Kategorie

Zofran Zydis (Ondansetronum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zofran Zydis?

Lek Zofran Zydis występuje w postaci liofilizatu doustnego i zawiera substancję czynną ondansetron. Substancja ta należy do grupy leków przeciwwymiotnych. Zofran Zydis jest stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów oraz u dorosłych w zapobieganiu nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego.

Podstawowe informacje

NazwaZofran Zydis
Nazwa międzynarodowaOndansetronum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 4 mg
 • 8 mg
PostaćLiofilizat doustny
Skład - substancja czynna

Ondansetron

Skład - substancje pomocnicze
 • żelatyna
 • mannitol
 • aspartam
 • sodowy parahydroksybenzoesan metylu
 • sodowy parahydroksybenzoesan propylu
 • truskawkowa esencja zapachowa
 • etanol
 • alkohol benzylowy
Dostępne opakowania

10 sztuk

Działanie / właściwości

Przeciwwymiotne

Zastosowanie
 • zapobieganie i hamowanie nudnościom oraz wymiotom wywołanym chemioterapią i radioterapią nowotworów
 • zapobieganie nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego u dorosłych
 • zapobieganie i hamowanie nudnościom oraz wymiotom wywołanym chemioterapią u dzieci
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przyjmowanie jednocześnie z apomorfiną
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron lub palonosetron
 • choroby wątroby
 • niedrożność jelit
 • wydłużenie odstępu QT
 • przyjmowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
 • hipokaliemia i hipomagnezemia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie gorąca lub zaczerwienienie skóry
 • zaparcia
Nie łączyć z
 • karbamazepiną i fenytoiną
 • ryfampicyną
 • tramadolem
 • lekami wpływającymi na serce, w tym wpływającymi na odstęp QT
 • lekami powodującymi zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • antybiotykami takimi jak erytromycyna lub ketokonazol
 • lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
 • lekami z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
Ciąża

Nie należy stosować leku Zofran Zydis w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zofran Zydis.

Dzieci

Lek Zofran Zydis w postaci syropu jest stosowany u dzieci od 6 miesiąca życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zofran Zydis nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zofran Zydis?

Zofran Zydis zawiera substancję czynną ondansetron. Lek ten ma działanie przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zofran Zydis?

Lek Zofran Zydis ma postać liofilizatu, która bardzo szybko rozpuszcza się po umieszczeniu na powierzchni języka. Lek ten stosuje się:

 • u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 miesięcy w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów
 • u dorosłych w zapobieganiu nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego

Dawkowanie

Jak stosować lek Zofran Zydis?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Zofran Zydis powinien zacząć działać w ciągu jednej do dwóch godzin po przyjęciu dawki. Jeśli wymioty wystąpią w ciągu godziny po przyjęciu dawki leku, należy jeszcze raz przyjąć taką samą dawkę.

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią:

Dzieci w wieku 6 miesięcy i powyżej oraz młodzież:

 • w dniu stosowania chemioterapii:
  • bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii lekarz lub pielęgniarka poda dożylnie pierwszą dawkę ondansetronu
  • po upływie 12 godzin od chemioterapii lek zwykle podaje się doustnie w zależności od masy ciała dziecka (dzieciom o masie ciała do 10 kg nie podaje się liofilizatów, a powyżej 10 kg - 1 liofilizat o mocy 4 mg)
 • w kolejnych dniach:
  • dawki doustne jak wyżej dwa razy na dobę przez okres do 5 dni

Maksymalna dawka dobowa wynosi 32 mg ondansetronu w dawkach podzielonych.

Dorośli:

 • w dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii:
  • zazwyczaj stosowana dawka to 8 mg ondansetronu (2 liofilizaty o mocy 4 mg lub 1 liofilizat o mocy 8 mg) przyjmowana jedną lub dwie godziny przed leczeniem
  • po upływie 12 godzin podaje się kolejne 8 mg ondansetronu (2 liofilizaty o mocy 4 mg lub 1 liofilizat o mocy 8 mg)
 • w kolejnych dniach:
  • zazwyczaj stosowana dawka to 8 mg ondansetronu (2 liofilizaty o mocy 4 mg lub 1 liofilizat o mocy 8 mg) dwa razy na dobę
  • taka dawka może być stosowana przez okres do 5 dni

Zapobieganie nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej:

Dorośli:

 • zazwyczaj stosowana dawka to 16 mg ondansetronu (4 liofilizaty o mocy 4 mg lub 2 liofilizaty o mocy 8 mg) przyjmowane na godzinę przed operacją

Do leczenia nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym zalecane jest podawanie ondansetronu dożylnie lub domięśniowo.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi chorobami wątroby:

Nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę.

Zasady stosowania:

 • liofilizat należy delikatnie wyjąć z blistra bezpośrednio przed jego użyciem
 • nie należy go przez folię, ponieważ liofilizat Zofran Zydis jest kruchy i może się połamać
 • liofilizat umieszcza się na powierzchni języka, gdzie szybko się rozpuszcza, pozostałości leku należy połknąć

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zofran Zydis

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

W przypadku przedawkowania obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych.

Pominięcie przyjęcia leku Zofran Zydis

Jeżeli występują nudności lub wymioty:

 • należy jak najszybciej przyjąć dawkę leku Zofran Zydis, a następnie przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Jeżeli nie występują nudności lub wymioty:

 • należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Zofran Zydis należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zofran Zydis?

Leku Zofran Zydis nie należy stosować jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przyjmuje apomorfinę - możliwość występowania głębokiego niedociśnienia tętniczego oraz utraty przytomności podczas stosowania jednocześnie z ondansetronem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zofran Zydis może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Zofran Zydis i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi reakcja alergiczna mogąca obejmować następujące objawy:

 • nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka
 • wysypkę - czerwone kropki lub plamy pod skórą gdziekolwiek na ciele (pokrzywka)
 • omdlenie

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie gorąca lub zaczerwienienie skóry
 • zaparcia

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • czkawka
 • obniżenie ciśnienia krwi, które może spowodować omdlenie lub zawroty głowy
 • zbyt wolne lub nierówne bicie serca (zaburzenia rytmu)
 • ból w klatce piersiowej
 • drgawki
 • nietypowe ruchy ciała lub drżenie
 • zmiany wyników badań czynności wątroby

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie
 • zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępują w ciągu 20 minut

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zofran Zydis należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron lub palonosetron
 • ma chorobę wątroby
 • ma niedrożność jelit
 • stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)

Ondansetron powoduje wydłużenie odstępu QT w sposób zależny od dawki oraz może wywoływać częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes - należy unikać stosowania leku Zofran Zydis u pacjentów z wrodzonym zespołem długiego QT oraz zachować ostrożność u pacjentów, u których występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QTc, w tym pacjentów:

 • z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej
 • z zastoinową niewydolnością serca
 • z bradyarytmią
 • przyjmujących inne produkty lecznicze wywołujące wydłużenie odstępu QT lub zaburzenia gospodarki elektrolitowej

Przed zastosowaniem leku Zofran Zydis pacjent powinien skorygować:

 • hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we krwi)
 • hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zofran Zydis a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zofran Zydis w czasie ciąży, ponieważ może on wykazywać szkodliwy wpływ na rozwój płodu.

Zofran Zydis a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zofran Zydis, ponieważ niewielkie ilości leku przenikają do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy szczególnie poinformować lekarza jeżeli pacjent stosuje:

 • karbamazepinę lub fenytoinę - powodują zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi
 • ryfampicynę - powoduje zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi
 • tramadol - ondansetron może zmniejszać jego działanie przeciwbólowe
 • leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT - skojarzone stosowanie ondansetronu może powodować dodatkowe wydłużenie odstępu QT
 • leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów, szczególnie antracykliny - zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca
 • antybiotyki takie jak erytromycyna lub ketokonazol - zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca
 • leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, fluwoksamina, citalopram, escitalopram - możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego
 • leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), w tym wenlafaksyna i duloksetyna - możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zofran Zydis a alkohol

Lek Zofran Zydis nie wykazuje interakcji z alkoholem.

Zofran Zydis a prowadzenie pojazdów

Lek Zofran Zydis nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zofran Zydis?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • liofilizat Zofran Zydis należy wyjmować z blistra bezpośrednio przed przyjęciem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego