ZIAJA Antybzzz, płyn przeciw insektom dla dzieci, 100ml

ZIAJA Antybzzz, płyn przeciw insektom dla dzieci, 100ml

9,39 Cena brutto
Cena jednostkowa: 9,39 zł za 100 ml
Wysyłamy w 1 dzień roboczy
Dostępny

ZIAJA Antybzzz, płyn przeciw insektom dla dzieci, 100ml - opis produktu

Płyn przeciw insektom dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
 
Preparat zapewniający ochronę przed ukąszeniami insektów: kleszcze - przenoszą boreliozę - groźną chorobę zakaźną; komary i meszki - powodują swędzące ugryzienia, będące często przyczyną zakażeń bakteryjnych; osy - ich użądlenia mogą wywoływać silne odczyny alergiczne.
 
Wskazania: ochrona przeciw insektom dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
 
Sposób użycia: spryskać preparatem odsłonięte części ciała z odległości 20 cm. W razie potrzeby czynność powtarzać, średnio co 4-godziny.
 
Składniki aktywne: ir 3535, prowitamina B5 (D-panthenol).
 
Posiada pozytywną opinię Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu.
 
Środki ostrożności: łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, żródęł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, nie jeść, nie pić podczas używania produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawiera geraniol - może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie stosować na tworzywa sztuczne i powierzchnie lakierowane.
 
Pierwsza pomoc: generalna zasada - w razie wątpliwości lub jeśli objawy  się  utrzymują zawsze należy wezwać lekarza. Nie wywoływać wymiotów u osoby nieprzytomnej. Narażenie inhalacyjne: zapewnić dostęp świeżego powietrza. w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zasięgnąć pomocy lekarza. Kontakt z oczami: dokładnie umyć, miękką, czystą wodą przez 15 minut bez zamykania oczu. Niezależnie od stanu początkowego skierować poszkodowanego  do okulisty i pokazać etykietę. Kontakt z otwartymi ranami lub uszkodzoną skórą: dokładnie umyć, miękką, czystą wodą. W przypadku połknięcia : wypić 1 lub 2 szklanki wody i wywołać wymioty, jeśli to koniecznie zasięgnąć porady lekarza.