Kategorie

Zenmem (Memantini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zenmem?

Lek Zenmem zawiera jako substancję czynną memantynę. Należy ona do grupy leków przeciw otępieniu. Stosowany jest w leczeniu choroby Alzheimera, w której utrata pamięci spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu.

Podstawowe informacje

NazwaZenmem
Nazwa międzynarodowaMemantini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze
 • poliakrylina
 • wodorotlenek sodu (do ustalenia pH)
 • laktoza jednowodna suszona rozpyłowo
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol suszony rozpyłowo
 • kroskarmeloza sodowa
 • aspartam (E951)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • aromat miętowy [zawierający maltodekstrynę (kukurydzianą), skrobię modyfikowaną E1450 (kukurydzianą), olejek mięty pieprzowej (mięta polna)]
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwotępienne

Zastosowanie

Lek stosowany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał serca
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzona czynność nerek, konieczne jest monitorowanie czynności nerek przez lekarza
 • u pacjenta występuje nerkowa kwasica kanalikowa lub ciężkie zakażenie układu moczowego
 • jednoczesne przyjmowanie łącznie z memantyną leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • duszność
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek
Nie łączyć z
 • amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem
 • dantrolenem, baklofenem
 • cymetydyną, ranitydyną, prokainamidem, chinidyną, chininą, nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • środkami antycholinergicznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • barbituranami
 • agonistami dopaminergicznymi
 • neuroleptykami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Zenmem u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zenmem może wpływać na szybkość reakcji, co może być przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Lekarz powinien poinformować pacjenta czy choroba pozwala mu w sposób bezpieczny prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zenmem? 

Lek Zenmem wywierając wpływ na receptory NMDA, poprawia pamięć oraz przekazywanie impulsów nerwowych, przez co wykorzystywany jest w leczeniu choroby Alzheimera.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zenmem?

Lek stosuje się w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zenmem?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg
 • aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zwiększać dawkę leku stopniowo, zgodnie z poniższym schematem:

1 tydzień - 1 x 5 mg

2 tydzień - 1 x 10 mg

3 tydzień - 1 x 15 mg

4 tydzień i kolejny - 1 x 20 mg

Sposób podawania:

 • lek należy przyjmować doustnie 1 raz na dobę
 • lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia
 • lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu zdrowia pacjenta, stale monitorując czynność nerek, w określonych odstępach czasu.

Czas trwania leczenia

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Zażycie zbyt dużej dawki leku nie powinno spowodować zagrożenia dla zdrowia. Mogą wystąpić objawy niepożądane specyficzne dla leku. W razie znacznego przedawkowania leku, należy skontaktować się z lekarzem, w celu wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę leku zgodnie ze stosowanym schematem dawkowania.

Stosowanie leku Zenmem z jedzeniem i piciem

Pacjent powinien poinformować lekarza jeśli wprowadzona została lub jest planowana zasadnicza zmiana w sposobie odżywiania, lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową, lub ciężkie zakażenia dróg moczowych. W takich przypadkach może wystąpić konieczność zmodyfikowania dawki leku przez lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zenmem?

Leku Zenmem nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zenmem może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • duszność
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • zmęczenie
 • zakażenia grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • napady padaczkowe

Częstość nieznana:

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera może wiązać się z występowaniem depresji, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów leczonych memantyną zgłaszano takie zdarzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy stosowaniu leku Zenmem należy zachować ostrożność, jeśli:

 • występowały w przeszłości napady padaczkowe
 • pacjent przebył w ostatnim czasie zawał serca
 • występuje zastoinowa niewydolność krążenia
 • występuje niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • występuje zaburzona czynność nerek, wtedy konieczne jest monitorowanie czynności nerek przez lekarza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zenmem a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Zenmem a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Zenmem może powodować zmiany w działaniu lub spowodować konieczność modyfikacji dawkowania następujących leków:

 • amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu
 • dantrolenu, baklofenu
 • cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny
 • hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)
 • leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub kurczów jelit)
 • leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)
 • agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)
 • neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zenmem a alkohol

Brak danych

Zenmem a prowadzenie pojazdów

Lek Zenmem może wpływać na szybkość reakcji, co może być przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Lekarz powinien poinformować pacjenta czy choroba pozwala mu w sposób bezpieczny prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zenmem?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego