Kategorie

Virtago (Betahistini dihydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Virtago?

Lek Virtago zawiera dichlorowodorek betahistyny będący analogiem histaminy. Lek stosuje się w leczeniu choroby Ménière’a.

Podstawowe informacje

NazwaVirtago
Nazwa międzynarodowaBetahistini dihydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 8 mg
 • 16 mg
 • 24 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Dichlorowodorek betahistyny

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol
 • powidon
 • krospowidon
 • bezwodny kwas cytrynowy
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • talk
 • kwas stearynowy
Dostępne opakowania

Virtago 8 mg:

 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 80 tabletek
 • 84 tabletek
 • 100 tabletek
 • 120 tabletek

Virtago 16 mg i 24 mg

 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletek (wyłącznie dawka 16 mg)
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • zwiększa przepływ krwi w mózgu i w okolicach ślimaka
 • zwiększa uwalnianie histaminy
 • hamuje wytwarzanie impulsów iglicowych
Zastosowanie

Leczenie choroby Ménière’a

Przeciwwskazania
 • uczulenie na betahistynę lub inny z pozostałych składników leku
 • guz chromochłonny (nowotwór nadnerczy)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergie objawiające się wysypką, pokrzywką lub wysiękiem z nosa
 • astma oskrzelowa
 • niskie ciśnienie krwi
 • wrzody żołądka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • niestrawność
 • nudności
Nie łączyć z
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI)
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania leku dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Virtago?

Betahistyna zwiększa uwalnianie histaminy. Poprawia także przepływ krwi w mózgu, w okolicach ślimaka oraz w uchu wewnętrznym, powodując obniżenie ciśnienia. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Virtago?

Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie objawów choroby Ménière’a, do których zalicza się: zawroty głowy, szumy uszne, utratę lub zaburzenia słuchu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Virtago?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy popić wodą i połykać je w trakcie posiłku lub po posiłku, co minimalizuje wystąpienie dolegliwości żołądkowych. Wskazane jest, aby lek stosować codziennie o stałej porze. Jeśli pacjent przyjmuje więcej niż jedną tabletkę, to należy podzielić lek na równe dawki.

Dorośli

Dawka początkowa to 8 - 16 mg trzy razy na dobę. Zalecana dawka podtrzymująca to 24 mg do 48 mg na dobę:

 • tabletki 8 mg: 1 do 2 tabletek trzy razy na dobę
 • tabletki 16 mg: 1/2 tabletki lub 1 tabletka trzy razy na dobę
 • tabletki 24 mg: według wskazań lekarza

Pacjenci w podeszłym wieku oraz z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Modyfikacja dawek nie jest konieczna.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Virtago

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, zabierając ze sobą ulotkę leku.

Objawy przedawkowania to: senność, nudności, ból żołądka

Pominięcie zastosowania leku Virtago

Nie należy zażywać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, kolejną dawkę należy przyjąć o wyznaczonej porze.

Przerwanie stosowania leku Virtago

Pacjent nie powinien przerywać przyjmowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, nawet jeśli poczuje się lepiej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Virtago?

Leku Virtago nie należy stosować, gdy pacjent:

 • jest uczulony na betahistynę lub inny składnik preparatu
 • ma guza chromochłonnego (rzadki nowotwór nadnerczy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Virtago może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Virtago i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi
 • zaburzenia oddychania
 • spadek ciśnienia
 • utrata przytomności
 • swędząca skóra zajęta procesem zapalnym
 • czerwona lub grudkowata wysypka

Inne działanie niepożądane występujące często (u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • niestrawność
 • nudności

Do pozostałych efektów ubocznych występujących po zażyciu leku Virtago można zaliczyć:

 • bóle brzucha, wzdęcia i rozdęcia brzucha
 • nudności, wymioty

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem kuracji lekiem Virtago, jeśli u pacjenta występuje:

 • astma oskrzelowa
 • alergia z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, wysięk z nosa; symptomy te mogą ulec nasileniu w trakcie stosowania leku Virtago.
 • choroba wrzodowa żołądka
 • niskie ciśnienie krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Virtago a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w trakcie ciąży, chyba że według lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Virtago a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących przenikania betahistyny do mleka matki, dlatego lek nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Wykazano interakcje betahistyny z:

 • lekami przeciwhistaminowymi - betahistyna może osłabiać działanie leków przeciwhistaminowych lub sama nie działać prawidłowo
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI), które mogą nasilać ekspozycję na betahistynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Virtago a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Virtago a prowadzenie pojazdów

Lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn. Jednak objawy choroby Ménière’a - zawroty głowy czy nudności mogą wpływać na zdolność wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Virtago?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego