Kategorie

Zomiren SR (Alprazolamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zomiren SR?

Zomiren SR jest to lek zawierający substancję czynną alprazolam należącą do grupy leków zwanych pochodnymi benzodiazepin. Lek ten, wykazujący działanie przeciwlękowe, znalazł zastosowanie w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych.

Podstawowe informacje

NazwaZomiren SR
Nazwa międzynarodowaAlprazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Alprazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
 • indygotyna (E 132) - tylko w tabletkach w dawce 0,5 mg
 • żółcień chinolinowa - tylko w tabletkach w dawce 0,5 mg
Dostępne opakowania

30 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

Działanie / właściwości

Przeciwlękowe

Zastosowanie
 • leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych
 • leczenie zaburzeń lękowych z napadami lęku
 • leczenie zaburzeń lękowych w postaci fobii
 • leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych mieszanych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • nużliwość mięśni
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu śródsennego
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • długotrwałe stosowanie leku
 • depresja, myśli lub tendencje samobójcze
 • stosowanie innych benzodiazepin, opioidów, leków nasennych i uspokajających
 • niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowania i inne zaburzenia zachowania pojawiające się podczas stosowania leku
 • jaskra
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • podeszły wiek pacjenta
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • depresja
 • uspokojenie, senność
 • ataksja (niezborność ruchów)
 • zaburzenia pamięci i mowy
 • bóle i zawroty głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste (mogą dotyczyć 1 do 10 pacjentów na 100):

 • spadek apetytu
 • stan splątania
 • dezorientacja
 • zmniejszenie lub zwiększenie libido (popędu płciowego)
 • lęk, bezsenność, nerwowość
 • zaburzenia równowagi
 • nieprawidłowa koordynacja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadmierna potrzeba snu
 • letarg
 • drżenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • wzrost lub spadek masy ciała
Nie łączyć z
 • opioidami (jednoczesne stosowanie opioidów z lekiem Zomiren SR może nasilić depresyjne działanie na układ oddechowy - zwolnienie i spłycenie oddechu)
 • lekami przeciwpsychotycznymi, nasennymi, przeciwlękowymi, uspokajającymi, przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwdrgawkowymi, środkami znieczulającymi i lekami przeciwhistaminowymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • nefazodonem, fluwoksaminą, cymetydyną
 • fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi (erytromycyną, klarytromycyną lub troleandomycyną)
 • inhibitorami proteazy HIV (rytonawirem)
 • digoksyną
 • teofiliną
Ciąża

Lek Zomiren SR nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie powinny przyjmować kobiety w okresie karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości alprazolamu mogą przenikać do mleka.

Dzieci

Nie jest wskazane stosowanie leku Zomiren SR u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zomiren SR powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej. Z tego względu nie wolno prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn podczas terapii.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zomiren SR?

Lek Zomiren SR działa przeciwlękowo. Stosuje się go w przypadkach z nasilonymi objawami, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zomiren SR?

Lek Zomiren SR stosowany jest w leczeniu:

 • zaburzenia lękowego uogólnionego
 • zaburzenia lękowego z napadami lęku
 • zaburzenia lękowego w postaci fobii
 • zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Dawkowanie

Jak stosować lek Zomiren SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie powinno trwać jak najkrócej. Całkowity czas leczenia nie powinien przekroczyć 8-12 tygodni, łącznie z okresem zmniejszania dawki.

Lek Zomiren SR należy przyjmować raz dziennie. Tabletek nie należy żuć, kruszyć, ani dzielić.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

 • zalecana dawka wynosi 1 mg, podawana jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych
 • maksymalna dawka dobowa stanowi 4 mg, podawana jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych (lekarz decyduje o ewentualnym zwiększeniu w zależności od potrzeb pacjenta)

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii

 • zalecana dawka początkowa wynosi od 0,5 mg do 1 mg przed snem
 • lekarz decyduje o ewentualnym zwiększeniu dawki w zależności od potrzeb pacjenta (zwiększenie dawki o 1 mg nie powinno odbywać się w odstępach krótszych niż co trzy do czterech dni)

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Stosowanie leku w tej grupie pacjentów jest przeciwwskazane.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi od 0,5 mg do 1 mg na dobę, podawana jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych. Lekarz może zadecydować o stopniowym włączeniu zwiększonej dawki zależnie od tolerancji na lek. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych lekarz zadecyduje o zmniejszeniu dawki początkowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zomiren SR

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zomiren SR może doprowadzić do ataksji (niezborność ruchów), senności, zaburzenia mowy, śpiączki i depresji oddechowej. W przypadku zaobserwowania tych objawów należy jak najszybciej powiadomić lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Zomiren SR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zomiren SR

Nie wolno samodzielnie przerywać stosowania leku, ze względu na możliwy nawrót objawów choroby po przerwaniu przyjmowania leku. Jedynie lekarz może zadecydować o stopniowym zmniejszeniu dawki. Zaleca się stopniowo zmniejszać dawkę dobową leku Zomiren SR o nie więcej niż 0,5 mg co trzy dni.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zomiren SR?

Nie należy stosować leku Zomiren SR:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano nużliwość mięśni - choroba przejawiająca się nadmiernym zmęczeniem i osłabieniem mięśni
 • jeśli u pacjenta pojawiła się ciężka niewydolność oddechowa
 • jeśli u pacjenta występuje zespół bezdechu śródsennego
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano ciężką niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zomiren SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • depresja
 • uspokojenie, senność
 • ataksja (niezborność ruchów)
 • zaburzenia pamięci i mowy
 • bóle i zawroty głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste (mogą dotyczyć 1 do 10 pacjentów na 100):

 • spadek apetytu
 • stan splątania
 • dezorientacja
 • zmniejszenie lub zwiększenie libido (popędu płciowego)
 • lęk, bezsenność, nerwowość
 • zaburzenia równowagi
 • nieprawidłowa koordynacja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadmierna potrzeba snu
 • letarg
 • drżenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • wzrost lub spadek masy ciała

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 do 10 pacjentów na 1000):

 • mania
 • omamy
 • złość
 • pobudzenie
 • uzależnienie
 • niepamięć
 • spadek siły mięśniowej
 • nietrzymanie moczu
 • zaburzony cykl miesiączkowy
 • zespół odstawienia leku

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • wzrost stężenia prolaktyny
 • hipomania
 • agresywne i wrogie zachowania
 • zaburzenia myślenia
 • wzrost aktywności psychoruchowej
 • nadużywanie leku
 • zaburzenia dotyczące funkcjonowania układu nerwowego autonomicznego (układ ten steruje pracą narządów wewnętrznych, mięśni gładkich i gruczołów)
 • dystonia (zaburzenia napięcia mięśni)
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zapalenie i czynnościowe zaburzenia wątroby
 • żółtaczka
 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcje nadwrażliwości na światło
 • zatrzymanie moczu
 • obrzęki obwodowe (obrzęki kostek, stóp lub palców)
 • wzrost ciśnienia w gałce ocznej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Zomiren należy skonsultować się z lekarzem:

 • jeżeli lek przyjmowany jest przez długi czas, ze względu na możliwość wystąpienia uzależnienie od leku (szczególnie dotyczy pacjentów nadużywających leków lub alkoholu)
 • jeżeli następuje zmniejszenie dawki leku lub jest on nagle odstawiany (ryzyko pojawienia się objawów odstawienia)
 • jeżeli lek stosują pacjenci z depresją, z myślami lub tendencjami samobójczymi
 • jeżeli pacjent zażywa inne benzodiazepiny (zwiększone ryzyko uzależnienia)
 • jeżeli w tym samym czasie pacjent stosuje opioidy, leki nasenne, uspokajające lub spożywa alkohol (działanie tych leków lub alkoholu może się nasilić)
 • w przypadku wystąpienia niepokoju ruchowego, pobudzenia psychoruchowego, drażliwości, agresji, urojenia, gniewu, koszmarów sennych, omamów, psychoz, niewłaściwego zachowania i innych zaburzeń zachowania (w sytuacji, gdy pojawią się opisane objawy należy jak najszybciej przerwać zażywanie leku i powiadomić lekarza)
 • jeżeli u pacjenta zdiagnozowano jaskrę
 • jeżeli pacjent cierpi na zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • w przypadku wystąpienia niepamięci następczej, która może pojawić się kilka godzin po spożyciu leku (pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany sen przez 7-8 godzin)
 • w przypadku pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko nadmiernego uspokojenia, a także osłabienia układu mięśniowo-szkieletowego (może to skutkować upadkami groźnymi pacjenta)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zomiren SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Zomiren SR nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży. Terapia benzodiazepinami w dużych dawkach w drugim i (lub) trzecim trymestrze ciąży może doprowadzić do ograniczonych aktywnych ruchów płodu oraz zmiennego rytmu serca płodu.

Zomiren SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie powinny przyjmować kobiety w okresie karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości alprazolamu mogą przenikać do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

W przypadku stosowania poniższych leków z lekiem Zomiren SR należy zachować szczególną ostrożność:

 • opioidy (jednoczesne stosowanie opioidów z lekiem Zomiren SR może nasilić depresyjne działanie na układ oddechowy - zwolnienie i spłycenie oddechu)
 • leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwdrgawkowe, środki znieczulające i leki przeciwhistaminowe (jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Zomiren SR może nasilić ich działanie)
 • narkotyczne leki przeciwbólowe (efektem łączenia leków może być nasilona euforia i nasilenie zależności psychicznej)
 • niektóre leki przeciwgrzybicze do stosowania wewnętrznego (ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol) 
 • nefazodon, fluwoksamina, cymetydyna (wskazane jest zachować szczególną ostrożność i wziąć pod uwagę mniejsze dawki podczas jednoczesnego stosowania leku Zomiren SR z wymienionymi lekami)
 • fluoksetyna, propoksyfen, doustne środki antykoncepcyjne, sertralina, diltiazem i antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna lub troleandomycyna)
 • inhibitory proteazy HIV (rytonawir) - będzie wymagana zmiany dawki lub całkowite odstawienie leku Zomiren SR
 • digoksyna (jednoczesne stosowanie alprazolamu i digoksyny wymaga ścisłego monitorowania terapii)
 • teofilina (może dojść do spadku działania benzodiazepin)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zomiren SR a alkohol

Nie wolno spożywać alkoholu w czasie terapii lekiem Zomiren SR.

Zomiren SR a prowadzenie pojazdów

Lek Zomiren SR powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej. Z tego względu nie wolno prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn podczas terapii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zomiren SR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego