5
26 sierpnia 2019
Anna Trębińska Autor
Autor
mgr
Anna Trębińska

Czwarta klasa – jak pomóc dzieciom przekroczyć kolejny próg szkolny?

Klasę trzecią i czwartą dzieli zaledwie dwumiesięczny okres wakacji, jednak zmiany, jakich doświadczają dzieci po upływie letniego wypoczynku, są znaczące. Czwarta klasa to dla uczniów zupełnie nowa rzeczywistość. Przekroczenie kolejnego progu szkolnego jest dla nich silnym i stresującym doświadczeniem. Nowy sposób nauczania i jego organizacja, nowe przedmioty i zasady oceniania, nieznani nauczyciele oraz większe wymagania wywołują niepokój i niepewność. Z tego względu, aby przezwyciężyć trudności wynikające z adaptacji do nowych warunków panujących w szkole, dzieci potrzebują wsparcia zarówno ze strony nauczycieli, jak i rodziców. 

Klasę trzecią i czwartą dzieli zaledwie dwumiesięczny okres wakacji, jednak zmiany, jakich doświadczają dzieci po upływie letniego wypoczynku, są znaczące. Czwarta klasa to dla uczniów zupełnie nowa rzeczywistość. Przekroczenie kolejnego progu szkolnego jest dla nich silnym i stresującym doświadczeniem. Nowy sposób nauczania i jego organizacja, nowe przedmioty i zasady oceniania, nieznani nauczyciele oraz większe wymagania wywołują niepokój i niepewność. Z tego względu, aby przezwyciężyć trudności wynikające z adaptacji do nowych warunków panujących w szkole, dzieci potrzebują wsparcia zarówno ze strony nauczycieli, jak i rodziców. 

Z jakimi zmianami mają do czynienia uczniowie czwartej klasy?

Pierwszy etap edukacji szkolnej to czas, gdy dzieci znajdują się pod szczególną ochroną nauczycieli i szkoły. Z kolei przejście do czwartej klasy wiąże się z nowymi doświadczeniami, z którymi uczeń musi sobie poradzić w nowym roku szkolnym. Warto zwrócić na nie uwagę i porozmawiać na ten temat z dzieckiem jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 • Nowy wychowawca, nowi nauczyciele przedmiotowi – jeden nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zostaje zastąpiony kilkoma nauczycielami przedmiotowymi. Każdy z nich ma odmienny styl nauczania i różne wymagania. Ponadto potrzebuje czasu, aby poznać słabe i mocne strony swoich uczniów, a także ich indywidualne możliwości oraz trudności w nauce. To wszystko powoduje, że czwartoklasiści czują się zagubieni i zdezorientowani oraz tracą poczucie bezpieczeństwa. 
Chłopiec, który idzie do szkoły

Dla dzieci

 • Większa ilość zadań domowych – każdy nauczyciel zadaje prace domowe z własnego przedmiotu i nie zwraca uwagi na inne zobowiązania uczniów. W rezultacie czwartoklasiści spędzają więcej czasu na odrabianiu lekcji niż trzecioklasiści. Oczekuje się również od nich samodzielnej nauki nowych treści i korzystania ze źródeł innych niż podręczniki szkolne.
 • Wprowadzenie systemu lekcyjnego, podział na przedmioty nauczania – nauczyciele realizują podstawę programową swoich przedmiotów. Każda lekcja trwa 45 minut. Ze względu na konieczność przejścia do innej sali lekcyjnej zdarza się, że uczniowie nie mogą dokończyć pisania notatki lub sprawdzianu na przerwie, co wzmaga odczuwanie przez nich stresu.
 • Nowy sposób oceniania – ocena opisowa zostaje zastąpiona oceną wyrażoną w stopniach. Nauczyciele oceniają uczniów przede wszystkim za efektywne opanowanie wyznaczonego materiału. Nie zawsze mogą uwzględnić możliwości dziecka oraz jego wkład pracy w wykonane zadanie. Ponadto każdy nauczyciel ma własne wymagania i odrębny system oceniania, do którego dziecko musi się dostosować.

Jak rodzice mogą wesprzeć czwartoklasistę?

Moment, w którym 9-latek idzie do czwartej klasy, jest zupełnie nowym etapem w jego życiu. Pierwsze miesiące mogą przynieść różnorodne problemy, zarówno te związane z nauką, jak i z zachowaniem czwartoklasisty. Co zatem możesz zrobić, aby pomóc swojemu dziecku łagodniej przekroczyć próg, jakim jest przejście z trzeciej do czwartej klasy?

 1. Nie strasz dziecka szkołą i czwartą klasą. Opowiadając wyolbrzymione historie na temat tego, co będzie działo się w czwartej klasie, niepotrzebnie wywołujesz w nim lęk i utrudniasz przystosowanie się do nadchodzących zmian. 
 2. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji. Zaznacz na nim numery sal, w których odbywają się poszczególne zajęcia oraz zapisz nazwiska nauczycieli, którzy je prowadzą. Plan lekcji włóż do piórnika. 
 3. Czytaj informacje od nauczycieli. Dzięki temu poznasz oczekiwania, wymagania i    kryteria oceniania poszczególnych przedmiotowców. Są to ważne wiadomości, ponieważ od nich w dużej mierze zależą stopnie twojego dziecka. 
 4. Przypominaj swojemu czwartoklasiście, aby za każdym razem zapisywał w zeszycie zadaną pracę domową – dzięki temu nie zapomni jej odrobić. 
 5. Naucz dziecko dobrej organizacji pracy, systematyczności i regularności. Ustal z nim stały czas odrabiania lekcji oraz wybierz spokojne miejsce do nauki. Codzienny schemat uczy systematyczności. Nie zapominaj jednak o niezbędnej przerwie na odpoczynek i zabawę. 
 6. Wspieraj, ale nie wyręczaj. Możesz pomóc przy zadanej pracy domowej, ale nie odrabiaj jej za dziecko. Ucz je samodzielności. Pamiętaj, że pokonywanie trudności wzmacnia poczucie własnej wartości oraz motywuje do dalszej pracy.
  Dziewczynka, która odrabia zadanie domowe
 7. Pozwól dziecku podejmować własne decyzje (np. czy odrobić pracę domową, czy pograć na komputerze) oraz ponosić konsekwencje dokonywanych wyborów. 
 8. Doceniaj osiągnięcia dziecka. Chwal za postępy i nowe umiejętności, a nie za oceny w dzienniku. 
 9. Staraj się rozwijać w dziecku motywację wewnętrzną. Unikaj przesadnych reakcji zarówno na sukcesy, jak i na niepowodzenia. Ogranicz stosowanie srogich kar i nadmiernych nagród. Uznanie ze strony rodziców powinno być wystarczające. 
 10. Już w trzeciej klasie zwróć uwagę na luki w wiedzy i umiejętnościach swojego dziecka. Czwartoklasista, po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej, powinien już opanować znajomość tabliczki mnożenia, umiejętność czytania dłuższych tekstów i sprawnego pisania. Jeśli pojawiają się u niego problemy w tym zakresie, zadbaj, aby je nadrobił przed kolejnym rokiem szkolnym. Zaległości przyczynią się bowiem do trudności w przyswajaniu nowych partii materiału.  
 11. W przypadku większych problemów zgłoś się po pomoc do specjalisty – psychologa lub pedagoga szkolnego, którzy odpowiadają za planowanie odpowiedniej strategii wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce. 

Nie istnieje uniwersalny instruktaż mówiący o tym, jak postępować, aby udzielić wsparcia czwartoklasiście. Jednak bycie blisko dziecka oraz przestrzeganie pewnych reguł może uczynić cały proces dużo łatwiejszym.

Odpowiedzi na pytania naszych czytelników

Marta Junowicz Autor

Marta Junowicz

mgr farm.

Szczepionka przeciw koronawirusowi

Oficjalna informacja producenta szczepionki mówi, że po rozcieńczeniu fiolka zawiera 5 dawek po 0,3 ml. Postępując zgodnie z instrukcją przygotowania…

Zobacz więcej

Rafał Suchodolski Autor

Rafał Suchodolski

Ujemne Rh u kobiety w ciąży

Ujemny czynnik Rh u matki powoduje, że jej organizm uznaje taki czynnik jako obcy, a jej układ odpornościowy będzie atakował…

Zobacz więcej

Rafał Suchodolski Autor

Rafał Suchodolski

Czy to może być zapalenie pęcherza?

Podejrzenie zapalenia pęcherza można wysnuć na podstawie towarzyszących mu często objawów. Są to: ból przy oddawaniu moczu, ból w okolicy…

Zobacz więcej

Poradnik Gemini Autor

Poradnik Gemini

Czy opryszczkę można wyleczyć?

Niestety wirus opryszczki pozostaje w organizmie przez całe życie. Objawy nawracają i są przerywane okresem latencji, czyli utajenia. Wirus HSV…

Zobacz więcej

Rafał Suchodolski Autor

Rafał Suchodolski

Jakie badania wykonać przy podejrzeniu celiakii?

Powinna Pani rozpocząć od wizyty u lekarza rodzinnego. Jeśli istnieje podejrzenie celiakii, konieczne będzie skierowanie do poradni gastroenterologicznej. Najczęściej diagnostyka…

Zobacz więcej

Rafał Suchodolski Autor

Rafał Suchodolski

Norma stężenia testosteronu we krwi u dorosłych

Stężenie testosteronu zmienia się dynamicznie. U mężczyzn granice norm to 270-1070 ng/dL ze średnim poziomem ok. 700ng/dL. U kobiet stężenia są zdecydowanie…

Zobacz więcej

Rafał Suchodolski Autor

Rafał Suchodolski

Ciąża a grupa krwi

Różne grupy krwi rodziców dziecka mogą skutkować konfliktem serologicznym między matką a płodem. W celu zapobiegnięcia takiej sytuacji sprawdza się…

Zobacz więcej

Rafał Suchodolski Autor

Rafał Suchodolski

Normy PSA we krwi

Uznaje się, że:  stężenie 0-2,5ng/ml to bezpieczny poziom, 2,6-4,0 ng/ml to poziom bezpieczny dla większości mężczyzn, jednak należy porozmawiać z…

Zobacz więcej

Dołącz do wspólnej dyskusji
Czytaj także
01 września 2020 mgr farm. Monika Cichocka
26 sierpnia 2020 mgr Anna Trębińska
02 października 2019 Agnieszka Żurawska
04 września 2019 Agnieszka Żurawska
28 sierpnia 2019 mgr Gabriela Eliasz-Łukasiewicz
27 sierpnia 2019 mgr Gabriela Eliasz-Łukasiewicz
24 maja 2019 mgr Anna Trębińska
Zobacz więcej
Dziękujemy za Twoje pytanie!
Postaramy się udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym czasie :)
Dziękujemy!
Twój adres e-mail został dodany do newslettera :)