Kategorie

Clindanea (Clindamycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Clindanea?

Lek Clindanea zawiera substancję czynną klindamycynę - półsyntetyczną pochodną linkomycyny, z grupy linkozamidów. Stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę.

Podstawowe informacje

NazwaClindanea
Nazwa międzynarodowaClindamycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

600 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klindamycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon typ A
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • stearynian magnezu 
 • talk
 • jednowodna laktoza 
 • hypromeloza 15cP
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 4000
Dostępne opakowania
 • 6 tabletek powlekanych
 • 12 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne.

Zastosowanie
 • zakażenia kości i stawów
 • zapalenie ucha środkowego, gardła i zatok
 • zakażenia zębów i jamy ustnej
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej
 • zakażenia żeńskich narządów płciowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • płonica
Przeciwwskazania

Uczulenie na klindamycynę lub linkomycynę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (np. miastenia, choroba Parkinsona)
 • choroby żołądka i jelit w wywiadzie (np. przebyte zapalenie jelita grubego)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • eozynofilia (zwiększenie liczby eozynofilów we krwi – rodzaj białych krwinek)
 • biegunka
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • wysypka grudkowo-plamkowa
Nie łączyć z
 • niektórymi antybiotykami 
 • zielem dziurawca
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
Ciąża

O możliwości stosowania leku Clindanea u kobiet w ciąży decyduje lekarz.

Karmienie piersią

 Nie należy przyjmować leku Clindanea w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Clindanea w dawce 600 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku Clindanea na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clindanea?

Klindamycyna (substancja czynna leku Clindanea) to antybiotyk z grupy linkozamidów wykazujący przede wszystkim działanie bakteriostatycznie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clindanea?

Lek Clindanea stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę.
Takich jak:

 • zakażenia kości i stawów
 • zapalenie ucha środkowego, gardła i zatok
 • zakażenia zębów i jamy ustnej
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej
 • zakażenia żeńskich narządów płciowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • płonica
 • posocznica i zapalenie wsierdzia

W przypadku ciężkiego przebiegu choroby wskazane jest zastosowanie leku w postaci dożylnej. U pacjentów z zapaleniem wsierdzia lub posocznicą zaleca się rozpoczynanie leczenia od dożylnego podania klindamycyny.

Dawkowanie

Jak stosować lek Clindanea?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

 • tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanką wody)

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

 • w zależności od ciężkości i lokalizacji zakażenia, u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat, stosuje się od 600 mg do 1800 mg klindamycyny na dobę 
 • dawkę dobową podaje się w 3 - 4 dawkach podzielonych

Dzieci i młodzież
Lek Clindanea tabletki powlekane w dawce 600 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat z powodu braku możliwości odpowiedniego dawkowania leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o średnim i znacznym stopniu ciężkości, okres półtrwania klindamycyny wydłuża się
 • nie jest konieczne zmniejszenie dawki, gdy lek Clindanea podaje się co 8 godzin
 • u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby, lekarz powinien kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu
 • w zależności od wyników tych badań może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów między dawkami

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

 • u pacjentów z niewydolnością nerek dochodzi do niewielkiego wydłużenia okresu półtrwania klindamycyny, niepowodującego konieczności zmniejszenia dawki
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki, gdy lek Clindanea podaje się co 8 godzin
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub bezmoczem, lekarz powinien kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu 
 • w zależności od wyników tych badań może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów między dawkami do 8, lub nawet 12 godzin

Pacjenci poddawani hemodializie

 • klindamycyna nie ulega usunięciu z organizmu podczas hemodializy
 • nie jest konieczne podanie dodatkowej dawki leku przed dializą ani po dializie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clindanea

 • jeśli przyjęto dawkę leku większą niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty
 • przedawkowanie leku Clindanea może powodować ciężkie reakcje alergiczne (odczyny surowicze, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne aż do wstrząsu anafilaktycznego)
 • dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania leku

Pominięcie zastosowania leku Clindanea

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • w przypadku pominięcia dawki lek należy zastosować tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki

Przerwanie stosowania leku Clindanea

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clindanea?

Leku nie należy stosować u pacjentów uczulonych na klindamycynę lub linkomycynę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Clindanea może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • eozynofilia (zwiększenie liczby eozynofilów we krwi – rodzaj białych krwinek)
 • biegunka
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • wysypka grudkowo-plamkowa

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • zaburzenia smaku
 • ból brzucha, nudności, wymioty
 • pokrzywka

Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • rumień wielopostaciowy
 • świąd

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • choroba związana z Clostridium difficile (choroba jelit), zakażenie pochwy
 • agranulocytoza, leukopenia, neutropenia (zmniejszenie we krwi liczby różnych rodzajów krwinek białych), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktoidalne (rodzaj reakcji alergicznej), reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość
 • owrzodzenie przełyku, zapalenie błony śluzowej przełyku
 • żółtaczka
 • toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół StevensaJohnsona) (choroba objawiająca się wystąpieniem licznych pęcherzy skórnych), osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna), ostra uogólniona osutka krostkowa (choroba objawiająca się wystąpieniem licznych pęcherzy wypełnionych płynem, umieszczonych na spuchniętej i zaczerwienionej skórze), obrzęk naczynioruchowy, złuszczające zapalenie skóry, pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka odropodobna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Clindanea u pacjentów:

 • uczulonych na penicylinę
 • z zaburzeniami czynności wątroby
 • z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (np. miastenią, chorobą Parkinsona)
 • z chorobami żołądka i jelit w wywiadzie (np. przebytym zapaleniem jelita grubego)

Podczas stosowania leku Clindanea mogą wystąpić:

 • ciężkie reakcje skórne: wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna)
 • zespół Stevensa-Johnsona (choroba objawiająca się wystąpieniem licznych pęcherzy skórnych)
 • ostra uogólniona osutka krostkowa (choroba objawiająca się wystąpieniem licznych pęcherzy wypełnionych płynem na spuchniętej i zaczerwienionej skórze)
 • biegunka (zwłaszcza ciężka i uporczywa) - może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit (powikłaniem antybiotykoterapii nawet zagrażającym życiu)
  Nie należy przyjmować środków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

Jeśli wystąpią takie objawy pacjent powinien przerwać stosowanie leku Clindanea i zgłosić się do lekarza.

Długotrwałe stosowanie leku Clindanea

 • w trakcie długotrwałego stosowania leku (przez ponad 3 tygodnie) konieczne jest regularne kontrolowanie morfologii krwi oraz wskaźników czynności wątroby oraz nerek
 • długotrwałe i powtarzane stosowanie klindamycyny może prowadzić do zakażenia i nadmiernego rozwoju opornych bakterii lub drożdżaków

Klindamycyny nie należy stosować w leczeniu:

 • ostrych wirusowych zakażeń dróg oddechowych
 • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clindanea a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Badania nie potwierdziły teratogennego działania leku. O możliwości stosowania leku Clindanea u kobiet w ciąży decyduje lekarz.

Clindanea a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Klindamycyna (substancja czynna leku Clindanea) może przenikać do mleka matki. Nie należy przyjmować leku Clindanea w czasie karmienia piersią

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent planuje zażywać.

Szczególnie należy poinformować lekarza jeśli pacjent stosuje:

 • antybiotyki makrolide (np. erytromycynę)
 • ryfampicynę (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych), ziele dziurawca (stosowane jako naturalny środek przeciwdepresyjny i poprawiający nastrój), fenytoinę (lek przeciwdrgawkowy) lub karbamazepinę (stosowaną w leczeniu epilepsji i bólu neuropatycznego) - leki te mogą  zmniejszać skuteczność leku Clindanea 
 • doustne środki antykoncepcyjne (hormonalne) - lek Clindanea może zmniejszać skuteczność ich działania (podczas jednoczesnego przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych z lekiem Clindanea należy stosować dodatkową skuteczną antykoncepcję)
 • warfarynę lub podobne leki wpływające na krzepliwość krwi - może pojawić się zwiększona skłonność do krwawień (lekarz może zadecydować o przeprowadzeniu regularnych badań krwi w celu sprawdzenia jej krzepliwości)

Drobnoustroje oporne na linkomycynę wykazują również oporność na klindamycynę.

Klindamycyna ma właściwości hamowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego - może wzmacniać działanie środków zwiotczających (np. eteru, tubokuraryny, halogenków pankuronium). Podczas operacji wykonywanych z zastosowaniem takich środków może dojść nawet do sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

Lek Clindanea z jedzeniem i piciem

 • lek Clindanea jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego
 • czas wchłaniania wydłuża się podczas zażywania leku w trakcie posiłku 
 • po przyjęciu tabletki na czczo lek osiąga maksymalne stężenie w surowicy po około 45 – 60 minutach
 • przyjęty po posiłku - po około 2 godzinach

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clindanea a alkohol

Brak danych.

Clindanea a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku Clindanea na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Clindanea?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego