Kategorie

Zaranta (Rosuvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zaranta?

Lek Zaranta należy do grupy leków zwanych statynami. Zawiera rozuwastatynę, która obniża poziom cholesterolu. Stosowana jest u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Podstawowe informacje

NazwaZaranta
Nazwa międzynarodowaRosuvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
 • 30 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Rozuwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna typ 12
 • wodorotlenek magnezu
 • stearynian magnezu
 • krospowidon typ A

Otoczka tabletki:

 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 3350
 • talk
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek - tylko Zaranta 5 mg, 15 mg oraz 30 mg
 • 90 tabletek- tylko Zaranta 15 mg oraz 30 mg
Działanie / właściwości
 • zmniejsza stężenie "złego" cholesterolu LDL
 • zwiększa stężenie "dobrego" cholesterolu HDL
 • hamuje wytwarzanie cholesterolu w organizmie
 • poprawia zdolność do usuwania cholesterolu z krwi
Zastosowanie
 • leczenie wysokiego stężenia cholesterolu we krwi
 • profilaktyka miażdżycy
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ataku serca lub udaru u pacjentów z grupy ryzyka
Przeciwwskazania
 • uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąża lub karmienie piersią
 • choroby wątroby
 • ciężkie choroby nerek
 • powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni
 • stosowanie cyklosporyny

Przeciwwskazania do stosowania dawki 30 mg oraz 40 mg:

 • umiarkowanie nasilona choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub ból mięśni, jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzono choroby mięśni, lub wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych występowały zaburzenia ze strony mięśni
 • regularne spożywanie dużych ilości alkoholu
 • pochodzenie azjatyckie
 • stosowanie leków z grupy fibratów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z nerkami lub wątrobą
 • powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni, lub problemy z mięśniami występujące w przeszłości u pacjenta, lub jego rodziny
 • regularne spożywanie dużej ilości alkoholu
 • choroba tarczycy
 • stosowanie leków z grupy fibratów
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV
 • wiek powyżej 70 lat
 • pochodzenie azjatyckie
 • ciężka niewydolność układu oddechowego
 • cukrzyca lub ryzyko rozwoju cukrzycy
 • przyjmowanie w ciągu ostatnich 7 dni lub obecnie kwasu fusydowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy tylko dawek 30 mg i 40 mg)
 • cukrzyca
Nie łączyć z
 • cyklosporyną
 • warfaryną, klopidogrelem
 • fibratami
 • lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu
 • lekami stosowanymi w przypadku niestrawności
 • erytromycyną
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • hormonalną terapią zastępczą
 • regorafenibem
 • lekami stosowanymi w terapii zakażeń wirusowych
 • kwasem fusydowym
Ciąża

Leku nie wolno przyjmować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U większości pacjentów lek Zaranta nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jeśli w trakcie stosowania leku pojawią się zawroty głowy, należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem próby prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zaranta?

We krwi występuje tzw. zły cholesterol (LDL-C) oraz dobry cholesterol (HDL-C). Lek Zaranta zmniejsza stężenie złego cholesterolu oraz zwiększa stężenie dobrego cholesterolu. Dodatkowo zwiększa zdolność usuwania złego cholesterolu oraz hamuje jego wytwarzanie w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zaranta?

Lek Zaranta stosuje się:

 • w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu
 • w profilaktyce miażdżycy
 • w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ataku serca lub udaru u pacjentów z grupy ryzyka

Dawkowanie

Jak stosować lek Zaranta?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Zaranta w celu obniżenia wysokiego stężenia cholesterolu

 • leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg lub 10 mg
 • wielkość dawki początkowej zależy od stężenia cholesterolu we krwi, stopnia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, występowania czynników, które sprzyjają wystąpieniu działań niepożądanych
 • lekarz może zalecić stosowanie najmniejszej dawki 5 mg w następujących przypadkach:
  • pochodzenie azjatyckie
  • wiek pacjenta powyżej 70 lat
  • umiarkowane zaburzenia czynności nerek
  • miopatia
 • lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta
 • dawki nie należy zwiększać częściej niż co 4 tygodnie
 • maksymalna dawka dobowa leku to 40 mg, stosowana u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, u których stosowanie mniejszych dawek nie przyniosło oczekiwanych efektów

Stosowanie leku Zaranta w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub związanych z tym problemów

 • zalecana dawka dobowa to 20 mg raz na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat

 • zakres stosowanych dawek w tej grupie pacjentów to 5-20 mg raz na dobę
 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku to 5 mg
 • lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku
 • maksymalna dawka dobowa to 10-20 mg (w zależności od stanu zdrowia pacjenta) zażywana raz na dobę
 • dawka 30 mg oraz 40 mg nie może być stosowana w tej grupie wiekowej

Zasady przyjmowania tabletek:

 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą
 • tabletki przyjmuje się raz na dobę, niezależnie od pory dnia
 • tabletki najlepiej stosować o tej samej porze dnia w celu pamiętania o konieczności przyjmowania leku

Pacjent powinien regularnie badać poziom cholesterolu oraz zgłaszać się na kontrole lekarskie. Lekarz na podstawie wyników badań będzie dobierał odpowiednie dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę według przyjętego schematu dawkowania. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Jeśli pacjent zakończy kurację lekiem, poziom cholesterolu może wzrosnąć. Przed zakończeniem stosowania leku należy najpierw zasięgnąć opinii lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zaranta?

Leku Zaranta nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąży lub karmienia piersią
 • chorób wątroby
 • ciężkich chorób nerek
 • powtarzającego się lub niewyjaśnionego bólu mięśni
 • jednoczesnego stosowania cyklosporyny

Nie należy przyjmować leku Zaranta w dawce 30 mg oraz 40 mg, gdy:

 • u pacjenta występuje umiarkowanie nasilona choroba nerek
 • u pacjenta występują choroby tarczycy
 • u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub ból mięśni, jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzono choroby mięśni, lub wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych występowały zaburzenia ze strony mięśni
 • pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • pacjent ma pochodzenie azjatyckie
 • pacjent stosuje leki z grupy fibratów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zaranta może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Zaranta i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • problemy z oddychaniem, z lub bez obrzęku twarzy, ust, języka lub gardła
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu
 • ciężki świąd skóry (z guzkami)
 • bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać - objawy ze strony mięśni pojawiają się częściej u dzieci i młodzieży
 • zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na krwinki)
 • rabdomioliza

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy tylko dawek 30 mg i 40 mg)
 • cukrzyca

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka, swędzenie lub pokrzywka
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy to dawki 5 mg, 10 mg, 20 mg)

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne - do objawów należy obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, nasilone swędzenie skóry (z grudkami)
 • zespół toczniopodobny
 • uszkodzenie mięśni u dorosłych
 • zerwanie mięśnia
 • silne bóle brzucha (zapalenie trzustki)
 • zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi
 • zmniejszenie liczby płytek krwi zwiększające ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków (trombocytopenia)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • zapalenie wątroby
 • obecność krwi w moczu
 • uszkodzenie nerwów kończyn górnych i dolnych (odczuwane jako drętwienie)
 • bóle stawów
 • utrata pamięci
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • depresja
 • zaburzenia snu (w tym bezsenność i koszmary senne)
 • kaszel
 • luźne stolce (biegunka)
 • ciężkie zmiany pęcherzowe skóry, ust, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • obrzęk (opuchnięcie)
 • problemy seksualne
 • problemy z oddychaniem (nieproduktywny kaszel i płytki oddech lub gorączka)
 • drętwienie, mrowienie, ból i uczucie pieczenia dotyczące ramion lub nóg (neuropatia obwodowa)
 • zaburzenia ścięgien, w niektórych przypadkach powikłane zerwaniem ścięgna
 • stałe osłabienie mięśni
 • zagęszczenie tkanek podtrzymujących pomiędzy workami powietrznymi płuc (śródmiąższowa choroba płuc) z objawami takimi jak duszność, kaszel, gorączka, zmęczenie i utrata masy ciała

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zaranta należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent:

 • ma problemy z nerkami lub wątrobą
 • ma powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni, lub problemy z mięśniami występujące w przeszłości u pacjenta, lub jego rodziny
 • regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • ma chorobę tarczycy
 • stosuje leki z grupy fibratów
 • przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie, lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy
 • ma powyżej 70 lat
 • pochodzi z Azji
 • ma ciężką niewydolność układu oddechowego
 • ma cukrzycę lub istnieje u niego ryzyko rozwoju cukrzycy

Jeśli którakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości), nie należy przyjmować leku Zaranta w dawce 30 mg oraz 40 mg, a przed przyjęciem leku Zaranta w jakiejkolwiek innej dawce należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zaranta oraz w trakcie leczenia, lekarz powinien zlecić badanie krwi w celu oznaczenia aktywności enzymów wątrobowych. U niektórych pacjentów przyjmowanie statyn wpłynęło na czynność wątroby.

Pacjenci chorujący na cukrzycę lub narażeni na rozwój tej choroby powinni zostać objęci szczególną opieką lekarską w momencie włączenia leku Zaranta.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zaranta a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zaranta nie wolno stosować w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie terapii, powinna natychmiast przerwać stosowanie leku. W trakcie przyjmowania leku, pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Zaranta a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zaranta nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • cyklosporyna
 • warfaryna, klopidogrel (lub jakikolwiek inny lek rozrzedzający krew)
 • fibraty (np. gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakikolwiek inny lek obniżający stężenie cholesterolu (np. ezetymib)
 • leki na niestrawność (stosowane w celu neutralizacji kwasu solnego w żołądku)
 • erytromycyna (antybiotyk)
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • hormonalną terapię zastępczą
 • regorafenib (stosowany w leczeniu raka)
 • którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami: rytonawir, lopinawir, atazanawir, symeprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir
 • kwas fusydowy - jeśli konieczne jest stosowanie kwasu fusydowego, należy zaprzestać przyjmowanie leku Zaranta do czasu, aż lekarz nie poinformuje o możliwości wznowienia przyjmowania statyn

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zaranta a alkohol

Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernego spożywania alkoholu.

Zaranta a prowadzenie pojazdów

U większości pacjentów lek Zaranta nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jeśli w trakcie stosowania leku pojawią się zawroty głowy, należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem próby prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zaranta?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego