Kategorie

Zypsila (Ziprasidonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zypsila?

Lek Zypsila, którego substancją czynną jest zyprasydon, należy do leków przeciwpsychotycznych.

Podstawowe informacje

NazwaZypsila
Nazwa międzynarodowaZiprasidonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 20 mg
 • 40 mg
 • 60 mg
 • 80 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Wodorosiarczan zyprasydonu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia żelowana
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K-25
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
 • indygokarmina
 • żółty tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 28 kapsułek twardych
 • 30 kapsułek twardych
 • 56 kapsułek twardych
 • 60 kapsułek twardych
 • 90 kapsułek twardych
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • leczenie schzofrenii u dorosłych
 • leczenie epizodów maniakalnych u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • leczenie epizodów mieszanych o umiarkowanym nasileniu w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych u dzieci, młodzieży i dorosłych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na zyprazydon lub którykolwiek ze składników pomocniczych
 • jeżeli pacjent miał kiedykolwiek problemy z sercem lub ostatnio miał zawał serca
 • zażywanie przez pacjenta leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu pracy serca lub wpływających na rytm pracy serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występujące u pacjenta lub w rodzinie zakrzepy krwi
 • zaburzenia czynności wątroby
 • obecne lub występujące kiedykolwiek drgawki lub padaczka
 • podeszły wiek (powyżej 65 lat) i występujące otępienie oraz zwiększone ryzyko udaru
 • wolny rytm serca w spoczynku i/lub zmniejszone stężenie elektrolitów we krwi
 • szybki lub nieregularny rytm serca, omdlenia, zapaść, zawroty głowy podczas wstawania
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • trudności ze snem
 • sennośc lub nadmierna senność w ciągu dnia
 • ból głowy

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • mimowolne lub nieprawidłowe ruchy, głownie w obrębie twarzy lub języka
 • katar
 • niezwykle podwyższony, euforyczny nastrój, dziwne schematy myślenia i nadmierna ruchliwość, uczucie pobudzenia lub niepokoju
 • niepokój ruchowy
 • nieprawidłowe ruchy, w tym ruchy mimowolne, sztywność mięśni, spowolnione ruchy
 • zawroty głowy
 • uspokojenie
 • niewyraźne widzenie lub zaburzenia wzroku
 • wysokie ciśnienie krwi
 • zaparcie, biegunka, nudności, wymioty i niestrawność, suchość w jamie ustnej, zwiększenie wydzielania śliny
 • wysypka
 • zaburzenia seksualne u mężczyzn
 • gorączka
 • ból
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • wyczerpanie
 
Nie łączyć z
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III
 • trójtlenkiem arsenu
 • halofantryną
 • octanem lewometadylu
 • mezorydazyną
 • tiorydazyną
 • pimozydem
 • sparfloksacyną
 • gatyfloksacyną
 • moksyfloksacyną
 • metanofulfonianem dolasetronu
 • meflochiną
 • sertindolem
 • cyzaprydem
Ciąża

Leku Zypsila nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Zypsila nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Dzieci
 • lek stosowany u dzieci w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 • zwykle zalecana dawka początkowa to 20 mg, przyjmowane z posiłkiem
 • u dzieci o masie poniżej 45 kg, nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 80 mg
 • u dzieci o macie ciała większej lub równej 45 kg, nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 160 mg
 • nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania leku Zypsila u dzieci i młodzieży w leczeniu schizofrenii
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zypsila może wywoływać senność. Jeżeli wystąpi taki objaw, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności do czasu jego ustania.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zypsila?

Dzięki antagonistycznemu działaniu do receptorów serotoninergicznych 5HT2A oraz receptorów dopaminergicznych D2 lek wykazuje działanie przeciwpsychotyczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zypsila?

Lek Zypsila stosuje się w przypadku:

 • leczenia schzofrenii u dorosłych - zaburzenia psychicznego charakteryzującego się takimi objawami jak: wodzenie, słyszenie lub odczuwanie nieistniejących rzeczy, wiara w rzeczy nierzeczywistne, nadmierna podejrzliwość, wycofanie sie lub trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, nerwowość, depresja lub lęk
 • leczenia epizodów maniakalnych u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • leczenia epizodów mieszanych o umiarkowanym nasileniu w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych u dzieci, młodzieży i dorosłych (zaburzenie psychiczne charakteryzujące się zmiennymi stanami wzmożonego - mania, lub obniżonego - depresja, nastroju)

Dawkowanie

Jak stosować lek Zypsila?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich żuć (może to wpływać na ilość leku wchłanianą w jelitach). Lek należy przyjmować dwa razy na dobę. Pierwszą kapsułkę rano, w czasie obfitego śniadania, drugą wieczorem, podczas kolacji. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Dorośli

Zalecana dawka to 40 do 80 mg, dwa razy na dobę, przyjmowane z posiłkiem. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 160 mg na dobę.

Dzieci i młodzież z chorobą afektywną dwubiegunową

 • zwykle zalecana dawka początkowa to 20 mg, przyjmowane z posiłkiem
 • u dzieci o masie poniżej 45 kg, nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 80 mg
 • u dzieci o macie ciała większej lub równej 45 kg, nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 160 mg
 • nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania leku Zypsila u dzieci i młodzieży w leczeniu schizofrenii

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

 • lekarz indywidualnie ustala dawkę
 • u pacjentów w wieku powyżej 65 lat dawki leku są często mniejsze, niż te które są stosowane u młodszych pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być konieczne zastosowanie mniejszel dawki. Lekarz indywidualnie ustali odpowiednia dawkę dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Zypsila. Mogą wystąpić objawy takie jak senność, duszność, drżenie, drgawki i mimowolne ruchy głowy i szyi.

Pominięcie zastosowania leku Zypsila

Lek Zypsila należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki, powiniem przyjąć ją gdy tylko sobie o tym przypomni, chyba, że jest to już pora kolejnej dawki, wtedy należy zażyć właściwą. Nie należy stosowac dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku Zypsila, chyba że zdecyduje o tym lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku przypadku polepszenia samopoczucia. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zypsila?

Lek Zypsila nie należy stosować:

 • gdy wystęouje uczulenie na zyprazydon lub którykolwiek ze składników pomocniczych
 • jeżeli pacjent miał kiedykolwiek problemy z sercem lub ostatnio miał zawał serca
 • gdy pacjent zażywa leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu pracy serca lub wpływających na rytm pracy serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zypsila może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku Zypsila i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych:

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • mimowolne lub nieprawidłowe ruchy, głownie w obrębie twarzy lub języka

Niezbyt częst (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • szybkie lib nieregularne bicie serca, zawroty głowy podczas wstawania, mogące wskazywać na nieprawidłową czynność serca (mogą to być objawy niedociśnienia ortostatycznego)

Rzadkie (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu, pokrzywka (mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej)
 • gorączka, przyspieszone oddychanie, pocenie się, sztywność mięśni, drżenie, trudności w połykaniu i zaburzenia świadomości (mogą to być objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego)
 • reakcje dotyczące skóry, w tym wysypka, gorączka i powiększenie węzłów chłonnych (mogą to być objawy osytki polekowej z eozynofilią i objawami ogólnymi - stan zagrożenia życia)
 • splątanie, pobudzenie, wysoka temperatura ciała, nadmierne pocenie się, brak koordynacji mięśni, drżenie mięśni (mogą to być objawy zespołu serotoninowego)
 • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą byc objawami stanu chorobowego zagrażjącego życiu zwanego torsade do pointes
 • pripizm (przewlekła, bolesna erekcja)

Poniżej wymienione działania niepożądane mogą wystąpić i zazwyczaj mają charakter łagodny do umiarkowanego i mogą z czasem ustąpić:

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • trudności ze snem
 • sennośc lub nadmierna senność w ciągu dnia
 • ból głowy

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • katar
 • niezwykle podwyższony, euforyczny nastrój, dziwne schematy myślenia i nadmierna ruchliwość, uczucie pobudzenia lub niepokoju
 • niepokój ruchowy
 • nieprawidłowe ruchy, w tym ruchy mimowolne, sztywność mięśni, spowolnione ruchy
 • zawroty głowy
 • uspokojenie
 • niewyraźne widzenie lub zaburzenia wzroku
 • wysokie ciśnienie krwi
 • zaparcie, biegunka, nudności, wymioty i niestrawność, suchość w jamie ustnej, zwiększenie wydzielania śliny
 • wysypka
 • zaburzenia seksualne u mężczyzn
 • gorączka
 • ból
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • wyczerpanie

Niezbyt częste (u nie więcej niż 1 n 100 poacjentów):

 • duże stężenie prolaktyny we krwi
 • zwiększenie apetytu
 • napady paniki
 • uczucie podenerwowania lub depresji
 • zmniejszenie popędu seksualnego
 • utrata przytomności
 • trudności w kontrolowaniu ruchów lub mimowolne ruchy
 • zespół niespokojnych nóg
 • ucisk w gardle, koszmary senne
 • drgawki, niekontrolowane ruchy oczu w ustalonej pozycji, niezdarność, zaburzenia mowy, uczucie drętwienia i mrowienia, zmniejszenie zdolności do koncentracji, ślinotok
 • kołatanie serca, duszność
 • wrażliwość na światło, suchość oczu, brzęczenie w uszach, ból ucha
 • ból gardła, gazy, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • swędząca wysypka skórna, trądzik
 • kurcze mięśni, sztywność lub obrzęk stawów
 • pragnienie, dyskomfort w klatce piersiowej, nieprawidłowy chód
 • refluks, ból brzucha
 • utrata włosów
 • nienaturalna pozycja głowy
 • nietrzymanie moczu, ból lub trudności w oddawaniu moczu
 • nieprawidłowe wytwarzanie mleka w piersiach
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • brak miesiączki
 • nieprawidłowości w badaniach kwri lub w badaniach czynności serca
 • nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby
 • zwaroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • ogólne osłabienie i zmęczenie

Rzadkie (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszone stężenie wapnia we krwi
 • spowolnione myślenie, brak emocji
 • opadanie twarzy
 • paraliż
 • częściowa lub całkowita utrata wzroku w jednym oku, swędzenie oczu
 • zaburzenia mowy, czkawka
 • luźne stolce
 • podrażnienie skóry
 • niemożność otwarcia ust
 • trudności w całkowitym opróżnianiu pęcherza
 • zespół odstawienia u noworodków
 • osłabienie organizmu
 • uczucie gorąca
 • zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek
 • czerwone, sypukłe plamy skórne ze zmianami zapalnymi, pokryte białą łuską

Nieznana częstość:

 • niewielkie zwiększenie liczby zgonów u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, stosujących leki przeciwpsychotyczne
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w kończynach dolnych (zakrzepy mogą przemieszczać się do płuch, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu - należy natychmiast skontaktować się z lekarzem)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpocząciem stosowania leku Zypsila należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta lub w rodzinie w przeszłości występowały zakrzepy krwi, gdyż leki z tej grupy sprzyjają ich powstawaniu
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby
 • obecne lub występujące kiedykolwiek drgawki lub padaczka
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) i występuje u niego otępienie oraz zwiększone ryzyko udaru
 • jeśli pacjent ma wolny rytm serca w spoczynku i/lub zmniejszone stężenie elektrolitów we krwi
 • jeśli u pacjenta występuje szybki lub nieregularny rytm serca, omdlenia, zapaść, zawroty głowy podczas wstawania

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

 • ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z pęcherzami (w tym w jamie ustnej), złuszczanie się skóry, gorączka, plamy na skórze (mogą być to objawy zespołu Stevensa - Johnsona) - reakcje mogą zagrażać życiu
 • lek Zypsila może powodować senność, spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, zawroty głowy i zaburzenia chodu, co może prowadzić do upadków (należy zachować ostrożność zwłaszcza w przypadku osób starszych i osłabionych)

Ponieważ lek Zypsila może zmieniać wyniki badań labolatoryjnych, należy zawsze poinformować lekarza o stosowaniu tego leku.

Jeżeli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku, gdyż lek Zypsila zawiera laktozę.

Zypsila a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku Zypsila nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia płodu.

Zypsila a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wolno karmić piersią podczas stosowania leku Zypsila, ponieważ niewielkie ilości leku mogą wydzielać się z mlekiem matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Zypsila, jeżeli pacjent przjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub mogące wpływać na czynność serca, takie jak:

 • leki przeciwarytmiczne klasy IA i III
 • trójtlenek arsenu
 • halofantryna
 • octan lewometadylu
 • mezorydazyna
 • tiorydazyna
 • pimozyd
 • sparfloksacyna
 • gatyfloksacyna
 • moksyfloksacyna
 • metanofulfoniam dolasetronu
 • meflochina
 • sertindol
 • cyzapryd

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowanych ostatnio lub aktualnie lekach stosowanych w leczeniu:

 • zakarzeń bakteryjnych - antybiotyków
 • zmian nastroju - stabilizatorów na stroju np. karbamazepiny, walproinianu
 • depresji, np. selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny - fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, ziele dziurawca
 • padaczki - fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, etosuksymid
 • choroby Parkinsona - lewodopa, bromokryptyna, ropinirol, pramipeksol
 • oraz werapamilu, chinidyny, itrakonazolu, rytonawiru.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zypsila a alkohol

Biorąc pod uwagę podstawowy wpływ na organizm leku Zypsila, należy zachować szczególną ostrożność w razie spożywania alkoholu.

Zypsila a prowadzenie pojazdów

Lek Zypsila może wywoływać senność. Jeżeli wystąpi taki objaw, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności do czasu jego ustania.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zypsila?

Lek Zypsila należy:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego