Kategorie

Abaktal (Pefloxacinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Abaktal?

Jak działa Abaktal?

Lek Abaktal zawiera w swoim składzie pefloksacynę, dzięki czemu charakteryzuje się szerokim działaniem przeciwbakteryjnym. Stosowany jest w leczeniu zakażeń powodowanych przez drobnoustroje wrażliwe na pefloksacynę. 

Podstawowe informacje

NazwaAbaktal
Nazwa międzynarodowaPefloxacinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 400 mg

Roztwór do infuzji:

 • 80 mg/ 5 ml
PostaćTabletki powlekane, Roztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Pefloksacyny mezylan

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • talk
 • krzemionka koloidalne
 • stearynian magnezu
 • woda oczyszczona
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • makrogol 400
 • wosk Carnauba

Roztwór do infuzji:

 • kwas askorbinowy
 • pirosiarczan sodu
 • edytynian disodu
 • alkohol benzylowy
 • wodorowęglan sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 10 tabletek

Roztwór do infuzji:

 • 10 ampułek po 5 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia układu oddechowego
 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia ucha, nosa i gardła
 • zakażenia układu pokarmowego i dróg żółciowych
 • zakażenia kości i stawów
 • zakażenia skóry
 • posocznica i zapalenia wsierdzia
 • zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję aktywną leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk chinolowy
 • ciąża lub gdy pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży
 • karmienie piersią
 • problemy ze ścięgnami obecne lub występujące w przeszłości, np. zapalenie ścięgien związane z leczeniem antybiotykiem chinolowym
 • dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia
 • niedobór dehydrogenazy-6-fosforanowej
 • uczulenie na pszenicę (różne od celiakii)
 • choroby ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, miażdżyca mózgowych naczyń krwionośnych)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek (powyżej 65 roku życia)
 • zaburzenia czynności wątroby
 • miastenia
 • skłonność do występowania drgawek
 • zaburzenia przepływu mózgowego, przebyty udar
 • zaburzenia czynności serca, w tym zaburzenia rytmu serca (widoczne w badaniu EKG)
 • cukrzyca
 • niedobór dehydrogenazy - 6 - fosforanowej
 • poszerzenie dużego naczynia krwionośnego (tętniak aorty lub dużej tętnicy obwodowej)
 • tętniaki lub rozwarstwienia aorty u leczonego pacjenta, lub jego krewnych, inne czynniki ryzyka lub stany predysponujące (np. choroby tkanki łącznej takie jak zespól Marfana lub postać naczyniowa zespołu Ehlersa - Danlosa, lub choroby naczyń krwionośnych, takie jak zapalenie tętnic Takayasu, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, choroba Bahceta, nadciśnienie tętnicze lub potwierdzona miażdżyca tętnic)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występują (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • trudności w zasypianiu
 • ból brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • pokrzywka
 • ból stawów i mięśni
Nie łączyć z
 • solami żelaza i magnezu, lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku, zawierającymi glin lub dydozynę
 • teofiliną
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • kortykosteroidami
Ciąża

Stosowanie leku Abaktal w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Abaktal w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest przeciwwskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa Abaktal?

Lek Abaktal charakteryzuje się szerokim zakresem działania przeciwbakteryjnego, silnie działając na bakterie tlenowe Gram - ujemne i gronkowce (w tym szczepy oporne na metycylinę).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Abaktal?

Lek Abaktal stosuje się w leczeniu:

 • zakażeń układu oddechowego
 • zakażeń układu moczowego
 • zakażeń ucha, nosa i gardła
 • zakażeń układu pokarmowego i dróg żółciowych
 • zakażeń kości i stawów
 • zakażeń skóry
 • posocznicy i zapaleniu wsierdzia
 • zakażeń opon mózgowo - rdzeniowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Abaktal?

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Tabletki powlekane:

Najczęściej stosowana dawka dobowa u osób dorosłych to 800 mg. Lek podawany jest dwa razy na dobę (jedna tabletka zawierająca 400 mg co 12 godzin). Abaktal należy przyjmować w trakcie posiłku, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądkowo - jelitowych.

W leczeniu niepowikłanej rzeżączki stosowana jest pojedyncza dawka 800 mg pefloksacyny, która jest wystarczająca w leczeniu schorzenia zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

Pacjenci w podeszłym wieku

Postać tabletek powlekanych nie jest odpowiednia dla pacjentów w podeszłym wieku, gdyż w tej grupie wiekowej istnieje konieczność redukcji dawki, a tabletki są niepodzielne.

Zaburzenia czynności nerek

W przypadku występowania zaburzeń czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki podawanego leku. 

Zaburzenia czynności wątroby

Ciężka niewydolność wątroby powoduje znacznie przedłużenie eliminacji pefloksacyny z organizmu, dlatego też zalecana dobowa dawka u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wynosi 400 mg co 24 - 48 godzin, po oznaczeniu stężenia pefloksacyny w surowicy krwi. 

Dzieci i młodzież:

Stosowanie Abaktalu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat jest przeciwwskazane.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Abaktal

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Abaktal

Gdy pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien zrobić to zaraz po przypomnieniu sobie o tym, a następnie powrócić do poprzedniego schematu przyjmowania leku. Jeżeli pacjent nie jest pewny, czy przyjął lek, powinien skontaktować się z lekarzem, ponieważ bardzo istotne jest, aby przyjąć wszystkie przepisane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Abaktal

Nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Do zniszczenia wszystkich drobnoustrojów, które są przyczyną choroby, potrzebny jest określony czas. Bardzo ważne jest stosowanie leku tak długo, jak to zalecił lekarz. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia.

 

Roztwór do infuzji:

Lek należy podawać w dawce 400 mg co 12 godzin w powolnej, trwającej godzinę infuzji dożylnej. W tym celu należy zawartość jednej ampułki (400 mg) należy rozcieńczyć 250 ml 5% roztworem glukozy. Leku nie należy rozcieńczać chlorkiem sodu ani innym roztworem zawierającym jony chlorkowe. W celu szybszego uzyskania skutecznego stężenia leku we krwi na początku leczenia podaje się dawkę nasycającą 800 mg.

W zapobieganiu zakażeniom związanym z zabiegami chirurgicznymi zaleca się podanie od 400 mg do 800 mg pefloksacyny na godzinę przed zabiegiem.

Pacjenci w podeszłym wieku

W przypadku osób w podeszłym wieku zalecane jest zmniejszenie podawane dawki pefloksacyny. W pierwszym dniu leczenia zaleca się podanie dawki nasycającej 400 mg dwa razy na dobę, a w kolejnych dniach 200 mg dwa razy na dobę.

Zaburzenia czynności nerek

W przypadku występowania zaburzeń czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki podawanego leku. 

Zaburzenia czynności wątroby

Ciężka niewydolność wątroby powoduje przedłużenie emilinacji Abaktalu z organizmu. Dawka stosowana u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wynosi 8 mg/ kg mc. i należy ja podawać w trwającej godzinę infuzji raz na dobę jeżeli występuje żółtaczka, co 36 godzin jeśli występuje wodobrzusze lub co 48 godzin jeśli występuje żółtaczka i wodobrzusze.

Dzieci i młodzież:

Stosowanie Abaktalu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat jest przeciwwskazane.

Zastosowanie większe niż zalecana dawka leku

Jest mało prawdopodobne, aby personel medyczny podał pacjentowi zbyt dużą dawkę leku. Jeśli jednak pacjent przypuszcza, że otrzymał za dużo leku, powinien natychmiast zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent nie jest pewny, czy otrzymał lek, powinien skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Ważne jest otrzymanie wszystkich zaleconych dawek.

Przerwanie stosowania leku

Personel medyczny będzie podawał lek tak długo, jak to konieczne i nie przerwie jego stosowania wcześniej, niż zalecił to lekarz, nawet jeśli pacjent czuje się już lepiej. Do zniszczenia wszystkich drobnoustrojów, które wywołały chorobę, potrzebny jest określony czas stosowania leku. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Abaktal?

Leku Abaktal nie należy stosować, gdy u pacjenta występują lub wystąpiła:

 • uczulenie na substancję aktywną leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk chinolowy
 • ciąża lub gdy pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży
 • karmienie piersią
 • problemy ze ścięgnami obecne lub występujące w przeszłości, np. zapalenie ścięgien związane z leczeniem antybiotykiem chinolowym
 • dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia
 • niedobór dehydrogenazy - 6 - fosforanowej
 • uczulenie na pszenicę (różne od celiakii)
 • choroba ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, miażdżyca mózgowych naczyń krwionośnych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Abaktal może wywoływać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdej osoby.

Należy zaprzestać stosowania leku Abaktal i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustanej, języka, oczu lub gardła
 • trudności w oddychaniu
 • zaburzenia widzenia lub jakiekolwiek objawy dotyczące oczu

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • trudności w zasypianiu
 • ból brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • pokrzywka
 • ból stawów i mięśni

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niz 1 na 100 osób):

 • eozynofilia
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • fotowrażliwość 

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • małoplytkowość
 • omamy, drażliwość
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększone stężenie bilirubiny
 • rumień, świąd

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogę występować rzadziej niż i 1 na 10 000 osób):

 • ostra niewydolność nerek
 • oddzielenie się paznokcia od łożyska pod wpływem działania światła

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość): może spowodować bladość lub zażółcenie skóry na skutek uszkodzenia krwinek czerwonych, mała liczba białych krwinek (leukopenia), zmniejszenie liczby krwinek wszystkich rodzajów (pancytopenia)
 • uczucie splątania, drgawki
 • uporczliwy ból głowy z zaburzeniami widzenia lub bez takich zaburzeń (nadciśnienie śródczaszkowe), zwłaszcza u młodych pacjentów po długotrwałym pefloksacyny 
 • nagły skurcz mięśni (mioklonie)
 • koszmary senne
 • zaburzenia czucia (odczucie łaskotania, świąd lub mrowienie bez wyraźnej przyczyny)
 • nasilenie miastenii
 • fioletowe plamy na skórze (plamica naczyniowa)
 • wstrząs anafilaktyczny
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i położonych pod nią tkanek w okolicy twarzy, warg, jamy ustanej, języka, oczu lub gardła)
 • ciężkie reakcje skórne przebiegające z łuszczeniem i pęcherzami (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona, zespół Lyella)
 • zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna
 • zespól chorobowy związany z zaburzeniem wydalania wody z organizmu i zmniejszenie stężenia sodu we krwi (SIADH)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Abaktal w przypadku występowania:

 • podeszły wiek (powyżej 65 roku życia)
 • zaburzenia czynności wątroby
 • miastenia
 • skłonność do występowania drgawek
 • zaburzenia przepływu mózgowego, przebyty udar
 • zaburzenia czynności serca, w tym zaburzenia rytmu serca (widoczne w badaniu EKG)
 • cukrzyca
 • niedobór dehydrogenazy - 6 - fosforanowej
 • poszerzenie dużego naczynia krwionośnego (tętniak aorty lub dużej tętnicy obwodowej)
 • tętniaki lub rozwarstwienia aorty u leczonego pacjenta, lub jego krewnych, inne czynniki ryzyka lub stany predysponujące (np. choroby tkanki łącznej takie jak zespól Marfana lub postać naczyniowa zespołu Ehlersa - Danlosa, lub choroby naczyń krwionośnych, takie jak zapalenie tętnic Takayasu, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, choroba Bahceta, nadciśnienie tętnicze lub potwierdzona miażdżyca tętnic)

Ponadto, jeżeli w czasie stosowania leku u pacjenta występują poniższe objawy, należy ponownie zwrócić się do lekarza:

 • ból lub obrzęk w okolicy ścięgna
 • wysypka na skórze, trudności w oddychaniu lub inne objawy uczulenia
 • uczucie osłabienia, drętwienie lub mrowienie rąk i nóg, lub mięśni twarzy
 • biegunka, zwłaszcza ciężka, uporczliwa i/ lub krwawa

Podczas stosowania leku Abaktal oraz przez co najmniej 4 dni od zakończenia leczenia należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i promieniowania UV, gdyż skóra staje się bardziej wrażliwa na światło, co może prowadzić do wystąpienia poparzenia lub pojawienia się pęcherzy. Aby tego uniknąć pacjenci przyjmujący lek Abaktal powinni:

 • stosować kremy z filtrem o wysokim współczynniku ochrony
 • nosić nakrycie głowy i odzież osłaniającą skórę rąk i nóg
 • nie opalać się z użyciem lamp ani na solariach

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Abaktal a ciąża

Jeżeli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Abaktal w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Abaktal a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Abaktal w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jednoczesne podawanie leku Abaktal z:

 • solami żelaza lub magnezu, lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku, zawierającymi glin lub dydanozynę - znaczące zmniejszenie wchłaniania pefloksacyny
 • teofiliną - zwiększa stężenie teofiliny w surowicy
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi - zwiększa działanie przeciwzakrzepowe tych leków
 • kortykosteroidami - zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia ścięgna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Abaktal a alkohol

Brak danych.

Abaktal a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Abaktal?

 • należy przechowywać w temperaturze do 25°C i chronić od świtała
 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego