Kategorie

Vinpocetine Espefa (Vinpocetinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vinpocetine Espefa?

Lek Vinpocetine Espefa zawiera winpocetynę. Jest to lek poprawiający przepływ krwi przez naczynia mózgu. Dzięki temu wzrasta tolerancja komórek mózgowych na niedotlenienie, rośnie zużycie przez nie glukozy i tlenu oraz zdolność do tworzenia związków chemicznych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.

Podstawowe informacje

NazwaVinpocetine Espefa
Nazwa międzynarodowaVinpocetinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Winpocetyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Poprawa przepływu krwi przez naczynia mózgu.

Zastosowanie
 • leczenie uzupełniające zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego związanych z przewlekłymi zaburzeniami krążenia mózgowego
 • leczenie zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym
 • leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym
 • leczenie zawrotów głowy o podłożu naczyniowym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta stwierdzono lub istnieje podejrzenie ostrej fazy udaru krwotocznego
 • u pacjenta rozpoznano zaburzenia rytmu serca
 • u pacjenta rozpoznano chorobę niedokrwienną serca
 • pacjentem jest kobieta w ciąży planująca ciążę lub karmiąca piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lekarz powinien wykluczyć inne przyczyny zaburzeń czynności mózgu
 • niedociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne
 • pacjenci z wydłużonym odcinkiem QT
 • pacjenci przyjmujących dodatkowy lek powodujący wydłużenie odcinka QT
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt częste (występują u 1 na 100 pacjentów):

 • częstoskurcz lub skurcze dodatkowe serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT)
Nie łączyć z
 • α-metylodopą
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci, w związku z tym nie należy stosować leku Vinpocetine Espefa w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Lekarz powinien podjąć decyzję czy pacjent jest w stanie wykonywać powyższe czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vinpocetine Espefa?

Lek Vinpocetine Espefa poprawia przepływ krwi przez naczynia mózgowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vinpocetine Espefa?

Lek Vinpocetine Espefa stosuje się w:

 • leczeniu uzupełniającym zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego związanych z przewlekłymi zaburzeniami krążenia mózgowego
 • leczeniu zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym
 • leczeniu zburzeń słuchu o podłożu naczyniowym
 • leczeniu zawrotów głowy o podłożu naczyniowym

Dawkowanie

Jak stosować lek Vinpocetine Espefa?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy przyjmować regularnie.
 
Dawkowanie:
 
 • zalecana dawka początkowa to 1 lub 2 tabletki 3 razy na dobę po posiłku
 • dawka podtrzymująca to 1 tabletka 3 razy na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia większej dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Brak danych dotyczących przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vinpocetine Espefa?

Leku Vinpocetine Espefa nie należy stosować w następujących sytuacjach:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta stwierdzono lub istnieje podejrzenie ostrej fazy udaru krwotocznego
 • u pacjenta rozpoznano zaburzenia rytmu serca
 • u pacjenta rozpoznano chorobę niedokrwienną serca
 • pacjentem jest kobieta w ciąży planująca ciążę lub karmiąca piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vinpocetine Espefa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niezbyt częste (występują u 1 na 100 pacjentów):

 • częstoskurcz lub skurcze dodatkowe serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT)

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • zgaga, bóle brzucha, nudności
 • bezsenność
 • bóle i zawroty głowy
 • osłabienie

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • skórne reakcje alergiczne
 • zmniejszenie ilości białych krwinek
 • obniżenie hematokrytu i poziomu hemoglobiny we krwi obwodowej
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Vinpocetine Espefa należy omówić to z lekarzem:

 • lekarz powinien wykluczyć inne przyczyny zaburzeń czynności mózgu przed włączeniem leku Vinpocetine Espefa
 • niedociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne
 • pacjenci z wydłużonym odcinkiem QT
 • pacjenci przyjmujących dodatkowy lek powodujący wydłużenie odcinka QT

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vinpocetine Espefa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Vinpocetine Espefa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy w szczególności poinformować lekarza jeśli pacjent stosuje α-metylodopę, Lek Vinpocetine Espefa może nasilać jej działanie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vinpocetine Espefa a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji leku z alkoholem.

Vinpocetine Espefa a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Lekarz powinien podjąć decyzję czy pacjent jest w stanie wykonywać powyższe czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vinpocetine Espefa?

Lek Vinpocetine Espefa należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC
 • w szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego