Kategorie

Clonazepamum TZF tabletki (Clonazepamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Clonazepamum TZF tabletki?

Lek Clonazepamum TZF zawiera w swoim składzie klonazepam, należący do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Stosowany jest w leczeniu padaczki u dzieci i dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaClonazepamum TZF tabletki
Nazwa międzynarodowaClonazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg
 • 2 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Klonazepam

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki 0,5 mg:

 • skorbia ziemniaczana
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • żelatyna
 • żółcień pomarańczowa (E 110)
 • talk
 • stearynian magnezu
 • laktoza jednowodna

Tabletki 2 mg:

 • skorbia ziemniaczana
 • skrobia ryżowa
 • laurylosiarczan sodu
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • żelatyna
 • polisorbat 80
 • talk
 • stearynian magnezu
 • laktoza jednowodna
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwdrgawkowe
 • przeciwlękowe
 • przeciwpadaczkowe
 • uspokajające oraz umiarkowanie nasenne
 • zmniejszające napięcie mięśniowe
Zastosowanie
 • uogólnione napady padaczki: miokloniczne, akinetyczne 
 • napady toniczno - kloniczne
 • napady nieświadomości
 • napady padaczkowe częściowe (ogniskowe)
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na klonazepam lub pozostałe składniki leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • miastenia
 • zespół bezdechu sennego
 • ciężka niewydolność wątroby
 • ostra porfiria
 • zatrucie alkoholem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność oddechowa
 • niewydolność wątroby lub nerek
 • jaskra
 • ataksja rdzeniowa lub móżdżkowa
 • porfiria
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub leków
 • depresja i inne choroby psychiczne, próby samobójcze
 • stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
 • stosowanie u niemowląt i małych dzieci
 • rozwój tolerancji
 • rozwój uzależnienia
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • uzależnienie psychiczne i fizyczne 
 • ujawnienie wcześniej niezdiagnozowanej depresji
 • zwiększenie ilości wydzielin oskrzelowych oraz śliny u niemowląt i dzieci
 • świąd, wysypka, pokrzywka
 • zmiany w obrazie morfologicznym krwi
 • utrata apetytu
 • zawroty głowy, senność, spowolnienie reakcji
 • zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie lub oczopląs)
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • spowolnienie akcji serca
 • bóle w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu
 • zaburzenia żołądkowe, nudności
 • uczucie suchości w jamie ustnej
 • niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka
 • wypadanie włosów, wypryski skórne
 • zmiana koloru skóry (zaburzona pigmentacja)
 • drżenie i zwiotczenie mięśni
 • zaburzenia oddawania moczu (nietrzymanie moczu lub zahamowanie oddawania moczu)
 • osłabienie i omdlenia
 • impotencja, zaburzenia libido, zaburzenia miesiączkowania
 • zwiększenie częstości napadów w niektórych postaciach padaczki
 • reakcje paradoksalne
Nie łączyć z
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami opioidowymi np. morfiną, kodeiną
 • innymi lekami przeciwpadaczkowymi np. karbamazepiną, fentyoiną, hydantoiną, fenobarbitalem, prymiodnem, walproinianem sodu, kwasem walproinowym
 • anestetykami
 • lekami zwiotczającymi mięśnie np. baklofenem
 • fluoksetyną, fluwoksaminą oraz innymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych
 • cymetydyną, omeprazolem, cyzaprydem
 • ryfampicyną
 • erytromycyną
 • disulfiramem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • amiodaronem
 • lekami przeciwalergicznymi powodującymi senność
 • ketokonazolem
 • rytonawirem
 • alkoholem
Ciąża

Leku Clonazepamum TZF nie należy przyjmować w ciąży. 

Karmienie piersią

W przypadku konieczności podania leku należy przerwać karmienie piersią.

Dzieci

Nie podawać dzieciom poniżej 1. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjenci z rozpoznaną padaczką nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych, a także obsługiwać maszyn będących w ruchu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clonazepamum TZF?

Lek Clonazepamum TZF zawiera substancję czynną klonazepam, która wykazuje działanie:

 • przeciwdrgawkowe
 • przeciwlękowe
 • uspokajające
 • umiarkowane nasenne
 • zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clonazepamum TZF?

Lek Clonazepamum TZF w postaci tabletek stosuje się u dzieci i dorosłych w leczeniu:

 • uogólnionych napadów padaczki: mioklonicznych, akinetycznych 
 • napadów toniczno - klonicznych
 • napadów nieświadomości
 • napadów częściowych (ogniskowych)

Dawkowanie

Jak stosować lek Clonazepamum TZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając niewielką ilością wody.

Dorośli

Maksymalna początkowa dawka dobowa nie powinna przekraczać 1,5 mg. Lek Clonazepamum TZF należy podawać w 3 dawkach, w równych odstępach czasu. Dawkę należy stopniowo zwiększać co 3 dni o 0,5 mg - 1 mg obserwując reakcję pacjenta, aż do ustalenia podtrzymującej dawki, zazwyczaj od 4 mg do 8 mg na dobę. 

Maksymalna podtrzymująca dawka dobowa nie powinna przekroczyć 20 mg i powinna zostać osiągnięta w czasie od 2 do 4 tygodni leczenia.

Dzieci od 1 - 5 roku życia

Dawka początkowa: 0,25 mg/ dobę, w 3 lub 4 dawkach, w równych odstępach czasu.

Dawka maksymalna: od 1 mg do 2 mg/ dobę.

Dzieci od 6 - 16 roku życia

Dawka początkowa: 0,5 mg/ dobę, w 3 - 4 dawkach podzielonych, w równych odstępach czasu.

Dawka maksymalna: od 2 mg do 4 mg/ dobę.

Długość leczenia ustala lekarz w zależności od stanu pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Clonazepamum TZF

W przypadku przedawkowania leku Clonazepmum TZF natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego. Należy zabrać lek w oryginalnym opakowaniu. Ciężkie zatrucie lekiem Clonazapemum TZF może doprowadzić do zgonu.

Objawy przedawkowania:

 • zaburzenia świadomości
 • splątanie
 • senność
 • niezborność ruchowa
 • osłabienie mięśni
 • niedociśnienie
 • zaburzenia oddychania
 • śpiączka

Pominięcie zastosowania leku Clonazepmum TZF

W przypadku pominięcia dawki leku Clonazepamum TZF należy zażyć kolejną dawkę najszybciej jak to możliwe, jednakże nie należy stosować podwójnej dawki leku. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki tę zapomnianą należy pominąć i przyjąć następną dawkę. W wypadku pominięcia dwóch lub więcej dawek leku Clonazepamum TZF należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przerwanie stosowania leku Clonazepmum TZF

Nie należy przerywać stosowania leku Clonazepamum TZF bez konsultacji z lekarzem. W celu zminimalizowania efektów odstawienia konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawki leku. Odstawienie leku indywidualnie ustala lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clonazepamum TZF?

Leku Clonazepamum TZF nie powinno się stosować, gdy u pacjenta występują:

 • nadwrażliwość na klonazepam lub pozostałe składniki leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • miastenia
 • zespół bezdechu sennego
 • ciężka niewydolność wątroby
 • ostra porfiria
 • zatrucie alkoholem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Clonazepamum TZF może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej: świąd, obrzęk warg i języka, świszczący oddech, duszności, reakcje anafilaksji
 • obrzęk kostek, kaszel, zmęczenie, duszności, ból w klatce piersiowej mogący rozprzestrzeniać się na szyję i ramiona
 • dezorientacja, pobudzenie i stan podniecenia, depresja z myślami samobójczymi, drażliwość, niepokój, koszmary senne, urojenia, omamy słuchowe lub wzrokowe
 • psychozy, utrata kontaktu z rzeczywistością, nietypowe zachowania

Inne działania niepożądane:

 • uzależnienie psychiczne i fizyczne (szczególnie u pacjentów ze stwierdzonym uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków)
 • ujawnienie wcześniej niezdiagnozowanej depresji
 • zwiększenie ilości wydzielin oskrzelowych oraz śliny u niemowląt i dzieci
 • świąd, wysypka, pokrzywka
 • zmiany w obrazie morfologicznym krwi
 • utrata apetytu
 • zawroty głowy, senność, spowolnienie reakcji
 • zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie lub oczopląs)
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • bóle w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu, szczególnie podczas stosowania innych leków działających depresyjnie na ośrodek oddechowy
 • zaburzenia żołądkowe, nudności
 • uczucie suchości w jamie ustnej
 • zaburzenia czynności wątroby, niewielki wzrost aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka
 • wypadanie włosów, wypryski skórne
 • zmiana koloru skóry (zaburzona pigmentacja)
 • drżenie i zwiotczenie mięśni
 • zaburzenia oddawania moczu (nietrzymanie moczu lub zahamowanie oddawania moczu)
 • osłabienie i omdlenia
 • impotencja, zaburzenia libido, zaburzenia miesiączkowania
 • reakcje paradoksalne - niepokój psychoruchowy, bezsenność, nadpobudliwość, agresywność, drżenia, drgawki; najczęściej są obserwowane w połączeniu z alkoholem, u starszych pacjentów lub ze współistniejącymi chorobami psychicznymi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Clonazepamum TZF należy omówić z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • niewydolność wątroby lub nerek
 • jaskra
 • ataksa rdzeniowa lub móżdżkowa
 • porfiria
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub leków

Rozwinięcie tolerancji

Po kilku tygodniach stosowanie może dojść do zmniejszenia skuteczności działania leku z powodu przyzwyczajenia organizmu.

Uzależnienie

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Wraz z wydłużeniem czasu leczenia i zwiększeniem dawki zwiększa się ryzyko rozwoju uzależnienia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z rozpoznanym uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków. 

Objawy odstawienia

Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie objawów odstawienia takich jak: bóle głowy, bóle mięśniowe, dezorientacja, splątanie, drażliwość, bezsenność, niepokój ruchowy, pobudzenie emocjonalne, omamy, urojenia, drgawki padaczkowe.

Niepamięć następcza

Objaw najczęściej pojawia się w ciągu kilku godzin po podaniu dużej dawki leku. Charakteryzuje się trudnością do zapamiętywania nowych informacji.

Reakcje paradoksalne

U pacjenta pojawiają się reakcje przeciwne do oczekiwanych takie jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, halucynacje, nocne koszmary, urojenia, złość, agresja, wściekłość. Najczęściej pojawia się u pacjentów w podeszłym wieku lub uzależnionych od alkoholu.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia takich objawów. 

Depresja

Podawanie leku Clonazepamum TZF może spowodować nasilenie objawów depresji, dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach psychicznych, również myślach samobójczych. 

W trakcie stosowania leku Clonazepamum TZF należy kontrolować drożność dróg oddechowych, ponieważ lek może powodować nadmierne wydzielanie śliny oraz wydzielin w drogach oddechowych, szczególnie u niemowląt i najmłodszych dzieci.

Podczas długotrwałej terapii lekiem Clonazepamum TZF wskazane jest wykonywanie okresowych badań krwi (morfologia z rozmazem, testy czynnościowe wątroby).

U pacjentów w podeszłym wieku stosowanie wyższych dawek Clonazepamum TZF może spowodować nasilenie działań niepożądanych, głównie zaburzenia koordynacji ruchowej i orientacji (upadki i urazy).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clonazepamum TZF tabletki a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku w I i III trymestrze jest dopuszczalne jedynie w sytuacji bezwzględnej konieczności, gdy nie można zastosować alternatywnego leczenia. Dzieci matek stosujących benzodiazepiny w końcówce ciąży są narażone na rozwój uzależnienia oraz wystąpienia objawów z odstawienia. 

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Clonazepamum TZF należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Clonazepamum TZF tabletki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Klonazepam przenika do mleka kobiecego, dlatego leku Clonazepamum TZF nie należy przyjmować podczas karmienia piersią. Jeśli zajdzie konieczność zastosowania leku należy zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Clonazepamum TZF z:

 • lekami opioidowymi (np. kodeina, morfina), ponieważ zwiększa się ryzyko depresji ośrodka oddechowego, nasilenia sedacji, śpiączki i w efekcie zgonu z powodu sumującego działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy
 • lekami zwiotczającymi mięśnie (np. baklofen), ponieważ jednoczesne stosowanie z lekiem Clonazepamum TZF nasila i przedłuża działanie tych leków
 • lekami nasennymi, psychotropowymi, przeciwhistaminowymi oraz anestetykami, ponieważ może nasilić się depresyjny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy
 • inhibitorami izoenzymów wątrobowych (disulifram, cymetydyna, omeprazol, fluwoksamina, fluoksetyna erytromycyna, ketokonazol, rytonawir, doustne środki antykoncepcyjne), ponieważ hamują biotransformację klonazepamu i mogą nasilić depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy
 • induktorami izoenzymów wątrobowych (ryfampicyna, fenobarbital, fenytoina, prymidon, karbamazepina, walproinian), ponieważ indukują biotransformację klonazepamu i w efekcie mogą osłabiać jego działanie
 • amiodaronem, ponieważ może nasilać działania niepożądane klonazepamu takie jak zaburzenia koordynacji ruchowej, depresja ośrodkowego układu nerwowego
 • walproinianem sodu, ponieważ jednoczesne stosowanie z lekiem Clonazepamum TZF może inicjować stany padaczkowe o typie napadów nieświadomości
 • innymi lekami przeciwdrgawkowymi, zwłaszcza hydantoiną lub fenobarbitalem może nasilać działania niepożądane związane z hamowaniem ośrodkowego układu nerwowego

Clonazepamum TZF a palenie tytoniu

Palenie tytoniu w trakcie stosowania leku Clonazepamum TZF może osłabiać jego działanie lecznicze

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clonazepamum TZF tabletki a alkohol

Podczas przyjmowania leku Clonazepamum TZF picie alkoholu jest zabronione. Spożycie alkoholu w trakcie przyjmowania tego leku może wywoływać napady padaczki. Alkohol modyfikuje działanie leku, zmniejsza skuteczność leczenia oraz zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich, nieprzewidzianych skutków ubocznych. Należy powstrzymać się od spożywania alkoholu przez 3 tygodnie od zakończenia kuracji.

Clonazepamum TZF tabletki a prowadzenie pojazdów

Pacjenci z rozpoznaną padaczką nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych, a także obsługiwać maszyn będących w ruchu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Clonazepamum TZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego