Kategorie

Debridat (Trimebutini maleas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Debridat?

Debridat zawiera maleinian trimebutyny. Lek należy do klasy leków nazywanych lekami muskulotropowymi, przeciwskurczowymi.

Podstawowe informacje

NazwaDebridat
Nazwa międzynarodowaTrimebutini maleas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane

 • 100 mg

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

 • 7,87 mg/ g
PostaćTabletki powlekane, Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Skład - substancja czynna

Maleinian trimebutyny

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane

Pozostałe składniki to:

 • laktoza jednowodna
 • żelowana skrobia kukurydziana
 • hypromeloza 6 mPa.s
 • glikolan sodowy skrobi
 • kwas winowy
 • dwutlenek krzemu
 • stearynian magnezu 

Skład otoczki: 

 • hypromeloza 15 mPa.s
 • laktoza jednowodna
 • Makrogol 4000
 • dwutlenek tytanu 

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

 • sacharoza
 • polisorbat 80
 • naturalny zapach pomarańczowy
 • żółcień pomarańczowa
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane

 • 30 tabletek

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

 • 250 ml
Działanie / właściwości

Przeciwskurczowe

Zastosowanie
 • leczenie objawowe zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego 
 • leczenie objawowe bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną (trimebutynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Brak danych.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • stany przedomdleniowe i (lub) omdlenia
 • wysypka
Nie łączyć z

Zotepiną

Ciąża

Stosowanie leku Debridat w okresie ciąży lekarz może rozważyć jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla matki oraz dziecka.

Karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Debridat u kobiet karmiących piersią.

Dzieci
 • tabletki powlekane - nie należy stosować leku u dzieci - lek przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych
 • granulat do sporządzania zawiesiny doustnej- lek można stosować u dzieci i młodzieży
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Produkt Debridat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Debridat?

Lek Debridat działa przeciwskurczowo i łagodzi zaburzenia pracy jelit.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Debridat?

Lek Debridat stosuje się w leczeniu objawowym:

 • zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego
 • bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych

Dawkowanie

Jak stosować lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki powlekane

Stosowanie u dorosłych

 • zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę po 100 mg 3 razy na dobę
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabletek po 100 mg na dobę w dawkach podzielonych - w wyjątkowych przypadkach

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Stosowanie u dorosłych

 • zwyczajowa dawka to 15 ml zawiesiny 3 razy na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 15 ml 6 razy na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży

 • 1 ml/ kg masy ciała na dobę w 2 - 3 dawkach podzielonych, maksymalnie do 45 ml na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Debridat:

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Debridat należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Debridat:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Debridat?

Nie należy stosować leku Debridat jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (trimebutynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • stany przedomdleniowe i (lub) omdlenia
 • wysypka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nadwrażliwość
 • kontaktowe zapalenie skóry
 • zapalenie skóry
 • rumień, świąd oraz pokrzywka
 • ciężkie reakcje skórne, w tym:
  • ostra uogólniona osutka krostkowa
  • rumień wielopostaciowy
  • toksyczne wykwity skórne
  • złuszczające zapalenie skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Debridat należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Debridat a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Debridat w okresie ciąży lekarz może rozważyć jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla matki oraz dziecka.

Debridat a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Debridat u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Debridat jednocześnie z zotepiną może powodować nasilenie działania antycholinergicznego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Debridat a alkohol

Brak danych.

Debridat a prowadzenie pojazdów

Produkt Debridat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Debridat? 

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego