Kategorie

Yarisen (Natrii risedronas )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Yarisen?

Lek Yarisen należy do grupy niehormonalnych leków nazywanych bisfosfonianami, które stosuje się w leczeniu chorób kości.

Podstawowe informacje

NazwaYarisen
Nazwa międzynarodowaNatrii risedronas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

35 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Ryzedronian sodu

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon (typ A)
 • stearynian magnezu
 • żółty tlenek żelaza (E172)
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • macrogol 400
 • macrogol 8000
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki powlekane
 • 4 tabletki powlekane
 • 12 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Lek wzmacnia kości, zmniejszając ryzyko złamań kości.

Zastosowanie
 • leczenie osteoporozy u dorosłych kobiet po menopauzie
 • leczenie osteoporozy u mężczyzn
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • hipokalcemia (małe stężenie wapnia we krwi)
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • ciężka niewydolność nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy w utrzymaniu wyprostowanej pozycji (siedzącej lub stojącej) przez co najmniej 30 minut
 • zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej (np. niedobór witaminy D, zaburzenia hormonalne przytarczyc) prowadzące do małego stężenia wapnia we krwi
 • choroby przełyku (część przewodu pokarmowego, przez którą pokarm przemieszcza się z jamy ustnej do żołądka)
 • nietolerancja pewnych cukrów (takich jak laktoza)
 • ból, obrzęk lub zdrętwienie szczęki, lub też uczucie „ciężkiej” szczęki lub poluzowania się zębów
 • leczenie stomatologiczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u 1 na 100 pacjentów):

 • niestrawność, nudności, ból żołądka, skurcze żołądka lub dyskomfort, zaparcia, uczucie pełności, wzdęcia, biegunka
 • bóle kości, mięśni lub stawów
 • ból głowy
Nie łączyć z
 • wapniem
 • magnezem
 • glinem (na przykład leki stosowane w nadkwaśności soku żołądkowego, zgadze)
 • żelazem
Ciąża

Nie należy stosować leku Yarisen u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Yarisen u kobiet podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Yarisen?

Lek Yarisen działa bezpośrednio na kości powodując, że są bardziej wytrzymałe na złamania.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Yarisen?

Lek Yarisen stosowany jest w leczeniu:

 • osteoporozy u dorosłych kobiet po menopauzie
 • osteoporozy u mężczyzn

Dawkowanie

Jak stosować lek Yarisen?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady dawkowania:

 • zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka raz w tygodniu
 • lek należy przyjąć co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem (innym niż zwykła woda) lub innym lekiem
 • tabletkę należy przyjmować w wyprostowanej pozycji (można siedzieć lub stać)
 • tabletkę należy popić co najmniej szklanką zwykłej wody (120 ml)
 • tabletkę należy połknąć w całości (nie ssać, nie rozgryzać)
 • nie należy przyjmować pozycji leżącej przez co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeżeli pacjent przyjmie większą dawkę leku niż zalecana, należy podać mleko i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. U niektórych pacjentów mogą wystąpić przedmiotowe i podmiotowe objawy hipokalcemii.

Pominięcie zastosowania leku

Pominiętą tabletkę należy przyjąć tabletkę w dniu, w którym pacjent sobie o tym przypomni. Następnie należy powrócić do przyjmowania jednej tabletki jeden raz w tygodniu, w dniu tygodnia, który wcześniej został ustalony jako dzień przyjmowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku

Nie należy zaprzestać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli nastąpiła poprawa stanu zdrowia. Lekarz poinformuje o czasie trwania leczenia. Zakończenie leczenia może spowodować zmniejszenie masy kostnej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Yarisen?

Nie należy stosować tego leku gdy występuje:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • hipokalcemia (małe stężenie wapnia we krwi)
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • ciężka niewydolność nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Yarisen może wywoływać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku Yarisen oraz powiadomić lekarza jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

 • objawy charakterystyczne dla ostrego obrzęku tkanki (obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, języka i/lub gardła, trudności w przełykaniu, wysypki skórne i trudności w oddychaniu
 • ciężkie reakcje skórne, w tym podskórne pęcherze

Należy natychmiast powiadomić lekarza w przypadku stwierdzenia następujących działań niepożądanych:

 • zapalenie oka, zwykle bolesne, z zaczerwienieniem i nadwrażliwością na światło
 • martwica kości szczęki, szczególnie trudna do wyleczenia i z nawracającymi zakażeniami, często występująca po ekstrakcji zęba
 • objawy dotyczące przełyku, takie jak ból podczas przełykania, trudności w przełykaniu, ból w klatce piersiowej lub pojawienie się, lub nasilenie zgagi

Inne działania niepożądane.

Częste (u 1 na 100 pacjentów):

 • niestrawność, nudności, ból żołądka, skurcze żołądka lub dyskomfort, zaparcia, uczucie pełności, wzdęcia, biegunka
 • bóle kości, mięśni lub stawów
 • ból głowy

Niezbyt częste (u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej lub owrzodzenie przełyku (część przewodu pokarmowego, przez którą pokarm przemieszcza się z jamy ustnej do żołądka) powodujące trudności lub ból podczas przełykania, zapalenie błony śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy (początkowy odcinek jelita, do którego przechodzi treść żołądka)
 • zapalenie barwnej części oka (tęczówki) (zaczerwienione bolące oczy z możliwym zaburzeniem widzenia)

Rzadkie (u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zapalenie języka (obrzęk z zaczerwieniem i możliwą bolesnością), zwężenie przełyku (część przewodu pokarmowego, przez którą pokarm przemieszcza się z jamy ustnej do żołądka)
 • zmiany wskaźników prób czynnościowych wątroby

Następujące dodatkowe działania niepożądane opisano po wprowadzeniu leku do obrotu (częstość nieznana):

 • łysienie
 • zaburzenia wątroby, w niektórych przypadkach ciężkie
 • nadwrażliwość i reakcje skórne, w tym obrzęk twarzy, ust, języka i/lub szyi (obrzęk naczynioruchowy), wysypka i pęcherze, niektóre ciężkie i zagrażające życiu dotyczące skóry i błon śluzowych oraz zapalenie małych naczyń krwionośnych

Bardzo rzadkie:

 • ból ucha, wydzielina z ucha i/lub zakażenie ucha, należy powiedzieć o tym lekarzowi (mogą to być objawy uszkodzenia tkanki kostnej w uchu)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Yarisen należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • problemów w utrzymaniu wyprostowanej pozycji (siedzącej lub stojącej) przez co najmniej 30 minut
 • zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej (np. niedobór witaminy D, zaburzenia hormonalne przytarczyc) prowadzące do małego stężenia wapnia we krwi
 • choroby przełyku (część przewodu pokarmowego, przez którą pokarm przemieszcza się z jamy ustnej do żołądka)
 • nietolerancja] i pewnych cukrów (takich jak laktoza)
 • bólu, obrzęku lub zdrętwienia szczęki, lub też uczucia „ciężkiej” szczęki lub poluzowaniu się zębów
 • leczenia stomatologicznego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Yarisen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Yarisen u kobiet w ciąży.

Yarisen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Yarisen u kobiet podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Yarisen razem z:

 • wapniem
 • magnezem
 • glinem (na przykład leki stosowane w nadkwaśności soku żołądkowego, zgadze)
 • żelazem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Yarisen a alkohol

Brak danych.

Yarisen a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Yarisen?

Lek Yarisen należy przechowywać:

 • brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego