Kategorie

Adaster (Finasteridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Adaster?

Co to jest lek Adaster?

Lek Adaster należy do grupy leków o nazwie inhibitory 5 alfa-reduktazy. Jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u mężczyzn.

Podstawowe informacje

NazwaAdaster
Nazwa międzynarodowaFinasteridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Finasteridum

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sobodwa (typ A)
 • skrobia żelowana, kukurydziana
 • dokuzynian sodu
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hydroksypropyloceluloza
 • hypromeloza 6 Cp
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • indygotyna
 • żółty tlenek żelaza
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 15 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 45 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości

Leczenie i kontrola łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Zastosowanie
 • zmniejszenie powiększonego gruczołu krokowego
 • łagodzenie objawów związanych z łagodnym rozrostem prostaty
 • polepszenie przepływu moczu
 • zmniejszenie występowania ostrego zatrzymania moczu
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • lek nie jest wskazany dla kobiet i dzieci
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjenci z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) ze znacznie zmniejszonym przepływem moczu powinni być szczególnie monitorowani,  pod kątem zaistnienia uropatii zaporowej
 • przed rozpoczęciem leczenia, a także okresowo w trakcie, należy poddać się badaniu per rectum oraz przeprowadzić inne badania na obecność raka gruczołu krokowego
 • nie jest wskazany w stosowaniu u dzieci
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli partnerka seksualna jest lub może być w ciąży
 • lek może powodować zmiany nastroju, nastrój depresyjny, depresję oraz rzadziej myśli samobójcze
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęstsze działania niepożądane występujące na początku terapii to impotencja i osłabienie popędu płciowego. Działania te u większości pacjentów przemijają w trakcie dalszego leczenia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

 • tkliwość i (lub) powiększenie piersi
 • wysypka
 • zaburzenie ejakulacji

Częstość nieznana:

 • obrzęk warg, języka, gardła i twarzy
 • depresja
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • ból jąder, zaburzenia erekcji, niepłodność u mężczyzn i (lub) słaba jakość nasienia
 • kołatanie serca
Nie łączyć z

Nie stwierdzono istotnych interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Ciąża

Lek Adaster jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży, lub kobiet planujących zajście w ciążę.

Karmienie piersią

Lek Adaster jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek Adaster nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych potwierdzających wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Adaster?

Lek Adaster stosuje się w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Adaster?

Lek stosuje się w leczeniu:

 • zmniejszenia powiększonego gruczołu krokowego
 • polepszenia przepływu moczu
 • zmniejszenia występowania ostrego zatrzymania moczu i zmniejszenie konieczności interwencji chirurgicznej, w tym przez cewkowej resekcji gruczołu krokowego oraz prostatektomii

Dawkowanie

Jak stosować lek Adaster?

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Adaster podaje się doustnie. Tabletkę należy połknąć w całości, na czczo albo podczas posiłku.

Dorośli: 1 tabletka na dobę.

Pomimo możliwości szybkiej poprawy, konieczne może okazać się leczenie przez co najmniej 6 miesięcy w celu obiektywnego stwierdzenia, czy nastąpiła poprawa.

Dawkowanie w przypadku niewydolności wątroby

Nie ma dostępnych danych w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dawkowanie w przypadku niewydolności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Adaster

Nie są znane działania niepożądane przy przyjęciu większej dawki Adasteru u ludzi. Nie zaleca się żadnego szczególnego leczenia po przedawkowaniu finasterydu.

Pominięcie zastosowania leku Adaster

Pominiętą dawkę należy przyjąć jak najszybciej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Adaster?

Nie należy stosować leku Adaster w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną czy którąkolwiek substancję pomocniczą
 • dzieci
 • kobiet- lek przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Adaster może powodować działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Najczęstszym działaniem niepożądanym są impotencja i obniżenie popędu płciowego. Działania te występują zwykle na początku terapii i u większości pacjentów mijają w trakcie dalszego leczenia.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • zmniejszenie objętości ejakulatu
 • zmniejszenie popędu seksualnego
 • impotencja

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000):

 • wysypka

Nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk języka, warg, gardła i twarzy
 • depresja
 • zmniejszenie popędu płciowego, które utrzymuje się po odstawieniu leku
 • niepokój
 • świąd
 • pokrzywka
 • kołatanie serca
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • ból jąder
 • zaburzenie erekcji, które utrzymuje się po zakończeniu leczenia
 • hematospermia
 • niepłodność u mężczyzn i/lub słaba jakość nasienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Adaster należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

 • pacjenci z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) ze znacznie zmniejszonym przepływem moczu powinni być szczególnie monitorowani, pod kątem zaistnienia uropatii zaporowej
 • przed rozpoczęciem leczenia finasterydem, a także okresowo w trakcie, należy poddać się badaniu per rectum oraz przeprowadzić inne badania na obecność raka gruczołu krokowego
 • w tracie przyjmowania finasterydu zgłaszano wystąpienia u pacjentów raka sutka; należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi wszelkie zmiany w obrębie tkanki sutka jak: guzki, ból, powiększenie piersi lub wydzielina z sutków
 • lek Adaster nie jest wskazany w stosowaniu u dzieci
 • lek może powodować zmiany nastroju, nastrój depresyjny, depresję oraz rzadziej myśli samobójcze
 • jeśli partnerka seksualna pacjenta jest lub może być w ciąży, należy unikać narażenia pacjentki na kontakt z nasieniem pacjenta

Adaster a ciąża

Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży jak również u kobiet mogących zajść w ciążę. Kobiety w ciąży oraz mogące zajść w ciążę nie powinny dotykać pokruszonych tabletek Adasteru ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu przez skórę. Co może skutkować deformacją narządów płciowych u dziecka płci męskiej.

Adaster a karmienie piersią

Lek Adaster jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Adaster a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji leku z alkoholem.

Adaster a prowadzenie pojazdów

Brak danych wskazujących na wywieranie wpływu przez lek na prowadzenie pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Adaster?

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego