Regulamin obowiązujący do 24.12.2014


Regulamin zakupów aptekagemini.pl obowiązujący do 24.12.2014


§ 1  Warunki ogólne

Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej o adresie: aptekagemini.pl (zwanej dalej Stroną www) prowadzona jest przez: Gemini Hütter spółka jawna, ul. Harcerska 10, 84-200 Wejherowo, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000313343, NIP: 588-230-78-77; REGON 220687587; tel.   58-600-80-88; adres poczty elektronicznej: apteka@aptekagemini.pl, zwaną dalej Apteką.
Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówienia za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2  Oferta

1 Wszystkie produkty sprzedawane w Aptece zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

2 Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży leków na receptę.

3 Apteka prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi i nie prowadzi obrotu hurtowego. 

4 Wszystkie użyte na stronie internetowej nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością firm farmaceutycznych.

5 Zawartość strony www.aptekagemini.pl, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia produktów podlegają ochronie prawa polskiego. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie informacji będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.

6 Opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej www.aptekagemini.pl służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy produktów mają formę skróconą. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

7 Ceny opisane na Stronie www są podane w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

8 Do danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

9 Apteka zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

10 Ceny produktów na stronie www.aptekagemini.pl oraz organizowane akcje mogą się różnić od oferty apteki ogólnodostępnej.

 

§ 3  Składanie zamówień i ich realizacja:

1 W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Aptekę na Stronie www Kupujący zobowiązany jest wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

2 Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie przez kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) kupującego, adres, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia.

3 Apteka realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski, złożone przez osoby fizyczne lub przez spółki tych osób lub osoby prawne mające siedzibę na terenie Polski.

4 Wybranie funkcji „Złóż zamówienie” jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia. Zamówienie nie może zostać połączone z innym zamówieniem oraz zmienione, pod względem jego zawartości.

5 Kupujący, który wybiera przelew tradycyjny jako formę płatności, powinien dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione w Aptece towary w terminie 5 (pięć) dni od dnia złożenia zamówienia, na rachunek Apteki w Banku Millennium 18 1160 2202 0000 0001 3814 3903.

6 O aktualnym przewidywanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia za pobraniem informujemy w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta.

7 Realizacja i wysyłka produktów następuje nie później niż w ciągu 5 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:

 • Daty opłacenia zamówienia za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego
 • Daty wpływu przelewu na konto apteki w przypadku przelewu tradycyjnego
 • Złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówka za pobraniem

9 Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • Formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych
 • Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia przez kupującego.
 • Istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego
 • Zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczacych prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze. 

10 Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub (na wyraźne życzenie Kupującego) faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Aptekę faktury jest wskazanie przez kupującego w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP (REGON) kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 

§ 4  Płatności oraz dostawa towaru

1 Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar: przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Apteki; kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym (za zamówienia do kwoty 1000zł); przy odbiorze przesyłki od Poczty Polskiej bądź przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej UPS (za zamówienia do kwoty 1000zł);

2 Zamówiony przez kupującego produkt Apteka wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej firmy kurierskiej UPS, lub przygotowuje do odbioru osobistego w siedzibie Apteki Internetowej przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku. Dla zamówień przekraczających kwotę 150zł brutto jest możliwość odebrania zamówienia w jednej z niżej wskazanych aptek:

 • Apteka GEMINI Ełk, Mickiewicza 10B

 • Apteka GEMINI Gdańsk, Obrońców Wybrzeża 2

 • Apteka GEMINI Kwidzyn, Chopina 27

 • Apteka GEMINI Lębork, Staromiejska 17

 • Apteka GEMINI Malbork, Kościuszki 48

 • Apteka WAŁOWA Pruszcz Gdański, ks.Waląga 4/6

 • Apteka GEMINI Starogard Gdański, Lubichowska 14

 • Apteka GEMINI Tczew, Armii Krajowej 74

 • Apteka GEMINI Wejherowo, Kaszubska 4CDE

 • Apteka DWORCOWA Wejherowo, Dworcowa 3

 • Apteka GEMINI Suwałki, Noniewicza 93A

3 Sposób dostawy wybiera kupujący w momencie składania zamówienia.

4 Odbiór produktów w nizej wskazanych aptek nie oznacza, że produkty będą sprzedane przez tę aptekę. Sprzedawcą pozostaje Gemini Hutter Sp. J. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 10, 84-200 Wejherowo

5 Towar wysyłany przez Aptekę za pośrednictwem Poczty Polskiej ma status "paczki priorytetowej” (standardowy czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski - od 1 do 3 dni). Towar wysłany za pośrednictwem UPS zostaje doręczony w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania

6 Kupujący uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na stronie Apteki w dziale Dostawa. W przypadku gdy zamówienie mieści się w odpowiednich kryteriach wagi i wartości, podanych w dziale Dostawa koszt przesyłki pokrywa Apteka.

7 W przypadku gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami transportu (również powrotnego) zgodnie z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie www.aptekagemini.pl w dziale Dostawa

8 Apteka zapewnia wysyłkę produktów w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.

9 Przed odbiorem przesyłki od dostawcy (Poczta Polska, UPS) kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub dostarczona jest w foliopaku UPS należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

10 W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie/dostarczenie w foliopaku UPS, apteka ponownie wyśle kupujacemu zamówiony towar w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o uszkodzonej przesyłce.

 

§ 5  Reklamacje i zwroty

1 Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22 poz 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy  (tj. od dnia złożenia zamówienia) Wymieniona ustawa ma zastosowanie do konsumentów, którymi zgodnie z art. 22k.c. są osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz 533 z późń. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.

3 Zwrócone towary Apteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z towaru.

4 Kupujący przesyła towar z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura) oraz kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji).

5. Koszt zwrotu pokrywa Kupujący . W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po otrzymaniu przesyłki, Apteka zwraca Kupującemu wyłącznie cenę sprzedaży towaru na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego zwracanej przesyłki. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po złożeniu zamówienia, lecz przed doręczeniem wysłanej już przesyłki lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki albo jej niepodjęcia w terminie, Apteka zwraca Kupującemu cenę sprzedaży towaru pomniejszoną o poniesione koszty przesyłki na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Aptekę zwróconej przesyłki. Apteka nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

6 Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją: "zwrot towaru". Zwroty należy przesyłać na adres: Apteka Gemini, Ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

7 Apteka zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej po uwzględnieniu reklamacji na rachunek wskazany przez kupującego.

8 W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy kupującego, Apteka nie zwraca kupującemu uiszczonej ceny. Na zlecenie kupującego, przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej, Apteka odsyła ponownie towar na koszt kupującego.

9 W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej i otrzymaniu od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 (dwadzieścia jeden) dniach od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (produkty) o równowartości łącznej kwoty zamówienia wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydzieści) dni od momentu otrzymania złożenia reklamacji przez Aptekę.

10 W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej, Apteka natychmiast wszczyna postępowanie reklamacyjne (na postawie protokołu szkody spisanego przy doręczeniu przesyłki). Odszkodowanie za przesyłkę (towar) wypłacane jest Kupującemu po otrzymaniu pisemnego rozpatrzenia reklamacji z UPS, tj. nie później, niż po 60 dniach od daty złożenia reklamacji przez Aptekę.

 

§ 6  Ochrona danych

1 Apteka gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Apteka zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

2 Apteka jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Aptece, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

3 Użytkownik dokonujący zakupu w Aptece może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 2