Kategorie

Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji (Amoxycillinum + Acidum Clavulanicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji?

Amoksiklav jest antybiotykiem zawierającym dwie substancje czynne amoksycylinę i kwas klawulanowy. Działa przeciwbakteryjnie, stosowany jest w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, ucha, zatok, dróg moczowych, skóry, tkanek, kości i stawów.

Podstawowe informacje

NazwaAmoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Nazwa międzynarodowaAmoxycillinum + Acidum Clavulanicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 500 mg + 100 mg
 • 1000 mg + 200 mg
PostaćProszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Skład - substancja czynna
 • amoksycylina
 • kwas klawulanowy
Skład - substancje pomocnicze

Brak

Dostępne opakowania
 • 5 fiolek
 • 10 fiolek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • ciężkie zakażenia ucha, nosa, gardła
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • zakażenia stomatologiczne
 • zakażenia kości i stawów 
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zakażenia narządów płciowych u kobiet
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje aktywne leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk
 • zaburzenia czynności wątroby lub zażółcenie po stosowaniu antybiotyku 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • mononukleoza zakaźna
 • leczenie zaburzeń czynności wątroby i nerek
 • nieregularne oddawanie moczu 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występują:

Nie łączyć z
 • allopurynolem
 • probenecydem
 • lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi
 • metotreksatem
 • mykofenolanem mofetylu 
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek można podawać dzieciom od urodzenia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Amoksiklav?

Amoksiklav zawiera dwie substancje czynne, amoksycylinę z grupy penicylin oraz kwas klawulanowy z grupy beta-laktamów. Obydwie substancje wykazują właściwości przeciwbakteryjne. Kwas klawulanowy dodatkowo zapobiega przed unieczynnianiem amoksycyliny. Substancje te zwalczają drobnoustroje takie jak Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophilia, Chlamydophila pneumoniae, CHlamydophila psittaci, Coxiella brunetti, Mycoplasma pneumoniae.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Amoksiklav?

Lek Amoksiklav stosuje się w leczeniu:

 • ciężkich zakażeń ucha, nosa, gardła
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • zakażenia stomatologiczne
 • zakażenia kości i stawów 
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zakażenia narządów płciowych u kobiet

Dawkowanie

Jak stosować lek Amoksiklav? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek będzie podawany pacjentowi przez wykwalifikowany personel
 • dawkowanie ustala lekarz
 • zazwyczaj stosuje się lek w dawkach podzielonych, podawanych co 8 godzin

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

 • w przypadku gdy u pacjenta występują choroby nerek dawka leku może zostać zmodyfikowana na polecenie lekarza
 • w przypadku występowania chorób wątroby lekarz zleci wykonanie badań w celu sprawdzenia funkcjonalności wątroby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amoksiklav

W przypadku gdy pacjent przyjął większą dawkę leku niż zalecana, mogą pojawić się działania niepożądane takie jak podrażnienie żołądka i jelit. Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Leku Amoksiklav nie należy stosować gdy u pacjenta występuje lub wystąpiła:

 • uczulenie na substancje aktywne leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk
 • zaburzenie czynności wątroby lub zażółcenie po stosowaniu antybiotyku 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Amoksiklav może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Amoksiklav i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

 • wysypka skórna
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie
 • obrzęk, czasami obejmujący twarz lub gardło, powodujący trudności w oddychaniu
 • omdlenie
 • zapalenie jelita grubego

Inne działania niepożądane

Często występują (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki
 • biegunka

Niezbyt często występują (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka na skórze, świąd
 • wypukła, swędząca wysypka
 • niestrawność
 • nudności, wymioty
 • zawroty głowy
 • ból głowy, zawroty głowy
 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wytwarzanych w wątrobie

Rzadko występują (nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • rumień wielopostaciowy
 • mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi
 • mała liczba białych krwinek

Częstość nieznana:

 • reakcje uczuleniowe
 • zapalenie jelita grubego
 • zapalenie błon ochronnych otaczających mózg
 • ciężkie reakcje skórne
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka
 • zapalenie kanalików nerkowych
 • przedłużenie czasu krzepnięcia krwi
 • pobudzenie ruchowe
 • drgawki
 • czarny język
 • przebarwienie zębów
 • kryształy w moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • choruje na mononukleozę zakaźną
 • nieregularnie oddaje mocz
 • jest w trakcie leczenia zaburzeń czynności wątroby i nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych oraz planowanych przez pacjenta lekach.

Jednoczesne przyjmowanie leku Amoksiklav z:

 • allopurynolem- zwiększa możliwość wystąpienia skórnej reakcji alergicznej
 • probenecydem- wymaga korekty dawkowania przez lekarza
 • lekami zmniejszające krzepliwość krwi- wymaga dodatkowych badań krwi
 • metotreksatu- wpływa na siłę działania leku
 • mykofenolanu mofetylu- wymaga uważnej kontroli lekarza 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji a alkohol

Brak informacji.

Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji a prowadzenie pojazdów

Lek Amoksiklav może wywołać wystąpienie działań niepożądanych, które wpłyną na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, chyba że czuje się dobrze.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Amoksiklav?

 • lek Amoksiklav należy przechowywać w temperaturze poniżej 25o
 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • chronić przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego