Kategorie

Zolmiles (Zolmitriptanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zolmiles?

Zolmiles zawiera zolmitryptan i należy do grupy leków zwanych tryptanami. Lek ten stosowany jest u pacjentów z migrenowymi bólami głowy.

Podstawowe informacje

NazwaZolmiles
Nazwa międzynarodowaZolmitriptanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Skład - substancja czynna

Zolmitryptan

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • krzemian wapnia
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • aspartam
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • krospowidon (typ B)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • aromat pomarańczowy o składzie: substancje aromatyzujące identyczne z naturalnymi, środki aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, maltodekstryna, guma arabska, kwas askorbinowy, butylohydroksyanizol
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
 • 3 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
 • 6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 12 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
Działanie / właściwości

Zwężanie rozszerzonych naczyń krwionośnych w głowie.

Zastosowanie

Leczenie migrenowego bólu głowy.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na zolmitryptan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • problemy z sercem
 • problemy z krążeniem
 • udar mózgu
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • przyjmowanie w tym samym czasie niektórych innych leków stosowanych w leczeniu migreny lub innych tryptanów stosowanych w migrenie
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko niedokrwiennej choroby serca
 • zespół Wolffa-Parkinsona-White'a
 • zaburzenia czynności wątroby
 • bóle głowy, które nie są typowymi bólami migrenowymi
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu depresji
 • stosowanie zbyt dużej ilości zolmitryptanu może powodować codzienne bóle głowy lub nasilenie migrenowych bólów głowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie w palcach rąk i stóp lub wrażliwość skóry na dotyk
 • uczucie senności, zawroty głowy lub uczucie ciepła
 • ból głowy
 • nierówne bicie serca
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha
 • suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia połykania
 • osłabienie siły mięśni lub ból mięśni
 • uczucie osłabienia
 • ociężałość, napięcie
 • ból lub ucisk w gardle, szyi, ramionach i nogach lub klatce piersiowej
Nie łączyć z
 • innymi tryptanami
 • ergotaminą lub dihydroergotaminą lub metysergidem
 • moklobemidem lub fluwoksaminą
 • lekami zwanymi selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
 • lekami zwanymi selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI)
 • cymetydyną
 • cyprofloksacyną
 • preparatami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca
Ciąża

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Zolmiles podczas ciąży wpływa szkodliwie na dziecko.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w ciągu 24 godzin po zażyciu leku Zolmiles.

Dzieci

Nie zaleca się stosować leku Zolmiles u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zolmiles nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zolmiles?

Lek Zolmiles zwęża rozszerzone naczynia krwionośne. Dzięki takiemu działaniu lek ten pomaga zmniejszyć ból głowy i inne objawy napadu migrenowego, takie jak nudności lub wymioty oraz nadwrażliwość na światło i dźwięk. Lek Zolmiles działa tylko na początku napadu migrenowego. Nie zapobiegnie wystąpieniu napadu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Zolmiles?

Lek Zolmiles jest stosowany w leczeniu migrenowego bólu głowy.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zolmiles?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • lek należy przyjąć po wystąpieniu pierwszych objawów napadu migreny lub w trakcie napadu
 • zalecana dawka to jedna tabletka (2,5 mg lub 5 mg)
 • kolejną tabletkę można przyjąć, jeśli migrena nie ustąpi po upływie 2 godzin lub gdy powróci w ciągu 24 godzin
 • nie stosować więcej niż dwie dawki na dobę
 • jeżeli zostały przepisane tabletki 2,5 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg
 • jeśli zostały przepisane tabletki 5 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zolmiles

W razie przyjęcia większej dawki leku Zolmiles niż zalecana przez lekarza należy skontaktować się jak najszybciej z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. W przypadku połknięcia zbyt dużej liczby tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej mogą wystąpić objawy niepożądane, w tym uspokojenie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Zolmiles należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zolmiles?

Leku Zolmiles nie stosować w przypadku:

 • uczulenia na zolmitryptan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
 • jakichkolwiek występujących problemach z sercem, w tym zawał serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej spowodowany ćwiczeniami lub wysiłkiem), dławica Prinzmetala (ból w klatce piersiowej, który występuje podczas odpoczynku) lub doświadczenie objawów związanych z sercem, takich jak duszność lub ucisk w klatce piersiowej
 • problemów z krążeniem (ograniczony przepływ krwi w nogach lub rękach)
 • udaru mózgu lub krótkotrwałego epizodu podobnego do udaru mózgu
 • ciężkiego zaburzenia czynności nerek
 • przyjmowania w tym samym czasie niektórych inne leków stosowanych w leczeniu migreny (np. ergotamina lub leki typu ergotaminy tj. dihydroergotamina i metysergid) lub innych tryptanów stosowanych w migrenie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych wymienionych poniżej, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Zolmiles i zwrócić się do lekarza:

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne obejmujące swędzącą wysypkę (pokrzywka) oraz obrzęk twarzy, warg, ust, języka i gardła

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej, często wywołany wysiłkiem), zawał serca lub skurcz naczyń wieńcowych (ból w klatce piersiowej i skrócenie oddechu)
 • skurcz naczyń krwionośnych w jelicie, mogący spowodować uszkodzenie jelita (ból brzucha lub krwawa biegunka)

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie w palcach rąk i stóp lub wrażliwość skóry na dotyk
 • uczucie senności, zawroty głowy lub uczucie ciepła
 • ból głowy
 • nierówne bicie serca
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha
 • suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia połykania
 • osłabienie siły mięśni lub ból mięśni
 • uczucie osłabienia
 • ociężałość, napięcie
 • ból lub ucisk w gardle, szyi, ramionach i nogach lub klatce piersiowej

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • bardzo szybkie bicie serca
 • nieznaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi
 • zwiększenie ilości oddawanego moczu lub częstości oddawania moczu

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • nagła, pilna potrzeba oddania moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zolmiles należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:

 • u pacjenta występuje ryzyko niedokrwiennej choroby serca (zmniejszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne serca). Ryzyko jest większe, jeżeli pacjent pali papierosy, ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi, duże stężenie cholesterolu, cukrzycę lub jeśli w rodzinie pacjenta były przypadki niedokrwiennej choroby serca
 • pacjent został poinformowany, że występuje u niego zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (rodzaj zaburzenia rytmu serca)
 • u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby
 • u pacjenta występują bóle głowy, które nie są typowymi bólami migrenowymi
 • pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu depresji (ryzyko wystąpienia tzw. zespołu serotoninowego. Objawy mogą być ciężkie i obejmować dreszcze, nadreaktywność, nudności, gorączkę, nasilone pocenie, majaczenie, splątanie i śpiączkę)
 • stosowanie zbyt dużej ilości zolmitryptanu może powodować codzienne bóle głowy lub nasilenie migrenowych bólów głowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolmiles a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Zolmiles podczas ciąży wpływa szkodliwie na dziecko.

Zolmiles a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią w ciągu 24 godzin po zażyciu leku Zolmiles.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy w szczególności poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków:

 • tryptany inne niż zolmitryptan – lek Zolmiles można przyjąć 24 godziny po przyjęciu innego leku z grupy tryptanów i 24 godziny przed planowanym przyjęciem innego leku z grupy tryptanów (stosowane w leczeniu migreny)
 • ergotamina lub leki podobne do ergotaminy (tj. dihydroergotamina lub metysergid), należy zachować 24-godzinną przerwę, zanim pacjent przyjmie lek Zolmiles i po zażyciu leku Zolmiles należy odczekać 6 godzin przed przyjęciem leków zawierających ergotaminę lub leków typu ergotaminy (leki stosowane w leczeniu depresji) (stosowane w leczeniu migreny)
 • moklobemid lub fluwoksamina (leki stosowane w leczeniu depresji) 
 • leki zwane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (leki stosowane w leczeniu depresji)
 • leki zwane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI) (wenlafaksyna, duloksetyna-leki stosowane w leczeniu depresji)
 • cymetydyna (stosowana w niestrawności lub owrzodzeniu żołądka)
 • antybiotyki chinolowe (takie jak cyprofloksacyna)
 • preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (zwiększa się wówczas wystąpienie działań niepożądanych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolmiles a alkohol

Brak danych.

Zolmiles a prowadzenie pojazdów

Lek Zolmiles nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednak należy pamiętać, że ból migrenowy może osłabiać reakcje pacjenta podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zolmiles?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego