Kategorie

Xanderla (Goserelinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Xanderla?

Lek Xanderla zawiera substancję czynną: goserelinę. Należy ona do grupy leków nazywanych analogami LHRH. Jest to lek stosowany w terapii hormonalnej.

Podstawowe informacje

NazwaXanderla
Nazwa międzynarodowaGoserelinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

3,6 mg

PostaćImplant podskórny
Skład - substancja czynna

Goserelina

Skład - substancje pomocnicze

Kopolimer DL-laktydu i glikolidu (50-50)

Dostępne opakowania
 • 1 ampułko-strzykawka w tekturowym pudełku
 • 2 ampułko-strzykawki w tekturowym pudełku
 • 3 ampułko-strzykawki w tekturowym pudełku
Działanie / właściwości

Hormonalne

 • obniżanie stężenia testosteronu u mężczyzn
 • obniżanie poziomu estradiolu u kobiet
Zastosowanie
 • leczenie raka gruczołu krokowego z przerzutami, gdzie zastosowanie produktu Xanderla wykazało poprawę przeżycia porównywalną z chirurgiczną kastracją
 • leczenie uzupełniające po radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu Xanderla wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby i przeżycia całkowitego
 • leczenie raka sutka u kobiet w okresie przed- i okołomenopauzalnym, u których właściwe jest leczenie hormonalne
 • leczenie endometriozy, produkt Xanderla łagodzi objawy choroby, w tym ból, oraz zmniejsza wielkość i liczbę zmian endometrialnych
 • lek jest wskazany do wstępnego ścieńczenia endometrium przed planowanym zabiegiem ablacji lub resekcji endometrium
 • leczenie włókniaka macicy, w połączeniu z preparatami żelaza przed zabiegiem operacyjnym prowadzi do poprawy parametrów hematologicznych
 • lek jest podawany w celu zahamowania czynności przysadki w przygotowaniu do superowulacji
Przeciwwskazania
 • uczulenie na goserelinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Informacja dla mężczyzn:

 • problem z oddawaniem moczu lub dolegliwości pleców
 • cukrzyca
 • padaczka
 • jakiekolwiek choroby, które mogą osłabić kość

Lek może powodować utratę masy kostnej.

Informacja dla kobiet:

 • jakiekolwiek choroby, które mogą osłabić kość
 • osteoporoza
 • padaczka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • impotencja
 • suchość pochwy
 • zmiana wielkości piersi
 • pojawienie się trądziku
 • uderzenie gorąca i pocenie się
 • zmniejszony popęd seksualny
 • ból, siniaki, krwawienie, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia leku Xanderla

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata masy kostnej
 • mrowienie w palcach dłoni i stóp
 • wysypki skórne
 • utrata włosów
 • zwiększenie masy ciała
 • bóle stawów
 • zmiany ciśnienia tętniczego krwi
 • zmiany nastroju (w tym depresja)
 • ból w dolnej części pleców
 • osłabienie czynności serca lub zawał
 • obrzęk i bolesność piersi
 • bóle głowy
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • metadonem
 • moksyfloksacyną
Ciąża

Lek Xanderla nie jest wskazany do stosowania u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Xanderla nie jest wskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Xanderla u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczność stosowania gosereliny w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Xanderla nie wywiera lub wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Xanderla?

U mężczyzn lek Xanderla zmniejsza ilość testosteronu (hormonu) produkowanego przez organizm pacjenta. U kobiet lek Xanderla natomiast zmniejsza ilość estrogenów (hormonów).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Xanderla?

Lek Xanderla stosowany jest w:

 • leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami, gdzie zastosowanie produktu Xanderla wykazało poprawę przeżycia porównywalną z chirurgiczną kastracją
 • leczeniu uzupełniającym po radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu Xanderla wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby i przeżycia całkowitego
 • leczeniu raka sutka u kobiet w okresie przed- i okołomenopauzalnym, u których właściwe jest leczenie hormonalne
 • leczeniu endometriozy, produkt Xanderla łagodzi objawy choroby, w tym ból, oraz zmniejsza wielkość i liczbę zmian endometrialnych
 • lek jest wskazany do wstępnego ścieńczenia endometrium przed planowanym zabiegiem ablacji lub resekcji endometrium
 • leczeniu włókniaka macicy, w połączeniu z preparatami żelaza przed zabiegiem operacyjnym prowadzi do poprawy parametrów hematologicznych
 • lek jest podawany w celu zahamowania czynności przysadki w przygotowaniu do superowulacji

Dawkowanie

Jak stosować lek Xanderla?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania:

 • implant wstrzykuje się podskórnie w przednią ścianę brzucha
 • należy zachować ostrożność podając lek w przednią ścianę brzucha, ze względu na znajdującą się w pobliżu tętnicę nadbrzuszną dolną i jej odgałęzienia
 • nie stosować, jeśli opakowanie foliowe jest uszkodzone
 • pacjent powinien przyjąć pozycję na plecach, z lekko uniesioną górną częścią ciała
 • należy zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia w okolicy brzusznej, poniżej pępka
 • trzymając ampułko-strzykawkę pod niewielkim kątem pod światło, sprawdzić, czy w okienku widać implant lub jego część
 • zdjąć plastykowe zabezpieczenie tłoka z ampułko-strzykawki i wyrzucić je, zdjąć osłonę igły
 • trzymając jedną ręką cylinder ampułko-strzykawki, zachowując zasady aseptyki drugą ręką unieść fałd skóry przedniej ściany brzucha, poniżej pępka, ustawić igłę pod niewielkim kątem do powierzchni skóry (30 do 45o), następnie igłę – wcięciem do góry – wprowadzić podskórnie, aż część plastykowa dotknie skóry pacjenta
 • nacisnąć tłok do oporu, aby wstrzyknąć implant i uruchomić osłonę igły (można wtedy usłyszeć charakterystyczny dźwięk)
 • wyjąć igłę

Stosowanie:

 • lek Xanderla, implant będzie wstrzykiwany podskórnie w brzuch co cztery tygodnie (co 28 dni) zastrzyk wykona lekarz lub pielęgniarka
 • ważne jest, by kontynuować leczenie lekiem Xanderla nawet jeśli pacjent czuje się dobrze
 • należy kontynuować leczenie do czasu, gdy lekarz zdecyduje, że można je zakończyć

Informacja dla kobiet:

 • jeśli pacjentka otrzymuje lek Xanderla z powodu włókniaków macicy i ma niedokrwistość, lekarz może zlecić przyjmowanie preparatów żelaza
 • czas trwania leczenia będzie zależał od przyczyny stosowania leku Xanderla:
  • w leczeniu włókniaków macicy stosowanie leku Xanderla powinno trwać nie dłużej niż trzy miesiące
  • w leczeniu endometriozy stosowanie leku Xanderla trwać nie dłużej niż sześć miesięcy
  • w celu ścieńczenia błony śluzowej macicy przed operacją lek Xanderla powinien być stosowany nie dłużej niż przez jeden dwa miesiące (cztery lub osiem tygodni)

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Xanderla należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Xanderla?

Leku Xanderla nie należy stosować, w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każde lek, lek Xanderla może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Xanderla i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • wysypka, swędzenie lub pokrzywka
 • obrzęk twarzy, ust, języka lub innych części ciała
 • uczucie duszności, świsty lub trudności w oddychaniu

Są to objawy reakcji alergicznej, występują rzadko.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • uderzenie gorąca i pocenie się — niekiedy te działania niepożądane mogą utrzymywać się przez dłuższy czas (nawet kilka miesięcy) po zakończeniu stosowania leku
 • zmniejszony popęd płciowy
 • ból, siniaki, krwawienie, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata masy kostnej
 • mrowienie w palcach dłoni i stóp
 • wysypki skórne
 • utrata włosów
 • zwiększenie masy ciała
 • bóle stawów
 • nieprawidłowe ciśnienie krwi
 • zmiany nastroju (w tym depresja)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia psychiczne
 • guz przysadki

Częstość nieznana:

 • zmiany dotyczące krwi
 • zaburzenia wątroby
 • zakrzep krwi w płucach, powodujący ból w klatce piersiowej lub duszność
 • zapalenie płuc
 • zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)

Informacje dla mężczyzn:

 • bóle w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa oraz trudności w oddawaniu moczu - jeśli wystąpią, należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego
 • bóle kostne szczególnie na początku leczenia - jeśli wystąpią, należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego
 • zaburzenie erekcji
 • obrzęk i bolesność piersi
 • zaburzona tolerancja glukozy
 • niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego

Informacje dla kobiet:

 • zmiany stężenia wapnia we krwi, do objawów należą nudności, wymioty lub wzmożone pragnienie — jeśli wystąpią takie objawy należy poinformować o nich lekarza
 • krwawienia z pochwy, występują najczęściej podczas pierwszego miesiąca leczenia i ustępują samoistnie - jeśli objawy się utrzymują lub przeszkadzają pacjentce, należy powiedzieć o nich lekarzowi
 • bóle głowy
 • suchość pochwy
 • powiększenie piersi
 • wystąpienie drobnych torbieli jajników, wywołujących u niektórych kobiet ból, zazwyczaj ustępują bez dodatkowego leczenia
 • sporadycznie, u kobiet, które podczas leczenia lekiem wejdą w okres menopauzy, dochodzi do trwałego zatrzymania miesiączkowania
 • efekt flary guza (przejściowe zwiększenie stężenia estrogenów w ciągu pierwszych dni lub tygodni stosowania leku - guz może się powiększyć, co może powodować nasilenie objawów, ale jest to działanie przejściowe), ból guza
 • występowanie trądziku (głownie w pierwszym miesiącu leczenia)

Jeśli lek Xanderla jest stosowany w leczeniu raka piersi, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 • nasilenia objawów choroby nowotworowej na początku leczenia, może dojść do nasilenia bólów i (lub) zwiększenia zmian nowotworowych

Jeśli lek Xanderla jest stosowany w leczeniu niepłodności, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 • nadmierny wpływ na jajniki, może to powodować bóle brzucha, wzdęcia, nudności i wymioty — jeśli wystąpią, należy powiadomić lekarza prowadzącego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Xanderla.

Należy poinformować swojego lekarza, jeżeli u pacjenta występują jakiekolwiek choroby lub zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub jeżeli pacjent przyjmuje leki z powodu tych zaburzeń. Podczas stosowania leku Xanderla ryzyko zaburzeń rytmu serca może być zwiększone.

Informacja dla mężczyzn:

 • problem z oddawaniem moczu lub dolegliwości pleców
 • cukrzyca
 • depresja
 • nadciśnienie
 • jakiekolwiek choroby, które mogą osłabić kość

Leki mogą powodować utratę masy kostnej.

Informacja dla kobiet:

 • jakiekolwiek choroby, które mogą osłabić kość
 • depresja
 • nadciśnienie

Leki mogą powodować utratę masy kostnej.

Jeśli pacjentka stosuje lek Xanderla z powodu endometriozy, lekarz może zalecić stosowanie również innych leków, które zmniejszają wpływ leku Xanderla na kości.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować niehormonalne metody antykoncepcji podczas stosowania leku Xanderla i do czasu przywrócenia menstruacji po zakończeniu stosowania leku Xanderla.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xanderla a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Xanderla jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży.

Xanderla a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Xanderla jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Xanderla z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca tj. chinidyna, dyzopiramid, prokainamid, amiodaron, sotalol, dofetylid i ibutylid
 • metadonu — może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca
 • moksyfloksacyny
 • leków przeciwpsychotycznych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xanderla a alkohol

Brak danych.

Xanderla a prowadzenie pojazdów

Lek Xanderla nie wywiera lub wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Xanderla?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego