Kategorie

Zalanzo (Lansoprazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zalanzo?

Lek Zalanzo zawiera substancję czynną lansoprazol, która należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Lek zmniejsza ilość wydzielanego kwasu w żołądku.

Podstawowe informacje

NazwaZalanzo
Nazwa międzynarodowaLansoprazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 15 mg
 • 30 mg
PostaćKapsułki dojelitowe, twarde
Skład - substancja czynna

Lansoprazol

Skład - substancje pomocnicze

Zalanzo kapsułki 15 mg:

 • sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona)
 • laurylosiarczan sodu
 • meglumina
 • mannitol
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • talk
 • polisorbat 80
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • kopolimer kwasu metakrylowego z akrylanem etylu (1:1, zawiesina 30%, Eudragit L30 - D55)
 • nieprzezroczyste kapsułki żelatynowe twarde (żelatyna, żółcień chinolinowa (E 104), tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona)

Zalanzo kapsułki 30 mg:

 • sacharoza
 • ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona)
 • laurylosiarczan sodu
 • meglumina
 • mannitol
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • talk
 • polisorbat 80
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • kopolimer kwasu metakrylowego z akrylanem etylu (1:1, zawiesina 30%, Eudragit L30 - D55)
 • nieprzezroczyste kapsułki żelatynowe twarde (żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona)
Dostępne opakowania

Zalanzo 15 mg:

 • 28 kapsułek

Zalanzo 30 mg:

 • 14 kapsułek
 • 28 kapsułek
Działanie / właściwości

Zmniejszanie ilości kwasu wydzielanego w żołądku.

Zastosowanie
 • choroba wrzodowa dwunastnicy i żołądka
 • eradykacja bakterii Helicobacter pylori (w połączeniu z antybiotykami)
 • refluksowe zapalenie przełyku (leczenie i profilaktyka)
 • owrzodzenia dwunastnicy lub żołądka przy stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (leczenie i profilaktyka)
 • zespół Zollingera - Ellisona
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przed rozpoczęciem kuracji należy wykluczyć złośliwy nowotwór żołądka
 • w trakcie kuracji lekiem istnieje możliwość zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pkarmowego
 • w razie wystąpienia ciężkiej lub uporczywej biegunki należy rozważyć przerwanie leczenia
 • należy skonsultować się z lekarzem, jeśli jest planowanie badanie krwi - oznaczenie stężenia chromograniny A
 • należy zwrócić szczególną uwagę, czy podczas stosowania leku nie występują zmiany skórne, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych (dotyczy to także wystąpienia tych objawów po innych lekach z grupy inhibitorów pompy protonowej) 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe: zaparcia, biegunki, nudności lub wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • suchość lub ból w jamie ustnej lub gardle
 • łagodne polipy żołądka
 • zmiana wyników badań enzymów wątrobowych
 • pokrzywka, świąd, osutka
 • zmęczenie
 • łagodne polipy żołądka
Nie łączyć z
 • warfaryną
 • antypiryną
 • indometacyną
 • ibuprofenem
 • fenytoiną
 • propranololem
 • prednizolonem
 • diazepamem
 • klarytromycyną
 • terfenadyną
 • teofiliną
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • ketokonazolem
 • trakonazolem
 • estrami ampicyliny
 • solami żelaza
 • digoksyną
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy
 • sukralfatem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Dzieci

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa sotsowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Po leku Zalanzo mogą wystąpić m.in. zawroty głowy, zaburzenia równowagi i widzenia oraz senność, które wpływają niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zalanzo?

Lek Zalanzo zawiera substancję czynną lansoprazol, należącą do tzw. inhibitorów pompy protonowej. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu aktywności enzymu biorącego udział w wytwarzaniu kwasu żołądkowego, w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia jego ilości w żołądku.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zalanzo?

Lek Zalanzo stosuje się w następujących przypadkach:

 • choroba wrzodowa dwunastnicy
 • choroba wrzodowa żołądka
 • leczenie zakażenia Helicobacter pylori (terapia skojarzona z antybiotykami)
 • refluksowe zapalenie przełyku - leczenie i zapobieganie
 • leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ
 • zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka, wymagających stałego leczenia
 • objawowa choroba refluksowa przełyku
 • zespół Zollingera - Ellisona

Dawkowanie

Jak stosować lek Zalanzo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne zalecenia dotyczące sposobu podawania leku Zalanzo:

 • kapsułki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu
 • kapsułki należy przyjmować raz na dobę rano lub wieczorem
 • zawartość kapsułki można otworzyć i wsypać do łyżki stołowej soku jabłkowego i natychmiast połknąć
 • mikrogranulek nie należy żuć ani kruszyć

Zwykle stosowane dawki leku Zalanzo to:

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

 • 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie
 • terapię można kontynuować przez kolejne 4 tygodnie, jeśli nie uzyskano zadowalających efektów

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

 • 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie
 • terapię można kontynuować przez kolejne 4 tygodnie, jeśli nie uzyskano zadowalających efektów

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori

 • 30 mg dwa razy na dobę przez 7 dni (łącznie z dwoma antybiotykami: klarytromycyną oraz amoksycykliną lub metronidazolem)

Zaleca się stosowanie jednego z dwóch schematów:

 • 30 mg Zalanzo +250 - 500 mg klarytromycyny + 1000 mg amoksycykliny dwa razy na dobę
 • 30 mg Zalanzo + 250 mg klarytromycyny + 400 - 500 mg metronidazolu dwa razy na dobę

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

 • 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie
 • terapię można kontynuować przez kolejne 4 tygodnie, jeśli nie uzyskano zadowalających efektów
 • leczenie podtrzymujące: 15 mg raz na dobę, w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy podczas długotrwałego stosowania NLPZ

 • 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie
 • terapię można kontynuować przez kolejne 4 tygodnie, jeśli nie uzyskano zadowalających efektów
 • w niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie dłuższej terapii w większych dawkach leku

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (np. wiek powyżej 65 lat, obecna czy wcześniejsza choroba żołądka lub dwunastnicy), wymagających stałego leczenia NLPZ

 • 15 mg raz na dobę
 • dawka może być zwiększona przez lekarza do 30 mg raz na dobę

Objawowa choroba refluksowa przełyku

 • 15 mg raz na dobę
 • dawka może być zwiększona przez lekarza do 30 mg raz na dobę

Zespół Zollingera - Ellisona

 • początkowo 60 mg raz na dobę
 • dawka może być zwiększona przez lekarza w zależności od reakcji pacjenta na leczenie, stosowano dawki do 180 mg na dobę
 • lansoprazol w dawce większej niż 120 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz indywidualnie dobierze dawki w zależności od stanu pacjenta. Zazwyczaj w tej grupie wiekowej nie stosuje się dawek większych niż 30 mg.

Pacjenci z niewydolnością wątroby i nerek

Zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o połowę w przypadku niewydolności wątroby. Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie zażycia większej dawki niż zalecona należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zalanzo?

Leku Zalanzo nie należy stosować w przypadku uczulenia na lansoprazol lub którykolwiek składnik preparatu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zalanzo może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą wystapić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe: zaparcia, biegunka, nudności lub wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • suchość lub ból w jamie ustnej lub gardle
 • łagodne polipy żołądka
 • zmiana wyników badan enzymów wątrobowych
 • pokrzywka, świąd, osutka
 • zmęczenie
 • łagodne polipy żołądka

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • depresja
 • zmiany morfologiczne - zmiana liczba krwinek: małopłytkowość, eozynofilia, leukopenia
 • bóle stawów lub mięśni
 • obrzęki

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • niedokrwistość
 • bezsenność, omamy, splątanie
 • niepokój
 • zawroty głowy z zaburzeniami równowagi
 • parestezje (zaburzenia czucia)
 • senność
 • drżenia mięśniowe
 • zaburzenia widzenia
 • zapalenie języka, kandydoza (rodzaj grzybicy) przełyku
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia smaku
 • zapalenie wątroby, żółtaczka
 • wybroczyny, plamica
 • utrata owłosienia
 • rumień wielopostaciowy
 • nadwrażliwość na światło
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • ginekomastia (przerost piersi u mężczyzn)
 • gorączka
 • wzmożona potliwość
 • obrzęk naczynioruchowy
 • jadłowstręt
 • impotencja

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów - pewnych krwinek białych - we krwi)
 • pancytopenia (niedobór wszystkich rodzajów krwinek)
 • zapalenie okrężnicy
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • bardzo ciężkie reakcje skórne przebiegające z zaczerwienieniem, tworzeniem pęcherzy, nasilonymi zmianami zapalnymi i utratą skóry
 • wstrząs anafilaktyczny (którego objawami są obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z przełykaniem, pokrzywka i trudności w oddychaniu)
 • zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów, zmniejszenie stężenia sodu w krwi

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • wysypka, której może towarzyszyć ból stawów
 • omamy wzrokowe

Przy stosowaniu leku ponad trzy miesiące może dojść do hipomagnezemii (obniżenia stężenia magnezu we krwi) objawiająca się m.in.: zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, drgawkami, przyspieszeniem akcji serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Zalanzo powinien być stosowany ostrożnie i należy mieć na uwadze:

 • przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć złośliwy nowotwór żołądka, gdyż jego objawy mogą być maskowane przez lek
 • w trakcie kuracji lekiem istnieje możliwość zwiększenia ryzyka zakażeń przewodu pkarmowego
 • w przypadku wystąpienia ostrej i uporczywej biegunki należy powiedzieć o tym lekarzowi
 • ze względu na zwiększenie stężenia chromograniny A, na 5 dni przed jej badaniem nie należy stosować leku
 • wystąpienie objawów skórnych, wysypki skórnej (zmiany skórne w miejscach ekspozycji na słońce w połączeniu z bólem stawów) - ryzyko jest większe w przypadku wcześniejszego stosowania inhibitorów pompy protonowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zalanzo a ciąża

Jesli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Zalanzo w czasie ciąży ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania lansoprazolu u ciężarnych.

Zalanzo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O stosowaniu leku Zalanzo podczas karmienia piersią decyduje lekarz po rozważeniu korzyści z karmienia piersią dla dziecka w stosunku do korzyści ze stosowania leku dla matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie istotne interakcje występują w przypadku jednoczesnego stosowania leku Zalanzo z:

 • warfaryną
 • antypiryną
 • indometacyną
 • ibuprofenem
 • fenytoiną
 • propranololem
 • prednizolonem
 • diazepamem
 • klarytromycyną
 • terfenadyną
 • teofiliną
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • ketokonazolem
 • trakonazolem
 • estrami ampicyliny
 • solami żelaza
 • digoksyną, możliwość wzrostu jej stężenia w osoczu
 • sukralfatem i lekami zobojętniające kwas żołądkowy - mogą zmniejszyć stężenie lansoprazolu i zaleca się podawanie leku Zalanzo co najmniej po 1 godzinę od przyjęcia leków z tej grupy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zalanzo a alkohol

Brak danych.

Zalanzo a prowadzenie pojazdów

Po leku Zalanzo mogą wystąpić m.in. zawroty głowy, zaburzenia równowagi i widzenia oraz senność, które wpływają niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zalanzo?

Lek Zalanzo należy przechowywać w:

 • miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • temperaturze poniżej 25oC
 • w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego