Kategorie

Zolsana (Zolpidemi tartras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zolsana?

Zolsana należy do grupy leków podobnych do benzodiazepin, stosowanych w leczeniu bezsenności.

Podstawowe informacje

NazwaZolsana
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu 
 • Opadry Y-1-7000 White: dwutlenek tytanu (E 171), hypromeloza 5cP, makrogol 400
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych 
 • 20 tabletek powlekanych 
 • 30 tabletek powlekanych 
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • miastenia
 • zespół bezdechu sennego
 • ciężkie uszkodzenie wątroby
 • ostra i (lub) ciężka niewydolność oddechowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność oddechowa
 • depresja
 • schorzenia psychiczne i (lub) nadużywnie alkoholu lub leków
 • zaburzenia rytmu serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych
 • omamy, pobudzenie, koszmary senne, nasilenie zaburzeń snu, depresja
 • senność w ciągu dnia, uczucie drętwienia, ból głowy, zawroty głowy, utrata pamięci, która może pojawić się w ciągu kilku godzin po przyjęciu leku (niepamięć następcza, ryzyko jej wystąpienia wzrasta, gdy pacjent śpi krócej niż 7 lub 8 godzin)
 • biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha
 • ból pleców
 • zmęczenie
Nie łączyć z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi lub przeciwlękowymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami znieczulającymi  
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • ketokonazolem
 • cyprofloksacyną
 • ryfamapicyną
 • zielem dziurawca
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Zolsana w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Pacjentki stosujące lek Zolsana nie powinny karmić piersią.

Dzieci

Leku Zolsana nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez 8 godzin po przyjęciu leku Zolsana, ze względu na ryzyko wystąpienia senności.

 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zolsana?

Lek Zolsana zawiera substancję czynną zolpidem o działaniu nasennym. Działanie leku polega na skracaniu czasu potrzebnego do zaśnięcia, zmniejszeniu liczby przebudzeń i wydłużaniu całkowitego czasu snu. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zolsana?

Lek Zolsana stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zolsana?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • lek należy stosować doustnie
 • lek należy przyjmować jednorazowo, bezpośrednio przed snem, popijając płynem (na przykład szklanką wody)
 • pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji
 • nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę

Dorośli

 • zwykle stosowana dawka to 10 mg (1 tabletka)
 • niektórym pacjentom lekarz może zalecić mniejszą dawkę

Pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci osłabieni

Dawka początkowa leku wynosi 5 mg (1/2 tabletki).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dawka początkowa leku wynosi 5 mg (1/2 tabletki).

Dzieci

Leku Zolsana nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia, ponieważ nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Czas trwania leczenia

 • czas leczenia powinien być jak najkrótszy i nie przekraczać 4 tygodni, łącznie z okresem stopniowego zmniejszania dawki (ryzyko nadużywania leku i uzależnienia zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia)
 • w niektórych przypadkach czas leczenia może być dłuższy, jeśli tak zadecyduje lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zolsana

 • jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
 • po przedawkowaniu leku Zolsana może wystąpić szereg objawów, od nasilonej senności do łagodnej śpiączki
 • jeśli doszło do przedawkowania lub podejrzewa się przedawkowanie leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

Pominięcie zastosowania leku Zolsana

 • jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu leku, następną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Zolsana

 • nie należy nagle przerywać stosowania leku Zolsana
 • po nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić: ból głowy, ból mięśni, silny lęk i napięcie, niepokój, dezorientacja i drażliwość
 • należy skontaktować się z lekarzem, który będzie stopniowo zmniejszał dawkę leku, aby przerwać leczenie

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zolsana?

Leku nie należy stosować: 

 • u pacjentów z uczuleniem na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjentów z miastenią (nużliwość mięśni)
 • u pacjentów z napadami bezdechu sennego
 • u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby
 • u pacjentów z ostrą i (lub) ciężką niewydolnością oddechową

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zolsana może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystapią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane występujące głównie na poczatku leczenia (ustępujące w miarę czasu trwania leczenia):

 • senność w ciągu dnia
 • uczucie drętwienia
 • zmniejszona czujność
 • dezorientacja
 • zmęczenie
 • ból głowy, zawroty głowy
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia koordynacji 
 • podwójne widzenie

Inne działania niepożądane

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych
 • omamy, pobudzenie, koszmary senne, nasilenie zaburzeń snu, depresja
 • senność w ciągu dnia, uczucie drętwienia, ból głowy, zawroty głowy, utrata pamięci, która może pojawić się w ciągu kilku godzin po przyjęciu leku (niepamięć następcza; ryzyko jej wystąpienia wzrasta, gdy pacjent śpi krócej niż 7 lub 8 godzin)
 • biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha
 • ból pleców
 • zmęczenie

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia apetytu
 • splątanie, rozdrażnienie, niepokój, wybuchy gniewu (agresja), chodzenie we śnie, nastrój euforyczny
 • łaskotanie, swędzenie lub mrowienie bez przyczyny (parestezje), mimowolne drżenie, zaburzenia uwagi (koncentracji), zaburzenia mowy
 • niewyraźne widzenie, podwójne widzenie
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • wysypka, świąd, nadmierna potliwość
 • ból stawów, ból mięśni, kurcze mięśni, ból szyi, osłabienie mięśni

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zmiany libido
 • zmniejszenie czujności, zaburzenia koordynacji (ataksja)
 • uszkodzenie wątroby różnego rodzaju
 • wysypka z silnym swędzeniem (pokrzywka) i powstawaniem guzków, pokrzywka
 • nieprawidłowy chód

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • ograniczone widzenie
 • urojenia, uzależnienie fizyczne i psychiczne
 • niewydolność oddechowa

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nagłe nagromadzenie się płynu w skórze i błonach śluzowych (na przykład w gardle lub języku), trudności w oddychaniu i (lub) świąd oraz wysypka - występujące często jako reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy)
 • wybuchy gniewu, nietypowe zachowania i psychozy, nadużywanie leków
 • przyzwyczajenie
 • upadki (zwłaszcza u osób starszych)

W czasie stosowania leku może dojść do ujawnienia się objawów istniejącej depresji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zolsana należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zolsana, należy wyjaśnić przyczynę bezsenności. Jeśli utrzymuje się ona po 7–14 dniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem. 

Przed zastosowaniem leku Zolsana szczególnie należy poinformwać lekarza o:

 • problemach z oddychaniem (niewydolnośi oddechowej)
 • występujących objawach depresji (pacjenci narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia prób samobójczych)
 • schorzeniach psychicznych i (lub) nadużywniu alkoholu lub leków
 • dziedzicznych zaburzeniach rytmu serca

Podczas stosowania leku Zolsana mogą wystąpić: 

 • tolerancja - zmniejszenie skuteczności leku (wielokrotne stosowanie leku Zolsana przez okres kilku tygodni, może zmniejszyć ich skuteczność)
 • uzależnienie - podczas długotrwałego stosowania leku w dużych dawkach może wystąpić uzależnienia psychiczne i fizyczne, ryzyko wystąpienia uzależnienia jest większe u pacjentów nadużywających kiedykolwiek alkoholu lub narkotyków lub u pacjentów z przebytymi zaburzeniami psychicznymi
 • bezsenność „z odbicia”-  po przerwaniu leczenia mogą powrócić lub nasilić się objawy bezsenności, mogą wystąpić też zmiany nastroju, lęk i niepokój
  Ryzyko wystąpienia objawów „z odbicia” jest większe w przypadku nagłego zaprzestania leczenia, dlatego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku.
 • zaburzenia pamięci (amnezja) - lek może powodować utratę pamięci (amnezję), która występuje zazwyczaj kilka godzin po przyjęciu leku Zolsana. 
  Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego objawu, pacjent powinien mieć zapewnione 8 godzin nieprzerwanego snu.
 • reakcje psychiczne i „paradoksalne” -  podczas przyjmowania leku Zolsana mogą wystąpić działania niepożądane: niepokój, nasilenie zaburzeń snu, pobudzenie, rozdrażnienie, agresja, urojenia, wybuchy gniewu, koszmary senne, zaburzenia psychiczne, chodzenie podczas snu, niewłaściwe zachowanie oraz inne działania niepożądane dotyczące zachowania
  Stosowanie leku Zolsana jednocześnie z alkoholem, innymi lekami lub zażywanie leku Zolsana w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę, zwiększa ryzyko występowania takich zachowań.
 • lunatyzm - może wystąpić u pacjentów stosujących lek Zolsana, jeśli u pacjenta wystąpią, np.: chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia z niepamięcią wykonywania tych czynności, należy skontaktować się z lekarzem, który może zdecydować o odstawieniu leku

Działania niepożądane leku Zolsana:

 • problemy z koordynacją
 • osłabienie mięśni
 • zawroty głowy
 • senność
 • zmęczenie

mogą być przyczyną upadków, szczególnie u pacjentów starszych a także u pacjentów stosujących dawki leku większe niż zalecane.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego 

Następnego dnia po przyjęciu leku Zolsana, ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli:

 • pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej koncentracji
 • pacjent przyjął dawkę leku większą niż zalecana
 • pacjent przyjął lek Zolsana w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozwolonych.

Lek należy stosować w jednej dawce bezpośrednio przed snem. Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Lek Zolsana zawiera laktozę. Pacjenci z dziedziczną nietolerancją galaktozy, całkowitym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy, nie
powinni stosować tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolsana a ciąża

Jesli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Zolsna w czasie ciąży.

Lek stosowany podczas ciąży może wpływać na rozwój dziecka i spowodować:

 • zmniejszenie ruchów oraz zmienny rytm serca u płodu (lek przyjmowany w drugim i (lub) trzecim trymestrze ciąży)
 • osłabienie mięśni, obniżenie temperatury ciała, trudności z karmieniem oraz problemy z oddychaniem u noworodka (lek przyjmowany w końcowym okresie ciąży lub w trakcie porodu)
 • uzależnienie fizyczne u noworodka z objawami odstawiennymi (lek przyjmowany regularnie w późnym okresie ciąży)

Zolsana a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zolpidem (substancja czynna leku Zolsana) w niewielkich ilościach przenika do mleka matki, dlatego nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza gdy pacjent stosuje:

 • leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych), leki nasenne (stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem), leki uspokajające lub przeciwlękowe, leki przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki stosowane w znieczuleniu, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym (stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach)
  Podczas stosowania leku Zolsana z tymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów.
 • leki przeciwdepresyjne (np. bupropion, dezypraminę, fluoksetynę, sertralinę i wenlafaksynę) - jednoczesne ich stosowanie z lekiem Zolsana może wywoływać omamy wzrokowe
 • fluwoksaminę, cyprofloksacynę - nie jest zalecane stosowanie tych leków z lekiem Zolsana
 • inhibitory cytochromu P450, np. ketokonazol (może nasilać działanie leku Zolsana), ryfamapicyna (może osłabiać działanie leku Zolsana)
 • narkotyczne leki przeciwbólowe - jednoczesne stosowanie ich z lekiem Zolsana może nasilić ryzyko wystąpienia uzależnienia psychicznego
 • opioidy - jednoczesne stosowanie leku Zolsana i opioidów (silne leki przeciwbólowe, leki stosowane w leczeniu substytucyjnym uzależnień i niektóre leki na kaszel) zwiększa ryzyko pojawienia się senności, trudności z oddychaniem (niewydolność oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu
  Podczas jednoczesnego ich stosowanie z lekiem Zolsana należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.
 • preparaty zawierające ziele dziurawca - mogą zmniejszać skuteczność działania leku Zolsana

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolsana a alkohol

W czasie stosowania leku Zolsana należy unikać jednoczesnego spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilać działanie nasenne leku.

Zolsana a prowadzenie pojazdów

Lek Zolsana wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Podczas stosowania leku Zolsana zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być ograniczona. Lek może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”.

Następnego dnia po przyjęciu leku Zolsana mogą wystapić:

 • senność, ospałość, zawroty głowy lub dezorientacja
 • osłabiony refleks (wydłużony czas reakcji)
 • niewyraźne lub podwójne widzenie
 • osłabiona czujność

Aby zminimalizowć ryzyko wystąpienia tych objawów:

 • zaleca się zachowanie przynajmniej 8 godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem leku a prowadzeniem pojazdu czy obsługiwaniem maszyn
 • unikanie picia alkoholu i stosowania substancji psychoaktywnych

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zolsana?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego