Kategorie

Woda do wstrzykiwań Fresenius (Aqua ad iniectabilia)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Woda do wstrzykiwań Fresenius?

Woda do wstrzykiwań Fresenius to jałowy płyn, wolny od pirogenów (substancji gorączkotwórczych). Przeznaczony jest do sporządzania roztworów do podawania dożylnego. Stosowany jest także do rozcieńczania gotowych koncentratów elektrolitowych. Może być podawany dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych.

Podstawowe informacje

NazwaWoda do wstrzykiwań Fresenius
Nazwa międzynarodowaAqua ad iniectabilia
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Nie dotyczy

PostaćRoztwór
Skład - substancja czynna
 • woda do wstrzykiwań
 • zakres pH: od 5,0 do 7,0
Dostępne opakowania
 • 100 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml
Działanie / właściwości

Rozpuszczalnik

Zastosowanie
 • rozpuszczalnik do przygotowania roztworów do podawania pozajelitowego (parenteralnego)
 • rozcieńczanie gotowych koncentratów elektrolitowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na podawaną substancję rozpuszczoną lub rozcieńczoną w wodzie do wstrzykiwań Fresenius
 • przewodnienie (nadmiar płynu w organizmie)
 • niewyrównana niewydolność układu krążenia
 • obrzęk płuc
 • obrzęk mózgu
 • zaburzenia czynności nerek (zmniejszenie wydalania moczu lub bezmocz).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas podawania leku Woda do wstrzykiwań Fresenius lekarz zleci badanie krwi i kontrolę bilansu płynów (dobowa zbiórka moczu)
 • woda do wstrzykiwań Fresenius może być podana dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych
 • należy uwzględnić ryzyko stosowania substancji rozpuszczanej lub rozcieńczanej w leku Woda do wstrzykiwań Fresenius

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Podanie zbyt dużej objętości leku może spowodować:

 • hiperwolemię
 • zmniejszenie stężenia elektrolitów we krwi.

Ponadto w miejscu podania leku może wystąpić:

 • podrażnienie
 • stan zapalny lub zapalenie żyły
Nie łączyć z

Nie są znane interakcje z innymi lekami rozpuszczalnymi w wodzie.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu leku Woda do wstrzykiwań Fresenius u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie dotyczy

Działanie i właściwości

Jak działa lek Woda do wstrzykiwań Fresenius?

Woda do wstrzykiwań Fresenius jest jałowym płynem, wolnym od pirogenów (substancji gorączkotwórczych) i przeznaczonym do sporządzania roztworów do podawania dożylnego. Stosowany jest także do rozcieńczania gotowych koncentratów elektrolitowych. Może być podawany dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Woda do wstrzykiwań Fresenius?

 • jako rozpuszczalnik do przygotowania roztworów do podawania pozajelitowego (parenteralnego)
 • jako rozcieńczalnik gotowych koncentratów elektrolitowych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Woda do wstrzykiwań Fresenius?

Lek może być podawany tylko przez personel medyczny. Nie należy stosować go samodzielnie. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Lek Woda do wstrzykiwań Fresenius może być podana dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Woda do wstrzykiwań Fresenius

W razie zastosowania większej dawki leku należy koniecznie powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Może to spowodować wystąpienie działań niepożądanych. W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Woda do wstrzykiwań Fresenius?

Leku Woda do wstrzykiwań Fresenius nie powinno się stosować w przypadku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na podawaną substancję rozpuszczoną lub rozcieńczoną w leku Woda do wstrzykiwań Fresenius
 • jeśli pacjent jest przewodniony (nadmiar płynu w organizmie)
 • jeśli pacjent ma niewyrównaną niewydolność układu krążenia
 • jeśli pacjent ma obrzęk płuc
 • jeśli pacjent ma obrzęk mózgu
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek (zmniejszenie wydalania moczu lub bezmocz).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Woda do wstrzykiwań Fresenius może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podanie zbyt dużej objętości leku może spowodować:

 • hiperwolemię (nadmiar płynu w organizmie)
 • zmniejszenie stężenia elektrolitów we krwi.

Ponadto w miejscu podania leku może wystąpić:

 • podrażnienie
 • stan zapalny lub zapalenie żyły (objawiające się bólem, tkliwością i zaczerwienieniem wokół żyły).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • podczas podawania leku Woda do wstrzykiwań Fresenius lekarz zleci badanie krwi i kontrolę bilansu płynów (dobowa zbiórka moczu)
 • woda do wstrzykiwań Fresenius może być podana dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych. Nie należy podawać więcej niż 50 ml tego leku bez dodatku roztworu. Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał więcej niż 50 ml leku Woda do wstrzykiwań Fresenius, powinien koniecznie zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki
 • należy uwzględnić ryzyko stosowania substancji rozpuszczanej lub rozcieńczanej w leku Woda do wstrzykiwań Fresenius

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Woda do wstrzykiwań Fresenius a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Woda do wstrzykiwań Fresenius a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami rozpuszczalnymi w wodzie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Woda do wstrzykiwań Fresenius a alkohol

Należy zwrócić szczególną uwagę na interakcje między substancjami rozpuszczanymi w leku Woda do wstrzykiwań Fresenius a alkoholem.

Woda do wstrzykiwań Fresenius a prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Woda do wstrzykiwań Fresenius?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pojemnik polietylenowy z kapslem KabiPac:

Nie zamrażać.

Pojemnik polipropylenowy KabiClear z kapslem:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed temperaturami ujemnymi.

Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane. Pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego