Kategorie

Candepres HCT (Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Candepres HCT?

Lek Candepres HCT zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd, które razem obniżają ciśnienie tętnicze krwi.
Stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego).

Podstawowe informacje

NazwaCandepres HCT
Nazwa międzynarodowaCandesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 8 mg + 12,5 mg
 • 16 mg + 12,5 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • kandesartan cyleksetyl
 • hydrochlorotiazyd
Skład - substancje pomocnicze

Candepres 8 mg + 12,5 mg

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K30
 • karagen
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu

Candepres 16 mg + 12,5 mg

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K30
 • karagen
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • żółty tlenek żelaza (E172)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych i ich rozszerzenie
 • usunięcie z organizmu wody i soli (np. sodu) w moczu
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
Zastosowanie

Nadciśnienie tętnicze u dorosłych pacjentów

Przeciwwskazania
 • uczulenie na kandesartan cyleksetyl, hydrochlorotiazyd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na leki z grupy sulfonamidów
 • ciężka choroba wątroby lub zwężenie dróg żółciowych
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • stwierdzona kiedykolwiek dna moczanowa
 • utrzymujące się małe stężenie potasu we krwi pacjenta
 • utrzymujące się duże stężenie wapnia we krwi pacjenta
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i stosowanie leku zmniejszający ciśnienie tętnicze, zawierającego aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek
 • przebyty niedawno zabieg przeszczepienia nerki
 • występujące obecnie lub niedawno ciężkie wymioty, lub biegunka
 • choroba nadnerczy (zespół Conna)
 • cukrzyca
 • kiedykolwiek rozpoznany toczeń rumieniowaty układowy
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • przebyty w przeszłości udar mózgu
 • występująca w przeszłości alergia lub astma oskrzelowa
 • stosowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi
  • inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą
  • aliskiren
 • ciąża
 • stosowanie jakichkolwiek form znieczuleń (operacja lub zabieg dentystyczny)
 • możliwe zwiększenie wrażliwości skóry na światło słoneczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zmiany wyników badań krwi
  • zmniejszone stężenie sodu we krwi
  • zwiększone lub zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca 
  • zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi
 • obecność cukru w moczu
 • odczucie zawrotów głowy/wirowania lub osłabienia
 • ból głowy
 • zakażenie dróg oddechowych
Nie łączyć z
 • inhibitorami ACE lub aliskirenem
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • lekami regulującymi rytm serca
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • kwasem acetylosalicylowym (w dawce większej niż 3 g dziennie)
 • preparatami potasu lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas
 • heparyną
 • lekami moczopędnymi
 • litem
 • niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu (kolestypol lub kolestyramina)
 • preparatami wapnia lub witaminy D
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • amantadyną
 • barbituranami
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • steroidami
 • hormonami przysadki (ACTH)
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeczyszczającymi
 • amfoterycyną
 • karbenoksolonem
 • penicyliną lub kotrimoksazolem
 • cyklosporyną
 • baklofenem
 • amifostyną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Candepres HCT we wczesnym okresie ciąży.

Nie wolno przyjmować leku Candepres HCT po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Lek Candepres HCT nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Candepres HCT nie należy stosować u dzieci poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku Candepres HCT wystąpią zmęczenie lub zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Candepres HCT?

Lek Candepres HCT zawiera kandesartan cyleksetyl lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który powoduje zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych i ich rozszerzenie, co pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi. Drugim składnikiem jest hydrochlorotiazyd - lek z grupy leków moczopędnych, który również wykazuje działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Candepres HCT?

Lek Candepres HCT stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego).
Może być też stosowany, jeśli ciśnienie tętnicze krwi nie jest właściwie kontrolowane podczas stosowania samego kandesartanu cyleksetylu lub samego hydrochlorotiazydu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Candepres HCT?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecaną dawką leku Candepres HCT jest jedna tabletka raz na dobę.
Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.
Należy starać się przyjmować lek codziennie o tej samej porze. W ten sposób łatwiej pamiętać o przyjmowaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W razie przyjęcia większej ilości leku Candepres HCT niż zalecona należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną tabletkę o normalnej porze.

Przerwanie przyjmowania leku
Jeśli pacjent przerwie leczenie lekiem Candepres HCT, ciśnienie tętnicze może się znowu zwiększyć.
Dlatego nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Candepres HCT?

Leku Candepres HCT nie powinno się stosować gdy występują:

 • uczulenie na kandesartan cyleksetyl, hydrochlorotiazyd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • uczulenie na leki z grupy sulfonamidów
 • ciężka choroba wątroby lub zwężenie dróg żółciowych (utrudnienie odprowadzania żółci z pęcherzyka żółciowego)
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • drugi i trzeci trymestr ciąży (lepiej unikać również przyjmowania leku w pierwszym trymestrze)
 • stwierdzona kiedykolwiek dna moczanowa
 • małe stężenie potasu we krwi
 • duże stężenie wapnia we krwi
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i stosowany jest lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, zawierający aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Candepres HCT może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niektóre z działań niepożądanych mogą być wywołane przez kandesartan cyleksetyl albo przez hydrochlorotiazyd.

Należy zaprzestać stosowania leku Candepres HCT i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • trudności w oddychaniu z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, albo bez takiego obrzęku
 • obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w połykaniu
 • silnego świądu skóry (z wypukłymi wykwitami na skórze)

Candepres HCT może spowodować zmniejszenie liczby białych krwinek. 
Możliwe jest osłabienie odporności pacjenta na zakażenie z możliwością wystąpienia zmęczenia, zakażenia lub gorączki.
W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem. 
Lekarz może wykonać badanie krwi pacjenta w celu sprawdzenia, czy Candepres HCT nie spowodował zmian we krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zmiany wyników badań krwi
  • zmniejszone stężenie sodu we krwi, jeśli jest ono znaczne, może objawiać się osłabieniem, brakiem  energii lub kurczami mięśni
  • zwiększone lub zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca, jeśli zaburzenia te są znaczne, pacjent może odczuwać zmęczenie, osłabienie, nieregularne bicie serca lub mrowienie
  • zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi
 • obecność cukru w moczu
 • odczucie zawrotów głowy/wirowania lub osłabienia
 • ból głowy
 • zakażenie dróg oddechowych

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • niskie ciśnienie tętnicze, które może spowodować uczucie omdlewania lub zawroty głowy
 • utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka
 • wysypka skórna, pokrzywka, wysypka w wyniku nadwrażliwości na światło słoneczne

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówek oczu), w takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca
 • zaburzenia snu, depresja, niepokój ruchowy
 • mrowienie lub kłucie w rękach, lub nogach
 • krótkotrwałe nieostre widzenie
 • zaburzenia rytmu serca
 • trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc, obecność płynu w płucach)
 • wysoka temperatura (gorączka)
 • zapalenie trzustki, które powoduje umiarkowany lub silny ból brzucha
 • kurcze mięśni
 • uszkodzenie naczyń krwionośnych, które powoduje wystąpienie czerwonych lub fioletowych plamek na skórze
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych albo płytek krwi, z możliwością wystąpienia zmęczenia, zakażenia, gorączki lub łatwego powstawania siniaków
 • ciężka, szybko rozwijająca się wysypka z powstawaniem pęcherzy lub łuszczeniem się skóry, a także możliwością powstawania pęcherzy w jamie ustnej

Bardzo rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła
 • świąd
 • ból pleców, bóle stawów i mięśni
 • zmiany czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby, możliwe jest wystąpienie zmęczenia, zażółcenia skóry i białkówek oczu oraz objawów przypominających grypę
 • kaszel
 • nudności

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nagła krótkowzroczność
 • nagły ból oka (ostra jaskra z zamkniętym kątem)
 • uogólniony i skórny toczeń rumieniowaty (zaburzenie alergiczne, które powoduje gorączkę, ból stawów, wysypkę, np. z zaczerwienieniem, powstawaniem pęcherzy, złuszczaniem się skóry i powstawaniem guzków)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Candepres HCT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek
 • pacjent przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki
 • u pacjenta występują obecnie lub występowały niedawno ciężkie wymioty, lub biegunka
 • u pacjenta stwierdzono chorobę nadnerczy (o nazwie zespół Conna lub pierwotny hiperaldosteronizm)
 • pacjent choruje na cukrzycę
 • u pacjenta rozpoznano kiedykolwiek chorobę toczeń rumieniowaty układowy (TRU)
 • pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • pacjent przebył w przeszłości udar mózgu
 • pacjent miał w przeszłości alergię lub astmę oskrzelową
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi:
  • inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą
  • aliskiren
 • pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży (lub że mogła zajść w ciążę), nie zaleca się stosowania leku Candepres HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży

Podczas stosowania leku Candepres HCT lekarz może zlecić regularne kontrolowanie czynności nerek, ciśnienia tętniczego i stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi pacjenta. 

Jeśli pacjent ma którekolwiek z wymienionych zaburzeń, lekarz może zlecić mu częstsze wizyty kontrolne i wykonanie pewnych badań.

Jeśli pacjent ma być operowany, powinien poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Candepres HCT, ponieważ jego połączenie z niektórymi lekami stosowanymi podczas znieczulenia ogólnego może spowodować nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Candepres HCT może zwiększyć wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci
Leku Candepres HCT nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 18 roku życia ze względu na brak doświadczenia w tej grupie wiekowej.

Jeśli pacjent jest sportowcem i ma się poddać testowi antydopingowemu powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Candepres HCT, gdyż jedna z jego substancji czynnych może powodować dodatni wynik takiego testu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Candepres HCT a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zazwyczaj doradza pacjentce przerwanie stosowania leku Candepres HCT przed zajściem w ciążę lub niezwłocznie po stwierdzeniu ciąży. Zaleca przyjmowanie w zamian innego leku.
Nie zaleca się stosowania leku Candepres HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży, gdyż stosowany w tym czasie może bardzo zaszkodzić dziecku.

Candepres HCT a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Candepres HCT nie jest zalecany w okresie karmienia piersią. 
Pacjentkom, które chcą karmić dziecko (zwłaszcza noworodka lub wcześniaka) lekarz może zalecić inne leczenie.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, może być konieczne przeprowadzanie od czasu do czasu przez lekarza badań krwi.

Szczególnie należy poinformować lekarza gdy pacjent stosuje:

 • inhibitor ACE lub aliskiren 
 • inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, w tym leki beta-adrenolityczne, leki zawierające aliskiren, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl
 • leki regulujące rytm serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i leki beta-adrenolityczne
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki stosowane w leczeniu bólu i zapalenia)
 • kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g dziennie), lek stosowany w leczeniu bólu i zapalenia
 • preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas (leki zwiększające ilość potasu we krwi)
 • heparynę (lek rozrzedzający krew)
 • leki moczopędne
 • lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • leki, na których działanie może mieć wpływ stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne
 • leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina (leki z rodzaju żywic, zmniejszające stężenie tłuszczów)
 • preparaty wapnia lub witaminy D
 • leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden
 • amantadynę (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń wirusowych)
 • barbiturany (rodzaj leków uspokajających, stosowanych również w leczeniu padaczki)
 • leki stosowane w chorobach nowotworowych
 • steroidy, takie jak prednizolon
 • hormon przysadki (ACTH)
 • leki przeciwcukrzycowe (doustne lub insulinę)
 • leki przeczyszczające
 • amfoterycynę (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu choroby przełyku lub choroby wrzodowej)
 • penicylinę lub kotrimoksazol, znany również jako trimetoprym z sulfametoksazolem (antybiotyki)
 • cyklosporynę, lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu
 • inne leki, które mogą spowodować nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (stosowana w leczeniu nowotworów) i niektóre leki przeciwpsychotyczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Candepres HCT a alkohol

Jeśli pacjent przyjmuje Candepres HCT, powinien skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu.
Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Candepres HCT a prowadzenie pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku Candepres HCT pojawi się zmęczenie lub zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Candepres HCT?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego