Kategorie

Apo-Clodin (Ticlopidini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Apo-Clodin?

Apo-Clodin to lek o działaniu przeciwzakrzepowym. Substancja czynna-tyklopidyny chlorowodorek zmniejsza agregację płytke krwi i hamuje proces tworzenia zakrzepów.

Podstawowe informacje

NazwaApo-Clodin
Nazwa międzynarodowaTiclopidini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

250 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Tyklopidyny chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kwas stearynowy
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromelaza
 • makrogol 3350
 • tytanu dwutlenek (E 171)
 • wosk carnauba
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie

Zastosowanie przeciwzakrzepowe:

 • po udarze niedokrwiennym
 • po wystąpieniu pierwszych objawów udaru niedokrwiennego
 • u pacjentów z nadwrażliwością lub brakiem skuteczności stosowania kwasu acetylosalicylowego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na tyklopidynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego (neutropenia, agranulocytoza, małopłytkowość, plamica zakrzepowa małopłytkowa)
 • skaza krwotoczna
 • uszkodzenie narządów ze skłonnością do krwawień
 • krwotoczny udar mózgu
 • czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • ciężka niewydolność wątroby
 • choroby przebiegające z wydłużeniem czasu krzepnięcia krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas pierwszych 3 miesięcy zaleca się wykonywanie odpowiednich badań morfologicznych krwi
 • u pacjentów z niewdolnścią wątroby lek należy stosować ze szczególną ostrożnością
 • przed zastosowaniem tyklopidyny należy zakończyć leczenie innymi lekami przeciwzakrzepowymi 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste

Nie łączyć z
 • kwasem acetylosalicylowym
 • lekami zobojętnijącymi sok żołądkowy 
 • innymi lekami wpływającymi na krzepliwość krwi
 • digoksyna
 • teofilina
 • fenytonia
 • cyklosporyna
 • leki stosowane w depresji (np. fluoksetyna, fluwoksamina)
 • pentoksyfilina , lek stosowany w zaburzeniach krążenia w obrębie nóg i rąk
 • propranolol
Ciąża

Tyklopidyna może być stosowana w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Przed zastosowanie leku należy przerwać karmienie piersią.

Dzieci

Leku Apo-Clodin nie stosuje się u dzieci, niemowląt i noworodków.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu tyklopidyny na zdolność prowadzenia pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Apo-Clodin?

Lek Apo-clodin stosuje się u pacjentów w leczeniu i profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuję się lek Apo-Clodin?

Lek Apo-Clodin stosuje się:

 • u pacjentów u których wystąpił udar niedokrwienny mózgu
 • u pacjentów u których wystąpiły pierwsze obajwy udar
 • w profilaktyce niedokrwiennego udaru mózgu
 • u pacjentów z nadwrażliwością lub brakiem reakcji na kwas acetylosalicylowy

Dawkowanie

Jak stosować lek Apo-Clodin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Apo-Clodin należy przyjmować z posiłkiem.

Dorośli 

 • zwykle stosuje się 1 tabletkę 2 razy na dobę

Dzieci, niemowlęta, noworodki

 • nie stosuje się tyklopidyny

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Zachować szczególną ostrożność. Jeśli wystąpi zapalenie wątroby lub żółtaczka lek należy odstawić.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zachować szczególną ostrożność. Jeśli wystąpią zaburzenia krzepnięcia lub krwiotworzenia należy zmniejszyć dawkę lub odstawić lek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Clodin

W razie przyjęci większej dawki niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić sie do lekarza lub farmaceuty.

Po przedawkowaniu należy sprowokować wymiot, podać węgiel aktywowany i natychmiast wezwać lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apo-Clodin?

Leku Apo-Clodin nie powinno się stosować w przypadku:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu
 • zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego
 • skazy krwotocznej
 • choroby przebiegającje z wydłuzeniem czasu krzepnięciakrwi
 • uszkodzenia narządów ze skłonnością do krwawień
 • krwotoczny udar mózgu
 • czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • ciężka niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Apo-Clodin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Apo-Clodin i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Częste  

 • biegunka 
 • nudność
 • ból brzucha
 • wzdęcia
 • wymioty
 • wysypka, pokrzywka

Rzadkie

 • wystąpienie plamicy zakrzepowej małopłytkowej(TTP)
 • ostra neutropenia lub agranulocytoza
 • małopłytkowość 
 • mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia neurologiczne
 • gorączka
 • zapalenie wątroby 
 • żółtaczka cholestatyczna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zalecić kontrolowanie liczby krwinek i płytek krwi 
 • należy poinformować lekarza o chorobach wątroby i nerek występujących obecnie lub przebytych w przeszłości
 • przed zastosowaniem tyklopidyny należy odstawić inne leki przeciwzakrzepowe
 • u pacjentów ze skłonnością do krwawień z chorobami hematologicznymi, zaburzeniami czynności nerej, przygotowywanych do nakłuć lędźwiowych lub jeśli konieczne jest wykonanie zabiegu ( nawet te niewielkie jak ekstrakcja zęba) należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu tyklopidyny
 • rzadko, i niektórych pacjentów mogą wystąpić działanie niepożądane ze strony układu krwiotwórczego, takie jak: ostra neutropenia, agranulocytozaoraz plamica zakrzepowa małopłytkowa

Neutropenia

Może wystąpić nagle jeśli wystąpią objawy zakażenia ( gorączka, dreszcze, ból gardłą) należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Małopłytkowość

Występuje rzadko. Może wysąpić osobno lub jednocześnie z neutropenią.

Plamica zakrzepowa małopłytkowa

Może wystąpić nagle. Jeśli wystąpią następujące objawy: żółte zabarwienie skóry i oczu, swędząca wysypka, bladość skóry, gorączka osłabienie, ciemny kolor moczu, lek należy odstawić i natychmiast zgłosić się do lekarza.

 •  skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tyklopidyny u dzieci nie zostały w pełni potwierdzone

Nie stwierdzono różnic w skuteczności i bezpieczeństwie stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo-Clodin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Apo-Clodin może być stosowana w ciąży, jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. 

Apo-Clodin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u dziecka, należy przerwać karmienie piersią lub zaprzestać stosowania leku Apo-Clodin.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • stosowanie jednocześnie tyklopidyny z kwasem acetylosalicylowym lub innym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym może wydłużyć czas krzepnięcia krwi
 • jednoczesne stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy zmniejsza stężenie tyklopidyny we krwi
 • unikać podawania w tym samym czasie innych leków przeciwzakrzepowych
 • długotrwale jednoczesne stosowanie cymetydyny i tyklopidyny moze powodować zwiększenie stężenia tyklopidyny we krwi
 • tyklopidyna moze nieznancznie zmniejszyc stezenie digoksyny we krwi
 • tyklopidyna może zwiększyć stężenie teofiliny we krwi
 • należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu fenytoiny i tyklopidyny. Może wystąpić senność lub letarg.
 • tyklopidyna może zmniejszyć stężenie cyklosporyny w surowicy krwi
 • należy zachować ostrożność stosując jednocześnie tyklopidynę i propranolol

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo-Clodin a alkohol

Brak danch.

Apo-Clodin a prowadzenie pojazdów

Brak danych

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Apo-Clodin?

 • lek Apo-Clodin należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • chronić od światła. 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.