Kategorie

Anoro Ellipta (Umeclidinium + Vilanterolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Anoro Ellipta?

Anoro Ellipta zawiera dwie substancje czynne: bromek umeklidyniowy i wilanterol, które należą do grupy leków rozszerzających oskrzela.

Podstawowe informacje

NazwaAnoro Ellipta
Nazwa międzynarodowaUmeclidinium + Vilanterolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

55 mcg + 22 mcg

PostaćProszek do inhalacji
Skład - substancja czynna
 • Umeklidyniowy bromek
 • Wilanterol
Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • inhalator zawierający 7 dawek
 • inhalator zawierający 30 dawek
 • 3 inhalatory po 30 dawek
Działanie / właściwości

Rozszerza oskrzela

Zastosowanie

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent:

 • ma astmę
 • ma chorobę serca lub wysokie ciśnienie krwi
 • ma chorobę oka zwaną jaskrą z wąskim kątem przesączania
 • ma powiększoną prostatę, trudności w oddawaniu moczu lub blokadę w pęcherzu moczowym
 • choruje na padaczkę
 • ma zaburzenia czynności tarczycy
 • ma cukrzycę
 • ma ciężką chorobę wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bolesne i częste oddawanie moczu
 • ból gardła i wydzielina z nosa
 • ból gardła
 • uczucie ucisku lub bólu w policzkach, lub czole
 • ból głowy
 • kaszel
 • ból i podrażnienie tylnej części jamy ustnej i gardła
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zakażenie górnych dróg oddechowych

Niezbyt częste działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • nieregularne bicie serca
 • szybsze niż zwykle bicie serca
 • odczuwanie bicia serca (kołatanie serca)
 • wysypka
 • drżenie
 • zaburzenia smaku
 • chrypka
Nie łączyć z
 • lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne
 • ketokonazolem lub itrakonazolem
 • klarytromycyną lub telitromycyną
 • rytonawirem
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi
 • z innymi długo działającymi lekami podobnymi do tego leku, stosowane w leczeniu problemów z oddychaniem
Ciąża

Nie stosować leku Anoro Ellipta, jeśli pacjentka jest w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Anoro Ellipta, jeśli pacjentka karmi piersią.

Dzieci

Nie podawać leku Anoro Ellipta dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Anoro Elipta nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Anoro Ellipta?

Umeklidynium z wilanterolem to skojarzenie wziewnego długo działającego antagonisty receptora muskarynowego z wziewnym długo działającym agonistą receptora beta2-adrenergicznego. Po inhalacji przez usta obie substancje, działając miejscowo w drogach oddechowych, w odrębnych mechanizmach, powodując rozszerzenie oskrzeli.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Anoro Ellipta?

Lek Anoro jest wskazany do podtrzymującego leczenia rozszerzającego oskrzela w celu łagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Anoro stosuje się w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych. POChP jest chorobą przewlekłą charakteryzującą się trudnościami w oddychaniu, które powoli nasilają się. W POChP mięśnie wokół dróg oddechowych zaciskają się. Ten lek blokuje zaciskanie mięśni wokół dróg oddechowych, ułatwiając przepływ powietrza do płuc i z płuc. Jeśli jest stosowany regularnie, pomaga kontrolować trudności w oddychaniu i zmniejszać wpływ POChP na codzienne życie.

Dawkowanie

Jak stosować lek Anoro Ellipta?

Dorośli

Zalecaną dawką jest jedna inhalacja produktu leczniczego Anoro Ellipta 55 mikrogramów/22 mikrogramy raz na dobę. Lek należy stosować raz na dobę każdego dnia o tej samej porze, aby utrzymać rozszerzenie oskrzeli.

Maksymalna dawka to jedna inhalacja raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu Anoro Ellipta u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) nie jest właściwe we wskazaniu POChP.

Zaburzenia czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie prowadzono badań dotyczących stosowania produktu ANORO ELLIPTA u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i należy zachować ostrożność stosując go u pacjentów z tej grupy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anoro Ellipta

Jeśli pacjent przypadkowo zastosował więcej dawek tego leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady, ponieważ pacjent może potrzebować pomocy medycznej. Jeśli to możliwe, należy pokazać lekarzowi inhalator, opakowanie lub tę ulotkę. Mogą wystąpić: szybsze niż zwykle bicie serca, drżenia, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej lub ból głowy.

Pominięcie zastosowania leku Anoro Ellipta

Nie inhalować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zainhalować następną dawkę o zwykłej porze. Jeśli u pacjenta wystąpi świszczący oddech lub duszność, należy zastosować szybko działający, wziewny lek rozszerzający oskrzela (taki jak salbutamol), a następnie zasięgnąć porady lekarza.

Przerwanie stosowania leku Anoro Ellipta

Ten lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił lekarz. Lek będzie skuteczny, dopóki pacjent go stosuje. Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza, nawet gdy pacjent poczuje się lepiej, ponieważ objawy mogą się nasilić. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Anoro Ellipta?

 • nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Anoro Ellipta może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów po przyjęciu leku Anoro Ellipta, należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi:

 • wysypka skórna (pokrzywka) lub zaczerwienienie skóry
 • opuchnięcie, czasami w obrębie twarzy lub jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy)
 • nasilenie świszczącego oddechu, kaszel lub trudności w oddychaniu
 • nagłe osłabienie lub oszołomienie (które może prowadzić do zapaści lub utraty przytomności)
 • nagłe trudności w oddychaniu po zastosowaniu leku Anoro Ellipta występują rzadko; jeśli u pacjenta wystąpi uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszność bezpośrednio po zastosowaniu tego leku: należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast szukać pomocy lekarskiej, ponieważ u pacjenta mógł wystąpić ciężki stan określany jako paradoksalny skurcz oskrzeli

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bolesne i częste oddawanie moczu (mogą być objawami zakażenia układu moczowego)
 • ból gardła i wydzielina z nosa
 • ból gardła
 • uczucie ucisku lub bólu w policzkach, lub czole (mogą być objawami zapalenia zatok)
 • ból głowy
 • kaszel
 • ból i podrażnienie tylnej części jamy ustnej i gardła
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zakażenie górnych dróg oddechowych

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • nieregularne bicie serca
 • szybsze niż zwykle bicie serca
 • odczuwanie bicia serca (kołatanie serca)
 • wysypka
 • drżenie
 • zaburzenia smaku
 • chrypka

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zwiększenie mierzonego ciśnienia w oku
 • zaburzenia widzenia lub ból oczu spowodowane wysokim ciśnieniem (możliwe objawy jaskry)
 • trudności i ból przy oddawaniu moczu - mogą to być objawy niedrożności pęcherza moczowego lub zatrzymania moczu

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• zawroty głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent:

 • ma astmę (nie stosować leku Anoro Ellipta do leczenia astmy)
 • ma chorobę serca lub wysokie ciśnienie krwi
 • ma chorobę oka zwaną jaskrą z wąskim kątem przesączania
 • ma powiększoną prostatę, trudności w oddawaniu moczu lub blokadę w pęcherzu moczowym
 • choruje na padaczkę
 • ma zaburzenia czynności tarczycy
 • ma cukrzycę
 • ma ciężką chorobę wątroby

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli pacjent uważa, że którykolwiek z powyższych stanów go dotyczy.

Nagłe trudności w oddychaniu

Jeśli u pacjenta wystąpi uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszność bezpośrednio po inhalacji leku Anoro Ellipta:

 • należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast szukać pomocy lekarskiej, ponieważ u pacjenta mógł wystąpić ciężki stan określany jako paradoksalny skurcz oskrzeli

Choroby oka podczas leczenia lekiem Anoro Ellipta

Jeśli podczas leczenia lekiem ANORO ELLIPTA u pacjenta wystąpi ból oka lub dyskomfort, przemijające pogorszenie ostrości widzenia (niewyraźne widzenie), widzenie kolorowych obwódek wokół obiektów (efekt halo) z towarzyszącym zaczerwienieniem oczu:

 • należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast szukać pomocy lekarskiej, ponieważ mogą to być objawy ostrego napadu jaskry z wąskim kątem przesączania

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Anoro Ellipta a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

 • brak danych dotyczących stosowania umeklidynium z wilanterolem u kobiet w ciąży
 • badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozrodczość przy ekspozycjach na wilanterol, które nie są istotne klinicznie
 • Umeklidynium z wilanterolem należy stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu

Anoro Ellipta a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy umeklidynium lub wilanterol przenikają do mleka kobiecego. Jednak w mleku kobiecym wykrywani są agoniści receptora beta2 -adrenergicznego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków oraz niemowląt. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie umeklidynium z wilanterolem biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla kobiety.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są juz przyjmowane.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie tego leku lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Do leków tych należą: 

 • leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (takie jak propranolol), stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych chorób serca
 • ketokonazol lub itrakonazol, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • klarytromycyna lub telitromycyna, stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych
 • rytonawir stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV
 • leki zmniejszające stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki moczopędne lub niektóre leki stosowane w leczeniu astmy (takie jak metyloksantyny lub steroidy)
 • inne długo działające leki podobne do tego leku, stosowane w leczeniu problemów z oddychaniem, np. tiotropium, indakaterol

Nie stosować leku Anoro Elipta, jeśli pacjent już zażywa te leki. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Anoro Ellipta a alkohol

Brak informacji o interakcji z alkoholem.

Anoro Ellipta a prowadzenie pojazdów

Lek Anoro Ellipta nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Anoro Ellipta?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • jeśli produkt leczniczy jest przechowywany w lodówce, należy pozostawić inhalator w temperaturze pokojowej co najmniej godzinę przed użyciem
 • inhalator należy przechowywać wewnątrz szczelnie zamkniętego opakowania w celu ochrony przed wilgocią i należy go wyjąć dopiero bezpośrednio przed pierwszym użyciem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego