Kategorie

Avaxim 160 U (Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Avaxim 160 U?

Avaxim 160 U jest to szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Przeznaczona jest dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia.

Podstawowe informacje

NazwaAvaxim 160 U
Nazwa międzynarodowaVaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
PostaćZawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Skład - substancja czynna

Wirus zapalenia wątroby typu A, szczep GBM, inaktywowany

Skład - substancje pomocnicze
 • fenoksyetanol
 • formaldehyd
 • podłoże 199 Hanksa
 • kwas solny lub wodorotlenek sodu w celu ustalenia pH
Dostępne opakowania

1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z dołączoną igłą

Działanie / właściwości

Przeciwwirusowe

Zastosowanie

Uodpornienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • gorączka, ostra infekcja, choroba przewlekła

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie wstrzykiwać do naczyń krwionośnych
 • nie podawać w mięsień pośladkowy
 • nie podawać śródskórnie
 • leczenie immunosupresyjne lub stany obniżonej odporności mogą prowadzić do zmniejszonej odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę
 • szczepionka podana w okresie inkubacji wirusa zapalenia wątroby typu A może nie mieć wpływu na rozwój choroby
 • choroby wątroby
 • uczulenie na neomycynę 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • miejscowy ból, zaczerwienienie w miejscu podania
 • powstanie guzka w miejscu podania
 • umiarkowana gorączka, bóle głowy, osłabienie, bóle mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • niewielki wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • świąd, wysypka, pokrzywka
 • omdlenie po wstrzyknięciu 
Ciąża

Nie należy podawać szczepionki kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy podawać szczepionki kobietom karmiącym piersią.

Dzieci

Powyżej 16 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak

Działanie i właściwości

Jak działa lek Avaxim 160 U?

Avaxim 160 U jest to szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Szczepionka wykazuje działanie wyłącznie na wirus zapalenia wątroby typu A, nie chroni przed innymi wirusami ani drobnoustrojami wywołującymi choroby wątroby.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Avaxim 160 U?

Szczepionkę Avaxim 160 U stosuje się w celu uzyskania odporności przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu A u dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Avaxim 160 U?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 0,5 ml u osób powyżej 16 roku życia. Szczepionka daje odporność po około 14 dniach od podania pierwszej dawki. Aby uzyskać odporność długotrwałą należy podać kolejną dawkę szczepionki w czasie pomiędzy 6 a 12 miesiącem od podania pierwszej dawki. Dawka uzupełniająca zapewnia ochronę przed wirusowym zapaleniem wątroby typu A na 10 lat.

Szczepionkę należy podawać domięśniowo, w mięsień naramienny aby zminimalizować występowanie działań niepożądanych.

Przeciwwskazania

Nie należy podawać szczepionki Avaxim 160 U gdy u pacjenta wystepuje:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • gorączka, ostra infekcja, choroba przewlekła

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Avaxim 160 U może wywołać działania niepożądane jednak nie wystąpią one u każdej osoby.

 • ból w miejscu podania, zaczerwienienie w miejscu podania, pojawienie się guzka w miejscu podania szczepionki
 • bóle mięśni, osłabienie, bóle głowy, gorączka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • odwracalny wzrost enzymów wątrobowych
 • reakcje skórne, świąd, pokrzywka, wysypka
 • omdlenie po wstrzyknięciu szczepionki 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza przed podaniem szczepionki o:

 • leczeniu immunosupresyjnym lub stanach obniżenia odporności u pacjenta
 • chorobach wątroby
 • uczuleniu na neomycynę

Szczepionki nie należy podawać:

 • do naczyń krwionośnych
 • w mięsień pośladkowy
 • śródskórnie, chyba że lekarz zadecyduje inaczej 

Szczepionka podana w okresie inkubacji wirusa zapalenia wątroby typu A może nie mieć wpływu na rozwój choroby wirusowego zapalenia wątroby typu A.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Avaxim 160 U a ciąża

Nie należy podawać szczepionki kobietom w ciąży gdyż nie jest znany wpływ na płód.

Avaxim 160 U a karmienie piersią

Nie należy podawać szczepionki kobietom karmiącym piersią.

Interakcje

Szczepionka może być podawana z innymi lekami we formie wstrzyknięć jeśli zostanie podana w inne miejsce.

 • z immunoglobulinami
 • z innymi inaktywowanymi szczepionkami
 • z rekombinowaną szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • z polisacharydową szczepionką przeciw durowi brzusznemu
 • z żywą szczepionka przeciw żółtej gorączce
 • może być podawana jako dawka uzupełniająca

Avaxim 160 U a alkohol

Brak informacji.

Avaxim 160 U a prowadzenie pojazdów

Szczepionka Avaxim 160 U nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Przechowywanie

Szczepionke należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8oC, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  Nie stosować szczepionki po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.