Kategorie

Cinacalcet Accord (Cinacalcetum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cinacalcet Accord?

Cinacalcet to lek w postaci tabletki powlekanej. Substancja czynna - chlorowodorek cynakalcetu, reguluje stężenie hormonu przytarczyc, wapnia i fosforu w organizmie. Stosowany jest w leczeniu chorób wywołanych zaburzeniem pracy przytarczyc takich jak: wtórna nadczynność u dorosłych, dzieci i młodzieży oraz zwiększone stężenie wapnia we krwi w schorzeniach przytarczyc.

Podstawowe informacje

NazwaCinacalcet Accord
Nazwa międzynarodowaCinacalcetum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 30 mg
 • 60 mg
 • 90 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek cynakalcetu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna Typ 102
 • skrobia żelowana
 • skrobia kukurydziana
 • krospowidon Typ A
 • stearynian magnezu
 • talk

Otoczka tabletki

 • hypromeloza 6cP, 3cP
 • dwutlenek tytanu
 • laktoza jednowodna
 • triacetyna
 • żelaza tlenek żółty
 • indygotyna
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 84 tabletek
Działanie / właściwości
 • kontrola stężenia hormonu przytarczyc (PTH)
 • kontrola stężenia wapnia i fosforu
Zastosowanie

Leczenie u dorosłych

 • wtórna nadczynność przytarczyc u pacjentów ze schyłkową chorobą nerek długotrwale dializowanych
 • zmniejszenie stężenia wapnia we krwi u pacjentów z rakiem przytarczyc
 • zmniejszenie stężenia wapnia we krwi u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc

Leczenie u dzieci i młodzieży

 • wtórna nadczynność przytarczyc u dzieci w wieku od 3 lat i młodzieży poniżej 18 lat, ze schyłkową chorobą nerek długotrwale dializowanych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • niskie stężenie wapnia we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niewydolność serca, niedociśnienie
 • drgawki
 • stosowanie innych leków obniżających stężenie wapnia w surowicy
 • nietolerancja galaktozy, laktozy lub złe wchłanianie glukozo - galaktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 osób):

 • nudności i wymioty

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • reakcja nadwrażliwości
 • jadłowstręt, zmniejszony apetyt
 • drgawki, zawroty głowy, ból głowy
 • parestezje
 • niedociśnienie
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • duszność, kaszel
 • niestrawność
 • biegunka, ból brzucha, ból w górnej części brzucha
 • zaparcia
 • wysypka
 • ból mięśni, skurcze mięśni, ból pleców
 • osłabienie
 • hipokalcemia
 • hiperkalcemia
 • zmniejszone stężenie testosteronu
Nie łączyć z
 • etelkalcetyd
 • leki przeciwgrzybicze: ketokonazol, itrakonazol, worykonazol
 • leki przeciwbakteryjne: ryfampicyna, cyprofloksacyna, telytromycyna
 • leki przeciwdepresyjne: fluwoksamina, amitryptylina, dezypramina, klomipramina, nortryptylina
 • leki w zakażeniach HIV i AIDS
 • dekstrometorfan
 • leki obniżające ciśnienie: metoprolol
 • leki przeciwarytmiczne: propafenon, flekainid
Ciąża

Zasadność stosowania leku Cinacalcet Accord w ciąży ocenia lekarz.

Karmienie piersią

Ze względu na brak badań u kobiet karmiących, lekarz prowadzący decyduje o stosowaniu leku.

Dzieci

Lek Cinacalcet Accord może być stosowany  u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, tylko w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc z ciężką chorobą nerek.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cinacalcet Accord?

Lek Cinacalcet Accord zmniejsza stężenie hormonu (parathormonu) wytwarzanego przez przytarczyce.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje sie lek Cinacalcet Accord?

Lek Cinacalcet Accord stosowany jest u dorosłych

 • w leczeniu wtórnej nadczynność przytarczyc ze schyłkową chorobą nerek - długotrwale dializowanych
 • w celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi u pacjentów z rakiem przytarczyc
 • w celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc

Lek Cinacalcet Accord stosowany jest u dzieci w wieku od 3 lat i młodzieży poniżej 18 lat

 • w leczeniu wtórnej nadczynność przytarczyc ze schyłkową chorobą nerek - długotrwale dializowanych

Dawkowanie

Jak stosować lek Cinacalcet Accord ?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Wtórna nadczynność przytarczyc

Dorośli i osoby starsze

Zalecana dawka początkowa to 30 mg raz na dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo co 2 - 4 tygodnie. Maksymalna dawka leku to 180 mg raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Zalecana dawka początkowa to nie więcej niż 20 mg/ kg raz na dobę. Dawka powinna być zwiększana nie częściej niż raz na 4 tygodnie. Maksymalna dawka leku to 2,5 mg/ kg raz na dobę, lecz nie więcej niż 180 mg w ciągu doby.

Rak przytarczyc i pierwotna nadczynność przytarczyc

Dorośli i osoby starsze

Zalecana dawka początkowa to 30 mg dwa razy na dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo co 2 - 4 tygodnie według schematu: 30 mg dwa razy na dobę, 60 mg dwa razy na dobę, 90 mg dwa razy  na dobę oraz 90 mg trzy lub cztery razy na dobę. Maksymalna dawka leku to 90 mg cztery razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności leku w leczeniu raka przytarczyc i pierwotnej nadczynności przytarczyc u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności wątroby

Pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami wątroby należy stale monitorować podczas zwiększania dawki leku oraz kontynuacji leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przyjęcia większej dawki leku mogą wystąpić drgawki, bóle lub skurcze mięśni, drętwienie lub mrowienie okolicy ust. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy poczekać i zażyć następną dawkę leku o właściwej porze. Nie wolno stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cinacalcet Accord ?

Leku Cinacalcet Accord nie należy stosować gdy u pacjenta występuje:

 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • niskie stężenie wapnia we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cinacalcet Accord może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Cinacalcet Accord  i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

 • drętwienie lub mrowienie okolicy ust, ból lub skurcze mięśni, bądź drgawki - objawy niskiego stężenia wapnia
 • obrzęk twarzy, warg, ust, języka, gardła powodujący trudności w oddychaniu i przełykaniu

Inne działania niepożądane

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 osoby na 10):

 • nudności
 • wymioty

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100): 

 • zawroty głowy
 • reakcja nadwrażliwości
 • jadłowstręt, zmniejszony apetyt
 • drgawki, zawroty głowy, ból głowy
 • parestezje
 • niedociśnienie
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • duszność, kaszel
 • niestrawność
 • biegunka, ból brzucha, ból w górnej części brzucha
 • zaparcia
 • wysypka
 • ból mięśni, skurcze mięśni, ból pleców
 • osłabienie
 • hipokalcemia
 • hiperkalcemia
 • zmniejszone stężenie testosteronu

Częstość nieznana (nie  może być określona na podstawie dostępnych badań):

 • nasilenie niewydolności serca
 • wydłużenie odstępu QT i komorowe zaburzenia rytmu serca wskutek hipokalcemii
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • ma zaburzenia czynności wątroby
 • choruje na niewydolność serca
 • miał epizody drgawkowe
 • zamierza lub jest w trakcie rzucania palenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cinacalcet Accord a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Cinacalcet Accord należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu.

Cinacalcet Accord a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych oraz planowanych przez pacjenta lekach.

Nie należy stosować leku Cinacalcet Accord łącznie z etelkalcetydem.

Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z lekiem Cinacalcet Accord, należy zachować ostrożność podczas ich stosowania

 • leki przeciwgrzybicze (na przykład: ketokonazol, itrakonazol, worykonazol)
 • leki w zakażeniach HIV i AIDS (na przykład: rytonawir)
 • leki przeciwbakteryjne (na przykład: ryfampicyna, telitromycyna, cyprofloksacyna)
 • leki przeciwdepresyjne (na przykład: fluwoksamina)

Lek Cinacalcet Accord może wpływać na działanie innych leków. Konieczne jest dostosowanie dawek leków.

 • leki przeciwzakrzepowe (na przykład: warfaryna)
 • leki przeciwdepresyjne (na przykład: dezypramina, klomipramina, nortryptylina)
 • leki przeciwkaszlowe (na przykład: dekstrometorfan)
 • leki obniżające ciśnienie (na przykład: metoprolol)
 • leki przeciwarytmiczne (na przykład: propafenon, flekainid)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cinacalcet Accord a alkohol

Brak danych.

Cinacalcet Accord a prowadzenie pojazdów

Lek Cinacalcet Accord może wywołać działania niepożądane, które wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cinacalcet Accord?

 • należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego