Kategorie

Zyllt (Clopidogrelum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zyllt?

Lek Zyllt zawiera substancję czynną klopidogrel i należy do grupy leków przeciwpłytkowych.

Podstawowe informacje

NazwaZyllt
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza bezwodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • makrogol 6000
 • olej rycynowy uwodorniony
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza czerwony
 • talk
 • glikol propylenowy
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 84 tabletki powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwpłytkowe

Zastosowanie

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów krwi w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach), zakrzepów, które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic, takich jak udar mózgu, atak serca lub zgon.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • stan chorobowy, który obecnie powoduje krwawienie, np. wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko krwawienia takie jak:
  • stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia
  • zaburzenia krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia, np. krwawienie wewnątrz tkanek, narządów lub stawów ciała
  • ostatnio doznany ciężki uraz
  • ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (włącznie z zabiegiem stomatologicznym)
  • planowany w kolejnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny
 • zakrzep w tętnicy mózgu, który wystąpił w ciągu ostatnich siedmiu dni
 • występująca choroba nerek lub wątroby
 • alergia w przeszłości lub uczulenie na którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu tej choroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • zgaga
Nie łączyć z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami stosowanymi w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • heparyną lub innymi lekami podawanymi we wstrzyknięciach stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • tyklopidyną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
 • omeprazolem, esomeprazolem, cymetydyną
 • flukonazolem, worykonazolem, cyprofloksacyną, chloramfenikolem
 • karbamazepiną, okskarbamazepiną
 • moklobemidem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Zyllt w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku Zyllt w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Zyllt poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zyllt nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zyllt?

Lek Zyllt zawiera substancję czynną klopidogrel, która zapobiega zlepianiu się między sobą płytek krwi co powoduje zmniejszenie możliwości tworzenia się zakrzepów krwi. Lek Zyllt stosuje się u pacjentów, aby zapobiec tworzeniu się w stwardniałych tętnicach zakrzepów, które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic, np. udar mózgu, zawał serca, zgon.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zyllt?

Lek Zyllt przepisywany jest pacjentom w celu zapobiegania zakrzepom krwi i zmniejszania ryzyka ciężkich przypadków ponieważ:

 • u pacjenta występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic (miażdżyca tętnic)
 • u pacjenta poprzednio wystąpił zawał serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba tętnic obwodowych
 • u pacjenta wystąpił silny ból w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa) lub zawał mięśnia sercowego
 • u pacjenta występuje nieregularne bicie serca (tzw. migotanie przedsionków) i pacjent nie może przyjmować doustnych leków przeciwzakrzepowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Zyllt?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lu farmaceuty.

Zalecana dawka leku Zyllt to 75 mg na dobę, przyjmowana doustnie, codziennie o tej samej porze, niezależnie od posiłków. Takie dawkowanie dotyczy także pacjentów ze stanem zwanym "migotaniem przedsionków".

Jeżeli u pacjenta wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej, lekarz prowadzący może przepisać początkową dawkę leku 300 mg. Potem zalecana dawka to jedna tabletka 75 mg na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zyllt

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia.

Pominięcie przyjęcia leku Zyllt

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu leku Zyllt i przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od pory przyjmowania leku, powinien natychmiast przyjąć tabletkę, a kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze.

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu leku Zyllt na dłużej niż 12 godzin, powinien pominąć tę dawkę i zażyć kolejną, pojedynczą dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Zyllt

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Przed przerwaniem przyjmowania leku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Zyllt należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zyllt?

Leku Zyllt nie należy stosować jeżeli:

 • pacjent ma uczulenie na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • u pacjenta występuje stan chorobowy, który obecnie powoduje krwawienie, np. wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu
 • u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zyllt może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli podczas stosowania leku Zyllt u pacjenta wystąpią:

 • gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia (może być to spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek)
 • objawy zaburzeń czynności wątroby, takie jak: zażółcenie skóry i/lub oczu, związane lub nie z krwawieniem, które pojawia się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i/lub stan dezorientacji
 • obrzęk ust lub zaburzenia dotyczące skóry, takie jak: wysypki i świąd, pęcherze skórne (mogą być to objawy reakcji alergicznej)

Najczęstszym działaniem niepożądanym zgłaszanym podczas stosowania leku Zyllt jest krwawienie.

Jeżeli wystąpi przedłużone krwawienie podczas stosowania leku Zyllt należy skontaktować się z lekarzam prowadzącym. W przypadku skaleczenia lub zranienia, zas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy nhiż zwykle.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie - może wystąpić jako krwawienie w żołądku lub jelitach, siniak, krwiak, krwawienie z nosa, krew w moczu, donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, do wnętrza głowy, płuc lub stawów

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • zgaga

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • owrzodzenie żołądka
 • wymioty
 • nudności
 • zaparcie
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wysypki
 • świąd
 • zawroty głowy
 • uczucie ścierpnięcia lub zdrętwienia

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców
 • gorączka
 • trudności w oddychaniu, czasem skojarzone z kaszlem
 • uogólnione reakcje alergiczne
 • obrzęk ust
 • pęcherze skórne
 • alergia skórna
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • stan dezorientacji
 • omamy
 • bóle stawów
 • bóle mięśniowe
 • zaburzenia smaku lub utrata smaku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którakolwiek z wymienionych poniżej sytuacji dotyczy pacjenta, to przed przyjęciem leku powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego.

 • ryzyko krwawienia takie jak:
  • stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia
  • zaburzenia krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia, np. krwawienie wewnątrz tkanek, narządów lub stawów ciała
  • ostatnio doznany ciężki uraz
  • ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (włącznie z zabiegiem stomatologicznym)
  • planowany w kolejnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny
 • zakrzep w tętnicy mózgu, który wystąpił w ciągu ostatnich siedmiu dni
 • występująca choroba nerek lub wątroby
 • alergia w przeszłości lub uczulenie na którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu tej choroby

Podczas stosowania leku Zyllt:

 • należy poinformować lekarza jeżeli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny
 • należy niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu schorzenia objawiającego się gorączką i podskórnymi wybroczynami krwawymi, o wyglądzie czerwonych, punktowych plamek występujących z lub bez uczuciem skrajnego zmęczenia, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub oczu
 • w przypadku skaleczenia lub zranienia, czas, jaki upłynie, zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zyllt a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Zyllt w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania leku Zyllt, powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, gdyż nie zaleca się stosowania klopidogrelu w czasie ciąży.

Zyllt a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza jeżeli pacjent przyjmuje:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe, leki stosowane w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi
 • niesteroidowe leki przeciwzakrzepowe, stosowane zwykle do leczenia stanów bólowych i zapalnych mięśni/stawów
 • heparynę lub inne leki podawane we wstrzyknięciach, stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • tyklopidynę i innymi leki przeciwpłytkowe
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, stosowane zwykle w leczeniu depresji
 • omeprazol, esomeprazol lub cymetydyna, stosowane w dolegliwościach żołądkowych
 • flukonazol, worykonazol, cyprofloksacyna lub chloramfenikol, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • karbamazepinę lub okskarbamazepinę, leki stosowane w przypadku padaczki
 • moklobemid, lek stosowany w leczeniu depresji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zyllt a alkohol

Brak danych.

Zyllt a prowadzenie pojazdów

Lek Zyllt nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zyllt?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy chronić przed wilgocią i światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego