Kategorie

Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vitaminum C Teva?

Substancją czynną tego leku jest kwas askorbowy, czyli witamina C. Należy ona do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Lek stosuje się w leczeniu szkorbutu i innych niedoborów tej witaminy.

Podstawowe informacje

NazwaVitaminum C Teva
Nazwa międzynarodowaAcidum ascorbicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Kwas askorbowy

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorotlenek sodu
 • wersenian disodowy
 • pirosiarczyn sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek po 5 ml

Działanie / właściwości
 • bierze udział w syntezie kolagenu i substancji międzykomórkwej
 • ułatwia proces gojenia ran
 • bierze udział w przekształcaniu kwasu foliowego do kwasu folinowego
 • ułatwia wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego
 • uczestniczy w powstawaniu hemoglobiny i dojrzewaniu erytrocytów
Zastosowanie
 • uzupełnianie niedoborów witaminy C
 • leczenie szkorbutu
Przeciwwskazania
 • uczulenie na witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • kamica nerkowa (szczawianowa)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadmierna ilość kwasu szczawiowego lub szczawianów w moczu
 • hemochromatoza
 • talasemia
 • niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej
 • niedokrwistość syderoblastyczna
 • cukrzyca
 • skłonność do wytwarzania złogów mineralnych w układzie moczowym
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunka, wymioty, zgaga
 • zaczerwienienie skóry
 • ból głowy
 • bezsenność
 • hiperoksaluria
 • tworzenie kamieni nerkowych szczawianowych
 • działanie moczopędne
 • zawroty głowy i uczucie osłabienia
 • tolerancja na kwas askorbowy i objawy niedoboru po zmniejszeniu dawki
 • przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia
Nie łączyć z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • flufenazyną
 • deferoksaminą
 • lekami zobojętniającymi zawierającymi glin
 • doustnymi cytrynianami
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
Ciąża

W okresie ciąży nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących szkodliwego wpływu leku na dzieci karmione piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vitaminum C Teva?

Substancją czynną tego leku jest kwas askorbowy (witamina C). Bierze ona udział w wielu różnych procesach zachodzących w organizmie człowieka:

 • w syntezie kolagenu i substancji międzykomórkwej - jest niezbędna do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów oraz ułatwia proces gojenia ran
 • w przekształcaniu kwasu foliowego do kwasu folinowego
 • w powstawaniu hemoglobiny i dojrzewaniu erytrocytów (krwinek czerwonych)

Ponadto ułatwia wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vitaminum C Teva?

Lek ten jest stosowany w leczeniu szkorbutu oraz innych stanów niedoboru wymagających uzupełnienia witaminy C (w stanach ciężkich lub gdy podanie doustne jest utrudnione).

Dawkowanie

Jak stosować lek Vitaminum C Teva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek stosuje się w postaci wstrzyknięć domięśniowych lub dożylnych, w dawce ustalonej indywidualnie przez lekarza w zależności od stanu niedoboru witaminy C.

Dorośli

 • leczniczo  500 - 1000 mg na dobę, w dawkach podzielonych

Dzieci

 • leczniczo 100 - 300 mg na dobę w 2 - 3 dawkach podzielonych

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum C Teva

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy przedawkowania:

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, wymioty, zgaga)
 • zaczerwienienie skóry
 • ból głowy
 • bezsenność
 • nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego w moczu
 • powstawanie kamieni szczawianowych w nerkach
 • działanie moczopędne

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum C Teva

Zaleconą dawkę należy zastosować możliwie najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vitaminum C Teva?

Leku nie należy stosować, jeśli pacjent:

 • jest uczulony na witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ma kamicę nerkową (szczawianową)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vitaminum C Teva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana:

 • zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunka, wymioty, zgaga
 • zaczerwienienie skóry
 • ból głowy
 • bezsenność
 • hiperoksaluria - zwiększone wydalanie kwasu szczawiowego w moczu
 • tworzenie kamieni nerkowych szczawianowych
 • działanie moczopędne - przy dawkach dobowych 600 mg i większych
 • zawroty głowy i uczucie osłabienia po zbyt szybkim podaniu dożylnym
 • tolerancja na kwas askorbowy po długotrwałym stosowaniu dużych dawek i objawy niedoboru w przypadku zmniejszenia dawkowania
 • przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kwas askorbowy należy stosować ostrożnie u pacjentów:

 • z hiperoksalurią (występowanie nadmiernej ilości kwasu szczawiowego lub szczawianów w moczu)
 • ze skłonnością do tworzenia złogów mineralnych w układzie moczowym
 • z cukrzycą
 • hemochromatozą (odkładanie się złogów żelaza w tkankach)
 • talasemią (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa)
 • niedokrwistością syderoblastyczną - duże dawki kwasu askorbowego mogą zwiększać wchłanianie żelaza
 • z niedoborem dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej (G-6PD) - duże dawki witaminy C mogą powodować rozpad krwinek czerwonych

Witamina C stosowana w dużych dawkach (od 1 g na dobę):

 • może spowodować rozwinięcie się tolerancji na kwas askorbowy
 • może fałszować wyniki niektórych testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. stężenie glukozy w moczu, stężenie etynyloestradiolu w osoczu, aktywność dehydrogenazy mleczanowej i aminotransferaz wątrobowych w surowicy, badanie na krew utajoną w kale, stężenie bilirubiny, pH moczu, zawartość kwasu moczowego i szczawianów w moczu, stężenie żelaza i ferrytyny w osoczu)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vitaminum C Teva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowania tego leku.

Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C w okresie ciąży, ponieważ nie jest znany wpływ takich dawek na płód. Kwas askorbowy nie powinien być stosowany w dawkach większych niż 80 - 100 mg na dobę.

Vitaminum C Teva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek przenika do mleka kobiecego, ale nie ma szkodliwego wpływu na niemowlęta karmione piersią.

W okresie karmienia piersią witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż 80 - 100 mg na dobę.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Substancje, które powodują zmniejszenie nasycenia tkanek kwasem askorbowym to:

 • kwas acetylosalicylowy
 • nikotyna zawarta w papierosach
 • alkohol
 • niektóre leki zmniejszające apetyt
 • żelazo
 • fenytoina
 • niektóre leki przeciwdrgawkowe
 • estrogeny
 • tetracyklina

Witamina C stosowana w dużych dawkach zakwasza mocz, w wyniku czego:

 • zmniejsza się wydalanie leków o charakterze kwasowym
 • zwiększa się wydalanie leków o charakterze zasadowym, osłabiając ich działanie

Kwas askorbowy podawany pomocniczo z deferoksaminą pacjentom w celu lepszego wydalenia żelaza, może zwiększyć jego działanie toksyczne, szczególnie na mięsień sercowy, dlatego u pacjentów:

 • z prawidłową czynnością serca - nie należy stosować kwasu askorbowego przez pierwszy miesiąc po rozpoczęciu podawania deferoksaminy
 • z zaburzeniami czynności serca - nie należy podawać kwasu askorbowego w skojarzeniu z deferoksaminą

Duże dawki witaminy C mogą osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych oraz zmniejszyć stężenie flufenazyny w osoczu.

Kwas acetylosalicylowy może zmniejszać wchłanianie kwasu askorbowego.

Doustne środki antykoncepcyjne zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w osoczu. Efektem ich jednoczesnego stosowania z witaminą C może być zwiększone stężenie estradiolu w osoczu.

Witamina C wykazuje niezgodność z:

 • solami żelaza
 • lekami o właściwościach utleniających
 • solami metali ciężkich, szczególnie miedzi
 • aminofiliną
 • siarczanem bleomycyny
 • cefazoliną
 • cefapiryną
 • chlordiazepoksymem
 • estrogenami skoniugowanymi
 • dekstranem
 • doksapramem
 • laktobionianem erytromycyny
 • metycyliną
 • nafcyliną
 • nitrofurantoiną
 • sulfafurazolem dietanoloaminy
 • penicyliną G
 • fitomenadionem
 • wodorowęglanem sodu
 • warfaryną
 • bursztynianem sodowym chloramfenikolu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vitaminum C Teva a alkohol

Alkohol zmniejsza nasycenie tkanek kwasem askorbowym.

Vitaminum C Teva a prowadzenie pojazdów

Witamina C prawdopodobnie nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vitaminum C Teva?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C
 • roztwór należy użyć bezpośrednio po otwarciu ampułki, a niezużytą ilość roztworu należy wyrzucić

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego