Kategorie

Yanimo Respimat (Tiotropium + Olodaterol)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Yanimo Respimat?

Lek Yanimo Respimat zawiera dwie substancje czynne: tiotropium i olodaterol, które należą do grupy leków zwanych długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela. Tiotropium należy do podgrupy leków przeciwcholinergicznych, natomiast olodaterol - do podgrupy długo działających agonistów receptorów beta2-adrenergicznych.

Podstawowe informacje

NazwaYanimo Respimat
Nazwa międzynarodowaTiotropium + Olodaterol
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2,5 mcg + 2,5 mcg

PostaćPłyn do inhalacji
Skład - substancja czynna

Tiotropium + Olodaterol

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • edetynian disodu
 • woda oczyszczona
 • kwas solny 1 M (do ustalenia pH)
Dostępne opakowania
 • opakowanie pojedyncze: 1 inhalator wielokrotnego użytku Respimat (re-usable) oraz 1 wkład z lekiem dostarczający 60 rozpyleń (30 dawek leczniczych)
 • opakowanie potrójne: 1 inhalator wielokrotnego użytku Respimat (re-usable) i 3 wkłady z lekiem, każdy dostarczający 60 rozpyleń (30 dawek leczniczych)
 • pojedyncze opakowanie uzupełniające: 1 wkład z lekiem dostarczający 60 rozpyleń (30 dawek leczniczych)
 • potrójne opakowanie uzupełniające: 3 wkłady z lekiem, każdy dostarczający 60 rozpyleń (30 dawek leczniczych)
Działanie / właściwości

Rozszerzające oskrzela

Zastosowanie

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • uczulenie na atropinę lub substancje pochodne, np. ipratropium lub oksytropium
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma
 • choroby serca
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • padaczka
 • nadczynność tarczycy
 • nieprawidłowe poszerzenie tętnicy (tętniak)
 • cukrzyca
 • ciężka choroba wątroby
 • choroba nerek
 • planowany zabieg chirurgiczny
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • problemy z prostatą lub trudności z oddawaniem moczu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • szybsze bicie serca (częstoskurcz)
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • kaszel
 • chrypka (dysfonia)
 • suchość w ustach
Nie łączyć z
 • niektórymi lekami zawierającymi długo działające leki z grupy agonistów receptorów beta-adrenergicznych, takimi jak salmeterol, czy formoterol
 • krótko działającymi lekami beta-adrenergicznymi, takimi jak salbutamol
 • lekami należącymi do grupy leków blokujących receptory beta-adrenergiczne stosowanymi w leczeniu nadciśnienia lub innych schorzeń serca, takimi jak propranolol
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby oczu zwanej jaskrą, takimi jak tymolol
 • lekami obniżającymi stężenie potasu we krwi, takimi jak steroidy (np. prednizolon), leki moczopędne, leki stosowane w przypadku problemów z oddychaniem (np. teofilina)
 • lekami z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO (np. selegilina lub moklobemid), które są stosowane w leczeniu zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych, takich jak choroba Parkinsona, czy depresja
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak podczas stosowania leku Yanimo Respimat mogą wystąpić zawroty głowy lub niewyraźne widzenie. Jeżeli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać żadnych narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Yanimo Respimat?

Lek Yanimo Respimat rozszerza oskrzela, pomagając otworzyć drogi oddechowe i ułatwiając oddychanie. Regularne stosowanie leku Yanimo Respimat może również pomóc w zmniejszeniu duszności związanej z chorobą oraz przyczynić się do zminimalizowania wpływu choroby na codzienne życie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Yanimo Respimat?

Lek Yanimo Respimat jest stosowany w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Dawkowanie

Jak stosować lek Yanimo Respimat?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek należy stosować raz na dobę, o tej samej porze, ponieważ działa on przez 24 godziny
 • przy każdym użyciu należy wykonać dwa rozpylenia

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yanimo Respimat

Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienia działań niepożądanych, takich jak:

 • suchość w ustach
 • zaparcia
 • trudności z oddawaniem moczu
 • niewyraźne widzenie
 • ból w klatce piersiowej
 • wysokie lub niskie ciśnienie krwi
 • szybsze bicie serca lub uczucie nieregularnego bicia serca, bądź kołatania serca
 • zawroty głowy
 • nerwowość
 • zaburzenia snu
 • niepokój
 • ból głowy
 • drżenie
 • skurcze mięśni
 • nudności
 • zmęczenie
 • złe samopoczucie
 • niski poziom potasu we krwi (co może powodować skurcze mięśni, osłabienie mięśni i zaburzenia rytmu serca)
 • wysoki poziom glukozy we krwi lub zbyt dużo kwasu we krwi (co może powodować objawy, takie jak: nudności, wymioty, osłabienie, skurcze mięśni i szybszy oddech)

Pominiecie zastosowania leku Yanimo Respimat

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć następnego dnia o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku Yanimo Respimat

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku. O zakończeniu kuracji decyduje lekarz. Przerwanie stosowania leku Yanimo Respimat może spowodować nasilenie objawów POChP.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Yanimo Respimat?

Nie należy stosować tego Yanimo Respimat, jeżeli u pacjenta występuje:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • uczulenie na atropinę lub substancje pochodne, np. ipratropium lub oksytropium

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Yanimo Respimat może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Yanimo Respimat i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • natychmiastowe reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk jamy ustnej i twarzy, nagłe trudności z oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy) lub inne reakcje nadwrażliwości (takie jak nagły spadek ciśnienia krwi lub lekki ból głowy)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • ucisk w klatce piersiowej, związany z kaszlem, świszczącym oddechem lub dusznością - może wystąpić bezpośrednio po inhalacji (paradoksalny skurcz oskrzeli)
 • widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub kolorowych obrazów w połączeniu z zaczerwienieniem oczu (jaskra)
 • niedrożność jelit lub brak wypróżnień (niedrożność jelit, w tym porażenna niedrożność jelit)

Inne działania niepożądane:

Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • szybsze bicie serca (częstoskurcz)
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • kaszel
 • chrypka (dysfonia)
 • suchość w ustach

Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)
 • szybkie bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy)
 • uczucie szybkiego bicia serca (kołatanie)
 • wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze)
 • trudności z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)
 • zakażenia dróg moczowych
 • bolesne oddawanie moczu
 • ból gardła (zapalenie gardła)
 • zapalenie krtani
 • zapalenie dziąseł
 • zapalenie jamy ustnej
 • grzybicze zakażenia ust i gardła (kandydoza jamy ustnej i gardła)
 • krwawienie z nosa
 • trudności z zasypianiem (bezsenność)
 • niewyraźne widzenie
 • ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszność bezpośrednio po inhalacji (skurcz oskrzeli)
 • zaparcia
 • nudności
 • świąd
 • bóle stawów
 • obrzęk stawów
 • ból pleców

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • zapalenie jamy nosowo-gardłowej
 • zapalenie zatok
 • problemy z przełykaniem
 • zapalenie języka
 • zgaga (refluks żołądkowo-przełykowy)
 • próchnica
 • zakażenie lub owrzodzenie skóry
 • suchość skóry
 • odwodnienie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Yanimo Respimat należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • astmy
 • choroby serca
 • wysokiego ciśnienia tętniczego
 • padaczki
 • nadczynności tarczycy
 • nieprawidłowego poszerzenia tętnicy (tętniaka)
 • cukrzycy
 • ciężkiej choroby wątroby
 • choroby nerek
 • planowanego zabiegu chirurgicznego
 • jaskry z wąskim kątem przesączania
 • problemów z prostatą lub trudności z oddawaniem moczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Yanimo Respimat a ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Yanimo Respimat a karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Yanimo Respimat jednocześnie z:

 • niektórymi lekami zawierającymi długo działające leki z grupy agonistów receptorów beta-adrenergicznych, takimi jak salmeterol, czy formoterol
 • krótko działającymi lekami beta-adrenergicznymi, takimi jak salbutamol
 • lekami należącymi do grupy leków blokujących receptory beta-adrenergiczne stosowanymi w leczeniu nadciśnienia lub innych schorzeń serca, takimi jak propranolol
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby oczu zwanej jaskrą, takimi jak tymolol
 • lekami obniżającymi stężenie potasu we krwi, takimi jak steroidy (np. prednizolon), leki moczopędne, leki stosowane w przypadku problemów z oddychaniem (np. teofilina)
 • lekami z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO (np. selegilina lub moklobemid), które są stosowane w leczeniu zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych, takich jak choroba Parkinsona, czy depresja

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Yanimo Respimat a alkohol

Brak danych.

Yanimo Respimat a prowadzenie pojazdów

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak podczas stosowania leku Yanimo Respimat mogą wystąpić zawroty głowy lub niewyraźne widzenie. Jeżeli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać żadnych narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Yanimo Respimat?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • wkład z lekiem należy wymienić nie później niż trzy miesiące po umieszczeniu go w inhalatorze
 • nie należy stosować inhalatora wielokrotnego użytku Respimat przez dłużej niż jeden rok
 • leku nie wolno zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego