Kategorie

Cosentyx (Secukinumabum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cosentyx?

Lek Cosentyx zawiera jako substancję czynną przeciwciało monoklonalne - sekukinumab, które zmniejsza stężenie miejscowych markerów zapalenia. Dzięki tej właściwości lek stosowany jest w leczeniu chorób z występującym stanem zapalnym np. łuszczycy.

Podstawowe informacje

NazwaCosentyx
Nazwa międzynarodowaSecukinumabum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce:

 • 150 mg/ ml

Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań:

 • 150 mg

Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu:

 • 300 mg
PostaćRoztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, Roztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Sekukinumab

Skład - substancje pomocnicze

Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań:

 • sacharoza
 • L - histydyna
 • jednowodny chlorowodorek L - histydyny 
 • polisorbat 80

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce:

 • trehaloza dwuwodna
 • L - histydyna
 • jednowodny chlorowodorek L - histydyny  
 • L - metionina
 • polisorbat 80
 • woda do wstrzykiwań

Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu:

 • trehaloza dwuwodna
 • L- histydyna
 • jednowodny chlorowodorek L- histydyny 
 • L - metionina
 • polisorbat 80
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań:

 • 1 fiolka proszku

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce:

 • 1 ampułko-strzykawka 1 ml
 • 1 wstrzykiwacz 1 ml
 • 2 ampułko-strzykawki 1 ml
 • 2 wstrzykiwacze 1 ml
 • 6 ampułko-strzykawek 1 ml
 • 6 wstrzykiwaczy 1 ml

Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu:

 • 1 wstrzykiwacz
 • 3 wstrzykiwacze
Działanie / właściwości

Przeciwciało monoklonalne zmniejszające stężenie miejscowych markerów zapalenia.

Zastosowanie

Leczenie:

 • łuszczycy plackowatej
 • łuszczycowego zapalenia stawów
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
Przeciwwskazania
 • uczulenie na sekukinumab lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • czynne zakażenie
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obecnie występujące zakażenie
 • długotrwałe lub nawracające zakażenia
 • gruźlica
 • choroba Crohna
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • przebyte w ostatnim czasie szczepienie lub zaplanowane szczepienie podczas leczenia lekiem Cosentyx
 • stosowanie przez pacjenta innych leków na łuszczycę np. leków immunosupresyjnych lub fototerapia promieniami UV
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych

Częste:

 • opryszczka wargowa
 • biegunka
 • wodnista wydzielina z nosa
 • grzybica stóp
 • ból głowy
 • nudności
 • zmęczenie
Nie łączyć z

Żywymi szczepionkami

Ciąża

Należy unikać stosowania leku Cosentyx w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Cosentyx podczas karmienia piersią. 

Dzieci

W leczeniu łuszczycy plackowatej nie należy podawać leku dzieciom poniżej 6 roku życia, natomiast w innych wskazaniach nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Cosentyx nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cosentyx?

Lek Cosentyx zawiera przeciwciało monoklonalne- sekukinumab, które zaliczane jest do grupy leków zwanych inhibitorami interleukiny (IL). Jego działanie polega na neutralizowaniu aktywności białka zwanego IL-17A, którego podwyższone stężenie związane jest z występowaniem niektórych chorób, np. łuszczycy, łuszczycowego zapalenia stawów czy zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cosentyx?

Lek stosuje się w leczeniu:

 • łuszczycy plackowatej
 • łuszczycowego zapalenia stawów
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Dawkowanie

Jak stosować lek Cosentyx?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Łuszczyca plackowata

Dorośli:

 • zalecana dawka to 300 mg we wstrzyknięciu podskórnym, każda dawka jest podawana w dwóch wstrzyknięciach po 150 mg
 • po przyjęciu pierwszej dawki pacjent będzie przyjmował cotygodniowe wstrzyknięcia przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz na miesiąc

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

Dawkowanie zależne jest od masy ciała:

 • masa ciała poniżej 25 kg: 75 mg leku w jednym wstrzyknięciu z użyciem proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • masa ciała od 25 kg do 50 kg: 150 mg z użyciem proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, ampułko-strzykawki lub wstrzykiwacza
 • masa ciała 50 kg lub większa: 150 mg z użyciem proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, ampułko-strzykawki lub wstrzykiwacza

Po przyjęciu pierwszej dawki pacjent będzie przyjmował cotygodniowe wstrzyknięcia przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz na miesiąc.

Łuszczycowe zapalenie stawów (u pacjentów, u których występuje także łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego lub u pacjentów, u których reakcja na leczenie antagonistami czynnika martwicy nowotworu (TNF) była niewystarczająca)

 • zalecana dawka to 300 mg we wstrzyknięciu podskórnym, każda dawka jest podawana we dwóch wstrzyknięciach po 150 mg
 • po przyjęciu pierwszej dawki pacjent będzie przyjmował cotygodniowe wstrzyknięcia przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz na miesiąc

Inni pacjenci z łuszczycowym zapaleniem stawów

 • 150 mg we wstrzyknięciu podskórnym
 • po przyjęciu pierwszej dawki pacjent będzie przyjmował cotygodniowe wstrzyknięcia przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz na miesiąc
 • lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do 300 mg

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

 • 150 mg we wstrzyknięciu podskórnym
 • po przyjęciu pierwszej dawki pacjent będzie przyjmował cotygodniowe wstrzyknięcia przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie raz na miesiąc

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cosentyx

Jeżeli pacjent otrzymał większą dawkę niż zalecana lub jeśli dawka została podana wcześniej niż w terminie wyznaczonym przez lekarza, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Pominięcie zastosowania leku Cosentyx

Jeżeli pacjent pominął wstrzyknięcie leku Cosentyx, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Przerwanie stosowania leku Cosentyx

Przerwanie stosowania leku Cosentyx nie jest niebezpieczne, jednak może doprowadzić do nawrotu objawów łuszczycy plackowatej, łuszczycowego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cosentyx?

Leku nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na sekukinumab lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • występującego czynnego zakażenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cosentyx może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Cosentyx i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na pomoc medyczną, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Możliwe ciężkie zakażenia, objawiające się:

 • gorączką, objawami grypopodobnymi, nocnymi potami
 • uczuciem zmęczenia lub dusznością, kaszlem, który nie ustępuje
 • ciepłą, zaczerwienioną i bolesną skórą lub bolesną wysypką skórną z obecnością pęcherzy
 • uczuciem pieczenia podczas oddawania moczu

Ciężka reakcja alergiczna:

 • trudności w oddychaniu lub przełykaniu
 • niskie ciśnienie krwi, mogące powodować zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
 • silny świąd skóry z wysypką lub wypukłymi guzkami

Inne działania niepożądane występujące:

Bardzo często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia górnych dróg oddechowych

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):

 • pleśniawki w jamie ustnej
 • objawy małej liczby krwinek białych (gorączka, ból gardła, owrzodzenia jamu ustnej)
 • stopa atlety (grzybica stóp)
 • zakażenie ucha zewnętrznego
 • wydzielina z oczu, której towarzyszy swędzenie, zaczerwienienie i obrzęk (zapalenie spojówek)
 • swędząca wysypka (pokrzywka)

Rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1000 pacjentów):

 • silne reakcje alergiczne ze wstrząsem (reakcje anafilaktyczne)

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zakażenia grzybicze skóry i błony śluzowej (w tym kandydoza przełyku)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cosentyx należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie:

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono zakażenie
 • jeżeli u pacjenta występują długotrwałe lub nawracające zakażenia
 • jeżeli pacjent choruje na gruźlicę
 • jeżeli pacjent choruje na chorobę Crohna
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • jeżeli w ostatnim czasie pacjent był szczepiony lub ma zaplanowane szczepienie podczas leczenia lekiem Cosentyx
 • jeżeli pacjent stosuje jakiekolwiek inne leki na łuszczycę, np. leki immunosupresyjne lub jest poddawany fototerapii promieniowaniem ultrafioletowym (UV)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cosentyx a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Cosentyx należy unikać w ciąży. Podczas terapii lekiem Cosentyx oraz przez minimum 20 tygodni od przyjęcia ostatniej dawki kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Cosentyx a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy jednocześnie stosować leku Cosentyx oraz karmić piersią. Po zakończeniu terapii lekiem Cosentyx kobieta nie powinna karmić piersią przez minimum 20 tygodni.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Cosentyx nie należy stosować jednocześnie z żywymi szczepionkami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cosentyx a alkohol

Brak informacji.

Cosentyx a prowadzenie pojazdów

Lek Cosentyx nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cosentyx?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

Przed rekonstytucją:

 • fiolkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C

Po rekonstytucji:

 • roztwór może być zużyty natychmiast lub może być przechowywany w temperaturze od 2°C do 8°C przez okres 24 godzin
 • nie zamrażać
 • roztwór należy podać w ciągu jednej godziny od wyjęcia fiolki z miejsca przechowywania w temperaturze od 2°C do 8°C

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce oraz roztwór we wstrzykiwaczu:

 • strzykawkę przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
 • nie zamrażać
 • nie wstrząsać
 • w szczególnym przypadku lek Cosentyx może znajdować się poza lodówką przez okres do 4 dni w temperaturze pokojowej, nie wyższej niż 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego