
 • stabilnej choroby wieńcowej (stanu, w którym dopływ krwi do serca jest zmniejszony lub zablokowany)

Dawkowanie

Jak stosować lek Vilpin Combi?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady przyjmowania leku:

 • lekarz indywidualnie określa dawkę dla pacjenta
 • zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę
 • tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody
 • lek przyjmuje się codziennie o tej samej porze, rano, przed posiłkiem
 • lek jest zazwyczaj przepisywany pacjentom już przyjmującym peryndopryl i amlodypinę w oddzielnych tabletkach

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vilpin Combi

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy przedawkowania to niskie ciśnienie krwi, które może powodować zawroty głowy lub omdlenie.

Pominiecie zastosowania leku Vilpin Combi

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vilpin Combi

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem. Lek Vilpin Combi zazwyczaj stosuje się przez całe życie, przed przerwaniem leczenia należy omówić to z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vilpin Combi?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąża powyżej 3 miesiąca
 • stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym po wcześniejszym stosowaniu inhibitora ACE
 • wstrząs kardiogenny lub zwężenie aorty
 • bardzo niskie ciśnienie krwi (ciężkie niedociśnienie)
 • niewydolność serca po ostrym zawale serca
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek przy jednoczesnym stosowaniu leku obniżającego ciśnienie krwi, zawierającego aliskiren
 • stosowanie sakubitrylu z walsartanem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vilpin Combi może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • silne zawroty głowy lub omdlenie z powodu niskiego ciśnienia krwi

Niezbyt częste  (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu
 • obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • obrzęk warg, języka i gardła, powodujący trudności w oddychaniu

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • osłabienie rąk lub nóg, lub zaburzenia mowy, które mogą być objawem udaru
 • ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka skórna, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, silny świąd, powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa- Johnsona) lub inne reakcje alergiczne
 • nadmiernie szybka lub nieregularna czynność serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) lub zawał serca
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból nadbrzusza, promieniujący do pleców, któremu towarzyszy bardzo złe samopoczucie
 • zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka), które może być objawem zapalenia wątroby

Częstość nieznana:

 • ciężkie reakcje skórne, w tym silna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry na całym ciele, silny świąd, pęcherze, łuszczenie się i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół StevensaJohnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje alergiczne

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • uczucie drętwienia lub mrowienia
 • senność
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (wrażenie dźwięku w uszach)
 • kołatanie serca (bardzo szybka czynność serca)
 • nagłe zaczerwienienie twarzy (uczucie gorąca lub ciepła na twarzy)
 • uczucie „pustki” w głowie w związku z niskim ciśnieniem krwi
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • zaburzenia smaku
 • niestrawność lub trudności w trawieniu
 • biegunka, zaparcie
 • reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne, świąd)
 • obrzęk okolicy kostek
 • kurcze mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • obrzęk (opuchnięcie nóg lub kostek)

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zmiany nastroju, niepokój, depresja, bezsenność
 • zaburzenia snu
 • drżenie, utrata czucia bólu
 • zapalenie błony śluzowej nosa (niedrożność lub wyciek z nosa)
 • zmiana częstości wypróżnień
 • wypadanie włosów, czerwone plamy lub odbarwienia na skórze
 • ból pleców, mięśni lub stawów
 • ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia w oddawaniu moczu, zwiększenie częstości oddawania moczu, szczególnie w nocy
 • ból, złe samopoczucie
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zaburzenia dotyczące nerek
 • impotencja
 • zwiększona potliwość
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • zwiększenie liczby eozynofilii (rodzaj krwinek białych)
 • intensywne swędzenie lub ciężkie wysypki skórne
 • powstawanie skupisk pęcherzy na skórze
 • gorączka, upadki, omdlenie
 • przyspieszenie czynności serca
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • reakcje nadwrażliwości na światło (zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne)
 • złe samopoczucie
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: duże stężenie potasu we krwi (odwracalne po zaprzestaniu leczenia), małe stężenie sodu, hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi) u pacjentów z cukrzycą, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

 • dezorientacja
 • zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych w surowicy
 • nasilenie łuszczycy

Bardzo rzadko (u mniej 1 na 10000 osób):

 • zaburzenia sercowo - naczyniowe (zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał serca i udar)
 • eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc)
 • rumień wielopostaciowy (wysypka skórna, często rozpoczynająca się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach)
 • nadwrażliwość na światło
 • zaburzenia krwi
 • zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka)
 • wzdęcie brzucha (nieżyt żołądka)
 • zaburzenia nerwów, które mogą powodować osłabienie
 • mrowienie lub drętwienie, zwiększenie napięcia mięśni
 • obrzęk dziąseł
 • duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)
 • ostra niewydolność nerek
 • zmiany parametrów krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych i krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby płytek krwi

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • drżenie
 • usztywnienie postawy
 • maskowatość twarzy
 • spowolnione ruchy i pociąganie nogami w czasie chodzenia
 • zasinienie
 • drętwienie i ból palców dłoni lub stóp (objaw Raynauda)

Pacjenci przyjmujący lek Vilpin Combi zgłaszali również następujące działania niepożądane:

 • zaburzenia łączące sztywność, drżenie i (lub) zaburzenia ruchowe, drżenia, usztywnienie postawy, maskowatość twarzy, spowolnione ruchy i pociąganie nogami w czasie chodzenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Vilpin Combi należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku:

 • kardiomiopatii przerostowej
 • zwężenia tętnicy nerkowej
 • niewydolności serca
 • przełomu nadciśnieniowego (znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego)
 • innych chorób serca
 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • dializoterapii
 • kolagenozy naczyniowej takiej jak toczeń rumieniowaty, układowy lub twardzina skóry
 • cukrzycy
 • diety niskosodowej
 • niektórych leków przeciwnadciśnieniowych
 • leków zwiekszających ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • planowanego zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu ogólnym
 • planowanego zabiegu aferezy LDL
 • planowanego leczenia odczulającego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vilpin Combi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić sie lekarza lub farmacuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Vilpin Combi z we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może mieć bardzo szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko, jeżeli jest stosowany w tym okresie ciąży.

Vilpin Combi a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. Małe ilości amlodypiny przenikają do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Vilpin Combi razem z:

 • litem (stosowanym w leczeniu manii lub depresji)
 • estramustyną (stosowaną w leczeniu raka)
 • suplementami potasu (w tym substytutami soli)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas i innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi (np. trimetoprym i ko-trimoksazol)
 • cyklosporyną (lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu)
 • heparyną (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom)
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, w tym antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA)
 • lekami moczopędnymi (leki zwiększające objętość moczu wydalanego przez nerki)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen)
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)
 • lekami immunosupresyjnymi (osłabiające mechanizmy obronne organizmu)
 • allopurynolem (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • prokainamidem (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, w tym azotany
 • efedryną, noradrenaliną lub adrenaliną (leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia krwi, wstrząsu lub astmy)
 • baklofenem stosowanym w leczeniu sztywności mięśni, występującej w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane
 • ryfampicyną, erytromycyną, klarytromycyną (antybiotyki)
 • lekami przeciwpadaczkowymi, takie jak karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon
 • itrakonazolem, ketokonazolem (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • lekami blokującymi receptory alfa - adrenergiczne, stosowanymi w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego, takie jak prazosyna, alfuzosyna, doksazosyna, tamsulosyna, terazosyna
 • amifostyną (stosowana w celu zapobiegania lub zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem innych leków lub naświetlań w leczeniu raka)
 • kortykosteroidami (stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • solami złota, zwłaszcza podawanymi dożylnie (stosowane w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • symwastatyną (lek obniżający stężenie cholesterolu)
 • lekami, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl)
 • lekami stosowanymi w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR)
 • takrolimusem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vilpin Combi a alkohol

Brak danych.

Vilpin Combi a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność koncentracji, ale u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub osłabienie spowodowane niskim ciśnieniem krwi, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, dopóki pacjent nie upewni się, jak lek wpływa na niego.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vilpin Combi?

Lek Vilpin Combi należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w pojemniku szczelnie zamkniętym, aby chronić przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego