Kategorie

Azimycin (Azithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Azimycin?

Lek Azimycin zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Stosowany jest między innymi w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, ostrym zapaleniu ucha środkowego, zakażeniach skóry i tkanek miękkich.

Podstawowe informacje

NazwaAzimycin
Nazwa międzynarodowaAzithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 125 mg
 • 250 mg
 • 500 mg

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • 100 mg/ 5 ml
 • 200 mg/ 5 ml
PostaćTabletki powlekane, Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej
Skład - substancja czynna

Azytromycyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • skrobia kukurydziana preżelowana
 • powidon
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • węglan bezwodny sodu
 • benzoesan sodu
 • karmeloza sodowa
 • glicyna
 • dwutlenek tytanu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • laurylosiarczan sodu
 • aromat malinowy
 • aromat truskawkowy
 • aromat pomarańczowy
 • sacharoza
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane (125 i 250 mg):

 • 6 tabletek

Tabletki powlekane (500 mg):

 • 3 tabletki
 • 6 tabletek
 • 12 tabletek

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • 100 mg/ 5 ml:
  • 10 g
 • 200 mg/ 5 ml:
  • 10 g
  • 15 g
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme; trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu (wyłącznie u dorosłych, dla dawki 500 mg)
 • choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis (dla dawki 250 mg i 500 mg)
Przeciwwskazania

Uczulenie na azytromycynę, erytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, lub ketolidowe, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca:
  • wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca
  • ciężka niewydolność serca
  • bardzo wolna czynność serca
  • zaburzenia elektrolitowe, szczególnie małe stężenie potasu i magnezu
  • przyjmowanie innych leków mogących spowodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • nowe zakażenie, co może świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów lub zakażeniu grzybiczym
 • zaburzenia nerwowe lub umysłowe
 • choroba przenoszona drogą płciową: lekarz powinien upewnić się, czy nie współistnieje zakażenie kiłą
 • stosowanie pochodnych ergotaminy (preparaty sporyszu)
 • zakażone rany oparzeniowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • biegunka

Często:

 • ból głowy
 • wymioty, ból brzucha, nudności
 • zmiana liczby niektórych białych krwinek
 • niskie stężenie wodorowęglanów we krwi
Nie łączyć z
 • lekami wpływającymi na odstęp QT, takimi jak:
  • chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol
  • cyzapryd
  • terfenadyna
  • leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd
  • leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram
  • fluorochinolony, np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna
 • lekami zobojętniającymi
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną
 • alkaloidami sporyszu, np. ergotamina stosowana z azytromycyną może prowadzić do zatrucia sporyszem
 • digoksyną
 • kolchicyną
 • cyklosporyną
 • atorwastatyną
 • ryfabutyną
Ciąża

Leku tego nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że zostało to zalecone przez lekarza.

Karmienie piersią

Leku tego nie należy stosować w okresie kamienia piersią, chyba że zostało to zalecone przez lekarza.

Dzieci

Dawkowanie u dzieci i młodzieży należy obliczać na podstawie masy ciała.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Ten lek może powodować zawroty głowy i/lub drgawki. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Azimycin?

Lek Azimycin zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Stosowany jest w celu leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na azytromycynę: między innymi zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Azimycin?

 • w zakażeniach górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok
 • w ostrym zapaleniu ucha środkowego
 • w zakażeniach dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe
 • w zakażeniach skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme; trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu (wyłącznie u dorosłych, dla dawki 500 mg)
 • w chorobach przenoszonych drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis (dla dawki 250 mg i 500 mg)

Dawkowanie

Jak stosować lek Azimycin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Tabletki powlekane:

Azimycin, tabletki powlekane, 125 mg, może być stosowany u dzieci o odpowiedniej masie ciała (biorąc pod uwagę dawkowanie w przeliczeniu na kg masy ciała), które potrafią połknąć tabletkę. W pozostałej grupie dzieci zaleca się stosowanie leku Azimycin w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego)

Dawkowanie u dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 45 kg (tylko dla dawki 125 mg):

Całkowita dawka to 30 mg/ kg masy ciała, czyli 10 mg/ kg masy ciała raz na dobę przez 3 dni.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 45 kg

Całkowita dawka to 1,5 g w ciągu 3 dni (500 mg w pojedynczej dawce dobowej).

Alternatywnie, tę samą dawkę całkowitą (1500 mg) można podawać również przez 5 dni: 500 mg w pierwszym dniu leczenia i po 250 mg od drugiego do piątego dnia terapii.

Rumień wędrujący

Dla dawki 125 mg:

Całkowita dawka wynosi 60 mg/ kg masy ciała i należy ją podać w następującym schemacie:

 • pierwszego dnia 20 mg/ kg masy ciała
 • od drugiego do piątego dnia - 10 mg/ kg masy ciała raz na dobę, w pojedynczych dawkach dobowych.

Dla pozostałych dawek:

Całkowita dawka wynosi 3 g i należy ją zażyć w następującym schemacie:

 • pierwszego dnia 1 g (4 tabletki po 250 mg lub 2 tabletki po 500 mg),
 • od drugiego do piątego dnia, 500 mg (2 tabletki po 250 mg lub 1 tabletka 500 mg) w pojedynczych dawkach dobowych.

Niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis

1 g (4 tabletki po 250 mg lub 2 tabletki po 500 mg) w pojedynczej dawce.

Trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu – wyłącznie u dorosłych (dla dawki 500 mg):

Dawka całkowita wynosi 6 g i zalecana jest do podania w następującym schemacie:

 • 1 tabletka powlekana 500 mg raz na dobę przez 3 dni, następnie
 • 1 tabletka powlekana 500 mg raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni
 • w drugim tygodniu kuracji lek należy zażyć po 7 dniach od zażycia pierwszej dawki, a następne osiem dawek zażywać, zachowując 7 - dniowe przerwy w stosowaniu

W związku ze stosowaniem dużej dawki leku w przedstawionym schemacie dawkowania u pacjentów z trądzikiem pospolitym o umiarkowanym nasileniu, konieczne jest monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia azytromycyną.

Powyższy schemat cyklicznego leczenia trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu może być u danego pacjenta zastosowany tylko raz, ponieważ nie ma dotychczas kontrolowanych badań klinicznych, których wyniki wykazałyby bezpieczeństwo i skuteczność powtarzania tego schematu leczenia.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Niemniej u pacjentów będących w podeszłym wieku, u których występuje zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca, należy zachować ostrożność.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować lekarza. Może on zdecydować o zmianie dawki leku.

Sposób podawania

Lek Azimycin tabletki powlekane należy przyjmować doustnie, raz na dobę, niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać w całości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azimycin

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zbyt duże dawki mogą spowodować nudności, wymioty, biegunkę i przejściowe zaburzenia słuchu.

Pominięcie zastosowania leku Azimycin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Następną dawkę należy zażyć w zwykłym czasie.

 

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

W zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, zapaleniu ucha środkowego, zakażeniach skóry oraz tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego) całkowita dawka wynosi 30 mg/ kg masy ciała, czyli 10 mg/ kg masy ciała raz na dobę przez 3 dni.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Dawkowanie u dzieci zależy od masy ciała i przedstawia się następująco:

 • 100 mg/ 5 ml:
  • 5 kg - 2,5 ml (50 mg)
  • 6 kg - 3 ml (60 mg)
  • 7 kg - 3,5 ml (70 mg)
  • 8 kg - 4 ml (80 mg)
  • 9 kg - 4,5 ml (90 mg)
  • 10 - 14 kg - 5 ml (100 mg)
 • 200 mg/ 5 ml:
  • 10 - 14 kg - 2,5 ml (100 mg)
  • 15 - 24 kg - 5 ml (200 mg)
  • 25 - 34 kg 7,5 ml (300 mg)
  • 35 - 44 kg 10 ml (400 mg)
  • >=45 kg - należy stosować dawkę w tabletkach jak dla dorosłych

Rumień wędrujący

Całkowita dawka wynosi 60 mg/ kg masy ciała i należy ją podać w następującym schemacie:

 • pierwszego dnia 20 mg/ kg masy ciała
 • od drugiego do piątego dnia - 10 mg/ kg masy ciała raz na dobę

Leczenie zapalenia gardła i migdałków wywołanego przez Streptococcus pyogenes

U dzieci o masie ciała do 13 kg azytromycynę stosuje się albo przez 3 dni, podając raz na dobę dawkę 20 mg/ kg masy ciała albo przez 5 dni podając raz na dobę dawkę 12 mg/ kg masy ciała. Zarówno w leczeniu 3 - dniowym, jak i 5  -dniowym całkowita ilość azytromycyny przyjęta przez pacjenta powinna wynieść 60 mg/ kg masy ciała.

Dawkowanie zawiesiny w dawce 100 mg/ 5 ml dla dzieci o masie ciała od 5 - 13 kg:

 • leczenie 3 - dniowe:
  • dzień 1 - 3 (20 mg/ kg mc/ dobę):
   • 5 kg - 5 ml (100 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 6 kg - 6 ml (120 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 7 kg - 7 ml (140 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 8 kg - 8 ml (160 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 9 kg - 9 ml (180 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 10 kg - 10 ml (200 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 11 kg - 11 ml (220 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 12 kg - 12 ml (240 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 13 kg - 13 ml (260 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
 • leczenie 5 - dniowe:
  • dzień 1 - 5 (12 mg/ kg mc/ dobę):
   • 5 kg - 3 ml (60 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 6 kg - 3,6 ml (72 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 7 kg - 4,2 ml (84 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 8 kg - 4,8 ml (96 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 9 kg - 5,4 ml (108 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 10 kg - 6 ml (120 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 11 kg - 6,6 ml (132 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 12 kg - 7,2 ml (144 mg) zawartość butelki: 2x20 ml
   • 13 kg - 7,8 ml (156 mg) zawartość butelki: 2x20 ml

W leczeniu zapalenia gardła wywołanego przez bakterie z gatunku Streptococcus pyogenes u pacjentów o masie ciała poniżej 25 kg azytromycynę stosuje się albo przez 3 dni podając raz na dobę dawkę 20 mg/ kg masy ciała, albo przez 5 dni podając raz na dobę dawkę 12 mg/ kg masy ciała Zarówno w leczeniu 3 - dniowym, jak i - 5 dniowym całkowita ilość azytromycyny przyjęta przez pacjenta powinna wynieść 60 mg/ kg masy ciała. Maksymalna dawka dobowa azytromycyny wynosi 500 mg. U dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 25 kg stosuje się azytromycynę w dawce 500 mg raz na dobę przez 3 dni lub przez 5 dni podając pierwszego dnia 500 mg, a od drugiego do piątego dnia po 250 mg

Dawkowanie zawiesiny 200 mg/ 5 ml dla dzieci o masie ciała od 10 - 25 kg:

 • leczenie 3 - dniowe:
  • dzień 1 - 3 (20 mg/ kg mc/ dobę):
   • 10 kg - 5 ml (200 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 11 kg - 5,5 ml (220 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 12 kg - 6 ml (240 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 13 kg - 6,5 ml (260 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 14 kg - 7 ml (280 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 15 kg - 7,5 ml (300 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 16 kg - 8 ml (320 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 17 kg - 8,5 ml (340 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 18 kg - 9 ml (360 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 19 kg - 9,5 ml (380 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 20 kg - 10 ml (400 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 21 kg - 10,5 ml (420 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 22 kg - 11 ml (440 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 23 kg - 11,5 ml (460 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 24 kg - 12 ml (480 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 25 kg - 12,5 ml (500 mg) zawartość butelki: 30 ml
 • leczenie 5 - dniowe:
  • dzień 1 - 5 (12 mg/ kg mc/ dobę):
   • 10 kg - 3 ml (120 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 11 kg - 3,3 ml (132 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 12 kg - 3,6 ml (144 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 13 kg - 3,9 ml (156 mg) zawartość butelki: 20 ml
   • 14 kg - 4,2 ml (168 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 15 kg - 4,5 ml (180 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 16 kg - 4,8 ml (192 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 17 kg - 5,1 ml (204 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 18 kg - 5,4 ml (216 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 19 kg - 5,7 ml (228 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 20 kg - 6 ml (240 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 21 kg - 6,3 ml (252 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 22 kg - 6,6 ml (264 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 23 kg - 6,9 ml (276 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 24 kg - 7,2 ml (288 mg) zawartość butelki: 30 ml
   • 25 kg - 7,5 ml (300 mg) zawartość butelki: 30 ml

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Niemniej u pacjentów będących w podeszłym wieku, u których występuje zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca, należy zachować ostrożność.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować lekarza. Może on zdecydować o zmianie dawki leku

Sposób podawania

Lek należy podawać doustnie, raz na dobę.

Sporządzoną zawiesinę można przyjmować niezależnie od posiłku za pomocą dołączonej do opakowania łyżeczki miarowej lub dozownika strzykawkowego.

Przed każdym pobraniem sporządzoną zawiesinę doustną należy wstrząsnąć.

Po podaniu dziecku leku należy podać mu trochę herbaty lub soku do popicia, aby lek nie pozostał w ustach.

Sposób sporządzania zawiesiny

Zgodnie z dołączoną instrukcją.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azimycin

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zbyt duże dawki mogą spowodować nudności, wymioty, biegunkę i przejściowe zaburzenia słuchu.

Pominięcie zastosowania leku Azimycin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Następną dawkę należy zażyć w zwykłym czasie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Azimycin?

Leku Azimycin nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na azytromycynę, erytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, lub ketolidowe, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Azimycin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Azimycin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcje uczuleniowe: szybko przebiegająca ciężka reakcja uczuleniowa prowadząca do wstrząsu (nieznana częstość występowania) lub nagłe problemy z oddychaniem i przełykaniem, obrzęk warg, języka, twarzy i szyi, swędząca wysypka, występująca na całym ciele (występuje niezbyt często)
 • ciężkie reakcje skórne: osutka skórna charakteryzująca się gwałtownym pojawianiem się obszarów zaczerwienienia skóry usianych niewielkimi krostkami (pęcherzykami wypełnionymi białym lub żółtym płynem); ciężka wysypka skórna skutkująca zaczerwienieniem i łuszczeniem; ciężka pęcherzyca oraz krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych, związana z wysoką gorączką i bólem stawów. Może to być ostra uogólniona osutka krostkowa występująca rzadko (AGEP), rumień wielopostaciowy, pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespól Stevensa - Johnsona) lub toksyczna nekroliza naskórka (występują z nieznaną częstością)
 • ciężka reakcja nadwrażliwości (gorączka, wysypka skórna, obrzęk narządowy, zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia) oraz zapalenie narządów wewnętrznych (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS); nieznana częstość występowania))

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku:

 • ciężkiej lub przewlekłej biegunki z krwią, lub śluzem. Może to wystąpić podczas lub po leczeniu i może oznaczać poważne zapalenie jelita (nieznana częstość występowania)
 • zażółcenia skóry i białek oczu, osłabienia, braku łaknienia, ciemnego zabarwienia moczu, odbarwienia kału, bólu brzucha, szczególnie w prawym podżebrzu. Mogą to być objawy ciężkiej choroby wątroby (niewydolność wątroby, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby; nieznana częstość występowania)
 • podatności na zakażenia, zwłaszcza jamy ustnej i górnych dróg oddechowych, które nasilają się mimo leczenia (objawy neutropenii, leukopenii; występują niezbyt często)
 • nietypowej podatności na powstawanie siniaków lub krwawienia – objawów zmniejszenia liczby płytek krwi
 • omdlenia, osłabienia i zmęczenia, bladości, duszności, przyspieszenia czynności serca – objawów niedokrwistości hemolitycznej o nieznanej częstości występowania
 • szybkiej lub nieregularnej pracy serca, lub zmiany w rytmie pracy serca w zapisie elektrokardiogramu (wydłużenie odstępu QT i zaburzenia typu torsade de pointes; nieznana częstość występowania)
 • osłabienia, obrzęków, duszności, zmniejszenia ilości oddawanego moczu, , braku łaknienia, nudności i wymiotów, świądu skóry, drobnych wybroczyn na skórze, bólu w okolicy lędźwiowej, krwiomoczu (objawy ostrej niewydolności nerek śródmiąższowego zapalenia nerek; nieznana częstość występowania)

Inne działania niepożądane, które mogą pojawić się podczas leczenia azytromycyną:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wymioty, ból brzucha, nudności
 • zmiana liczby niektórych białych krwinek
 • niskie stężenie wodorowęglanów we krwi

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zakażenia drożdżakowe (kandydoza), zakażenia pochwy, zapalenie płuc, zakażenie grzybicze i bakteryjne, zapalenie gardła, nieżyt żołądka i jelit, zaburzenia oddechowe, nieżyt nosa, zakażenie drożdżakowe jamy ustnej
 • zmiana liczby krwinek białych (eozynofilia)
 • jadłowstręt
 • nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, senność
 • zaburzenia smaku i widzenia
 • nietypowe odczucia skórne typu mrowienie i drętwienie kończyn (parestezje)
 • zaburzenia ucha, równowagi
 • kołatanie serca
 • uderzenia gorąca
 • duszność, krwawienie z nosa
 • zaparcie, gazy, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaburzenia połykania, uczucie rozdęcia brzucha, suchość w jamie ustnej, odbijanie, owrzodzenia jamy ustnej, nasilone ślinienie
 • zapalenie skóry, suchość skóry, potliwość
 • zapalenie kości i stawów, bóle mięśni, pleców i szyi
 • ból podczas oddawania moczu, ból nerek
 • krwawienia z dróg rodnych, zaburzenia jąder
 • obrzęki, osłabienie, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, np. krwi, czynności wątroby i nerek
 • powikłania po leczeniu

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • pobudzenie
 • nieprawidłowa czynność wątroby,
 • reakcje nadwrażliwości, np. na światło

Nieznana częstość:

 • zachowania agresywne, majaczenie, lęk, omamy
 • utrata przytomności, drgawki, zaburzenia czucia, nadmierna aktywność
 • psychoruchowa, brak węchu czy smaku, zaburzenia węchu, szybkie męczenie się mięśni
 • zaburzenia słuchu w tym głuchota i/lub szumy uszne
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • zapalenie trzustki, przebarwienie języka
 • ból stawów

Działania niepożądane, których związek ze stosowaniem azytromycyny w zapobieganiu leczeniu zakażenia Mycobacterium avium jest prawdopodobny:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • nudności
 • wzdęcia
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • luźne stolce

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • jadłowstręt
 • zawroty głowy i bóle głowy
 • uczucie mrowienia i drętwienia
 • zaburzenia smaku i/lub widzenia
 • głuchota
 • wysypka, świąd
 • bóle stawów (zapalenie stawów)
 • zmęczenie

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • osłabienie czucia dotyku
 • zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach
 • kołatanie serca
 • zapalenie wątroby
 • pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa - Johnsona)
 • nadwrażliwość na światło
 • osłabienie (astenia)
 • złe samopoczucie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Azimycin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy:

 • u pacjenta występują stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca (istotne szczególnie u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku):
  • wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca widoczne w zapisie EKG
  • ciężka niewydolność serca
  • bardzo wolna czynność serca (bradykardia)
  • zaburzenia elektrolitowe, szczególnie małe stężenie potasu i magnezu
  • przyjmowanie innych leków mogących spowodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby, lekarz może monitorować czynność wątroby lub przerwać leczenie
 • pacjent ma nowe zakażenie, co może świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów lub zakażeniu grzybiczym
 • pacjent ma zaburzenia nerwowe lub umysłowe
 • pacjent ma chorobę przenoszoną drogą płciową: lekarz powinien upewnić się, czy nie współistnieje zakażenie kiłą
 • pacjent stosuje pochodne ergotaminy (preparaty sporyszu)
 • pacjent ma zakażone rany oparzeniowe

Jeśli pomimo leczenia objawy zakażenia nie ustępują lub pojawiają się objawy kolejnego zakażenia, np. grzybiczego, należy zwrócić się do lekarza.

Zakażenia wywołane przez paciorkowce

W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych spowodowanych przez paciorkowce lekiem z wyboru jest zazwyczaj penicylina.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

W przypadku wystąpienia biegunki należy to natychmiast zgłosić lekarzowi, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy - powikłania występującego czasami podczas stosowania antybiotyków makrolidowych. Takie rozpoznanie lekarz powinien rozważyć u pacjentów, u których wystąpi biegunka po rozpoczęciu terapii azytromycyną. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy w wyniku stosowania azytromycyny konieczne może być odstawienie leku Azimycin i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Przeciwwskazaniem jest podawanie środków hamujących perystaltykę.

Długotrwałe stosowanie

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności azytromycyny stosowanej długotrwale w wymienionych wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń lekarz rozważy leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym.

Miastenia

Podczas leczenia azytromycyną obserwowano zaostrzenie miastenii lub wystąpienie zespołu miastenicznego.

Leczenie zakażeń wywołanych przez kompleks Mycobacterium avium u dzieci (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustne):

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność azytromycyny w terapii zakażeń wywołanych przez kompleks Mycobacterium avium lub w zapobieganiu im u dzieci nie zostały potwierdzone.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Azimycin a ciąża

Lekarz przepisuje go kobietom w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Azimycin a karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie przyjmowania leku Azimycin.

Interakcje

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki wpływające na odstęp QT, takie jak:
  • chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (leczenie zaburzeń rytmu serca)
  • cyzapryd (w zaburzeniach żołądka)
  • terfenadyna (leczenie alergii)
  • leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd
  • leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram
  • fluorochinolony (w leczeniu zakażeń), np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna
 • leki zobojętniające (lek Azimycin należy podawać co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po zastosowaniu leków zobojętniających)
 • doustne leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna
 • alkaloidy sporyszu (stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi), np. ergotamina stosowana z azytromycyną może prowadzić do zatrucia sporyszem (objawy – skurcz obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwienie)
 • digoksyna (leczenie zaburzeń czynności serca)
 • kolchicyna (leczenie dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej)
 • cyklosporyna (w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub po przeszczepieniu narządów)
 • atorwastatyna (w celu obniżenia stężenia cholesterolu)
 • ryfabutyna (leczenie HIV lub gruźlicy)

Azimycin z jedzeniem i piciem

Azimycin można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Azimycin a alkohol

Brak danych.

Azimycin a prowadzenie pojazdów

Ten lek może powodować zawroty głowy i/lub drgawki. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Azimycin?

Tabletki powlekane:

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C
 • sporządzoną zawiesinę doustną przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, nie dłużej niż 5 dni

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego