Kategorie

Bexsero (Vaccinum Neisseria meningitidis)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bexsero?

Bexsero to szczepionka, która ma za zadanie chronić przed groźnymi dla życia i zdrowia chorobami wywołanymi przez bakterie Neisseria meningitidis grupy B. Może być podawana od 2 miesiąca życia.

Podstawowe informacje

NazwaBexsero
Nazwa międzynarodowaVaccinum Neisseria meningitidis
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 ml 

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna
 • rekombinowane białko fuzyjne NHBA
 • rekombinowane białko NadA
 • rekombinowane białko fuzyjne fHbp ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B
 • pęcherzyki błony zewnętrznej (OMV) ze szczepu NZ98/254 bakterii Neisseria meningitidis grupy B mierzone jako całkowita ilość białka zawierającego PorA P1.4
Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • histydyna
 • sacharoza
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 ampułko-strzykawka 0,5 ml z igłami 
 • 1 ampułko-strzykawka 0,5 ml bez igieł 
 • 10 ampułko-strzykawek 0,5 ml z igłami 
 • 10 ampułko-strzykawek 0,5 ml bez igieł
Działanie / właściwości

Stymulacja organizmu do wytwarzania przeciwciał przeciwko patogenowi obecnego w preparacie.

Zastosowanie

Ochrona przez chorobami wywołanymi przez meningokoki typu B:

 • zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
 • posocznicą
Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek składnik szczepionki.

Lekarz indywidualnie oceni ryzyko zastosowania szczepionki u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężkie zakażenie przebiegające w wysoką gorączką
 • hemofilia, stosowanie leków przeciwzakrzepowych, inny stan zaburzający krzepnięcie krwi
 • uczulenie na kanamycynę (antybiotyk)
 • tendencja do omdleń lub innych reakcji związanych ze stresem wywołanym wkłuciem igły 
 • uczulenie na lateks
 • pacjenci z osłabioną chorobą lub lekami odpornością

Lekarz indywidualnie oceni ryzyko zastosowania szczepionki u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęściej występujące:

 • ból lub tkliwość, zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie skóry w miejscu wstrzyknięcia
 • ból głowy
 • ból w miejscu wstrzyknięcia uniemożliwiający wykonywanie codziennych zajęć lub wywołujący płacz u dziecka

Wyłącznie u niemowląt i dzieci do 10 lat:

 • gorączka powyżej 38°C
 • brak apetytu
 • bolesność stawów
 • wysypka skórna (u dzieci w wieku 12 - 23 miesiące; niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej)
 • senność
 • drażliwość
 • nietypowy płacz
 • wymioty, biegunka

Młodzież powyżej 11 lat i dorośli:

 • ból mięśni i stawów
 • nudności
 • ogólne złe samopoczucie
Nie łączyć z

Brak danych

Ciąża

Wyłącznie, jeśli istnieje wysokie ryzyko zakażenia.

Karmienie piersią

Szczepionka nie jest wskazana u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Od 2 miesiąca życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Wpływ nieistotny, chyba że wystąpią niektóre działania niepożądane.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bexsero?

Szczepionka stymuluje organizm do wytwarzania przeciwciał przeciwko bakterii Neisseria meningitidis grupy B.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bexsero?

Podawanie szczepionki służy profilaktyce groźnych dla życia i zdrowia chorób wywołanych przez meningokoki z grupy B:

 • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 • posocznicy

Dawkowanie

Jak stosować lek Bexsero?

Szczepionkę podaje lekarz lub pielęgniarka domięśniowo- u niemowląt w udo, u dzieci, młodzieży i dorosłych w ramię.

Niemowlęta w wieku 2 - 5 miesięcy: 

 • pierwsza dawka w wieku 2 miesięcy
 • kolejne dwie dawki w odstępach przynajmniej 1 miesiąca
 • czwarta dawka (uzupełniająca) w wieku 12 - 15 miesięcy, nie później niż w 24 miesiącu życia

Niemowlęta w wieku 6 - 11 miesięcy:

 • dwie dawki w odstępach przynajmniej 2 miesięcy
 • trzecia dawka (przypominająca) w drugim roku życia, min. 2 miesiące od drugiej dawki

Dzieci w wieku 12 - 23 miesiące:

 • dwie dawki z zachowaniem odstępu min. 2 miesięcy
 • trzecia dawka (uzupełniająca) w odstępie 12 - 23 miesięcy od drugiej dawki

Dzieci w wieku 2 - 10 lat:

 • dwie dawki w odstępie przynajmniej 2 miesięcy

Młodzież w wieku od 11 lat i dorośli:

 • dwie dawki w odstępie przynajmniej 1 miesiąca

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bexsero?

Przeciwwskazaniem do wykonania szczepienia jest uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Bexsero może wywołać działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane we wszystkich grupach wiekowych:

 • ból lub tkliwość, zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie skóry w miejscu wstrzyknięcia
 • ból głowy
 • ból w miejscu wstrzyknięcia uniemożliwiający wykonywanie codziennych zajęć lub wywołujący płacz u dziecka

Ponadto wyłącznie u młodzieży powyżej 11 lat i dorosłych bardzo często obserwowano:

 • ból mięśni i stawów
 • nudności
 • ogólne złe samopoczucie

Niemowlęta i dzieci w wieku do 10 lat

Bardzo często:

 • gorączka powyżej 38°C
 • brak apetytu
 • bolesność stawów
 • wysypka skórna (u dzieci w wieku 12 - 23 miesiące; niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej)
 • senność
 • drażliwość
 • nietypowy płacz
 • wymioty, biegunka

Często:

 • wysypka skórna (niemowlęta i dzieci w wieku 2 - 10 lat)

Niezbyt często:

 • gorączka powyżej 40°C
 • drgawki, także gorączkowe
 • wymioty po podaniu dawki uzupełniającej
 • suchość skóry
 • bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej)

Rzadko:

 • choroba Kawasaki objawiająca się gorączką trwającą powyżej 5 dni z towarzyszącą wysypką na tułowiu, po której może nastąpić złuszczenie naskórka z dłoni i palców, obrzękiem gruczołów szyjnych, zaczerwienieniem oczu, ust, gardła i języka
 • swędząca wysypka

Po wprowadzeniu preparatu do obrotu zgłaszano także:

 • reakcje alergiczne: obrzęk warg, jamy ustnej, gardła utrudniający połykanie, trudności w oddychaniu ze świszczącym oddechem lub kaszlem, wysypkę, utratę przytomności, bardzo niskie ciśnienie krwi
 • omdlenie lub odczucie omdlewania
 • pęcherze w miejscu wstrzyknięcia lub wokół niego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • ciężkie zakażenie przebiegające w wysoką gorączką, szczepienie powinno zostać przełożone do czasu wyzdrowienia
 • hemofilia, stosowanie leków przeciwzakrzepowych, inny stan zaburzający krzepnięcie krwi
 • uczulenie na kanamycynę (antybiotyk)
 • tendencja do omdleń lub innych reakcji związanych ze stresem wywołanym wkłuciem igły
 • uczulenie na lateks, nasadka strzykawki może go zawierać
 • pacjenci z osłabioną chorobą lub lekami odpornością, skuteczność szczepionki może być osłabiona

Bexsero a ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet ciężarnych. Lekarz może zlecić wykonanie szczepienia w przypadku ryzyka zakażenia meningokokami.

Bexsero a karmienie piersią

Brak wystarczających badań stosowania szczepionki w tej grupie. Przed ewentualnym szczepieniem lekarz oceni stosunek korzyści do ryzyka.

Interakcje

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach oraz o tych, które pacjent planuje przyjmować a także o odbytych ostatnio szczepieniach.

Bexsero może być podawane jednocześnie z innymi szczepionkami przeciw:

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW B, poliomyelitis, Haemophilus influenzae
 • odrze, śwince, różyczce i ospie
 • pneumokokom

Iniekcje muszą być wykonane w różne miejsca.

Niekiedy lekarze zalecają przyjęcie leku przeciwgorączkowego bezpośrednio po szczepieniu w celu złagodzenia niektórych działań niepożądanych.

Bexsero a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji między szczepionką a alkoholem.

Bexsero a prowadzenie pojazdów

Szczepionka nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn lub wpływ ten jest nie istotny. Jednak niektóre działania niepożądane mogą tymczasowo wpływać na te umiejętności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bexsero?

Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i nieodstępnym dla dzieci, w lodówce w temperaturze 2 - 8°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.