Kategorie

Colchican (Colchicinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Colchican?

Lek Colchican to lek przeciwzapalny zawierający kolchicynę, stosowany w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej.

Podstawowe informacje

NazwaColchican
Nazwa międzynarodowaColchicinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Kolchicyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza
 • celuloza mikrokrystaliczna 
 • skrobia żelowana 
 • powidon K-25
 • kwas stearynowy
 • talk
 • stearynian magnezu
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza 6 cP
 • dwutlenek tytanu (E 171) 
 • makrogol 6000
 • żelaza tlenek czerwony (E 172)
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

 

Zastosowanie
 • leczenie ostrych napadów dny moczanowej
 • zapobieganie ostrym napadom dny moczanowej podczas leczenia obniżającego stężenie kwasu moczowego takimi lekami, jak allopurynol, febuksostat, probenecyd i sulfinpyrazon
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie choroby serca
 • ciężkie choroby żołądka i jelit
 • ciężkie choroby wątroby
 • ciężkie uszkodzenie nerek
 • zaburzenia krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z sercem lub wątrobą
 • zaburzenia czynności nerek
 • schorzenia przewodu pokarmowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • nudności
 • biegunka
 • bóle brzucha
Nie łączyć z
 • cyklosporyną
 • statynami 
 • antybiotykami z grupy makrolidów
 • cymetydyną  
Ciąża

Nie wolno stosować leku Colchican u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Colchican u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy po zażyciu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Colchican?

Lek Colchican zawiera substancję czynną kolchicynę, dzięki której wykazuje działanie przeciwzapalne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Colchican?

Lek Colchican stosuje się w:

 • leczeniu ostrych napadów dny moczanowej
 • zapobieganiu ostrym napadom dny moczanowej podczas leczenia obniżającego stężenie kwasu moczowego takimi lekami, jak allopurynol, febuksostat, probenecyd i sulfinpyrazon

Lek nie wpływa na stężenie kwasu moczowego we krwi i tkankach.

Dawkowanie

Jak stosować lek Colchican?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością wody.
Powtórzenie leczenia ostrego ataku dny moczanowej może nastąpić dopiero po upływie trzech dni od poprzedniego leczenia.

Dorośli:

Leczenie ostrych napadów dny moczanowej:

Zalecana dawka wynosi początkowo 2 tabletki, a następnie 1 tabletkę po upływie 1 godziny.

Nie należy stosować więcej tabletek przez kolejne 12 godzin. W razie potrzeby, po upływie tego czasu, można kontynuować leczenie, przyjmując maksymalną dawkę, wynoszącą 1 tabletkę trzy razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.
Cykl leczenia należy zakończyć po ustąpieniu objawów lub po przyjęciu 12 tabletek leku Colchican.
Nie należy przyjmować więcej niż 12 tabletek w czasie jednego cyklu leczenia. Po zakończeniu cyklu leczenia lekiem Colchican kolejny cykl można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie co najmniej trzech dni.

Zapobieganie ostrym napadom dny moczanowej podczas rozpoczynania leczenia innymi lekami:

Zalecana dawka to od 1 do 2 tabletek na dobę.

Terapia zwykle trwa do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia allopurinolem, febuksostatem lub lekami o działaniu urykozurycznym (zwiększającym wydalanie kwasu moczowego z moczem).

Jeśli wystąpią działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku
Colchican należy ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby
Colchican należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.                   

Pacjenci z zaburzeniami nerek
Zaleca się następujące dawkowanie:

 • przy klirensie kreatyniny > 50 ml/ min 0,5 mg kolchicyny doustnie 2 razy na dobę
 • przy klirensie kreatyniny 35 – 49 ml/ min 0,5 mg kolchicyny doustnie 1 raz na dobę
 • przy klirensie kreatyniny 10 – 34 ml/ min 0,5 mg kolchicyny doustnie co 2 - 3 dni
 • przy klirensie kreatyniny < 10 ml/ min stosowanie kolchicyny jest przeciwwskazane

Nie zaleca się stosowania kolchicyny u pacjentów poddanych hemodializie. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Colchican
W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Pierwsze objawy przedawkowania mogą wystąpić po okresie utajenia po upływie 2 do 12 godzin.

Pominięcie zastosowania leku Colchican
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia terminu przyjęcia kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Colchican
Colchican należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Colchican?

Leku Colchicum nie powinno się stosować jeśli pacjent ma:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie choroby serca
 • ciężkie choroby żołądka i jelit
 • ciężkie choroby wątroby
 • ciężkie uszkodzenie nerek
 • zaburzenia krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Colchican może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • nudności
 • biegunka
 • bóle brzucha

Działania niepożądane (na podstawie dostępnych danych nie można oszacować częstości występowania):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek zwanych granulocytami (agranulocytoza)
 • niewydolność szpiku kostnego
 • zmniejszenie liczby prawidłowych krwinek (pancytopenia)
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)
 • neurogenna choroba mięśni
 • uszkodzenie tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (rabdomioliza)
 • uszkodzenie nerek
 • nadwrażliwość (alergia)
 • miopatia (schorzenie tkanki mięśniowej)
 • anemia aplastyczna (choroba, w której szpik nie wytwarza żadnych komórek krwi)
 • anemia hemolityczna (skrócenie czasu przeżycia czerwonych krwinek)
 • uszkodzenie wątroby
 • zawroty głowy
 • wymioty
 • świąd
 • plamica 
 • pieczenie skóry 
 • łysienie 
 • schorzenia paznokci

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Colchican w przypadku, gdy:

 • pacjent ma problemy z sercem lub wątrobą
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • u pacjenta występują schorzenia przewodu pokarmowego, po spożyciu leku może wystąpić biegunka, wymioty i bóle brzucha

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Colchican a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Colchican u kobiet w ciąży.

Colchican a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Substancja czynna leku przenika do mleka matki, dlatego nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Nie wolno stosować leku Colchican u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed zastosowaniem leku Colchican należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • cyklosporyny
 • statyn (leki zmniejszające stężenie cholesterolu np. simwastatyna, lowastatyna)
 • antybiotyków z grupy makrolidów (erytromycyna, klarytromycyna)

zwłaszcza jeśli u pacjenta występują zaburzenia pracy nerek, gdyż po zastosowaniu ich łącznie z lekiem Colchican mogą wystąpić zaburzenia czynności szpiku kostnego.

Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów trawiennych) może powodować zagrażające życiu zwiększenie stężenia leku we krwi.

Lek Colchican może pogarszać wchłanianie witaminy B12.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Colchican a alkohol

Brak danych.

Colchican a prowadzenie pojazdów

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy po zażyciu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Colchican?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego