Kategorie

Cefepim MIP Pharma (Cefepimum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cefepim MIP Pharma?

Cefepim MIP Pharma jest to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań / infuzji zawierający substancję czynną cefepim. Należy do grupy antybiotyków zwanych cefalosporynami czwartej generacji. Jego działanie polega na zabijaniu bakterii powodujących zakażenia. Jest antybiotykiem stosowanym zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Podstawowe informacje

NazwaCefepim MIP Pharma
Nazwa międzynarodowaCefepimum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 g
 • 2 g
PostaćProszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Skład - substancja czynna

Cefepim

Skład - substancje pomocnicze

L-Arginina

Dostępne opakowania
 • 1 fiolka
 • 5 fiolek
 • 10 fiolek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia płuc
 • powikłane zakażenia dróg moczowych
 • powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zapalenia wyściółki jamy brzusznej
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
 • w leczeniu ataków gorączki występującej z nieznanego powodu u pacjentów ze zmniejszoną odpornością
 • w leczeniu zakażenia krwi bakteriami
 • ostre zakażenia pęcherzyka żółciowego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na jakikolwiek antybiotyk cefalosporynowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • silna reakcja alergiczna na antybiotyk beta - laktamowy innego typu
 • zwiększona kwasowość krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza:

 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na cefepim lub jakikolwiek inny antybiotyk z grupy beta - laktamów, lub na jakikolwiek inny lek
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek rozpoznano astmę lub skłonność do alergii
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • jeśli podczas leczenia wystąpi ciężka i uporczywa biegunka
 • jeśli pacjent podejrzewa, że rozwinęło się u niego nowe zakażenie w trakcie długotrwałego stosowania tego leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból, obrzęk lub zaczerwienienie wzdłuż żyły w miejscu wstrzyknięcia leku
 • biegunka
 • wysypka
Nie łączyć z
 • niektórymi rodzajami antybiotyków
 • lekami moczopędnymi
 • lekami zapobiegającymi krzepnięciu krwi
Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania cefepimu u kobiet w ciąży, zaleca się unikanie jego stosowania.

Karmienie piersią

Cefepim może być stosowany u kobiet karmiących piersią, jednakże należy uważnie obserwować, czy u dziecka nie występują działania niepożądane.

Dzieci

Lek stosowany u niemowląt od 1 miesiąca życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli wystąpią działania niepożądane, nie należy jednak prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cefepim MIP Pharma?

Lek Cefepim MIP Pharma jest antybiotykiem należącym do grupy cefalosporyn czwartej generacji. Może być stosowany w empirycznym leczeniu dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Jego działanie polega na zabijaniu bakterii powodujących zakażenia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cefepim MIP Pharma?

Cefepim MIP Pharma jest wskazany w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie cefepimu:

U dorosłych i dzieci powyżej 12 lat

 • zakażenia płuc (zapalenia płuc)
 • powikłane (ciężkie) zakażenia dróg moczowych
 • powikłane (ciężkie) zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zapalenia wyściółki jamy brzusznej (zapalenia otrzewnej) związane z dializami u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej

U dorosłych

 • ostre zakażenia pęcherzyka żółciowego

U dzieci w wieku od 2 miesięcy do 12 lat o masie ciała mniejszej niż 40 kg

 • powikłane (ciężkie) zakażenia dróg moczowych
 • zakażenia płuc (zapalenie płuc)
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

U dorosłych i dzieci powyżej 2 miesiąca życia:

 • w leczeniu ataków gorączki występującej z nieznanego powodu u pacjentów ze zmniejszoną odpornością
 • w leczeniu zakażenia krwi bakteriami (bakteriemia)

Dawkowanie

Jak stosować lek Cefepim MIP Pharma?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Dawka leku Cefepim MIP Pharma zostanie dobrana przez lekarza i zależy od:

 • ciężkości i rodzaju zakażenia
 • jednoczesnego przyjmowania przez pacjenta innego antybiotyku
 • masy ciała
 • wieku
 • czynności nerek pacjenta

Czas trwania leczenia to zazwyczaj 7 do 10 dni.

Cefepim MIP Pharma jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany poprzez powolne wstrzyknięcie dożylne trwające od 3 do 5 minut, poprzez zestaw do infuzji w sytuacji, gdy pacjent otrzymuje jednocześnie w infuzji dożylnej inny zgodny roztwór lub poprzez krótkotrwały wlew dożylny trwający około 30 min.

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w przybliżeniu w wieku powyżej 12 lat)

 • zwykle stosowana dawka u dorosłych - 4 g na dobę w podziale na dwie dawki (2 g co 12 godzin)
 • w przypadku bardzo ciężkich zakażeń - 6 g na dobę (2 g co 8 godzin)

Niemowlęta (powyżej 2 miesięcy) oraz dzieci o masie ciała do 40 kg (w przybliżeniu w wieku do 12 lat)

 • zwykle stosowana dawka - 50 mg cefepimu na każdy kilogram masy ciała dziecka podawany co 12 godzin
 • w przypadku bardzo ciężkich zakażeń lub na przykład bakteryjnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych - 50 mg cefepimu na każdy kilogram masy ciała dziecka podawany co 8 godzin

Niemowlęta w wieku od 1 do 2 miesięcy

 • zwykle stosowana dawka - 30 mg cefepimu na każdy kilogram masy ciała niemowlęcia podawany co 12 godzin
 • w przypadku bardzo ciężkich zakażeń - 30 mg cefepimu na każdy kilogram masy ciała niemowlęcia podawany co 8 godzin

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, dawka leku może zostać zmniejszona przez lekarza.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Ze względu na zwiększone ryzyko zaburzenia czynności nerek należy zachować ostrożność podczas dobierania dawki i monitorować czynność nerek. Jeśli występują zaburzenia czynności nerek, zaleca się modyfikację dawki.

Przedawkowanie:

W przypadkach ciężkiego przedawkowania, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w celu usunięcia cefepimu z organizmu może być pomocna hemodializa.

Objawy przedawkowania obejmują:

 • encefalopatię (zaburzenia świadomości, w tym dezorientacja, omamy, stupor i śpiączka)
 • mioklonie - krótkotrwałe skurcze (szarpnięcia) pojedynczego mięśnia lub całych grup mięśniowych
 • drgawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cefepim MIP Pharma?

Leku Cefepim MIP Pharma nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na jakikolwiek antybiotyk cefalosporynowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła silna reakcja alergiczna (reakcja nadwrażliwości) na antybiotyk beta - laktamowy innego typu (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy)
 • pacjent ma zwiększoną kwasowość krwi (kwasica)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cefepim MIP Pharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Cefepim MIP Pharma i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból, obrzęk lub zaczerwienienie wzdłuż żyły w miejscu wstrzyknięcia leku
 • biegunka
 • wysypka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić w przypadku nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • zapalenie okrężnicy (jelita grubego) powodujące biegunkę, zazwyczaj z obecnością krwi i śluzu
 • ból brzucha
 • grzybica jamy ustnej
 • zakażenia pochwy
 • podwyższona temperatura ciała (gorączka)
 • zaczerwienienie skóry, pokrzywka, świąd
 • nudności, wymioty
 • ból głowy

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • reakcje alergiczne
 • zakażenia grzybicze (kandydoza)
 • napady drgawek
 • zawroty głowy
 • zaburzenia smaku
 • uczucie kłucia i mrowienia na skórze
 • duszność
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • dreszcze
 • obrzęk głębszych warstw skóry

Inne działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (również pojedyncze przypadki):

 • ostre reakcje alergiczne
 • śpiączka
 • zaburzenia świadomości lub trudności w myśleniu, splątanie i omamy
 • fałszywie dodatni wynik testu na obecność glukozy w moczu
 • problemy z trawieniem
 • zaburzenia czynności nerek
 • krwawienie

Niewielka liczba osób stosujących Cefepim MIP Pharma wykazuje reakcję alergiczną lub reakcję skórną, która może być ciężka. Objawami takich reakcji są:

 • ciężka reakcja alergiczna – oznaki obejmują uwypuklającą się i swędzącą wysypkę, obrzęk, czasami również twarzy lub ust, co może powodować trudności w oddychaniu
 • wysypka skórna, której mogą towarzyszyć pęcherze, wyglądające jak niewielkie tarcze (ciemne punkty umiejscowione centralnie, otoczone jaśniejszym obszarem oraz ciemną obwódką wzdłuż krawędzi)
 • rozległa wysypka z pęcherzami oraz łuszczeniem skóry (mogą to być objawy zespołu Stevensa - Johnsona lub martwicy toksyczno - rozpływnej naskórka)
 • zakażenia grzybicze: w rzadko występujących przypadkach przyjmowanie leków takich jak Cefepim MIP Pharma może sprzyjać występowaniu drożdży (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażeń grzybiczych (takich jak pleśniawki); prawdopodobieństwo wystąpienia tego działania niepożądanego jest większe w przypadku przyjmowania leku Cefepim MIP Pharma przez długi okres czasu.

Działania niepożądane obserwowane w wynikach badań krwi

Bardzo częste działania niepożądane obserwowane w wynikach badań krwi:

 • dodatni odczyn Coombsa

Częste działania niepożądane obserwowane w wynikach badań krwi:

 • zwiększenie aktywności substancji (enzymów) wytwarzanych przez wątrobę
 • podwyższony poziom bilirubiny (substancja wytwarzana przez wątrobę)
 • zmiana ilości krwinek białych (eozynofilia)
 • zmniejszona ilość krwinek czerwonych (niedokrwistość)

Niezbyt częste działania niepożądane obserwowane w wynikach badania krwi:

 • zmniejszona liczba niektórych rodzajów krwinek (leukopenia, neutropenia, małopłytkowość)
 • zwiększone stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi

Inne działania niepożądane obserwowane w wynikach badań krwi:

 • zmiana ilości krwinek (agranulocytoza)
 • zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza:

 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na cefepim lub jakikolwiek inny antybiotyk z grupy beta - laktamów lub na jakikolwiek inny lek - jeśli podczas leczenia cefepimem wystąpi reakcja alergiczna, należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ reakcja ta może być ciężka; w takiej sytuacji lekarz natychmiast przerwie stosowanie leku
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek rozpoznano astmę lub skłonność do alergii
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek - być może będzie wówczas konieczne zmodyfikowanie dawki cefepimu
 • jeśli podczas leczenia wystąpi ciężka i uporczywa biegunka - może być to objaw zapalenia jelita grubego i konieczne może być uzyskanie szybkiej pomocy medycznej
 • jeśli pacjent podejrzewa, że rozwinęło się u niego nowe zakażenie w trakcie długotrwałego stosowania leku Cefepim MIP Pharma - może to być zakażenie wywołane przez drobnoustroje niewrażliwe na cefepim i może być konieczne przerwanie stosowania leku
 • jeśli lekarz zleci pacjentowi wykonanie badań krwi lub moczu, że pacjent przyjmuje lek Cefepim MIP Pharma, ponieważ lek ten może wpływać na wyniki niektórych badań

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cefepim MIP Pharma a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących stosowania cefepimu u kobiet w ciąży. Zaleca się unikania jego stosowania, produkt ten może być stosowany w czasie ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Cefepim MIP Pharma a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią lub gdy planuje karmić piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cefepim MIP Pharma.

Niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego.

Cefepim może być stosowany u kobiet karmiących piersią, jednakże należy wtedy zachować ostrożność i ściśle kontrolować stan karmionych niemowląt.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza zwłaszcza o następujących lekach:

 • innych antybiotykach, szczególnie aminoglikozydach (takich jak gentamycyna) lub „tabletkach odwadniających” (leki moczopędne, takie jak Furosemid) - w takich przypadkach należy monitorować pracę nerek
 • lekach zapobiegających krzepnięciu krwi (leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny, jak na przykład warfaryna) - ich działanie może zostać nasilone
 • niektórych rodzajach antybiotyków (antybiotyki bakteriostatyczne) - mogą wpłynąć na działanie leku Cefepim

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cefepim MIP Pharma a alkohol

Brak danych.

Cefepim MIP Pharma a prowadzenie pojazdów

Lek Cefepim MIP Pharma nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn lub wpływ ten jest nieistotny.

W czasie stosowania leku mogą wystąpić szkodliwe działania uboczne takie jak bóle głowy, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cefepim MIP Pharma?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C
 • fiolki przechowywać w zewnętrznym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Okres ważności sporządzonego roztworu:

 • przygotowany roztwór wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 2 godziny w temperaturze 25°C i przez 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C
 • z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego