Kategorie

Demezon tabletki (Dexamethasonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Demezon tabletki?

Lek Demezon tabletki zawiera w swoim składzie substancję czynną deksametazon, który jest syntetycznym glikokortykosteroidem stosowanym ogólnoustrojowo.

Podstawowe informacje

NazwaDemezon tabletki
Nazwa międzynarodowaDexamethasonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mg
 • 4 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Deksametazon

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

tabletki po 1 mg:

 • 20 tabletek
 • 40 tabletek
 • 100 tabletek

tabletki po 4 mg:

 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 40 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • regulacja metabolizmu
 • wpływ na równowagę elektrolitową i funkcje tkanek
Zastosowanie

Dawka 1 mg i 4 mg:

 • obrzęk mózgu
 • ciężkie napady astmy
 • choroby skóry (ostra egzema, pęcherzyca zwykła, erytrodermia)
 • choroby reumatyczne
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • niektóre choroby zakaźne, jak gruźlica czy dur brzuszny
 • leczenie wspomagające nowotworów złośliwych

Dawka 4 mg:

 • profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych lub wywołanych leczeniem cytostatykami
Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na deksametazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko wystąpienia niedoczynności kory nadnerczy
 • objawy zespołu rozpadu guza u pacjentów z nowotworem układu krwiotwórczego
 • obniżenie odporności oraz wzrost ryzyka zapadalności na inne choroby infekcyjne
 • ryzyko perforacji jelit
 • regularny monitoring metabolizmu u chorych na cukrzycę
 • obniżenie tętna w przypadku stosowania dużych dawek leku
 • reakcje anafilaktyczne
 • dodatkowa suplementacja wapnia i witaminy D3 u osób narażonych na osteoporozę
 • zaburzenia widzenia
 • przyjmowanie leku Demezon tabletki może spowodować wystąpienie dodatnich wyników testów na obecność substancji dopingowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • wzrost zapadalności na infekcje i zakażenia
 • zakażenia i zarażenia pasożytnicze, aktywacja zakażenia owsikami
 • zmiany w morfologii krwi
 • reakcje nadwrażliwości
 • ciężkie reakcje anafilaktyczne
 • zespół Cushinga
 • zaburzenia metabolizmu glukozy i tłuszczów, zaburzenia odżywiania, wzrost masy ciała
 • obrzęki spowodowane wzrostem stężenia sodu
 • niedobór potasu spowodowany zwiększonym jego wydalaniem
 • zaburzenia psychiczne, zaburzenia snu
 • zaburzenia układu nerwowego, padaczka, drgawki, zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • zaburzenia widzenia
 • jaskra, zaćma
 • owrzodzenia rogówki, perforacja twardówki
 • stany zapalne oka, opadanie powiek
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego
 • zwiększenie ryzyka wystąpienia miażdżycy, zakrzepicy
 • zapalenie i kruchość naczyń
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe, wrzody żołądka i jelit, zapalenie trzustki
 • ścieńczenie skóry, tzw. skóra pergaminowa, stany zapalne skóry, skłonność do krwiaków
 • nasilone owłosienie, trądzik
 • zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej, choroby mięśni i ścięgien, osteoporoza, martwica kości
 • zaburzenia wydzielania hormonów, hirsutyzm, impotencja
 • wolniejsze gojenie się ran
Nie łączyć z
 • rytonawirem
 • kobicystatem
 • barbituranami
 • fenytoiną, karbamazepiną, prymidonem
 • ryfampicyną
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • lekami zobojętniającymi
 • efedryną
Ciąża

Ze względu na przenikanie deksametazonu przez łożysko nie należy stosować leku podczas ciąży.

Karmienie piersią

Deksametazon przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Podawanie leku w dużych dawkach jest wskazaniem do przerwania karmienia piersią.

Dzieci
 • nie stosować u wcześniaków z niewydolnością układu oddechowego
 • stosowanie leku u dzieci niesie ze sobą ryzyko zahamowania wzrostu
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Demezon tabletki?

Deksametazon, podstawowy składnik leku Demezon tabletki działa ogólnoustrojowo i ma właściwości przeciwzapalne. Wpływa na metabolizm organizmu, równowagę elektrolitową i funkcje tkanek.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Demezon tabletki?

Lek Demezon tabletki 1 mg i 4 mg stosuje się w następujących wskazaniach:

 • obrzęk mózgu wywołany guzem mózgu, interwencją neurochirurgiczną, ropniem mózgu, bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych
 • ciężki ostry napad astmy
 • leczenie rozległych, ciężkich chorób skóry o ostrym przebiegu, takich jak erytrodermia, pęcherzyca zwykła, ostra egzema
 • leczenie ogólnoustrojowych chorób reumatycznych, takich jak układowy toczeń rumieniowaty
 • ciężki postępujący przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów
 • ciężkie choroby zakaźne z objawami podobnymi do zatrucia (np. gruźlica, dur brzuszny) w połączeniu z terapią przeciwzakażeniową
 • leczenie wspomagające nowotworów złośliwych

Lek Demezon tabletki 4 mg oprócz wymienionych wskazań stosowany jest również w profilaktyce i leczeniu wymiotów pooperacyjnych, lub wywołanych leczeniem cytostatykami w ramach terapii przeciwwwymiotnej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Demezon tabletki?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali dawkę leku indywidualnie dla danego pacjenta.

Demezon tabletki 1 mg:

Obrzęk mózgu:

16 - 24 mg (do 48 mg) na dobę doustnie podzielone na 3 - 4 (do 6) dawki pojedyncze przez 4 - 8 dni

Obrzęk mózgu wywołany bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych: 

u dorosłych - 0,15 mg/ kg masy ciała co 6 godzin, przez 4 dni; u dzieci - 0,4 mg/ kg masy ciała co 12 godzin, przez 2 dni

Ciężki ostry atak astmy: 

u dorosłych należy podać jak najszybciej 8 – 20 mg (8 – 20 tabletek), następnie w razie potrzeby 8 mg (8 tabletek) co 4 godziny; u dzieci 0,15 – 0,3 mg/ kg masy ciała

Ostre choroby skóry: 

8 – 40 mg (8 – 40 tabletek), a w niektórych przypadkach nawet do 100 mg

Układowy toczeń rumieniowaty:

6 – 16 mg (6 – 16 tabletek)

Aktywne reumatoidalne zapalenie stawów o poważnym, postępującym przebiegu: 

12 – 16 mg (12 – 16 tabletek) na dobę, z objawami pozastawowymi: 6 – 12 mg (6 - 12 tabletek) na dobę

Ciężkie choroby zakaźne z objawami przypominającymi zatrucie:

4 – 20 mg/ dobę (4 – 20 tabletek) przez kilka dni, wyłącznie w połączeniu z terapią przeciwzakażeniową

Leczenie paliatywne nowotworów złośliwych:

początkowo 8 – 16 mg/ dobę (8 – 16 tabletek); 4 – 12 mg/ dobę (4 – 12 tabletek) w przypadku długotrwałej terapii

Demezon tabletki 4 mg:

Obrzęk mózgu:

16 – 24 mg (do 48 mg) (4 – 6 tabletek (do 12 tabletek)) na dobę doustnie podzielone na 3 – 4 (do 6) dawki pojedyncze przez 4 – 8 dni

Obrzęk mózgu wywołany bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych:

u dorosłych 0,15 mg/ kg masy ciała co 6 godzin, przez 4 dni; u dzieci 0,4 mg/ kg masy ciała co 12 godzin, przez 2 dni, zaczynając przed podaniem pierwszej dawki antybiotyku

Ciężki ostry atak astmy:

u dorosłych należy podać jak najszybciej 8 – 20 mg (2 – 5 tabletek), następnie w razie potrzeby 8 mg (2 tabletki) co 4 godziny; u dzieci 0,15 – 0,3 mg/ kg masy ciała

Ostre choroby skóry:

8 – 40 mg (2 – 10 tabletek), a w niektórych przypadkach nawet do 100 mg

Układowy toczeń rumieniowaty:

6 – 16 mg (1½ – 4 tabletek)

Aktywne reumatoidalne zapalenie stawów o poważnym, postępującym przebiegu:

12 – 16 mg (3 – 4 tabletek) na dobę, z objawami pozastawowymi: 6 – 12 mg (1½ – 3 tabletek) na dobę

Ciężkie choroby zakaźne z objawami przypominającymi zatrucie:

4 – 20 mg/ dobę (1 – 5 tabletek) przez kilka dni, wyłącznie w połączeniu z terapią przeciwzakażeniową

Leczenie paliatywne nowotworów złośliwych:

początkowo 8 – 16 mg/ dobę (2 – 4 tabletek); 4 – 12 mg/ dobę (1 – 3 tabletek) w przypadku długotrwałej terapii

Profilaktyka i leczenie wymiotów wywołanych leczeniem cytostatykami w ramach terapii przeciwwymiotnej:

10 – 20 mg (2½ – 5 tabletek) deksametazonu przed chemioterapią, a następnie w razie potrzeby 4 – 8 mg (1 – 2 tabletki), 2 – 3 razy na dobę przez 1 – 3 dni (umiarkowanie emetogenna chemioterapia) lub do 6 dni (wysoce emetogenna chemioterapia)

Profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych:

dawka pojedyncza 8 – 20 mg (2 – 5 tabletek) przed operacją; u dzieci w wieku od 2 lat: 0,15 – 0,5 mg/ kg masy ciała (maksymalnie 16 mg)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Demezon tabletki

Na ogół lek Demezon tabletki jest tolerowany bez powikłań nawet po krótkotrwałym stosowaniu w dużych dawkach. Nie ma konieczności stosowania szczególnych środków. W przypadku stwierdzenia nasilonych albo nietypowych działań niepożądanych należy zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Demezon tabletki

Pominiętą dawkę leku można przyjąć w ciągu dnia. W następnym dniu dawkę przyjmuje się jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia wielu dawek leku może niekiedy dojść do nasilenia się choroby. W takim przypadku należy zgłosić się do lekarza, który sprawdzi i ewentualnie skoryguje leczenie.

Przerwanie stosowania leku Demezon tabletki

Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza. Nie wolno samodzielnie przerywać przyjmowania leku Demezon tabletki. Szczególnie długotrwałe stosowanie leku Demezon tabletki może prowadzić do zahamowania wytwarzania własnych glikokortykosteroidów przez organizm i doprowadzić do niewydolności kory nadnerczy. Nasilony stres dla organizmu mógłby być wówczas zagrożeniem dla życia (przełom nadnerczowy).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Demezon tabletki?

Jeśli pacjent ma uczulenie na deksametazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Demezon tabletki może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas długotrwałego stosowania, zwłaszcza dużych dawek, lek może powodować działania niepożądane o różnym nasileniu. Częstość ich występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Skutki uboczne wynikające ze stosowania tego leku mogą być następujące:

 • zwiększona podatność na infekcje i zakażenia oraz zarażenia pasożytnicze owsikami, zakażenia wirusowe, grzybicze, bakteryjne jak również pasożytnicze i oportunistyczne, maskowanie objawów zakażenia
 • zmiany morfologii krwi
 • zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, ciężkie reakcje anafilaktyczne, takie jak zaburzenia rytmu serca, skurcz oskrzeli, zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie krwi, zapaść krążeniowa, zawał serca, osłabienie układu odpornościowego
 • zespół Cushinga (twarz księżycowata, otyłość tułowia i zaczerwienienie twarzy), niedoczynność lub zanik kory nadnerczy
 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania: wzrost masy ciała, wzrost poziomu stężenia glukozy we krwi, cukrzyca, wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów, wzrost poziomu sodu z opuchlizną tkanek, niedobór potasu spowodowany zwiększonym wydalaniem potasu, zwiększony apetyt
 • zaburzenia psychiczne: depresja, drażliwość, euforia, zwiększenie napędu, psychoza, mania, omamy, zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu, ryzyko samobójstwa
 • zaburzenia układu nerwowego: zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, pojawienie się objawów dotychczas nieobserwowanej padaczki i zwiększenie skłonności do wystąpienia drgawek w przebiegu istniejącej padaczki
 • jaskra, zaćma, nasilenie owrzodzeń rogówki, nasilenie zapalenia wywołanego przez wirusy, bakterie lub grzyby, nasilenie bakteryjnego zapalenia rogówki, opadanie powiek, rozszerzenie źrenicy, obrzęk spojówki, perforacja twardówki (białej część ściany gałki ocznej), zaburzenia widzenia, utrata wzroku, nieostre widzenie
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie ryzyka miażdżycy i zakrzepicy, zapalenie naczyń, zwiększona kruchość naczyń włosowatych
 • wrzody żołądkowo - jelitowe, krwawienie z żołądka i jelit, zapalenie trzustki, niestrawność
 • rozstępy skórne, ścieńczenie skóry („skóra pergaminowa”), rozszerzenie naczyń skóry, skłonność do krwiaków, punktowe lub rozległe krwawienia skóry, nasilone owłosienie, trądzik, zmiany zapalne skóry twarzy, zmiany pigmentacji skóry
 • zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej: choroby mięśni, osłabienie mięśni, zanik mięśni, osteoporoza, choroby ścięgien, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna, odkładanie się tłuszczu w kręgosłupie
 • zahamowanie wzrostu u dzieci
 • zaburzenia hormonalne: nieregularne miesiączki lub ich brak, owłosienie typu męskiego występujące u kobiet (hirsutyzm), impotencja
 • wolniejsze gojenie się ran

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie glikokortykosteroidami może prowadzić do niedoczynności kory nadnerczy.

W przypadku chorób z gorączką, operacji, przebytych urazów, porodu i innych szczególnych obciążeń organizmu może być konieczne przejściowe zwiększenie dawki dobowej leku.

Lek należy odstawiać stopniowo.

U pacjentów z nowotworem układu krwiotwórczego mogą wystąpić objawy zespołu rozpadu guza, takie jak: skurcze mięśni, osłabienie mięśni, splątanie, zaburzenia widzenia lub utrata wzroku oraz płytki oddech. W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza.

Leczenie lekiem Demezon tabletki może wpłynąć na obniżenie odporności oraz wzrost ryzyka zapadalności na inne choroby o podłożu infekcyjnym.

Ze względu na ryzyko perforacji jelit, lek Demezon tabletki wolno stosować jedynie z nagłych wskazań i pod odpowiednią kontrolą w przebiegu ciężkiego zapalenia jelita grubego, zapalenia uchyłków oraz bezpośrednio po określonych operacjach jelit.

Podczas podawania leku Demezon tabletki osobom chorym na cukrzycę należy regularnie monitorować metabolizm i wziąć pod uwagę większe zapotrzebowanie na leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

Podczas stosowania dużych dawek leku, tętno może być niższe niż zazwyczaj.

Jednoczesne stosowanie glikokortykosteroidów i fluorochinolonów może powodować ryzyko wystąpienia chorób ścięgna, zapalenia ścięgna i zerwania ścięgna.

Podczas leczenia określonego rodzaju porażenia mięśni, na początku terapii może dojść do nasilenia się objawów.

Podczas leczenia lekiem Demezon tabletki mogą wystąpić ciężkie reakcje anafilaktyczne.

W przypadku podawania dużych dawek leku Demezon tabletki, może dojść do zmniejszenia skuteczności wykonywanych szczepień.

Podczas długotrwałego leczenia względnie dużymi dawkami leku Demezon tabletki należy suplementować potas i ograniczyć spożycie sodu. Lekarz powinien kontrolować stężenie potasu we krwi.

Osoby narażone na ryzyko wystąpienia osteoporozy, podszas leczenia lekiem Demezon tabletki powinny suplementować dodatkowo wapń i witaminę D3. Deksametazon w istotny sposób wpływa na metabolizm wapnia.

Jeżeli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

U osób chorujących na choroby psychiczne, zalecany jest specjalny nadzór i opieka ze strony specjalisty.

Pacjenci z ciężką niewydolnością serca powinni pozostawać pod uważną obserwacją.

U pacjentów leczonych lekiem Demezon tabletki choroby wirusowe (np. odra, ospa wietrzna) mogą mieć szczególnie ciężki przebieg, zwłaszcza u dzieci z upośledzeniem odporności oraz osób, które dotychczas nie chorowały na odrę lub ospę wietrzną. 

Lek Demezon tabletki można stosować w przebiegu poniższych schorzeń jedynie wówczas, gdy lekarz uzna to za konieczne. W niektórych przypadkach muszą być równocześnie zastosowane leki o swoistym działaniu przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym. Są to:

 • ostre zakażenia wirusowe (zapalenie wątroby typu B, ospa wietrzna, półpasiec, zakażenia wirusem opryszczki, zapalenie rogówki wywołane przez wirusy Herpes)
 • przewlekłe czynne zapalenie wątroby
 • około 8 tygodni przed i do 2 tygodni po szczepieniach ochronnych z zastosowaniem żywych szczepionek
 • ostre i przewlekłe zakażenia bakteryjne
 • zakażenia grzybicze z zajęciem narządów wewnętrznych
 • niektóre choroby pasożytnicze (zakażenie amebą lub robakami)
 • zakażenia lub podejrzenia zakażenia owsikami (Strongyloides) - Demezon tabletki może doprowadzić do aktywacji i nasilonego rozmnażania się tych pasożytów
 • choroba Heinego - Medina
 • opuchnięte węzły chłonne po szczepieniu przeciw gruźlicy

Nie należy gwałtownie, bez porozumienia z lekarzem, odstawiać leku ze względu na możliwość wystąpienia zespołu odstawienia, objawiającego się bólem mięśni i stawów.

Po zakończeniu lub przerwaniu długotrwałej terapii należy liczyć się z ryzykiem: nasilenia choroby zasadniczej, pojawienia się ostrej niewydolności kory nadnerczy, wystąpienia objawów i dolegliwości wywołanych przez przerwanie działania kortyzonu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Demezon tabletki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Deksametazon przenika przez łożysko. Deksametazon może być przepisywany podczas ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jedynie jeżeli korzyści z leczenia przewyższają zagrożenia. W razie długotrwałego stosowania leku Demezon tabletki podczas ciąży, nie można wykluczyć wystąpienia zaburzeń wzrostu nienarodzonego dziecka. W przypadku stosowania leku Demezon tabletki w końcowym okresie ciąży, u noworodka może wystąpić niewydolność kory nadnerczy, która może wymagać stopniowego leczenia substytucyjnego u noworodków.

Demezon tabletki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Deksametazon przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Jeżeli z powodu choroby konieczne jest podawanie leku w dużych dawkach, należy przerwać karmienie piersią i skontaktować się z lekarzem.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • równoczesne podawanie z niektórymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny niesie ze sobą zwiększone ryzyko chorób krwi
 • ze względu na możliwe wystąpienie niedoboru potasu, może dojść do zmniejszenia działania leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca - glikozydów nasercowych
 • lek Demezon tabletki zwiększa wydalanie potasu następujące przy stosowaniu leków moczopędnych i leków przeczyszczających
 • lek Demezon tabletki może osłabić działanie hipoglikemiczne doustnych leków przeciwcukrzycowych i insulin
 • lek Demezon tabletki może osłabiać lub wzmacniać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, pochodnych kumaryny
 • podczas jednoczesnego stosowania leku Demezon tabletki z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może wystąpić zwiększenie ryzyka wrzodów lub krwawienia z przewodu pokarmowego
 • lek Demezon tabletki może wydłużać działanie zwiotczające mięśnie niektórych leków (niedepolaryzujących leków zwiotczających)
 • lek Demezon tabletki może nasilić działanie atropiny i innych leków antycholinergicznych
 • lek Demezon tabletki może obniżyć skuteczność leków stosowanych w leczeniu zakażeń robakami (prazykwantelu)
 • stosowanie jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu malarii lub chorób reumatycznych (chlorokina, hydroksychlorokina i meflokina) może zwiększyć ryzyko chorób mięśni lub serca
 • stosowanie leku długotrwale i w dużych dawkach może osłabić działanie hormonu wzrostu (somatotropiny)
 • stosowanie leku Demezon tabletki jednocześnie z cyklosporyną może zwiększyć jej stężenie we krwi
 • stosowanie łącznie z fluorochinolonami może zwiększyć ryzyko zerwania ścięgna
 • rytonawir, kobicystat, ketokonazol i itrakonazol, a także doustne leki antykoncepcyjne mogą nasilić działanie leku Demezon tabletki
 • barbiturany, fenytoina, karbamazepina, prymidon, ryfampicyna, leki zobojętniające oraz efedryna mogą osłabiać działanie deksametazonu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Demezon tabletki a alkohol

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do spożywania alkoholu podczas stosowania leku Demezon tabletki.

Demezon tabletki a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Demezon tabletki?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego