Kategorie

Atrovent (Ipratropii bromidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Atrovent?

Atrovent to lek o działaniu przeciwcholinergicznym, który zawiera bromek ipratropium, należący do grupy leków rozszerzających oskrzela.

Podstawowe informacje

NazwaAtrovent
Nazwa międzynarodowaIpratropii bromidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,25 mg/ ml

PostaćRoztwór do nebulizacji
Skład - substancja czynna

Bromek ipratropiowy

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • edetynian disodu dwuwodny
 • chlorek sodu
 • kwas solny
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

20 ml

Działanie / właściwości

Rozszerzające oskrzela

Zastosowanie
 • leczenie podtrzymujące stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc
 • astma oskrzelowa
Przeciwwskazania

Uczulenie na atropinę lub jej pochodne takie jak substancja czynna bromek ipratropiowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jaskra z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku)
 • niedrożność dróg moczowych
 • mukowiscydoza

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • w przypadku wywołanego inhalacją zwężenia dróg oddechowych
 • w przypadku wystąpienia powikłań dotyczących narządu wzroku
 • jeśli problemy z oddychaniem nie ustępują lub nasilają się
 • po podaniu leku mogą wystąpić nagłe reakcje nadwrażliwości

Nie wolno dopuścić, aby płyn lub rozpylany podczas inhalacji lek dostał się do oczu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Lek Atrovent może powodować następujące objawy:

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zawroty głowy
 • podrażnienie gardła, kaszel, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Nie łączyć z
 • lekami pobudzającymi receptory beta - adrenergiczne
 • innymi lekami należącymi do grupy leków przeciwcholinergicznych
 • lekami pobudzającymi receptory beta - 2 - adrenergiczne i preparatami ksantynowymi (teofilina)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ciąża

Lek Atrovent należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Lek Atrovent należy stosować podczas karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Dzieci

U dzieci w wieku poniżej 6 lat inhalacje powinny odbywać się pod kontrolą lekarza.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, zaburzenia ostrości widzenia, rozszerzenie źrenic lub niewyraźne widzenie należy zaprzestać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atrovent?

Atrovent to lek o działaniu przeciwcholinergicznym, który zawiera bromek ipratropium, należący do grupy leków rozszerzających oskrzela. Atrovent wskazany jest w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), która obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atrovent?

W leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej jako lek rozszerzający oskrzela.

Dawkowanie

Jak stosować lek Atrovent?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

20 kropli = około 1 ml; 1 kropla = 0,0125 mg bezwodnego bromku ipratropiowego.

Lekarz dostosuje dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zaleca się następujące dawkowanie:

Leczenie podtrzymujące:

Dorośli (w tym osoby w wieku podeszłym) i młodzież w wieku powyżej 14. roku życia:

2,0 ml (40 kropli = 0,5 mg ipratropiowego bromku bezwodnego) 3 do 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6. do 14. roku życia:

Ilość informacji dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej jest ograniczona, dlatego inhalacje zgodnie z zalecanym poniżej dawkowaniem powinny odbywać się pod kontrolą lekarza:

1,0 ml (20 kropli = 0,25 mg ipratropiowego bromku bezwodnego) 3 do 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6. roku życia:

Ilość informacji dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej jest ograniczona, dlatego inhalacje zgodnie z zalecanym poniżej dawkowaniem powinny odbywać się pod kontrolą lekarza:

0,4 – 1,0 ml (8 - 20 kropli = 0,1 – 0,25 mg ipratropiowego bromku bezwodnego) 3 do 4 razy na dobę.

Podawanie leku w dawce dobowej większej niż 2 mg ipratropiowego bromku bezwodnego u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat oraz 1 mg u dzieci w wieku poniżej 14 lat powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Sposób podawania

Lek Atrovent jest przeznaczony do podania wziewnego z użyciem urządzeń do nebulizacji. Nie należy leku Atrovent stosować doustnie. Pacjenci powinni stosować się do instrukcji dotyczącej właściwego użycia, przechowywania i czyszczenia nebulizatora.

Dawkowanie może zależeć od sposobu inhalacji i jakości nebulizacji. Długość trwania inhalacji może być regulowana objętością rozcieńczonego roztworu.

Dawkę leku należy rozcieńczyć solą fizjologiczną do objętości 3 - 4 ml, rozpylić przy użyciu aparatu do nebulizacji i inhalować do momentu zużycia roztworu. Nie należy rozcieńczać leku Atrovent wodą destylowaną. Rozcieńczony roztwór należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Niewykorzystany, rozcieńczony roztwór należy wyrzucić.

Lek może być stosowany łącznie z inhalacjami leków w postaci roztworu do nebulizacji ułatwiających wydzielanie i rozrzedzanie śluzu, np. Mucosolvan inhalacje, roztwór do nebulizacji.

Nie należy stosować jednocześnie w tym samym nebulizatorze leku Atrovent i kromoglikanu disodowego, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atrovent

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy koniecznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Mogą wystąpić łagodne objawy przedawkowania bromku ipratropiowego, takie jak suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia ostrości widzenia oraz przyspieszenie czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Atrovent

Należy przyjąć zapomnianą dawkę możliwie szybko, jednak nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Atrovent

W przypadku przerwania stosowania leku Atrovent, trudności w oddychaniu mogą wystąpić ponownie lub mogą się nasilić. Dlatego też należy stosować lek Atrovent tak długo, jak zalecił lekarz. W każdym przypadku należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku Atrovent.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atrovent?

Leku Atrovent nie powinno się stosować w przypadku, gdy pacjent ma uczulenie na atropinę lub jej pochodne takie jak substancja czynna bromek ipratropiowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atrovent może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Atrovent może powodować następujące objawy:

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zawroty głowy
 • podrażnienie gardła, kaszel, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)
 • nadwrażliwość
 • obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący powodować trudności w oddychaniu)
 • kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy (nadmiernie szybkie bicie serca)
 • zwężenie dróg oddechowych, wywołane inhalacją (paradoksalne) zwężenie dróg oddechowych
 • skurcz krtani (nagłe skurcze strun głosowych, które mogą mieć wpływ na oddychanie i mowę)
 • obrzęk błony śluzowej gardła (obrzęk górnej części gardła)
 • niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, aureola wzrokowa, przekrwienie spojówki, obrzęk rogówki (obrzęk ochronnej warstwy zewnętrznej oka)
 • suchość w gardle
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • zapalenie jamy ustnej
 • obrzęk jamy ustnej
 • zatrzymanie moczu
 • wysypka, świąd

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • migotanie przedsionków (bardzo szybkie, nieregularne bicie serca), przyspieszenie czynności serca
 • zaburzenia akomodacji (ostrości widzenia)
 • pokrzywka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atrovent należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku)
 • jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg moczowych
 • jeśli pacjent ma mukowiscydozę, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • w przypadku wywołanego inhalacją zwężenia dróg oddechowych należy natychmiast odstawić lek Atrovent, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla życia. Należy skontaktować się z lekarzem, który zastosuje inne leczenie
 • w przypadku wystąpienia powikłań dotyczących narządu wzroku, takich jak: ból oka, dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione widzenie kolorów występujące z zaczerwienieniem oczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który oceni czy te objawy mogą być wynikiem powikłań (rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia w oku, jaskra z wąskim kątem przesączania)
 • jeśli problemy z oddychaniem nie ustępują lub nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem, który zweryfikuje plan leczenia. Lekarz może włączyć dodatkowe leki. Nie należy stosować dawki większej niż przepisana, gdyż może to prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych
 • po podaniu leku mogą wystąpić nagłe reakcje nadwrażliwości, co zostało potwierdzone przez rzadkie przypadki pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący powodować trudności w oddychaniu), wysypki, skurczu oskrzeli, obrzęku błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz szybko postępujących, zagrażających życiu reakcji alergicznych

Nie wolno dopuścić, aby płyn lub rozpylany podczas inhalacji lek dostał się do oczu. Zaleca się, aby płyn rozpylany z nebulizatora podawany był przez ustnik. W przypadku braku ustnika i stosowania maski do nebulizacji, musi być ona odpowiednio dopasowana.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atrovent a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w trakcie ciąży. Lek Atrovent należy stosować podczas ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Atrovent a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza, lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy bromek ipratropium przenika do mleka kobiecego, dlatego należy stosować lek Atrovent u kobiet karmiących piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Interakcje

 • podczas jednoczesnego stosowania leku Atrovent i leków pobudzających receptory beta - adrenergiczne istnieje ryzyko wystąpienia ostrej jaskry u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania
 • jeśli lekarz nie zaleci tego jednoznacznie, należy unikać jednoczesnego, długotrwałego stosowania leku Atrovent z innymi lekami należącymi do grupy leków przeciwcholinergicznych
 • leki pobudzające receptory beta - 2 - adrenergiczne i preparaty ksantynowe (teofilina) mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atrovent a alkohol

Brak danych.

Atrovent a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, zaburzenia ostrości widzenia, rozszerzenie źrenic lub niewyraźne widzenie należy zaprzestać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atrovent?

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku. Atrovent należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego