Kategorie

Areplex (Clopidogrelum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Areplex?

Areplex zawiera klopidogrel i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi, które zapobiegają zlepianiu się płytek krwi podczas jej krzepnięcia.

Podstawowe informacje

NazwaAreplex
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • skrobia preżelowana
 • celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem krzemionki koloidalnej
 • olej rycynowy uwodorniony
 • nisko podstawiona hydroksypropyloceluloza
 • laktoza jednowodna
 • triacetyna
 • tytanu dwutlenek
 • żelaza tlenek czerwony
 • żelaza tlenek żółty
 • żelaza tlenek czarny
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwpłytkowe

Zastosowanie
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa w objawowej miażdżycy
 • profilaktyka powikłań zakrzepowych w miażdżycy i zakrzepowo-zatorowa w migotaniu przedsionków
Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • czynne patologiczne krwawienie (np. wrzód żołądka, krwotok wewnątrzczaszkowy)
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli występuje ryzyko krwawienia
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek
 • jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny
 • w przypadku skaleczenia lub zranienia czas, jaki upłynie, zanim krwawienie ustąpi może być dłuższy
 • w przypadku krwawienia skontaktować się z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • gorączka
 • objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia
 • objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, które pojawia się pod skórą w postaci czerwonych 5 punktowych plamek i (lub) stanem dezorientacji
 • obrzęk ust
 • zaburzenia skóry

Mogą to być objawy reakcji alergicznej.

Nie łączyć z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • heparyną
 • tyklopidyną
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
 • ryfampicyną
 • omeprazolem lub ezomeprazolem
 • flukonazolem lub worykonazolem
 • efawirenzem
 • karbamazepiną
 • moklobemidem
 • repaglinidem
 • paklitakselem
 • opioidami
Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci, ponieważ nie wykazuje on działania leczniczego w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Areplex nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Areplex?

Areplex hamuje agregację płytek krwi. Stosuje się go u dorosłych pacjentów, aby zapobiec tworzeniu się w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych zakrzepów, które mogą prowadzić do zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, zawał serca lub zgon).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Areplex?

Lek Areplex stosuje się, aby zapobiec zakrzepom krwi, gdy:

 • u pacjentów występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic
 • u pacjenta poprzednio wystąpił zawał serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba tętnic obwodowych
 • u pacjenta wystąpił silny ból w klatce piersiowej znany jako niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego
 • u pacjenta występuje nieregularne bicie serca, czyli tzw. migotanie przedsionków

Dawkowanie

Jak stosować lek Areplex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Zalecana dawka leku Areplex to 75 mg na dobę, przyjmowane doustnie o tej samej porze każdego dnia, z posiłkiem lub bez posiłku.

Jeśli u pacjenta wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej, lekarz prowadzący może przepisać od razu na rozpoczęcie leczenia 300 mg leku Areplex. Następnie zalecana dawka leku Areplex to 75 mg na dobę.

Areplex należy stosować tak długo, jak zaleca go lekarz prowadzący.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Areplex

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia.

Pominięcie przyjęcia leku Areplex

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Areplex i przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od pory przyjmowania leku, powinien natychmiast przyjąć tabletkę, a kolejną tabletkę powinien przyjąć o zwykłej porze.

Jeśli zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, powinien po prostu zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie przyjmowania leku Areplex

Nie należy przerywać leczenia, chyba że lekarz tak zaleci. Przed przerwaniem przyjmowania leku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Areplex?

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Areplex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli u pacjenta wystąpią:

 • gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia. Może to być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek
 • objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, które pojawia się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i (lub) stanu dezorientacji
 • obrzęk ust lub zaburzenia skóry, takie ja wysypki, świąd, pęcherze skórne. Mogą to być objawy reakcji alergicznej

Najczęstszym działaniem niepożądanym zgłaszanym podczas stosowania leku Areplex jest krwawienie. Krwawienie może wystąpić w żołądku lub jelitach, siniak, krwiak, krwawienie z nosa, krew w moczu. Donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, do wnętrza głowy, płuc lub stawów.

Inne działania niepożądane

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność 
 • zgaga

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • owrzodzenie żołądka
 • wymioty
 • nudności
 • zaparcia
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wysypki, świąd
 • zawroty głowy
 • uczucie cierpnięcia lub zdrętwienia

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • powiększenie piersi i mężczyzn

Bardzo rzadkie działanie niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców
 • gorączka
 • trudności w oddychaniu, czasami skojarzone z kaszlem
 • uogólnione reakcje alergiczne (na przykład, ogólne uczucie gorąca z nagłym ogólnym złym samopoczuciem aż do omdlenia)
 • obrzęk ust
 • alergia skórna
 • pęcherze skórne
 • zapalenie jamy ustnej
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • stan dezorientacji
 • omamy
 • bóle stawów
 • bóle mięśniowe
 • zaburzenia smaku lub utrata smaku

Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje nadwrażliwości z bólem w klatce piersiowej lub bólem brzucha
 • utrzymujące się objawy niskiego stężenia cukru we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którakolwiek z sytuacji wymieniona poniżej dotyczy pacjenta, powinien on przed rozpoczęciem przyjmowania leku poinformować o tym lekarza prowadzącego:

 • stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia np. wrzód żołądka
 • zaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienia wewnątrz tkanek, narządów lub stawów ciała)
 • ostatnio doznany ciężki uraz
 • ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (również zabieg stomatologiczny)
 • planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (również zabieg stomatologiczny)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu, który wystąpił w ciągu ostatnich siedmiu dni
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby

Podczas stosowania leku Areplex:

 • należy niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu schorzenia zwanego zakrzepową plamicą małopłytkową
 • w przypadku skaleczenia lub zranienia, czas, jaki upłynie, zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle 
 • w przypadku krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Areplex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.

Areplex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe, leki stosowane w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, zwykle stosowane do leczenia stanów bólowych i stanów zapalnych mięśni lub stawów
 • heparynę lub inne leki podawane we wstrzyknięciach stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • tyklopidynę i inne leki przeciwpłytkowe
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki stosowane zwykle w leczeniu depresji
 • ryfampicynę, lek stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń
 • omeprazol lub ezomeprazol, leki stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych
 • flukonazol lub worykonazol, leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • efawirenz lub inne leki przeciwretrowirusowe, stosowane w leczeniu HIV
 • karbamazepinę, lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów padaczki
 • moklobemid, lek stosowany w leczeniu depresji
 • repaglinid, lek  stosowany w leczeniu cukrzycy
 • paklitaksel, lek stosowany w leczeniu raka
 • opioidy, leki stosowane w leczeniu silnego bólu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Areplex a alkohol

Brak danych

Areplex a prowadzenie pojazdów

Areplex nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Areplex?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego