Kategorie

Apo - Simva (Simvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Apo - Simva?

Lek Apo - Simva należy do grupy leków zwanych statynami. Substancja czynna leku - symwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaApo - Simva
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg 
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana
 • butylohydroksyanizol
 • kwas askorbowy
 • kwas cytrynowy
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza żółty
 • cytrynian trietylu
 • dwutlenek tytanu
 • powidon 
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Lek reguluje przemiany tłuszczów w organizmie, wpływając na obniżenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • podwyższone stężenie cholesterolu we krwi
 • zapobieganie chorobom sercowo - naczyniowym
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na symwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • czynna choroba wątroby
 • ciąża i okres karmienia piersią
 • jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów enzymu CYP3A4 (np. itrakonazolu, ketokonazolu, pozakonazolu, inhibitorów proteazy HIV (np. nelfinawir, erytromycyny, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu) 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują alergie różnego pochodzenia
 • jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta wystąpiła choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba płuc
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie, lub w zastrzyku
 • jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby tarczycy
 • jeśli pacjent ma 65 lat lub więcej
 • jeśli pacjent jest płci żeńskiej
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • jeśli u pacjenta lub jego najbliższej rodziny wystąpiły dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • mała liczba czerwonych ciałek krwi (anemia) 
 • drętwienie lub osłabienie ramion, lub nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • zaburzenia trawienia (ból brzucha, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zaburzenia snu
 • słaba pamięć
Nie łączyć z
 • cyklosporyną 
 • danazolem 
 • itrakonazolem lub ketokonazolem
 • flukonazolem lub pozakonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną lub kwasem fusydowym
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • nefazodonem
 • amiodaronem
 • werapamilem lub diltiazemem, lub amlodypiną
 • kolchicyną 
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratem
 • niacyną 
 • ryfampicyną
Ciąża

Apo - Simva nie powinien być stosowany w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Apo - Simva nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci poniżej 10 roku życia jest przeciwwskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Apo - Simva?

Lek Apo - Simva działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu - reduktazy HMG-CoA, powoduje obniżenie stężenia cholesterolu oraz triglicerydów we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Apo - Simva? 

Lek Apo - Simva stosuje się w:

 • leczeniu hipercholesterolemii
 • zapobieganiu chorobom sercowo - naczyniowym

Dawkowanie

Jak stosować lek Apo - Simva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Dorośli 

Zalecana dawka to 1 tabletka dawki 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg symwastatyny przyjmowanej doustnie raz na dobę.

Dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca. 

Lek Apo-Simva należy przyjmować wieczorem, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.

Dzieci powyżej 10 roku życia:

U dzieci (w wieku od 10 do 17 lat), zalecaną dawką początkową jest 10 mg na dobę wieczorem. Zalecaną dawką maksymalną jest 40 mg na dobę.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Apo - Simva

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Apo - Simva

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przerywanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apo - Simva? 

 • nadwrażliwość na symwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • czynna choroba wątroby
 • ciąża i okres karmienia piersią
 • jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów enzymu CYP3A4 (np. itrakonazolu, ketokonazolu, pozakonazolu, inhibitorów proteazy HIV (np. nelfinawir, erytromycyny, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu) 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Apo - Simva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Apo - Simva i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne
 • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
 • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
 • ból lub zapalenie stawów
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
 • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
 • utrudnione oddychanie lub znużenie
 • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów )
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • mała liczba czerwonych ciałek krwi (anemia) 
 • drętwienie lub osłabienie ramion, lub nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • zaburzenia trawienia (ból brzucha, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zaburzenia snu
 • słaba pamięć

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna, która powoduje trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (anafilaksja)

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • trudność w oddychaniu, w tym uporczywy kaszel, skrócenie oddechu lub gorączka
 • uszkodzenie ścięgna
 • utrzymujące się osłabienie mięśni

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Apo - Simva należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują alergie różnego pochodzenia
 • jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta wystąpiła choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba płuc
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie, lub w zastrzyku - może to prowadzić do ciężkich zaburzeń ze strony mięśni
 • jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby tarczycy
 • jeśli pacjent ma 65 lat lub więcej
 • jeśli pacjent jest płci żeńskiej
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • jeśli u pacjenta lub jego najbliższej rodziny wystąpiły dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo - Simva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Apo - Simva nie powinien być stosowany w czasie ciąży.

Apo - Simva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Apo - Simva nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Przyjmowanie symwastatyny jednocześnie z którymkolwiek z tych leków może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony mięśni:

 • cyklosporyną (lek często stosowany u pacjentów po przeszczepach narządów)
 • danazolem (hormon odpowiedzialny za rozwój męskich cech, stosowany w leczeniu endometriozy)
 • itrakonazolem lub ketokonazolem (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • flukonazolem lub pozakonazolem (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • fibratami, np. gemfibrozylem i bezafibratem (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi) 
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną lub kwasem fusydowym (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych). Podczas stosowania symwastatyny nie stosować kwasu fusydowego.
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem (leki stosowane w leczeniu AIDS)
 • nefazodonem (leki przeciwdepresyjny) 
 • amiodaronem (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • werapamilem lub diltiazemem, lub amlodypiną (leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, dławicy piersiowej lub w innych chorobach serca)
 • kolchicyną (lek stosowany w dnie mocznowej) 

Oprócz leków wymienionych powyżej należy poinformować lekarza szczególnie o stosowaniu leków: 

 • zapobiegających powstawaniu skrzepów krwi jak warfaryna, fenoprokumon, acenokumarol
 • fenofibratu (leku zmniejszającego stężenie cholesterolu)
 • niacyny (leku zmniejszającego stężenie cholesterolu) 
 • ryfampicyny (leku stosowanego w leczeniu gruźlicy)

Apo - Simva z jedzeniem i piciem: 

Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej składników, które mają wpływ na wykorzystanie niektórych leków przez organizm, w tym symwastatyny. Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Apo - Simva. 

Lek można stosować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo - Simva a alkohol

Podczas przyjmowania leku Apo - Simva należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Apo - Simva a prowadzenie pojazdów

Lek Apo - Simva nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jako skutek uboczny stosowania leku wystąpią zawroty głowy, należy ograniczyć prowadzenie pojazdów i obsługi maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Apo - Simva? 

 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego