Kategorie

Bisacodyl (Bisacodylum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bisacodyl?

Lek Bisacodyl należy do grupy leków przeczyszczających. Substancją czynną jest bisakodyl. Bisacodyl występuje w postaci tabletek dojelitowych oraz w postaci czopków.

Podstawowe informacje

NazwaBisacodyl
Nazwa międzynarodowaBisacodylum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki dojelitowe:

 • 5 mg

Czopki:

 • 10 mg
PostaćCzopki doodbytnicze, Tabletki dojelitowe
Skład - substancja czynna

Bisakodyl

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki dojelitowe:

Rdzeń:

 • skrobia ziemniaczana
 • laktoza jednowodna
 • talk
 • stearynian magnezu
 • żelatyna

Otoczka:

 • kwas metakrylowy
 • etyl akrylowy kopolimer
 • wodorotlenek sodu
 • cytrynian trietylu
 • polisorbat 20
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • czerwień koszelinowa
 • lak
 • symetykon

Czopki:

 • mikrowosk
 • tłuszcz stały
Dostępne opakowania

Tabletki dojelitowe:

 • 30 tabletek

Czopki:

 • 5 czopków
 • 10 czopków
Działanie / właściwości
 • przeczyszczające
 • wiatropędne
Zastosowanie
 • zaparcia różnego pochodzenia
 • opróżnienia jelit przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi
Przeciwwskazania
 • uczulenie na bisacodyl lub którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych
 • niedrożność jelit
 • ostre stany zapalne w obrębie jamy brzusznej
 • ostry ból brzucha połączony z nudnościami i wymiotami
 • ciężkie odwodnienie
 • choroba Leśniewskiego-Crohna
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • szczeliny odbytu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • unikanie długotrwałego stosowania bisakodylu
 • objawy odwodnienia
 • nie stosować u dzieci poniżej 10 roku w przewlekłych zaparciach
 • stosowanie bisakodylu przed badaniami lub zabiegami bez konsultacji lekarskiej
 • bóle brzucha o nieznanej przyczynie
 • zawroty głowy, nudności, wymioty
 • stosowanie czopków może podrażnić odbyt
 • występowanie krwi w stolcu
 • pacjenci nietolerujący niektórych cukrów - lek zawiera laktozę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Tabletki dojelitowe:

 • bóle brzucha
 • biegunka

Czopki:

Często:

 • bóle brzucha, bolesne skurcze jelit
 • nudności
 • biegunka
Nie łączyć z

Tabletki dojelitowe:

 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy
 • glikozydami naparstnicy
 • lekami moczopędnymi lub kortykosteroidami

Czopki:

 • lekami moczopędnymi
 • glikokortykosteroidami
 • glikozydami nasercowymi
Ciąża

Nie należy stosować leku Bisacodyl przez kobiety w ciąży, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, to nie należy stosować bisakodylu przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Tabletki dojelitowe:

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 4 lat. W przewlekłych zaparciach u dzieci w wieku 10 lat nie można stosować bez konsultacji z lekarzem.

Czopki:

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Tabletki dojelitowe:

Lek Bisacodyl nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Czopki:

Brak wystarczających danych dotyczących obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów po zastosowaniu czopków. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bisacodyl?

Lek ten działa na jelito grube poprzez nasilenie skurczu jelit i pobudzenie ruchów perystaltycznych oraz zwiększenie ilości wody niewchłoniętej i elektrolitów w jelicie grubym. Skutkiem tego jest rozluźnienie mas kałowych i ułatwione oddawanie stolca. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bisacodyl?

Bisacodyl znajduje zastosowanie w zaparciach różnego pochodzenia (osoby w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety oraz w okresie pooperacyjnym) oraz przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi, gdzie należy opróżnić jelita z zalegającej masy kałowej (np. retoskopia, urografia, rentgenodiagnostyka jamy brzusznej, cholecystografia).

Dawkowanie

Jak stosować lek Bisacodyl?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki dojelitowe

Lek Bisacodyl należy stosować w poniższych dawkach i wskazaniach:

Krótkotrwałe leczenie zaparć

Dorośli i dzieci powyżej 10  lat

Doustnie, 5 mg do 10 mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat

Doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat

Doustnie, 10 mg (2 tabletki) rano oraz 10 mg (2 tabletki) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. W dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat

Doustnie, 5 mg (1 tabletka) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. W dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Zastosowanie Leku Bisacodyl

Tabletkę należy zażyć w całości. Efekt przeczyszczający występuje po ok. 6 godzinach od spożycia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bisacodyl

Objawy przedawkowania:

 • biegunka
 • kurczowe bóle brzucha
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

Lek należy zażyć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora następnej dawki. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Czopki

Dorośli

Krótkotrwałe leczenie zaparć

1 czopek (10 mg) raz na dobę, doraźnie

Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych

Dla zapewnienia całkowitego oczyszczenia jelita stosuje się skojarzone leczenie bisakodylem w postaci do podawania doustnego i w postaci doodbytniczej.

Rano i wieczorem (zalecenie lekarskie) zastosowanie leku zawierającego 10 mg bisakodylu w postaci do podawania doustnego. Następnego dnia rano należy zastosować doodbytniczo 1 czopek (10 mg).

Stosowanie

Lek podaje się do odbytu. Nie należy stosować dłużej niż przez pięć dni. Nie należy dzielić czopka na mniejsze części. Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Pominięcie zastosowania dawki leku Bisacodyl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bisacodyl

Ze względu na to, że lek jest w postaci czopków, przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne. Długotrwałe stosowanie leku może spowodować skurcze jelit oraz biegunkę połączoną z utratą wody i elektrolitów, zwłaszcza potasu.

Przewlekłe stosowanie leków przeczyszczających w zbyt dużych dawkach może być przyczyną:

 • przewlekłych biegunek
 • bólu w podbrzuszu
 • zmniejszenia stężenia potasu we krwi
 • kamieni nerkowych
 • wtórnego hiperaldosteronizmu
 • uszkodzeń kanalików nerkowych
 • zasadowicy matabolicznej
 • osłabień siły mięśniowej (zmniejszenie stężenia potasu)

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bisacodyl?

Leku Bisacodyl nie należy stosować, gdy:

Tabletki dojelitowe

 • pacjent ma uczulenie na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników pomocniczych
 • stwierdzono ostrą chorobę jamy brzusznej wymagającą interwencji chirurga (niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego)
 • pacjent choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • występuje krwawienie z przewodu pokarmowego
 • stwierdzono odwodnienie organizmu
 • występuje choroba Leśniowskiego-Crohna

 

Czopki

 • pacjent ma uczulenie na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników pomocniczych
 • występuje niedrożność jelit oraz ból brzucha połączony z nudnościami i wymiotami
 • stwierdzono odwodnienie organizmu
 • pacjent choruje na zapalenie odbytu lub odbytnicy z towarzyszącym owrzodzeniem, lub uszkodzeniem śluzówki
 • pacjent cierpi na szczelinę odbytu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bisacodyl może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Tabletki dojelitowe

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi

Częstość nieznana:

 • bóle brzucha
 • biegunka

 

Czopki

Często (częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha
 • bolesne skurcze jelit
 • nudności
 • biegunka (mogą doprowadzić do nadmiernej utraty wody i elektrolitów)

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy
 • stolce z domieszką krwi (zwykle o niewielkim nasileniu i samoistnie ustępujące)
 • wymioty
 • dolegliwości brzuszne
 • miejscowe podrażnienie okolicy odbytu (ból, pieczenie, krwawienie)

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca m.in. obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie i przełykanie)
 • reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy)
 • odwodnienie
 • omdlenia
 • zapalenie jelita grubego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bisacodyl należy omówić poniższe przypadki i objawy z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki dojelitowe

 • należy unikać długotrwałego stosowania bisakodylu (nasilenie zaparć, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej)
 • jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparć
 • jeśli wystąpi ból brzucha o nieznanej przyczynie czy nudności i wymioty
 • u dzieci poniżej 10 roku życia nie należy stosować leku Bisacodyl bez konsultacji lekarskiej
 • jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku, ponieważ lek Bisacodyl zawiera w składzie laktozę.

Czopki

 • nie należy stosować leku Bisacodyl dłużej niż 5 dni (zaburzenia równowagi elektrolitowej organizmu, zmniejszenie stężenia potasu)
 • u pacjentów przyjmujących bisakodyl mogą wystąpić stolce z domieszką krwi, zazwyczaj o niewielkim nasileniu i samoistnie ustępujące, w rzadkich przypadkach wystąpiły krwawe biegunki i bóle podbrzusza
 • stosowanie leku Bisacodyl może doprowadzić do odwodnienia organizmu
 • odnotowywano przypadki występowania zawrotów głowy lub omdleń podczas wypróżniania (spowodowane zwiększonym ciśnieniem w jamie brzusznej, bądź były reakcją organizmu na ból w podbrzuszu wywołany przez zaparcie)
 • stosowanie leków przeczyszczających nie powoduje utraty masy ciała
 • stosowanie czopków może spowodować wystąpienie miejscowego podrażnienia lub bolesności odbytu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bisacodyl a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Bisacodyl w czasie ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Bisacodyl a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Bisacodyl w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Tabletki dojelitowe

Nie należy stosować leku Bisacodyl z:

 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy (zwiększenie ryzyka podrażnienia błony śluzowej żołądka, należy zachować odstęp czasowy 1 godziny między lekami)
 • glikozydami naparstnicy (nasilenie działania leku)
 • lekami moczopędnymi lub kortykosteroidami (zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej)

 

Czopki

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Bisacodyl następujących leków:

 • leków moczopędnych (leki zwiększające wytwarzanie moczu)
 • glikokortykosteroidów (zwanych sterydami, stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej)
 • glikozydów nasercowych (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca)

Bisacodyl z jedzeniem i piciem

Lek ten można stosować niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bisacodyl a alkohol

Brak danych.

Bisacodyl a prowadzenie pojazdów

Tabletki dojelitowe

Lek Bisacodyl nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Czopki

Brak odpowiednich badań dotyczących zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych (zawroty głowy, omdlenia, skurcze w obrębie jamy brzusznej) należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bisacodyl?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego