Kategorie

Absenor (Natrii valproas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Absenor?

Absenor jest to lek zawierający substancję czynną walproinian sodu. Należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Stosowany jest w monoterapii, jak również w połączeniu z innymi lekami.

Podstawowe informacje

NazwaAbsenor
Nazwa międzynarodowaNatrii valproas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 300 mg
 • 500 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Walproinian sodu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • kopowidon
 • hypromeloza
 • krzemionka koloidalna, bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • lecytyna sodowa
 • guma ksantan
Dostępne opakowania

100 tabletek

Działanie / właściwości

Lek przeciwpadaczkowy

Zastosowanie
 • uogólnione napady padaczkowe
 • napady padaczkowe ogniskowe
 • napady padaczkowe wtórnie uogólnione
 • leczenie skojarzone innych rodzajów napadów padaczkowych
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną, orzeszki ziemne, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka niewydolność wątroby lub trzustki
 • choroba wątroby w wywiadzie pacjenta lub jego rodziny
 • zaburzenia czynności wątroby u rodzeństwa pacjenta zakończone zgonem podczas leczenia kwasem walproinowym
 • dziedziczna lub nabyta porfiria wątrobowa
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • wada genetyczna powodująca zaburzenia mitochondrialne
 • rozpoznane zaburzenia cyklu mocznikowego
 • ciąża
 • wiek rozrodczy, chyba że spełnione są warunki programu zapobiegania ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występujące w przeszłości uszkodzenia szpiku kostnego
 • układowy toczeń rumieniowaty
 • zaburzenia metabolizmu, szczególnie wrodzone zaburzenia niedoborów enzymatycznych
 • zwiększenie stężenia amoniaku w surowicy podczas leczenia lekami zawierającymi kwas walproinowy
 • podejrzenie obecności zaburzeń enzymatycznych cyklu mocznikowego
 • wady genetyczne powodujące zaburzenia mitochondrialne występujące w rodzinie pacjenta
 • zaburzenia metaboliczne spowodowane niedoborem enzymu palmitylotransferazy karnityny (CPT) II
 • zaburzenia czynności nerek
 • małe stężenie białka we krwi
 • zabiegi chirurgiczne lub interwencja dentystyczna, urazy oraz spontaniczne krwawienia
 • jednoczesne stosowanie leków zapobiegających krzepnięciu krwi
 • jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego
 • nasilenie napadów padaczkowych
 • myśli samobójcze
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100 osób):

 • umiarkowane zwiększenie stężenie amoniaku we krwi
 • odosobnienie
 • drżenia
 • nudności

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmniejszona liczba czerwonych krwinek, płytek krwi lub białych krwinek
 • przyrost masy ciała lub utrata masy ciała
 • zwiększony apetyt lub spadek apetytu
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • dezorientacja
 • stany splątania
 • omamy
 • agresja
 • niepokój ruchowy
 • zaburzenia uwagi
 • senność
 • napady padaczkowe
 • parestezje
 • zaburzenia pamięci
 • bóle głowy
 • oczopląs
 • zawroty głowy
 • głuchota
 • krwawienia
 • wymioty
 • zaburzenia dziąseł
 • zapalenie jamy ustnej
 • biegunka
 • dyskomfort w nadbrzuszu
 • ciężkie uszkodzenie wątroby
 • utrata włosów
 • zaburzenia paznokci i łożyska paznokci
 • nietrzymanie moczu
 • bolesne miesiączkowanie
Nie łączyć z
 • felbamatem
 • cymetydyną
 • erytromycyną
 • kwasem acetylosalicylowym
 • fenobarbitalem
 • prymidonem
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • lamotryginą
 • meflochiną
 • ryfampicyną
 • karbapenemami
 • inhibitorami proteazy
 • kolestyraminą
 • lekami zawierającymi estrogen
 • fluokestyną
 • zydowudyną
 • lekami neuroleptycznymi
 • benzodiazepinami
 • barbituranami
 • inhibitorami MAO
 • innymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • nimodypiną
 • kodeiną
 • lekami zapobiegającymi krzepnięciu krwi
 • rufinamidem
 • propofolem
Ciąża

Przyjmowanie tego leku w czasie ciąży jest przeciwwskazane, chyba że nie ma odpowiedniej alternatywy. Jeśli kobieta stosująca walproinian zajdzie w ciążę, musi natychmiast udać się do specjalisty.

Karmienie piersią

Przyjmowanie tego leku w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane. W przypadku karmienia piersią należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Dzieci

U małych dzieci leczenie produktami zawierającymi walproinian może być terapią pierwszego wyboru jedynie w wyjątkowych przypadkach.

U dzieci w wieku poniżej 3. roku życia zalecana jest monoterapia.

Nie należy stosować leku jednoczenie z salicylanami u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić objawy niepożądane ograniczające zdolność do aktywnego udziału w ruchu ulicznym lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Absenor?

Lek Absenor jest lekiem przeciwdrgawkowym. Stosuje się go w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Absenor?

Absenor stosowany jest w leczeniu:

 • napadów padaczkowych uogólnionych w postaci napadów nieświadomości, napadów mioklonicznych i napadów toniczno-klonicznych
 • napadów ogniskowych i napadów wtórnie uogólnionych 
 • epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, gdy stosowanie litu jest przeciwwskazane lub źle tolerowane
 • manii, jako kontynuację leczenia, gdy uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walproinianem w ostrej fazie manii

Dawkowanie

Jak stosować lek Absenor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie wolno zmieniać leku ani dawkowania bez porozumienia z lekarzem.

Leczenie produktem leczniczym Absenor powinien wprowadzać i nadzorować lekarz specjalizujący się w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej.

Tabletki leku Absenor należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie wolno rozgryzać ani kruszyć. Jeżeli wystąpi podrażnienie układu pokarmowego, lek należy przyjmować w trakcie lub po posiłku.

Epizody maniakalne w chorobie afektywnej dwubiegunowej:

Dorośli:

Dawkę dobową indywidualnie dobiera lekarz prowadzący:

 • zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg
 • dawkę należy zwiększać możliwie jak najszybciej, aż do uzyskania najmniejszego skutecznego stężenia terapeutycznego, zapewniającego pożądane efekty
 • średnia dobowa dawka wynosi zazwyczaj od 1 000 do 2 000 mg walproinianu sodu

Dzieci i młodzież:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności w leczeniu epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej u pacjentów poniżej 18 lat.

Padaczka:

Dawkowanie będzie ustalane i kontrolowane indywidualnie przez lekarza specjalistę.

Monoterapia:

 • dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 5 mg do 10 mg/ kg  masy ciała
 • następnie dawkę dobową zwiększa się stopniowo co 4 - 7 dni o około 5 mg/ kg masy ciała, aż do osiągnięcia dawki zapewniającej kontrolę napadów drgawkowych
 • w niektórych przypadkach pełny efekt obserwuje się dopiero po 4 - 6 tygodniach leczenia

Średnia dobowa dawka podczas długotrwałego leczenia wynosi dla:

 • dorosłych i pacjentów w podeszłym wieku zwykle 20 mg walproinianu sodu/ kg masy ciała
 • młodzieży zwykle 25 mg walproinianu sody/ kg masy ciała
 • dzieci zwykle 30 mg walproinianu sodu/ kg masy ciała

Leczenie skojarzone:

 • jeśli lek Absenor jest stosowany w skojarzeniu lub zamiast wcześniej podawanymi leków należy niezwłocznie zmniejszyć dawkę poprzednio stosowanego leku przeciwpadaczkowego, zwłaszcza fenobarbitalu
 • jeżeli poprzednio stosowany lek ma być odstawiony, należy robić to stopniowo
 • inne leki przeciwpadaczkowe przyśpieszają eliminacje kwasu walproinowego, więc w przypadku zaprzestania ich stosowania stężenie kwasu walproinowego będzie się powoli zwiększać, dlatego należy kontrolować jego stężenie w surowicy krwi przez 4 - 6 tygodni od zakończenia stosowania leczenia skojarzonego (stężenie to nie powinno przekraczać 100 mg kwasu walproinowego/ L)

Dawkę dobową można stosować w 1 lub 2 pojedynczych dawkach podzielonych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub małą ilością białka we krwi

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów z małą ilością białka we krwi stężenie substancji czynnej leku Absenor w organizmie może się zwiększyć. Może być konieczne zmniejszenie dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku

Jeżeli pacjent zażył większą niż zalecaną dawkę leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub oddziałem ratunkowym, by podjąć konieczne działania. 

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy zmieniać, przerywać ani przedwcześnie kończyć leczenia bez zalecenia lekarza. Jeżeli wystąpi nietolerancja lub nietypowe zmiany stanu pacjenta należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Absenor?

Stosowanie leku Absenor jest przeciwwskazane w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną, orzeszki ziemne, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkiej niewydolności wątroby lub trzustki, jak również choroby wątroby w wywiadzie pacjenta lub jego rodziny
 • występowania zaburzeń czynności wątroby u rodzeństwa pacjenta zakończonych zgonem podczas leczenia kwasem walproinowym
 • dziedzicznej lub nabytej porfirii wątrobowej
 • zaburzeń krzepnięcia krwi
 • zaburzeń mitochondrialnych
 • rozpoznania zaburzenia cyklu mocznikowego
 • w wieku rozrodczy, chyba że spełnione są warunki programu zapobiegania ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Absenor może wywoływać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Należy rozważyć natychmiastowe przerwanie leczenia w przypadkach:

 • trudnych do wyjaśnienia zaburzeń stanu ogólnego pacjenta
 • klinicznych objawów ze strony wątroby lub trzustki, lub skłonności do krwawienia
 • od 2 do 3-krotnego zwiększenia aktywności transaminaz wątrobowych z lub bez objawów klinicznych
 • niewielkiego zwiększenia aktywności transaminaz wątrobowych przy jednoczesnym występowaniu ostrej infekcji z gorączką
 • wyraźnego zaburzenia krzepliwości

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100 osób):

 • umiarkowane zwiększenie stężenie amoniaku we krwi
 • odosobnienie
 • drżenia
 • nudności

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmniejszona liczba czerwonych krwinek, płytek krwi lub białych krwinek
 • przyrost masy ciała lub utrata masy ciała
 • zwiększony apetyt lub spadek apetytu
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • dezorientacja
 • stany splątania
 • omamy
 • agresja
 • niepokój ruchowy
 • zaburzenia uwagi
 • senność
 • napady padaczkowe
 • parestezje
 • zaburzenia pamięci
 • bóle głowy
 • oczopląs
 • zawroty głowy
 • głuchota
 • krwawienia
 • wymioty
 • zaburzenia dziąseł
 • zapalenie jamy ustnej
 • biegunka
 • dyskomfort w nadbrzuszu
 • ciężkie uszkodzenie wątroby
 • utrata włosów
 • zaburzenia paznokci i łożyska paznokci
 • nietrzymanie moczu
 • bolesne miesiączkowanie

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • zmniejszona liczba wszystkich komórek krwi
 • zwiększone stężenie hormonu zmniejszającego wydalanie moczu (zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego, SIADH)
 • nadmierny wzrost owłosienia na ciele u kobiet
 • pojawienie się cech męskich u kobiet
 • trądzik
 • łysienie typu męskiego i/ lub zwiększone stężenie androgenów
 • drażliwość
 • nadpobudliwość
 • śpiączka
 • zaburzenia pracy mózgu (encefalopatia)
 • letarg
 • parkinsonizm ustępujący po zaprzestaniu leczenia kwasem walproinowym
 • zwiększone napięcie mięśni (spastyczność)
 • upośledzenie koordynacji ruchowej
 • nasilenie napadów padaczkowych
 • gromadzenie się płynu w jamie opłucnej
 • uszkodzenie trzustki
 • nadmierna produkcja śliny
 • obrzęk (obrzęk naczynioruchowy) z bolesnymi, swędzącymi bąblami zwykle obejmujący wargi, gardło i krtań, a czasem stopy, ręce i narządy płciowe
 • wysypka
 • zmiany włosów (np. zmiany w strukturze włosów, zmiana kolorów włosów, nieprawidłowy porost włosów)
 • niewydolność nerek
 • brak miesiączki
 • obniżona temperatura ciała
 • zatrzymanie płynów w kończynach górnych i / lub dolnych (obrzęki obwodowe)

Rzadkie objawy niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia czynności szpiku kostnego ze zmniejszoną liczbą białych krwinek (limfopenia, neutropenia)
 • znacząco zmniejszona liczba niektórych białych krwinek (agranulocytoza) z brakiem krwinek czerwonych (aplazja) lub powiększeniem krwinek czerwonych (makrocytoza) przy ich prawidłowej lub zredukowanej liczbie (niedokrwistość makrocytowa)
 • podwójne widzenie
 • wyraźne upośledzenie sprawności umysłowej (otępienie), które jest przemijające po przerwaniu leczenia, czasami związane z zanikiem tkanki mózgowej
 • zaburzenia poznawcze
 • ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne, martwicze oddzielenie się naskórka, zespół Lyell'a)
 • zespół objawów z wysypką wywołaną lekiem, gorączką i obrzękiem węzłów chłonnych oraz zwiększoną liczbą białych krwinek (eozynofilia) i możliwym zaburzeniem czynności innych narządów ( zespół DRESS)
 • moczenie się
 • kanalikowo - śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zespół Fanconiego z wydalaniem fosforanu, glukozy i niektórych białek
 • kwasica metaboliczna
 • bezpłodność w mężczyzn
 • zwiększone stężenie testosteronu we krwi
 • wielotorbielowatość jajników
 • zmniejszona stężenie co najmniej jednego czynnika krzepnięcia i zaburzenia funkcji płytek krwi ze zmianami wyników badań laboratoryjnych dotyczących krzepliwości krwi
 • niedobór biotyny

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:

 • uspokojenie
 • szum uszny (dzwonienie w uszach)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Absenor należy zachować szczególną ostrożności w przypadku:

 • wystąpienia w przeszłości uszkodzenia szpiku kostnego
 • układowego tocznia rumieniowatego (reakcja systemu obronnego organizmu przeciwko własnej tkance łącznej)
 • zaburzeń metabolizmu, szczególnie wrodzonych zaburzeń niedoborów enzymatycznych
 • zwiększenia stężenia amoniaku w surowicy podczas leczenia lekami zawierającymi kwas walproinowy - należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpią objawy takie jak: apatia, zmęczenie, wymioty, obniżone ciśnienie krwi lub zwiększenie częstości napadów padaczkowych
 • podejrzenia zaburzeń enzymatycznych cyklu mocznikowego
 • wad genetycznych powodujących zaburzenia mitochondrialne u rodziny pacjenta
 • zaburzeń metabolicznych spowodowanych niedoborem enzymu palmitylotransferazy karnityny (CPT) II
 • zaburzeń czynności nerek
 • małego stężenia białka we krwi
 • zabiegów chirurgicznych lub interwencji dentystycznej, urazów oraz spontanicznego krwawienia - należy wtedy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu leku Absenor, aby zlecił zbadanie krzepliwości krwi
 • jednoczesnego stosowania leków zapobiegających krzepnięciu krwi (np. antagonistów witaminy K), ponieważ skłonność do krwawień może się zwiększyć
 • jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowegoo, ponieważ stężenie kwasu walproinowego we krwi może się zwiększyć
 • nasilenia napadów padaczkowych
 • myśli samobójczych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Absenor a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Absenor jest przeciwwskazany do stosowania:

 • w ciąży w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej
 • w ciąży w leczeniu padaczki, chyba że nie ma odpowiedniej alternatywy
 • u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że spełnione są warunki zapobiegania ciąży

Istotne informacje:

 • przed rozpoczęciem stosowania leku Absenor należy wykluczyć ciąże za pomocą testu ciążowego, którego wynik zostanie potwierdzony przez lekarza prowadzącego
 • pacjentka powinna stosować skuteczną metodę kontroli urodzeń (antykoncepcję) przez cały okres leczenia lekiem Absenor
 • należy regularnie (przynajmniej raz w roku) odbywać wizytę u specjalisty doświadczonego w leczeniu choroby afektywnej lub padaczki; podczas tej wizyty lekarz prowadzący upewni się, że pacjentka została dobrze poinformowana i zrozumiała wszystkie zagrożenia związane ze stosowaniem walproinianu podczas ciąży
 • należy poinformować lekarza, jeżeli pacjenta planuje ciążę
 • należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży
 • walproinian może spowodować poważne wady wrodzone i wpływać na sposób, w jaki rozwija się dziecko
 • u noworodków, których matki przyjmowały leki zawierające walproinian przez ostatnie trzy miesiące ciąży, mogą wystąpić objawy odstawienia takie jak niepokój ruchowy, nadmierna aktywność ruchowa, drżenie, skurcze i zaburzenia przyjmowania pokarmu

Absenor a karmienie piersią

Lek Absenor w małych ilościach przenika do mleka matki. Jeżeli pacjenta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy zdecydować o przerwaniu karmienia piersią lub o przerwaniu/wstrzymaniu leczenia produktem Absenor, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla pacjentki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Jednoczesne stosowanie leku Absenor z:

 • fenobarbitalem, prymidonem, fenytoiną, karbamazepiną, karbapenemami - zmniejszają stężenie kwasu walporinowego w surowicy
 • fentytoiną lub fenobarbitalem - może zwiększać ilość metabolitów kwasu walproinowego i prowadzić do hipermonemii
 • meflochiną - zwiększa wydalanie kwasu walproinowego i może wywoływać napady padaczkowe
 • cymetydyną lub erytromycyną - zwiększa stężenie kwasu walproinowego w surowicy
 • felbamatem - zwiększa stężenie kwasu walproinowego w surowicy
 • kwasem acetylosalicylowym - może nasilać niekorzystane działanie kwasu walproinowego na wątrobę
 • lekami będącymi antagonistami witaminy K - zmniejsza przeciwzakrzepowe działanie tych leków, dlatego wymaga monitorowania wartości INR
 • ryfampicyną - zmniejsza stężenie kwasu walproinowego w surowicy
 • inhibitorami proteazy takimi jak kopinawir lub rytanowir - zmniejsza stężenie kwasu walproinowego w surowicy
 • cholestyraminą - zmniejsza stężenie kwasu walproinowego w surowicy
 • kwetiapiną - zwiększa ryzyko zmniejszenia liczby białych krwinek
 • nimodypiną - nasila działania nimodypiny
 • propofolem - zwiększa stężenie propofolu we krwi
 • rufinamidem - zwiększa stężenie rufinamidu we krwi
 • olanzapiną - zmniejsza stężenie olanzapiny w osoczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania u pacjenta.

Absenor a alkohol

Jednoczesne spożywanie alkoholu może osłabiać lub nasilić efekt działania, a także zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku Absenor, dlatego należy unikać spożywania alkoholu podczas leczenia.

Absenor a prowadzenie pojazdów

Szczególnie na początku leczenia większą dawką i (lub) w połączeniu z produktami leczniczymi wpływającymi na czynność ośrodkowego układu nerwowego, mogą wystąpić objawy ze strony OUN, takie jak: senność i (lub) dezorientacja, które w znacznym stopniu mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Dotyczy to zwłaszcza jednoczesnego stosowania leku Absenor z alkoholem. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Absenor?

Lek należy przechowywać:

 • w suchym miejscu, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25ºC
 • w pudełku na tabletki przez tydzień, w temperaturze poniżej 25 °C
 • butelkę z lekiem należy przechowywać szczelnie zamkniętą w calu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego