Kategorie

Zotral (Sertralinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zotral?

Zotral to lek, który zawiera substancję czynną sertralinę. Należy ona do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowana jest w leczeniu zaburzeń depresyjnych i/lub zaburzeń lękowych.

Podstawowe informacje

NazwaZotral
Nazwa międzynarodowaSertralinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Sertralina

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • talk
 • glikol propylenowy
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • przeciwdepresyjne
Zastosowanie

Dorośli:

 • depresja oraz zapobieganie jej nawrotom
 • zespół lęku społecznego
 • zespół lęku pourazowego (PTSD)
 • lęk napadowy

Dorośli oraz dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat:

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na sertralinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie lub przyjmowanie w przeszłości leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy lub leków do nich podobnych. Trzeba zachować odpowiedni odstęp między ich stosowaniem a przyjmowaniem sertraliny
 • stosowanie pimozydu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka lub napady drgawkowe występujące w wywiadzie
 • występowanie w przeszłości choroby maniakalno-depresyjnej lub schizofrenii
 • występowanie obecnie lub w przeszłości myśli o samookaleczaniu się lub o popełnieniu samobójstwa
 • zespół serotoninowy
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • u osób w podeszłym wieku ryzyko zmniejszenia stężenia sodu we krwi może być większe
 • choroba wątroby - lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku
 • cukrzyca - lek może wpływać na zmianę stężenia glukozy we krwi
 • zaburzenia krwotoczne lub stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi lub takich, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień
 • lek Zotral może być stosowany wyłącznie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
 • stosowana terapia elektrowstrząsami
 • choroby oczu, takie jak konkretny rodzaj jaskry
 • podczas stosowania leku Zotral testy przesiewowe na obecność benzodiazepin w moczu mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki
 • leki takie, jak Zotral (tzw. SSRI) mogą powodować wystąpienie objawów zaburzeń czynności seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymywały się po przerwaniu leczenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęstszym działaniem niepożądanym są nudności. Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i często przemijają w miarę kontynuowania leczenia.

Bardzo często występujące działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia wytrysku
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy
 • biegunka
 • zmęczenie

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Nie łączyć z
 • lekami będącymi inhibitorami monoaminooksydazy, np. moklobemid (leczenie depresji), selegilina (leczenie choroby Parkinsona) oraz z antybiotykami (linezolid), a także błękitem metylenowym (leczenie dużego stężenia methemoglobiny we krwi)
 • pimozydem - lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak psychozy

oraz z innymi lekami (patrz poniżej).

Ciąża

Lek można stosować u kobiet w ciąży tylko, gdy według lekarza korzyści ze stosowania leku są większe niż ryzyko dla rozwijającego się płodu.

Karmienie piersią

Lek można stosować u kobiet w okresie karmienia piersią tylko jeśli według lekarza korzyści ze stosowania leku przeważają nad ryzykiem zagrożeń dla dziecka.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z wyjątkiem pacjentów z chorobą obsesyjno-kompulsyjną.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy poczekać z wykonywaniem tych czynności do momentu, gdy będzie wiadomo jaki wpływ wywiera lek Zotral na pacjenta.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zotral?

Zotral to lek, który zawiera substancję czynną sertralinę. Należy ona do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowana jest w leczeniu depresji, zapobieganiu jej nawrotom, zespołu lęku społecznego, pourazowego (PTSD), a także lęku napadowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zotral?

u dorosłych:

 • depresja oraz zapobieganie jej nawrotom
 • zespół lęku społecznego
 • zespół lęku pourazowego (PTSD)
 • lęk napadowy

u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat:

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Dawkowanie

Jak stosować lek Zotral?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:

50 mg na dobę.

Dawkę dobową można zwiększać stopniowo o 50 mg, w odstępach co najmniej jednego tygodnia prze kilka tygodni.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 mg na dobę.

Lęk napadowy, zespół lęku społecznego i zespół lęku pourazowego:

rozpoczynać od dawki 25 mg/dobę, zwiększając ją do 50 mg/dobę po upływie tygodnia. Dawkę dobową można następnie stopniowo zwiększać o 50 mg w ciągu kilku tygodni. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Lek Zotral może być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat tylko z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Zalecana dawka początkowa to 25 mg na dobę.

Po tygodniu lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 50 mg na dobę.

Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Młodzież w wieku od 13 do 17 lat:

Zalecana dawka początkowa to 50 mg na dobę.

Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni poinformować o nich lekarza prowadzącego, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami.

Lek Zotral można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich.

Lek przyjmować raz na dobę, rano lub wieczorem.

To lekarz informuje pacjenta, jak długo powinien przyjmować lek. Okres leczenia zależy od rodzaju choroby i od reakcji pacjenta. Poprawa może nastąpić dopiero po kilku tygodniach. Leczenie depresji powinno zazwyczaj trwać przez 6 miesięcy od czasu poprawy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zotral

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości leku Zotral, należy koniecznie zawiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku niezależnie od tego, czy znajduje się w nim lek, czy nie.

Objawy przedawkowania u dorosłych to:

senność

nudności, wymioty

przyspieszenie akcji serca

drżenie

pobudzenie

zawroty głowy

utrata przytomności (rzadko)

Pominięcie przyjęcia leku Zotral

W przypadku pominięcia przyjęcia leku, nie należy przyjmować pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną tabletkę o właściwej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zotral

Leku Zotral nie należy odstawiać bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Lekarz

powinien stopniowo zmniejszać dawkę leku Zotral przez okres kilku tygodni, aż do przerwania jego stosowania. Nagłe odstawienie leku może powodować działania niepożądane takie jak:

 • zawroty głowy
 • drętwienia
 • zaburzenia snu
 • pobudzenie lub lęk
 • bóle głowy
 • nudności, wymioty
 • drżenie mięśniowe

Jeżeli podczas odstawiania leku Zotral wystąpią jakiekolwiek z wymienionych działań niepożądanych bądź inne działania niepożądane, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zotral?

Leku Zotral nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na sertralinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • gdy pacjent stosuje lub stosował w przeszłości leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, np. selegilinę, moklobemid lub leki podobne do inhibitorów MAO, np. linezolid. W przypadku zakończenia leczenia sertraliną, należy odczekać minimum tydzień przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem MAO. Z kolei po zakończeniu leczenia inhibitorem MAO należy odczekać minimum 2 tygodnie zanim rozpocznie się leczenie sertraliną.
 • gdy pacjent przyjmuje pimozyd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak psychoza).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zotral może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszym działaniem niepożądanym są nudności. Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i często przemijają w miarę kontynuowania leczenia.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli po przyjęciu tego leku u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów, ponieważ mogą one być ciężkie:

 • jeśli u pacjenta rozwinie się ciężka wysypka skórna, która spowoduje utworzenie się pęcherzy (rumień wielopostaciowy). Mogą one pojawiać się w jamie ustnej i na języku. Mogą to być objawy stanu zwanego zespołem Stevensa-Johnsona lub toksycznym martwiczym oddzielaniem się naskórka. W takim przypadku lekarz przerwie leczenie.

reakcja alergiczna lub alergia, z objawami takimi jak:

 • swędząca wysypka skórna
 • problemy z oddychaniem
 • świszczący oddech
 • obrzęk powiek, twarzy lub warg.
 • jeśli u pacjenta wystąpią:
 • pobudzenie
 • splątanie
 • biegunka
 • wysoka temperatura ciała
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • nasilone pocenie się
 • przyspieszenie rytmu serca

Są to objawy zespołu serotoninowego lub złośliwego zespołu neuroleptycznego. Rzadko może on wystąpić, gdy pacjent przyjmuje pewne leki w tym samym czasie, co lek Zotral. Wówczas lekarz może przerwać leczenie stosowane u pacjenta

 • jeśli u pacjenta wystąpi zażółcenie skóry i oczu, co może oznaczać uszkodzenie wątroby
 • jeśli u pacjenta pojawią się objawy depresji z myślami o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa
 • jeśli pacjent zacznie odczuwać niepokój ruchowy i nie będzie mógł siedzieć lub stać w bezruchu podczas leczenia lekiem Zotral
 • gdy u pacjenta wystąpi napad drgawek.
 • gdy u pacjenta występują epizody maniakalne

Po wprowadzeniu do obrotu obserwowano w badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów:

Bardzo często występujące działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia wytrysku
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy
 • biegunka
 • zmęczenie

Często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból gardła, jadłowstręt, zwiększone łaknienie
 • depresja, „dziwne” samopoczucie, koszmary senne, lęk, pobudzenie, nerwowość, obniżenie zainteresowania seksem, zgrzytanie zębami
 • drętwienia i mrowienia, drżenia mięśniowe, zwiększone napięcie mięśni, zaburzenia smaku, koncentracji
 • zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach
 • kołatanie serca, uderzenia gorąca, ziewanie
 • bóle brzucha, wymioty, zaparcia, zaburzenia żołądkowe, oddawanie gazów
 • wysypka, zwiększona potliwość, bóle mięśniowe, zaburzenia czynności seksualnych, zaburzenia wzwodu, ból w klatce piersiowej

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • przeziębienie, katar
 • omamy, euforia, zobojętnienie, zaburzenia myślenia
 • drgawki, bezwolne skurcze mięśniowe, zaburzenia koordynacji, zwiększona ruchliwość
 • niepamięć, osłabienie czucia, zaburzenia mowy, zawroty głowy podczas wstawania, migrena
 • bóle uszu, przyspieszenie rytmu serca, wysokie ciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca
 • trudności w oddychaniu, sapanie, krótki oddech, krwawienie z nosa
 • zapalenie przełyku, trudności z połykaniem, hemoroidy, zwiększone wydzielanie śliny, zaburzenia języka, odbijanie
 • obrzęk oczu, purpurowe plamki na skórze, obrzęk twarzy, wypadanie włosów, zimne poty
 • sucha skóra, pokrzywka
 • choroba zwyrodnieniowa stawów, osłabienie mięśniowe, bóle pleców, tiki mięśniowe
 • oddawanie moczu w nocy, niezdolność do oddawania moczu, zwiększenie wydalania moczu, zwiększenie częstości oddawania moczu, problemy z oddawaniem moczu, nietrzymanie moczu
 • krwawienia z pochwy, zaburzenia seksualne, zaburzenia seksualne u kobiet, nieregularne miesiączkowanie
 • obrzęk nóg, dreszcze, gorączka, osłabienie, zwiększone pragnienie
 • zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała

Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia jelitowe, zakażenie uszu, choroba nowotworowa, obrzęk gruczołów, wysokie stężenie cholesterolu, niskie stężenie glukozy we krwi
 • fizyczne objawy spowodowane stresem lub emocjami, uzależnienie lekowe, zaburzenia psychotyczne, paranoja, myśli samobójcze, lunatykowanie, przedwczesny wytrysk
 • śpiączka, nieprawidłowe ruchy, trudności z poruszaniem się, zwiększenie wrażliwości czuciowej, zaburzenia czucia
 • jaskra, problemy z łzawieniem, mroczki przed oczami, podwójne widzenie, światłowstręt, krew w oku
 • zawał serca, spowolnienie rytmu serca, problemy z sercem, pogorszenie krążenia krwi w obrębie kończyn górnych i dolnych, skurcz krtani, przyspieszenie oddychania, spowolnienie oddychania, trudności z mówieniem, czkawka
 • krwawy stolec, bolesność w jamie ustnej, owrzodzenie języka, problemy z zębami, problem z językiem, owrzodzenie jamy ustnej, zaburzenia wątroby
 • zaburzenia skórne z tworzeniem się pęcherzy, wysypka skóry owłosionej, nieprawidłowa struktura włosa i zapach skóry, zaburzenia kości
 • zmniejszone oddawanie moczu, opóźnienie oddawania moczu
 • nadmierne krwawienie z pochwy, suchość pochwy, bolący czerwony penis i napletek, upławy, długotrwały wzwód prącia, wyciek z brodawek sutkowych
 • przepuklina, zmniejszenie tolerancji lekowej, trudności z chodzeniem, nieprawidłowe wyniki badania nasienia, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, urazy, zwiotczenie naczyń krwionośnych
 • w trakcie leczenia sertraliną lub krótko po jego zakończeniu zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie liczby krwinek białych i płytek krwi, obniżenie stężenia hormonów tarczycy, zaburzenia endokrynologiczne, obniżenie stężenia soli we krwi, problemy związane z kontrolowaniem stężenia cukru we krwi, zwiększenie stężenia cukru we krwi
 • koszmary senne
 • problemy ruchowe takie jak intensywne poruszanie się, nadmierne napięcie mięśni i trudności z chodzeniem, sztywność, skurcze i mimowolne ruchy mięśni; omdlenia, nagły, silny ból głowy, co może być oznaką poważnego stanu zwanego odwracalnym zwężeniem naczyń mózgowych
 • zaburzenia widzenia, zaburzenia krzepnięcia (w tym krwawienia z nosa, krwawienia z przewodu pokarmowego lub obecność krwi w moczu), zapalenie trzustki, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, skóry i oczu (żółtaczka)
 • obrzęk skórny, reakcja skórna na słońce, świąd, bóle stawów, skurcze mięśniowe, powiększenie piersi, nieregularne miesiączkowanie, obrzęk nóg, problemy z krzepnięciem krwi moczenie nocne i ciężkie reakcje alergiczne, postępujące bliznowacenie tkanki płucnej (śródmiąższowe zapalenie płuc)

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży działania niepożądane były zazwyczaj  podobne do występujących u dorosłych. Najczęściej występującymi działaniami

niepożądanymi były bóle głowy, bezsenność, biegunka i nudności.

Objawy występujące po przerwaniu stosowania

Po nagłym przerwaniu stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy, drętwienie, zaburzenia snu, pobudzenie, lęk, bóle głowy, nudności, wymioty i dreszcze.

U pacjentów przyjmujących tego rodzaju leki zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zotral należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • padaczka lub napady drgawkowe występujące w wywiadzie. W przypadku wystąpienia ataku padaczkowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • występowanie w przeszłości choroby maniakalno-depresyjnej (dwubiegunowej) lub schizofrenii. W razie wystąpienia epizodu maniakalnego należy koniecznie skontaktować się z lekarzem
 • występowanie obecnie lub w przeszłości myśli o samookaleczaniu się lub o popełnieniu samobójstwa
 • zespół serotoninowy. Rzadko może wystąpić u pacjentów, którzy przyjmowali pewne
 • leki w tym samym czasie, co sertralinę. Lekarz powinien powiedzieć pacjentowi, czy w przeszłości występował u niego zespół serotoninowy.
 • obniżone stężenie sodu we krwi, co może wystąpić także w wyniku stosowania leku Zotral. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ponieważ mogą one także zmieniać stężenie sodu we krwi.
 • u osób w podeszłym wieku ryzyko zmniejszenia stężenia sodu we krwi może być większe
 • choroba wątroby - lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku
 • cukrzyca - lek może wpływać na zmianę stężenia glukozy we krwi, dlatego może być
 • konieczne dokonanie zmian w dawkowaniu leków przeciwcukrzycowych.
 • zaburzenia krwotoczne lub stosowanie w przeszłości leków zmniejszających krzepliwość krwi, np. kwasu acetylosalicylowego lub warfaryny lub takich, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień.
 • lek Zotral może być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat wyłącznie z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
 • stosowana terapia elektrowstrząsami.
 • choroby oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększenie ciśnienia w oku)
 • podczas stosowania leku Zotral testy przesiewowe na obecność benzodiazepin w moczu mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki. Specyficzne testy pozwalają odróżnić sertralinę od benzodiazepin.
 • leki takie, jak Zotral (tzw. SSRI) mogą powodować wystąpienie objawów zaburzeń czynności seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymywały się po przerwaniu leczenia.

Niepokój psychoruchowy/akatyzje:

Istnieje ryzyko wystąpienia stanu charakteryzującego się niepokojem ruchowym i przymusem wykonywania ruchów (często z niemożnością usiedzenia lub ustania w miejscu (akatyzja)). Występuje on na ogół w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Należy skontaktować się jednak z lekarzem w przypadku zwiększania dawki leku, ponieważ może być to szkodliwe u pacjentów, u których występują takie objawy.

Objawy z odstawienia:

Ryzyko wystąpienia objawów z odstawienia zależy od długości leczenia, dawki leku i szybkości zmniejszania tej dawki. Objawy te wykazują zwykle słabe lub umiarkowane nasilenie, ale u niektórych pacjentów mogą być one ciężkie. Pojawiają się zazwyczaj w ciągu pierwszych dni po zakończeniu leczenia. Zazwyczaj ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, ale u niektórych pacjentów mogą trwać dłużej (nawet przez 2–3 miesiące lub dłużej). W przypadku decyzji o przerwaniu leczenia sertraliną zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku w ciągu kilku tygodni lub miesięcy oraz skonsultowanie z lekarzem sposobu zakończenia leczenia.

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja i/lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu się lub popełnieniu samobójstwa. Takie zachowania czasem nasilają się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeśli:

 

 • u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć do samookaleczenia;
 • pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych pokazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych, a także poproszenie ich o przeczytanie ulotki tego leku. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, gdy zauważą, że objawy depresji lub lęku nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Dzieci i młodzież

Zasadniczo sertraliny nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. U pacjentów w wieku poniżej 18. roku życia podczas stosowania leków z omawianej grupy, stwierdza się zwiększoną możliwość wystąpienia:

 • prób samobójczych
 • myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa (myśli samobójcze)
 • wrogości (głównie zachowania agresywne, buntownicze i złość).

Jednak lekarz może zdecydować o przepisaniu leku Zotral pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, jeśli będzie to w interesie pacjenta. Jeśli lekarz przepisze lek Zotral pacjentowi w wieku poniżej 18. roku życia i opiekun dziecka będzie chciał to przedyskutować, należy się skontaktować z lekarzem. Jeśli podczas stosowania leku Zotral pojawi się lub nasili którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy powiadomić lekarza. Dodatkowo, nie potwierdzono bezpieczeństwa długotrwałego przyjmowania leku Zotral pod względem jego wpływu na wzrost, dojrzewanie, uczenie się (funkcje poznawcze) oraz zachowanie w tej grupie wiekowej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zotral a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie potwierdzono definitywnie bezpieczeństwa stosowania leku Zotral u kobiet w ciąży. Lek można stosować u kobiet w ciąży tylko, gdy według lekarza korzyści ze stosowania leku są większe niż ryzyko dla rozwijającego się płodu.

Należy się upewnić, czy położna i/lub lekarz wiedzą, że pacjentka przyjmuje lek Zotral.

Stosowanie leków takich jak Zotral podczas ciąży, szczególnie w ostatnim trymestrze, może zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków, w której dziecko oddycha szybciej i sinieje. Objawy te pojawiają się zazwyczaj w pierwszej dobie życia. Jeśli u dziecka wystąpiły takie objawy, należy koniecznie skontaktować się z położną lub lekarzem.

U noworodka mogą wystąpić także działania niepożądane, które zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie:

 • trudności z oddychaniem
 • sine zabawienie skóry, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura ciała
 • sine usta
 • wymioty lub trudności z przyjmowaniem pokarmu
 • nadmierne zmęczenie, bezsenność lub bardzo częsty płacz
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • drżenie, drżączka lub drgawki
 • wzmożenie odruchów
 • drażliwość
 • małe stężenie cukru we krwi

Jeśli u dziecka wystąpiły wymienione objawy lub matka ma wątpliwości odnośnie stanu zdrowia dziecka, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem lub położną.

Zotral a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieją badania świadczące o przenikaniu sertraliny do mleka matki. Lek można stosować u kobiet w okresie karmienia piersią tylko jeśli według lekarza korzyści ze stosowania leku przeważają ryzyko zagrożeń dla dziecka.

Interakcje

Stosowanie leku Zotral jednocześnie z poniższymi lekami może powodować ciężkie działania niepożądane:

 • leki będące inhibitorami monoaminooksydazy, np. moklobemid (leczenie depresji), selegilina (leczenie choroby Parkinsona) oraz antybiotyk linezolid. Nie należy stosować leku Zotral jednocześnie z tymi lekami
 • pimozyd - lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak psychozy. Nie należy stosować leku Zotral jednocześnie z pimozydem.

Przed zażyciem leku Zotral należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych poniżej leków:

 • leki roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego. Działanie dziurawca zwyczajnego może utrzymywać się przez okres 1–2 tygodni
 • preparaty zawierające aminokwas – tryptofan
 • leki stosowane w leczeniu silnego bólu, np. tramadol
 • leki stosowane w znieczuleniu lub w leczeniu bólu przewlekłego jak fentanyl
 • leki stosowane w leczeniu migreny, np. sumatryptan
 • leki zmniejszające krzepnięcie krwi (warfaryna)
 • leki stosowane w leczeniu bólu/zapalenia stawów (niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy)
 • leki uspokajające (diazepam)
 • leki moczopędne, czyli diuretyki
 • leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina, fenobarbital, karbamazepina)
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (tolbutamid)
 • leki stosowane w leczeniu nadmiernego wydzielania kwasu żołądkowego, zgagi i choroby wrzodowej (cymetydyna, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol)
 • leki stosowane w leczeniu manii i depresji (lit)
 • inne leki stosowane w leczeniu depresji, np. amitryptylina, nortryptylina, nefazodon, fluoksetyna, fluwoksamina
 • leki stosowane w leczeniu schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych, np. perfenazyna, lewomepromazyna i olanzapina
 • leki stosowane w regulacji częstości i rytmu serca (takie jak flekainid, propafenon).
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, np. ryfampicyna, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, np. ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, flukonazol
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby typu C (inhibitory proteazy takie jak rytonawir, telaprewir)
 • leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów po operacji lub chemioterapii (aprepitant).
 • werapamil i diltiazem (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, dusznicy bolesnej).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zotral z jedzeniem i piciem

Lek Zotral w postaci tabletek powlekanych można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich.

Nie należy stosować leku Zotral razem z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to spowodować zwiększenie stężenia sertraliny w organizmie.

Zotral a alkohol

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Zotral a prowadzenie pojazdów

Leki zmieniające sposób myślenia i zachowanie, takie jak Zotral, mogą wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy poczekać z wykonywaniem tych czynności do momentu, gdy będzie wiadomo jaki wpływ wywiera lek Zotral na pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zotral?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego