Kategorie

Apo - Zolpin (Zolpidemi tartras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Apo - Zolpin?

Lek Apo - Zolpin zawiera winian zolpidemu, który należy do grupy leków zwanych lekami podobnymi do benzodiazepiny. Stosowany jest do krótkotrwałego leczenia bezsenności u osób dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaApo - Zolpin
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearynian magnezu
 • hypromelaza
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Przeciwwskazania
 • ostra niewydolność wątroby
 • nadwrażliwość na zolpidem lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
 • zespół bezdechu sennego
 • myasthenia gravis (osłabienie mięśni)
 • ostra niewydolność oddechowa 
 • dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku lub ma skłonność do złamań kości
 • pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia oddychania
 • u pacjenta w przeszłości występowały choroby psychiczne, lęk lub zaburzenia psychotyczne
 • pacjent ma objawy depresji lub w przeszłości miał depresję
 • pacjent ma lub miał skłonność do nadużywania alkoholu, lub leków
 • ryzyko samobójstw i prób samobójczych może być zwiększone u pacjentów leczonych benzodiazepinami lub lekami nasennymi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zakażenia górnych lub dolnych dróg oddechowych
 • omamy, pobudzenie, koszmary senne
 • senność, bóle głowy, zawroty głowy, zwiększona bezsenność, amnezja
 • uczucie "wirowania"
 • senność następnego dnia, stłumione emocje, zmniejszona czujność, dezorientacja, podwójne widzenie
 • biegunka, nudności, wymioty
 • reakcje skórne
 • zmęczenie
 • ból pleców
 • ból brzucha
Nie łączyć z
 • ryfampicyną
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami uspakajającymi lub zmniejszającymi lęki
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi takie jak kodeina, morfina
 • lekami przeciwpadaczkowymi takie jak fenytoina i karbamazepina
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • lekami hamującymi enzymy wątrobowe (np. ketokonazol czy sok grejpfrutowy)
 • lekami opioidowymi
 • fluwoksaminą i cyprofloksacyną
Ciąża

Nie należy stosować leku Apo - Zolpin podczas ciąży, zwłaszcza podczas trzech pierwszych miesięcy ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku, ze względu na przenikanie leku do mleka matki.

Dzieci

Lek Apo - Zolpin nie stosuję się u osób poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Zaleca się zachowanie przynajmniej 8 - godzinnej przerwy między przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Apo - Zolpin?

Lek Apo - Zolpin wykazuje działanie nasenne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Apo - Zolpin?

Lek Apo - Zolpin stosuje się w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u osób dorosłych tylko wtedy, gdy zaburzenie to jest ciężkie, upośledzające prawidłowe funkcjonowanie lub powodujące skrajne cierpienie u pacjenta.

Dawkowanie

Jak stosować lek Apo - Zolpin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Apo - Zolpin przyjmuje się doustnie bezpośrednio przed snem.

Dorośli:

Zalecana dawka leku Apo - Zolpin wynosi 10 mg na 24 godziny.

Lek Apo - Zolpin należy przyjmować:

 • w pojedynczym podaniu
 • bezpośrednio przed snem

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie należy przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub pacjenci osłabieni:

 • zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg
 • nie należy przekraczać zlecanej dawki

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg
 • lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki do 10 mg, jeśli jest to bezpieczne
 • nie należy stosować leku w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby

Pacjenci z zaburzeniami w oddychaniu w wywiadzie (przewlekła niewydolność oddechowa):

 • zalecana jest mniejsza dawka

Czas trwania leczenia

Czas podawania powinien być jak najkrótszy. Zazwyczaj wynosi od kilku dni do dwóch tygodni. Maksymalny okres leczenia, w tym stopniowe zakończenie leczenia to cztery tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Apo - Zolpin

Jeśli doszło do przedawkowania, pacjent może stać się bardzo szybko senny, co przy dużych dawkach leku prawdopodobnie może doprowadzić do śpiączki lub nawet śmierci. Należy natychmiast skontaktować się z najbliższym oddziałem ratunkowym szpitala lub lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Apo - Zolpin

Jeśli pacjent nie przyjmie dawki leku bezpośrednio przed pójściem spać, ale przypomni sobie w nocy, może przyjąć zapomnianą dawkę leku tylko wtedy, gdy wciąż będzie miał zapewnione 8 godzin nieprzerwanego snu. Jeśli nie jest to możliwe, należy przyjąć następną dawkę leku przed pójściem spać kolejnej nocy. Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Apo - Zolpin

Leczenie należy kończyć stopniowo, ponieważ objawy, z powodu których pacjent był leczony, mogą powrócić bardziej nasilone niż uprzednio. Może także wystąpić lęk, niepokój i zmiany nastroju. Objawy te ustępują z upływem czasu.

Jeśli pacjent jest uzależniony od leku Apo - Zolpin, nagłe przerwanie leczenia będzie prowadziło do działań niepożądanych, takich jak:

 • bóle głowy, bóle mięśni
 • lęk, napięcie, niepokój, splątanie, rozdrażnienie i senność

W ciężkich przypadkach mogą wystąpić inne objawy, takie jak:

 • nadwrażliwość na bodźce akustyczne
 • omamy
 • drętwienie i mrowienie w kończynach
 • utrata poczucia rzeczywistości
 • depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości)
 • napady drgawek

Takie objawy mogą również wystąpić pomiędzy dawkami, zwłaszcza jeśli dawka jest duża. 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apo - Zolpin?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • pacjent ma zespół bezdechu sennego (pacjent przestaje oddychać przez bardzo krótki czas podczas snu)
 • u pacjenta występuje osłabienie mięśni 
 • pacjent ma ostre i ciężkie zaburzenia oddychania
 • pacjent jest w wieku poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Apo - Zolpin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Apo - Zolpin i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcje alergiczne, takie jak wysypka lub swędzenie skóry, któremu towarzyszy obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka oraz trudności w oddychaniu, lub połykaniu (obrzęk naczynioruchowy)

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych
 • omamy, pobudzenie, koszmary senne
 • senność, bóle głowy, zawroty głowy, zwiększona bezsenność, amnezja (które mogą być związane z niewłaściwymi zachowaniami)
 • uczucie "wirowania"
 • senność następnego dnia, stłumione emocje, zmniejszona czujność, dezorientacja, podwójne widzenie
 • biegunka, nudności, wymioty
 • reakcje skórne
 • zmęczenie
 • ból pleców
 • ból brzucha

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • swędzenie lub mrowienie bez powodu (parestezje)
 • ból stawów, ból mięśni, skurcze mięśni i ból szyi
 • mimowolne drżenie
 • zaburzenie apetytu
 • niewyraźne widzenie
 • podwójne widzenie
 • euforyczny nastrój
 • osłabienie mięśni
 • zmieszanie (splątanie), drażliwość
 • pogarszająca się bezsenność
 • zakłócenia koordynacji
 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (które zostanie wykryte przez lekarza podczas badania krwi)

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • zmniejszone lub zwiększone libido
 • uszkodzenia wątroby (wątrobowokomórkowe, żółciopochodne lub mieszane)
 • reakcje paradoksalne (niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia (fałszywe przekonania), wściekłość, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie i inne niepożądane zmiany w zachowaniu

Bardzo rzadko (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • zmniejszone widzenie

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • różne rodzaje uszkodzenia wątroby
 • trudności w oddychaniu
 • zaburzenia mowy
 • obniżony poziom świadomości
 • niepokój, agresja, złudzenia (fałszywe przekonania), szał, psychoza (halucynacje, kiedy widzi się, słyszy lub czuje rzeczy, których nie ma), niewłaściwe zachowanie
 • depresja (uczucie smaku)
 • uzależnienie fizyczne: stosowanie (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego, nagłe przerwanie leczenia może spowodować wystąpienie objawów odstawieniowych i nawrót problemów
 • uzależnienie psychiczne: wtedy myślisz, że nie możesz spać bez przyjmowania zolpidemu
 • lunatykowanie 
 • wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka
 • nadmierne pocenie
 • zmiany w sposobie chodzenia
 • potrzeba przyjmowania coraz większych dawek leku, aby uzyskać to samo działanie 
 • upadki, szczególnie u osób w podeszłym wieku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Apo - Zolpin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent jest osobą w podeszłym wieku lub ma skłonność do złamań kości
 • jeżeli pacjent wstaje w nocy, powinien bardzo uważać, lek może powodować zmniejszenie napięcia mięśni i działanie uspokajające zwiększa ryzyko upadku, a w konsekwencji złamań biodra
 • pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia oddychania, podczas przyjmowania leku Apo - Zolpin oddech może stać się płytszy
 • u pacjenta w przeszłości występowały choroby psychiczne, lęk lub zaburzenia psychotyczne, zolpidem może ujawnić lub nasilić objawy choroby
 • pacjent ma objawy depresji lub w przeszłości miał depresję
 • pacjent ma lub miał skłonność do nadużywania alkoholu, lub leków. U tych pacjentów istnieje zwiększone ryzyko uzależnienia od leku Apo - Zolpin (objawy fizycznego lub psychicznego przymusu zażywania leku) i zwiększa się ono wraz z dawką i trwaniem leczenia
 • ryzyko samobójstw i prób samobójczych może być zwiększone u pacjentów leczonych benzodiazepinami lub lekami nasennymi, w tym zolpidemem
 • jeśli pacjent ma myśli o samookaleczeniu lub samobójcze, należy skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo - Zolpin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Apo - Zolpin podczas ciąży, zwłaszcza podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży. Jeżeli z ważnych powodów medycznych stosuje się lek Apo - Zolpin w późnym okresie ciąży lub podczas porodu, u dziecka po urodzeniu mogą wystąpić objawy z odstawienia spowodowane uzależnieniem fizycznym, takie jak niska temperatura ciała, zespół wiotkiego noworodka i problemy z oddychaniem.

Apo - Zolpin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku, gdyż zolpidem przenika do mleka w niewielkich ilościach.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu gruźlicy, może powodować zmniejszenie działania leku Apo - Zolpin.

Leku Apo - Zolpin nie należy łączyć z:

 • lekami przeciwpsychotycznymi, nasennymi, uspokajającymi lub zmniejszającymi lęk,
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi takie jak kodeina, morfina (uczucie podniecenia "euforia" może wzrosnąć, co z kolei zwiększa szansę na uzależnienie fizyczne lub psychiczne
 • lekami przeciwpadaczkowymi takie jak fenytoina i karbamazepina
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • lekami hamującymi enzymy wątrobowe (np. ketokonazol czy sok grejpfrutowy)
 • lekami stosowanymi w depresji, w tym dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji)
 • fluwoksaminą i cyprofloksacyną

Jednoczesne stosowanie leku Apo - Zolpin i opioidów (silne leki przeciwbólowe, leki stosowane w leczeniu zastępczym i niektóre leki na kaszel) zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączka i może zagrażać życiu. Z tego powodu jednoczesne stosowanie powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia nie są możliwe.

Podczas jednoczesnego stosowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, setraliną i wenlafaksyną, pacjent może wiedzieć rzeczy, których nie ma w rzeczywistości (omamy wzrokowe).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo - Zolpin a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Apo - Zolpin, ponieważ może nasilić się działanie uspokajające leku.

Apo - Zolpin a prowadzenie pojazdów

Lek Apo - Zolpin wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, taki jak "zasypianie za kierownicą". Pacjent powinien mieć świadomość, że następnego dnia po przyjęciu leku Apo - Zolpin (tak jak innych leków nasennych) pacjent:

 • może czuć się ospały, senny, mieć zawroty głowy lub być zdezorientowany
 • może potrzebować więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji
 • może widzieć niewyraźnie lub podwójnie
 • może być mniej czujny

Zaleca się zachowanie co najmniej 8 - godzinnej przerwy między przyjęciem zolpidemu w prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Apo - Zolpin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego