Kategorie

Buscolysin (Hyoscini butylbromidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Buscolysin?

Buscolysin to lek zawierający substancję czynną butylobromek hioscyny. Powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich, osłabienie motoryki przewodu pokarmowego i wydzielania żołądkowego, znosi ponadto skurcze dróg żółciowych i moczowych. Lek ten stosowany jest w ostrych stanach skurczowych.

Podstawowe informacje

NazwaBuscolysin
Nazwa międzynarodowaHyoscini butylbromidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Butylobromek hioscyny

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 10 ampułek o pojemności 1 ml
 • 100 ampułek o pojemności 1 ml
Działanie / właściwości
 • zmniejszenie napięcia mięśni gładkich
 • osłabienie motoryki przewodu pokarmowego i wydzielania żołądkowego
 • zniesienie skurczy dróg żółciowych i moczowych
Zastosowanie
 • ostre stany skurczowe przewodu pokarmowego
 • zapalenie żołądka i dwunastnicy
 • wrzód żołądka i dwunastnicy
 • kolka żółciowa
 • ostre stany skurczowe dróg moczowych
 • pomocniczo w diagnostyce radiologicznej przewodu pokarmowego i dróg moczowych
 • skurcze kanału porodowego podczas porodu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na butylobromek hioscyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jaskra
 • rozrost gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu
 • przewężenie w obrębie przewodu pokarmowego
 • zaburzenia rytmu serca
 • dławica piersiowa
 • niewydolność serca
 • rozszerzenie okrężnicy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • rozrost gruczołu krokowego bez niedrożności
 • utrudniony odpływ moczu z niedrożności dróg moczowych
 • niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego
 • zwężenie odźwiernika
 • rozszerzenie okrężnicy
 • choroby serca
 • jaskra z zamkniętym kątem przesączania
 • wysoka gorączka
 • suchość w jamie ustnej
 • wysychający nieżyt nosa
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • nadczynność tarczycy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia akomodacji oka
 • tachykardia
 • zawroty głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • zaparcia
Nie łączyć z
 • preparatami cholinomimetycznymi oraz lekami przeciwcholinoesterazowymi 
 • amantadyną, chinidyną, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwalergicznymi
 • lekami przeciw chorobie Parkinsona
 • digoksyną
 • kortykosteroidami
 • środkami alkalizującymi mocz
 • ketokonazolem lub metoklopramidem
 • inhibitorami monoaminooksydazy
Ciąża

W trakcie ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku wskazań medycznych, pod kontrolą lekarza, oraz jeżeli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Lek nie jest wskazany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Buscolysin u dzieci poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas leczenia lekiem Buscolysin nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Buscolysin?

Substancja czynna leku - butylobromek hioscyny - blokuje receptory muskarynowe, co powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich, osłabienie motoryki przewodu pokarmowego i wydzielania żołądkowego, znosi ponadto skurcze dróg żółciowych i moczowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Buscolysin?

Buscolysin stosowany jest w następujących przypadkach:

 • ostre stany skurczowe przewodu pokarmowego: skurcze przełyku, wpustu i odźwiernika, zaparcie kurczowe, nadruchliwa dyskineza żółciowa
 • zapalenie żołądka i dwunastnicy
 • wrzód żołądka i dwunastnicy
 • kolka żółciowa
 • ostre stany skurczowe dróg moczowych, zwłaszcza w przebiegu kamicy nerkowej, kolka nerkowa, bolesne parcie na pęcherz moczowy
 • pomocniczo w diagnostyce radiologicznej przewodu pokarmowego i dróg moczowych, w badaniach endoskopowych i towarzyszących im zabiegom oraz po zabiegach operacyjnych
 • skurcze kanału porodowego podczas porodu, połogowe zapalenie macicy, usuwanie łożyska, miesiączkowanie bolesne kurczowe, wspomagająco podczas aborcji (w początkowym etapie)

Dawkowanie

Jak stosować lek Buscolysin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Dorośli

 • jedna ampułka (20 mg) domięśniowo lub powoli dożylnie
 • w razie konieczności co 30 minut można podawać kolejne dawki
 • wstrzyknięcie dożylne powinno być wykonane „powoli” (może dojść do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, a nawet wstrząsu spowodowanego podaniem butylobromku hioscyny)
 • maksymalna dawka dobowa u dorosłych wynosi 100 mg

Lekarz prowadzący określa dobową dawkę leku Buscolysin w zależności od nasilenia objawów klinicznych oraz od towarzyszących schorzeń, jeśli takie występują.

Dzieci powyżej 6 lat

 • podawać domięśniowo (powoli, przez co najmniej 1 minutę) lub powoli dożylnie w dawce 5-10 mg, dwa do czterech razy na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Buscolysin

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Przedawkowanie leku, w zależności od stopnia zatrucia, charakteryzuje się następującymi objawami:

 • zaczerwienienie i suchość skóry
 • suchość błon śluzowych
 • rozszerzenie źrenic
 • zaburzenia rytmu serca
 • trudności w połykaniu
 • neuropsychiczne zaburzenia (majaczenie, omamy wzrokowe, pobudzenie i lęk, ataksja) aż do utraty przytomności
 • wysoka gorączka
 • zatrzymanie moczu
 • zapaść i śpiączka

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Buscolysin?

Leku nie należy stosować jeśli u pacjenta występuje:

 • nadwrażliwość na butylobromek hioscyny, atropinę lub którykolwiek składnik leku
 • jaskra
 • rozrost gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu
 • przewężenie w obrębie przewodu pokarmowego
 • zaburzenia rytmu serca (tachykardia)
 • dławica piersiowa
 • niewydolność serca
 • rozszerzenie okrężnicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 •  zaburzenia akomodacji oka
 •  tachykardia (serce bije szybciej niż zwykle)
 •  zawroty głowy
 •  suchość w jamie ustnej
 • zaparcia

Częstość nieznana:

 • wstrząs anafilaktyczny, w tym przypadki śmiertelne, reakcje anafilaktyczne (ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy lub gardła), duszność (trudności w oddychaniu), reakcje skórne (np. pokrzywka, wysypka, rumień, świąd) i inne reakcje nadwrażliwości
 • rozszerzenie źrenic (rozszerzenie źrenicy oka)
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zaczerwienienie skóry
 • zatrzymanie moczu
 • zmniejszenie wydzielania potu
 • ból w miejscu wkłucia, szczególnie po podaniu domięśniowym
 • zaburzenia psychiczne (np. dezorientacja)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Buscolysin:

 • może on powodować zatrzymanie moczu lub pogorszenie stanu klinicznego, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku z następującymi schorzeniami: rozrost gruczołu krokowego bez niedrożności, uropatia (utrudniony odpływ moczu) z niedrożności dróg moczowych, jak niedrożność szyi pęcherza spowodowana rozrostem gruczołu krokowego
 • u pacjentów z niedrożnością mechaniczną przewodu pokarmowego różnego pochodzenia, zwężeniem odźwiernika i rozszerzeniem okrężnicy podawanie leku może prowadzić do zastoju treści żołądkowo-jelitowej, wzdęć i zatrucia, co w konsekwencji prowadzi do zaostrzenia przebiegu wspomnianych schorzeń
 • należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u osób z chorobami serca, zwłaszcza arytmią serca (tachykardia, tachyarytmia)
 • leku nie należy podawać pacjentom chorym na jaskrę z zamkniętym kątem przesączania oraz chorym z wysoką gorączką, z uwagi na to, iż butylobromek hioscyny działa hamująco na gruczoły potowe, jego stosowanie może spowodować przegrzanie organizmu ze wszystkimi jego konsekwencjami
 • u pacjentów z objawami suchości w jamie ustnej, wysychającym nieżytem nosa, hipertonią (wzmożone napięcie mięśniowe), oraz nadczynnością tarczycy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku
 • nie zaleca się podawania leku przez 24 godziny przed badaniem wydzielania kwasu żołądkowego
 • w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości konieczne jest odstawienie leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Buscolysin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W trakcie ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku wskazań medycznych, pod kontrolą lekarza, oraz jeżeli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Buscolysin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Substancja czynna leku częściowo przenika do mleka matki. Jeśli zastosowanie leku jest konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • preparaty cholinomimetyczne (pilokarpina - lek stosowany w leczeniu jaskry) oraz leki przeciwcholinoesterazowe (galantamina, fizostygmina, pirydostygmina – leki zwiększające neuroprzekaźnictwo) - antagonizują (hamują) działanie butylobromku hioscyny
 • amantadyna (lek stosowany w chorobie Parkinsona), chinidyna (lek przeciwarytmiczny), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych), związki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne) oraz leki przeciw chorobie Parkinsona - potęgują cholinolityczne działanie (działanie rozkurczające) butylobromku hioscyny
 • butylobromek hioscyny może osłabiać perystaltykę przewodu pokarmowego, co opóźnia wchłanianie i działanie farmakologiczne innych leków
 • działanie butylobromku hioscyny powoduje w konsekwencji wzmożone wchłanianie i wzrost stężenia digoksyny w surowicy, co może prowadzić do względnego przedawkowania
 • jednoczesne przyjmowanie kortykosteroidów (leków o działaniu m.in. przeciwzapalnym) i butylobromku hioscyny prowadzi do zwiększonego ryzyka wzrostu ciśnienia śródgałkowego i prawdopodobieństwo rozwoju jaskry
 • wydalanie leku może być osłabione w wyniku stosowania środków alkalizujących mocz, m.in. cytrynianów
 • równoczesne przyjmowanie butylobromku hioscyny z ketokonazolem (lek stosowany w leczeniu grzybicy) lub metoklopramidem (lek przeciwwymiotny) może prowadzić do zmniejszenia działania terapeutycznego tych ostatnich
 • jednoczesne podawanie inhibitorów MAO (leki przeciwdepresyjne) może hamować metabolizm leków antycholinergicznych, w tym butylobromku hioscyny, przez co nasila się ich działanie terapeutyczne i działania niepożądane

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Buscolysin a alkohol

Brak danych.

Buscolysin a prowadzenie pojazdów

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń akomodacji. Podczas leczenia preparatem Buscolysin nie należy zatem prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, aż do uzyskania pełnej sprawności wzroku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Buscolysin?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C
 • nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego