Kategorie

Alcreno (Quetiapinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Alcreno?

Lek Alcreno zawiera kwetiapinę, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Kwetiapina jest stosowana w celu leczenia wielu chorób takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, umiarkowane i ciężkie epizody manii.

Podstawowe informacje

NazwaAlcreno
Nazwa międzynarodowaQuetiapinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
 • 300 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Kwetiapina

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K30
 • stearynian magnezu
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typA)
 • dwuwodny wodorofosforan wapnia

Otoczka:

25 mg

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 400
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony

100 mg i 150 mg

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 400
 • tlenek żelaza żółty

200 mg i 300 mg

 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 6 tabletek
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • schizofrenia
 • epizody manii związane z chorobą dwubiegunową
 • depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV z grupy inhibitorów proteazy HIV
 • pacjent przyjmuje azole 
 • pacjent przyjmuje erytromycynę lub klarytromycynę
 • pacjent przyjmuje nefazodon 
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Alcreno należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta stwierdzono:

 • chorobę serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • udar mózgu
 • padaczkę
 • cukrzycę
 • otępienie starcze
 • zakrzepy żylne 

Należy poinformować lekarza jeśli w trakcie stosowania leku wystąpią:

 • myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego w przebiegu choroby dwubiegunowej
 • zwiększenie masy ciała, należy kontrolować masę ciała
 • wysypka z eozynofilią i objawami układowymi znana również jako DRESS lub zespół nadwrażliwości na lek, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem
 • drgawki ruchy mimowolne
 • obniżone ciśnienie krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, ból głowy i suchość w ustach
 • senność
 • objawy odstawienia charakteryzujące się bezsennością, nudnościami, biegunką, bólem głowy, drażliwością 
 • zwiększenie masy ciała
 • drżenia mięśni, sztywność mięśni, trudności w rozpoczęciu ruchu
 • zmiany stężenia triglicerydów i cholestrolu całkowitego

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszenie rytmu serca
 • uczucie łomotania serca lub niemiarowej pracy serca
 • zaparcia, niestrawność
 • osłabienie
 • obrzęk rąk i nóg
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • podwyższony poziom cukru we krwi
 • niewyraźne widzenie
 • koszmary senne
 • zwiększone uczucie głodu
 • rozdrażnienie
 • zaburzenia mowy
 • płytki oddech
 • wymioty
 • gorączka
 • zmiany poziomu hormonów tarczycy we krwi
 • leukopenia, zmniejszenie liczby neutrofilów, zwiększenie liczby eozynofilów
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi
Nie łączyć z
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu HIV
 • azolami (leki przeciwgrzybicze)
 • erytromycyną 
 • klarytromycyną
 • nefazodonem (lek antydepresyjny)
Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży, chyba że zostanie to uzgodnione z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Alcreno nie należy podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać senność, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi takie działanie uboczne.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Alcreno?

Lek Alcreno należy do leków o działaniu przeciwpsychotycznym, którego substancją czynną jest kwetiapina. Zarówno kwetiapina jak i jej aktywny metabolit norkwetiapina oddziałuje z wieloma receptorami dla neuroprzekaźników m.in serotoninowymi i dopaminowymi w mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alcreno?

Lek Alcreno stosuje się w leczeniu wielu chorób, m.in.:

 • schizofrenia
 • umiarkowane i ciężkie epizody manii związane z chorobą dwubiegunową
 • depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej

Dawkowanie

Jak stosować lek Alcreno?

Lek Alcreno należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

 • tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu
 • nie należy pić soku grejpfrutowego w czasie stosowania leku
 • nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Alcreno u osób w podeszłym wieku należy stosować z dużą ostrożnością zwłaszcza na początku leczenia. Lekarz może zalecić zmianę dawki.

Dzieci

Lek Alcreno nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Lek Alcreno należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę i powinno się ją zwiększać o 25 mg lub 50 mg na dobę do uzyskania dawki skutecznej. Lekarz może zalecić zmianę dawki.

Zastosowanie większej dawki niż zalecana

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak senność, zawroty głowy i zaburzenia rytmu serca.

Pominięcie dawki leku

W przypadku pominięcia dawki należy niezwłocznie ją przyjąć, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed przerwaniem leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alcreno?

Leku Alcreno nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek składnik tego leku
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV
 • pacjent przyjmuje azole (leki przeciwgrzybicze)
 • pacjent przyjmuje erytromycynę 
 • pacjent przyjmyje klarytromycynę
 • pacjent przyjmuje nefazodon (lek przeciwdepresyjny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Alcreno może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Ciężkie działania niepożądane

Należy przerwać stosowanie leku Alcreno i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • myśli samobójcze i nasilenie depresji
 • reakcje alergiczne (wystąpienie bąbli na skórze, obrzęku skóry, obrzęku wokół jamy ustnej)
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • zapalenie wątroby
 • silna wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze
 • ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja), trudności w oddychaniu, wstrząs
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • toksyczno-rozpływna nekroliza naskórka
 • udar mózgu
 • wysypka z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS)

Inne działania niepożądane 

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, ból głowy, suchość w jamie ustnej
 • senność
 • objawy odstawienia (występują po przerwaniu stosowania leku Alcreno): bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy, drażliwość
 • wzrost masy ciała
 • nieprawidłowe ruchy mięśni tj. trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenia, uczucie niepokoju, sztywność mięśni
 • zmiany stężenia triglicerydów i cholesterolu całkowitego

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przyspieszenie rytmu serca
 • uczucie łomotania serce lub niemiarowej akcji serca
 • zaparcia, niestrawność
 • osłabienie
 • obrzęk rąk i nóg
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi 
 • podwyższony poziom cukru we krwi
 • niewyraźne widzenie
 • niezwykłe sny o koszmary nocne
 • zwiększone uczucie głodu
 • rozdrażnienie
 • zaburzenia mowy
 • płytki oddech
 • wymioty
 • gorączka
 • zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi
 • leukopenia, zmniejszenie liczby neutrofilów, zwiększenie liczby eozynofilów
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • napady drgawkowe lub padaczkowe
 • omdlenia
 • tzw. zespół niespokojnych nóg
 • trudności z przełykaniem
 • mimowolne ruchy zwłaszcza mięśni twarzy i języka
 • zaburzenia seksualne
 • zatkany nos
 • cukrzyca
 • zmiany elektrycznej aktywności serca (wydłużenie odcinak QT)
 • spowolnienie rytmu serca na początku leczenia
 • trudności z oddawaniem moczu
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • nasilenie istniejącej cukrzycy

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zespół objawów: gorączka, nadmierna potliwość, sztywność mięśni, senność lub omdlenia 
 • priapizm (długotrwała i bolesna erekcja)
 • zaburzenia miesiączkowania
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w nogach, mogą przemieszczać się do płuc, powodując bóle w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (jeśli wystąpi jakikolwiek z tych objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem)
 • chodzenie, mówienie, jedzenie i wykonywanie innych czynności w trakcie snu
 • hipotermia
 • obrzęk piersi i mlekotok
 • zapalenie trzustki
 • "zespół metaboliczny" (wzrost tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, spadek poziomu "dobrego cholesterolu" HDL, wzrost stężenia trójglicerydów, wzrost ciśnienia tętniczego, wzrost poziomu cukru we krwi)
 • agranulocytoza (gorączka, objawy grypopodobne, ból gardła lub inne zakażenie z bardzo małą liczbą białych krwinek)
 • niedrożność jelit
 • zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • zaburzenia w wydzielaniu hormonu kontrolującego objętość wydalanego moczu
 • rabdomioliza (rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni)

Częstość nieznana:

 • rumień wielopostaciowy
 • objawy odstawienia u noworodków matek, które przyjmowały lek Alcreno w czasie ciąży
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca, które w niektórych przypadkach mogą powodować zgon

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży mogą wystąpić takie same działania niepożądane jak u dorosłych.

Działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży, których nie zaobserwowano u dorosłych

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wzrost stężenia prolaktyny we krwi, które może prowadzić w rzadkich przypadkach do obrzęku piersi i niespodziewanej produkcji mleka zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek oraz do zaburzeń miesiączkowania u dziewczynek
 • zwiększony apetyt
 • wymioty
 • nieprawidłowe ruchy mięśni 
 • zwiększenie ciśnienia krwi

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • osłabienie, omdlenia
 • zatkany nos
 • rozdrażnienie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Alcreno należy poinformować lekarza w przypadku gdy:

 • pacjent przyjmuje leki, które mogą wpływać na rytm serca, a także jeśli u pacjenta lub u kogoś z rodziny wystąpiła choroba serca
 • pacjent ma obniżone ciśnienie tętnicze
 • pacjent przebył w przeszłości udar mózgu
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • u pacjenta występowały w przeszłości napady padaczkowe
 • pacjent choruje na cukrzycę lub istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę
 • u pacjenta stwierdzono małą liczbę białych krwinek
 • u pacjenta stwierdzono otępienie starcze (leki z tej grupy mogą nasilać ryzyko udaru, a w niektórych przypadkach także ryzyko śmierci u tych chorych)
 • pacjent ma chorobę Prakinsona
 • u pacjenta lub u kogoś z rodziny stwierdzono zakrzepy żylne 
 • u pacjenta występował lub występuje tzw. bezdech senny i przyjmuje leki spowalniające czynność mózgu
 • pacjent ma lub miał w przeszłości problemy z oddawaniem moczu, stwierdzono u niego rozrost gruczołu krokowego, niedrożność jelit lub wzrost ciśnienia w gałce ocznej
 • pacjent był w przeszłości lub jest uzależniony od alkoholu, lub leków 

Jeśli po zastosowaniu leku Alcreno wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy niezwłocznie poinformować lekarza:

 • złośliwy zespół neuroleptyczny objawiający się gorączką, sztywnością mięśni, nadmierną potliwością oraz obniżonym poziomem świadomości
 • mimowolne ruchy mięśni głównie mięśni twarzy i języka
 • senność i zawroty głowy
 • drgawki
 • priapizm (długotrwała i bolesna erekcja)

Należy jak najszybciej poinformować lekarza jeśli po zastosowaniu leku Alcreno wystąpi jakikolwiek z wymienionych objawów:

 • zmniejszona liczba białych krwinek, lekarz może zalecić zmianę leku
 • zaparcie i ból brzucha, może prowadzić do niedrożności jelit

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

 • myśli samobójcze, myśli o samookaleczeniu lub nasilenie depresji
 • wysypka z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS) charakteryzująca się silną wysypką, gorączką, zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych, powiększonymi węzłami chłonnymi, należy przerwać przyjmowanie leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alcreno a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Alcreno w ciąży, chyba że zostało to uzgodnione z lekarzem.

Alcreno a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Alcreno.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Nie należy przyjmować leku Alcreno, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu HIV
 • azole (leki przeciwgrzybiczne)
 • erytromycyna lub klarytromycyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń)
 • nefazodon (lek antydepresyjny)

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z wymienionych niżej leków jest stosowany przez pacjenta:

 • fenytoina lub karbamazepina (stosowane w leczeniu padaczki), jednoczesne stosowanie tych leków zmniejsza stężenie kwetiapiny w osoczu, co wpływa na skuteczność leczenia
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia
 • barbiturany (stosowane w leczeniu bezsenności)
 • tiorydazyna lub lit (stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych)
 • leki moczopędne lub niektóre antybiotyki zmieniające poziom potasu lub magnezu
 • leki powodujące zaparcia
 • leki przeciwcholinergiczne 

Lek Alcreno z jedzeniem i piciem

Lek Alcreno można przyjmować z pokarmem lub niezależnie od pokarmu. 

Nie powinno się spożywać soku grejpfrutowego w czasie kiedy stosuje się lek Alcreno.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alcreno a alkohol

Skojarzone działanie leku Alcreno i alkoholu może wywołać ospałość, dlatego należy uważać na ilość spożywanego alkoholu.

Alcreno a prowadzenie pojazdów

Lek Alcreno może wywoływać senność, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu, kiedy pacjent pozna swoją reakcję na lek.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Alcreno?

 • lek Alcreno należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku Alcreno

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego