Kategorie

Apo-Clodin (Ticlopidini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Apo-Clodin?

Apo-Clodin to lek o działaniu przeciwzakrzepowym. Substancja czynna - tyklopidyny chlorowodorek zmniejsza agregację płytek krwi i hamuje proces tworzenia zakrzepów.

Podstawowe informacje

NazwaApo-Clodin
Nazwa międzynarodowaTiclopidini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

250 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Tyklopidyny chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kwas stearynowy
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromelaza
 • makrogol 3350
 • tytanu dwutlenek (E 171)
 • wosk carnauba
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie

Zastosowanie przeciwzakrzepowe:

 • po udarze niedokrwiennym
 • po wystąpieniu pierwszych objawów udaru niedokrwiennego
 • u pacjentów z nadwrażliwością lub brakiem skuteczności stosowania kwasu acetylosalicylowego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na tyklopidynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego (neutropenia, agranulocytoza, małopłytkowość, plamica zakrzepowa małopłytkowa)
 • skaza krwotoczna
 • uszkodzenie narządów ze skłonnością do krwawień
 • krwotoczny udar mózgu
 • czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • ciężka niewydolność wątroby
 • choroby przebiegające z wydłużeniem czasu krzepnięcia krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas pierwszych 3 miesięcy zaleca się wykonywanie odpowiednich badań morfologicznych krwi
 • u pacjentów z niewydolnścią wątroby lek należy stosować ze szczególną ostrożnością
 • przed zastosowaniem tyklopidyny należy zakończyć leczenie innymi lekami przeciwzakrzepowymi 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste

Nie łączyć z
 • kwasem acetylosalicylowym
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy 
 • innymi lekami wpływającymi na krzepliwość krwi
 • digoksyna
 • teofilina
 • fenytonia
 • cyklosporyna
 • leki stosowane w depresji (np. fluoksetyna, fluwoksamina)
 • pentoksyfilina, lek stosowany w zaburzeniach krążenia w obrębie nóg i rąk
 • propranolol
Ciąża

Tyklopidyna może być stosowana w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Przed zastosowanie leku należy przerwać karmienie piersią.

Dzieci

Leku Apo-Clodin nie stosuje się u dzieci, niemowląt i noworodków.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu tyklopidyny na zdolność prowadzenia pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Apo-Clodin?

Lek Apo-clodin stosuje się u pacjentów w leczeniu i profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuję się lek Apo-Clodin?

Lek Apo-Clodin stosuje się:

 • u pacjentów, u których wystąpił udar niedokrwienny mózgu
 • u pacjentów, u których wystąpiły pierwsze objawy udar
 • w profilaktyce niedokrwiennego udaru mózgu
 • u pacjentów z nadwrażliwością lub brakiem reakcji na kwas acetylosalicylowy

Dawkowanie

Jak stosować lek Apo-Clodin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Apo-Clodin należy przyjmować z posiłkiem.

Dorośli 

 • zwykle stosuje się 1 tabletkę 2 razy na dobę

Dzieci, niemowlęta, noworodki

 • nie stosuje się tyklopidyny

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Zachować szczególną ostrożność. Jeśli wystąpi zapalenie wątroby lub żółtaczka lek należy odstawić.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zachować szczególną ostrożność. Jeśli wystąpią zaburzenia krzepnięcia lub krwiotworzenia należy zmniejszyć dawkę, lub odstawić lek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Clodin

W razie przyjęci większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przedawkowaniu należy sprowokować wymioty, podać węgiel aktywowany i natychmiast wezwać lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apo-Clodin?

Leku Apo-Clodin nie powinno się stosować w przypadku:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu
 • zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego
 • skazy krwotocznej
 • choroby przebiegające z wydłużeniem czasu krzepnięcia krwi
 • uszkodzenia narządów ze skłonnością do krwawień
 • krwotoczny udar mózgu
 • czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • ciężka niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Apo-Clodin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Apo-Clodin i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Częste  

 • biegunka 
 • nudność
 • ból brzucha
 • wzdęcia
 • wymioty
 • wysypka, pokrzywka

Rzadkie

 • wystąpienie plamicy zakrzepowej małopłytkowej (TTP)
 • ostra neutropenia lub agranulocytoza
 • małopłytkowość 
 • mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia neurologiczne
 • gorączka
 • zapalenie wątroby 
 • żółtaczka cholestatyczna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zalecić kontrolowanie liczby krwinek i płytek krwi 
 • należy poinformować lekarza o chorobach wątroby i nerek występujących obecnie lub przebytych w przeszłości
 • przed zastosowaniem tyklopidyny należy odstawić inne leki przeciwzakrzepowe
 • u pacjentów ze skłonnością do krwawień z chorobami hematologicznymi, zaburzeniami czynności nerek, przygotowywanych do nakłuć lędźwiowych lub jeśli konieczne jest wykonanie zabiegu ( nawet te niewielkie jak ekstrakcja zęba) należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu tyklopidyny
 • rzadko, i niektórych pacjentów mogą wystąpić działanie niepożądane ze strony układu krwiotwórczego, takie jak: ostra neutropenia, agranulocytozaoraz plamica zakrzepowa małopłytkowa

Neutropenia

Może wystąpić nagle jeśli wystąpią objawy zakażenia (gorączka, dreszcze, ból gardła) należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Małopłytkowość

Występuje rzadko. Może wystąpić osobno lub jednocześnie z neutropenią.

Plamica zakrzepowa małopłytkowa

Może wystąpić nagle. Jeśli wystąpią następujące objawy: żółte zabarwienie skóry i oczu, swędząca wysypka, bladość skóry, gorączka osłabienie, ciemny kolor moczu, lek należy odstawić i natychmiast zgłosić się do lekarza.

 •  skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tyklopidyny u dzieci nie zostały w pełni potwierdzone

Nie stwierdzono różnic w skuteczności i bezpieczeństwie stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo-Clodin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Apo-Clodin może być stosowana w ciąży, jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. 

Apo-Clodin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u dziecka, należy przerwać karmienie piersią lub zaprzestać stosowania leku Apo-Clodin.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • stosowanie jednocześnie tyklopidyny z kwasem acetylosalicylowym lub innym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym może wydłużyć czas krzepnięcia krwi
 • jednoczesne stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy zmniejsza stężenie tyklopidyny we krwi
 • unikać podawania w tym samym czasie innych leków przeciwzakrzepowych
 • długotrwale jednoczesne stosowanie cymetydyny i tyklopidyny może powodować zwiększenie stężenia tyklopidyny we krwi
 • tyklopidyna może nieznacznie zmniejszyć stężenie digoksyny we krwi
 • tyklopidyna może zwiększyć stężenie teofiliny we krwi
 • należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu fenytoiny i tyklopidyny. Może wystąpić senność lub letarg.
 • tyklopidyna może zmniejszyć stężenie cyklosporyny w surowicy krwi
 • należy zachować ostrożność stosując jednocześnie tyklopidynę i propranolol

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo-Clodin a alkohol

Brak danch.

Apo-Clodin a prowadzenie pojazdów

Brak danych

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Apo-Clodin?

 • lek Apo-Clodin należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • chronić od światła. 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego