Kategorie

Arechin (Chloroquini phosphas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Arechin?

Arechin jest lekiem z grupy 4 - aminochinolonów o działaniu przeciwpierwoniakowym oraz przeciwzapalnym. Lek działa na pierwotniaki wywołujące malarię oraz pełzaka czerwonki. Chlorochinę wykorzystuje się również w dermatologii i reumatoligii.

Podstawowe informacje

NazwaArechin
Nazwa międzynarodowaChloroquini phosphas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

250 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Fosforan chlorochiny

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia ziemniaczana
 • żelatyna
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwpiewotniakowe
 • przeciwzapalne
Zastosowanie
 • malaria
 • pełzakowica i rumień wątroby
 • różne postacie tocznia rumieniowatego
 • reumatoidalne zapalenie stawów
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fosforan chlorochiny, pochode 4 - aminochinoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zmiany w siatkówce oka lub w polu widzenia spowodowane pochodnymi 4 - aminocholiny
 • stosowanie amidaronu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności siatkówki
 • zaburzenia w obrazie krwi
 • ciężkie zaburzenia żołądkowo - jelitowe
 • niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo - 6 fosforanowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • padaczka lub przyjmowanie leków przeciwdrgawkowych
 • łuszczyca, porfiria, miastenia
 • długotrwałe stosowanie leku
 • należy unikać promieni słonecznych oraz promieniowania UV
 • kontrola poziomu glukozy we krwi
 • pacjenci z wydłużonych odstępem QT, z zaburzeniami rytmu serca, po przebytym zawale, z zaburzeniami elektrolitowymi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie:

 • kardiomiopatia
 • zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia w testach czynnościowych wątroby
Nie łączyć z
 • amidaronem
 • halofantryną
 • szczepionką na wściekliznę
 • środkami zobojętniającymi 
Ciąża

Lek w czasie ciąży można stosować jedynie, gdy lekarz uzna przewagę korzyści dla matki nad ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią, gdy zachodzi konieczność długotrwałego stosowania leku.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Chlorochina może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Arechin?

Arechin działa przeciwpierwotniakowo wobec czterech gatunków z grupy Plasmodium, odpowiedzialnych za wywołanie malarii oraz wobec pełzaka czerwonki (Entamoeba histolytica). Ponadto lek wykazuje aktywność przeciwzapalną.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Arechin?

Wskazaniem do stosowania leku jest:

 • zimnica (malaria) - zapobieganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzymujące
 • pełzakowica oraz ropień wątroby, zwykle w skojarzeniu z lekami przeciw pełzakom, działającymi w świetle jelita
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • toczeń rumieniowaty w różnych postaciach

Dawkowanie

Jak stosować lek Arechin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Tabletki należy przyjmować w całości, po posiłkach.

Zimnica

Zapobiegawczo

Doustnie jeden tydzień przed wyjazdem do strefy endemicznej i w okresie przebywania w strefie endemicznej oraz przez 4 tygodnie po powrocie - 1 raz w tygodniu 2 tabletki tego samego dnia tygodnia.

Leczniczo (napad zimnicy)

 • zakażenie Plasmodium vivax i Plasmodium ovale

1. dzień: pierwsza dawka 4 tabletki, po 6 godzinach 2 tabletki

2. dzień: 2 tabletki

3. dzień: 2 tabletki

 • zakażenie Plasmodium falciparum i plasmodium malariae

1. dzień: pierwsza dawka 4 tabletki, po 6 - 8 godzinach 2 tabletki

2. dzień: 2 tabletki

3. dzień: 2 tabletki

Pełzakowica i ropień wątroby

Przez pierwsze 2 dni 2 tabletki 2 razy na dobę, czyli 4 tabletki w ciągu doby, przez kolejne 2 - 3 tygodnie 1 tabletka 2 razy na dobę, czyli dwie tabletki w ciągu doby.

W razie konieczności dawkowanie można zmodyfikować, a leczenie powtórzyć.

Toczeń rumieniowaty

Początkowo 1 tabletka 2 razy na dobę, przez okres 1 - 2 tygodni. Następnie stosuje się dawkę podtrzymującą, zwykle 1 tabletkę na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Zwykle stosowaną dawką jest 1 tabletka na dobę.

Poprawa nastąpi po kilku tygodniach, a maksymalne działanie zaobserwować można po kilkumiesięcznym leczeniu. Lek należy odstawić, jeżeli po 6 miesiącach nie będzie poprawy. Po odstawieniu leku natomiast może nastąpić nawrót choroby, zaleca się wówczas wznowienie leczenia chlorochiną, o ile nie ma przeciwwskazań okulistycznych.

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

 • w niewydolności nerek zmienia się dawkowanie chlorochiny
 • w zimnicy u pacjentów z klirensem kreatyniny >50 ml/min oraz w zakresie 10 - 50 ml/ min dawkowanie nie zmienia się
 • gdy klirens kreatyniny wynosi >10 ml/min, dawkę zmniejsza się o połowę, tj.:

1. dzień: pierwsza dawka 2 tabletki, po 6 godzinach 1 tabletka

2. dzień: 1 tabletka

3. dzień: 1 tabletka

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Arechin

 • należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty
 • przedawkowanie chlorochiny jest trudne do leczenia i bardzo niebezpieczne
 • objawy przedawkowania obejmują: nudności, wymioty, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, narastające szumy uszne, niewyraźnie i nieostre widzenie, osłabienie, hemoglobinurię, skąpomocz, zaburzenia rytmu serca, prowadzące do nieregularnego bicia serca, nagłe zahamowanie czynności serca, drgawki, zatrzymanie oddechu, śpiączkę, ostre objawy uczuleniowe
 • przedawkowanie leku prowadzące do powstania niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej oraz ciężkich zaburzeń rytmu serca może spowodować zgon
 • po przedawkowaniu należy natychmiast zgłosić się do lekarza, bezzwłocznie i całkowicie opróżnić żołądek poprzez sprowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka

Pominięcie przyjęcia leku Arechin

Pominiętą dawkę należy przyjąć możliwie najszybciej, unikając stosowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Arechin?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na fosforan chlorochiny, pochodne 4 - aminochinoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma zmiany w siatkówce oka lub polu widzenia spowodowane pochodnymi 4 - aminochinoliny
 • jeżeli pacjent zażywa amidaron 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Arechin może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

 • trudności z oddychaniem
 • obrzęk twarzy, warg, języka, gardła
 • swędząca wysypka lub pokrzywka
 • objawy kardiomiopatii: nieregularne bicie serca, duszność, obrzęki kończyn dolnych, nadmierne zmęczenie, omdlenia

Rzadkie działanie niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • kardiomiopatia, która może prowadzić do zgonu, w wyniku długotrwałego stosowania chlorochiny w wysokich dawkach
 • zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia w testach czynnościowych wątroby

O nieznanej częstości:

 • nieprawidłowy rytm serca i zaburzenia rytmu serca, które mogą stanowić zagrożenie życia
 • nieregularna praca serca
 • spadki ciśnienia
 • niedokrwistość, zmiany w obrazie krwi, hamowanie czynności szpiku kostnego, hemoliza u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo - 6 fosforanowej
 • drgawki, napady padaczkowe
 • zmiany nastroju i zmiany zachowania, myśli samobójcze
 • bóle głowy
 • nieostre widzenie, częściowa lub całkowita utrata wzroku, zaburzenia akomodacji, podwójne widzenie, zmiany w siatkówce oka lub rogówce, zaburzenia pola widzenia
 • głuchota typu nerwowego, szumy uszne, niedosłuch u pacjentów z uprzednio istniejącymi uszkodzeniami narządu słuchu
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka, kolki
 • siwienie, łysienie
 • przebarwienia skóry, błon śluzowych, paznokci
 • świąd, pokrzywka, wysypka, skórne reakcje alergiczne, zmiany typu liszaja płaskiego, rzut łuszczycy, rumień wielopostaciowy, ciężkie reakcje skórne, martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • neuromiopatia i miopatia
 • nadwrażliwość na światło
 • reakcje alergiczne i anafilaktyczne m.in. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy
 • spadek stężenia glukozy we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe choroby i sytuacje wymagają zachowania ostrożności podczas stosowania leku Arechin:

 • zaburzenia czynności siatkówki, w związku z ryzykiem uszkodzenia siatkówki co 3 miesiące należy przeprowadzać pełne badanie okulistyczne
 • zaburzenia w obrazie krwi, należy regularnie monitorować obraz krwi
 • niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo - 6 fosforanowej
 • ciężkie zaburzenia żołądkowo - jelitowe
 • zaburzenia rytmu serca
 • padaczka lub stosowanie leków przeciwdrgawkowych, chlorochina może indukować wystąpienie drgawek
 • łuszczyca, porfiria, miastenia - Arechin może zaostrzyć ich przebieg
 • długotrwałe stosowanie leku wymaga regularnych badań neurologicznych, Arechin osłabia mięśnie
 • należy unikać promieni słonecznych oraz promieniowania UV podczas długotrwałej kuracji lekiem Arechin
 • kontrola poziomu glukozy we krwi
 • pacjenci z wydłużonych odstępem QT, z zaburzeniami rytmu serca, po przebytym zawale, z zaburzeniami elektrolitowymi - Arechin może powodować zaburzenia rytmu serca
 • ryzyko powikłań sercowych może wzrastać wraz z przyjmowaną dawką, należy przestrzegać dawki zaordynowanej przez lekarza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Arechin a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Arechin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy lekarz oceni przewagę korzyści dla matki nad ryzykiem dla płodu.

Arechin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Chlorochina przenika do mleka kobiecego. W przypadku długotrwałego stosowania leku w chorobie reumatycznej należy zrezygnować z karmienia piersią. Jeśli zajdzie konieczność zapobiegania malarii, lekarz może zlecić stosowanie leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Arechin nie należy stosować jednocześnie z:

 • amidaronem
 • halofantryną
 • szczepionką na wściekliznę
 • środkami zobojętniającymi (solami glinu, wapnia, magnezu), należy zachować 2 - godzinną przerwę między lekami

Chlorochinę należy ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących następujące leki wpływające na rytm serca:

 • leki przeciwarytmiczne
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • leki przeciwpsychotyczne
 • niektóre leki przeciwzakaźne

Chlorochina może także wpływać na działanie:

 • cyklosporyny, zwiększając jej stężenie we krwi
 • penicylaminy, zwiększając jej stężenie oraz ryzyko ciężkich działań niepożądanych
 • prazykwantelu, zmniejszając jego stężenie
 • digoksyny, zwiększając jej stężenie we krwi
 • neostygminy i pirydostigminy, zmniejszając ich działanie

Cymetydyna zwiększa stężenie chlorochiny w osoczu. Natomiast meflochina stosowana w połączeniu z chlorochiną zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Arechin a alkohol

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u osób z chorobą alkoholową.

Arechin a prowadzenie pojazdów

Chlorochina może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających zachowania sprawności psychofizycznej.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Arechin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25ºC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego